Charlize Theron tymi słowami wykluczyła związek z Bradem Pittem