System opieki zdrowotnej to jeden z filarów funkcjonowania każdego społeczeństwa, stale więc podlega zmianom i nowinkom technologicznym. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań, które usprawniło system medyczny i przyniosło wiele korzyści pacjentom, jest e-recepta. Co warto o niej wiedzieć?

E-recepta to innowacyjne narzędzie w obszarze opieki zdrowotnej. Dowiedz się, jak działa ten system i kto może wystawiać e-recepty.

E-recepta – innowacyjne rozwiązanie na miarę XXI wieku

Erecepta (elektroniczna recepta) to system, który ma na celu zautomatyzowanie procesu przepisywania i realizacji recept lekarskich. W przeszłości, aby otrzymać receptę na leki, musiałeś odwiedzić lekarza, otrzymać od niego tradycyjną, papierową receptę, a następnie udać się do apteki, by ją zrealizować. To często wiązało się z długimi kolejkami i stratą czasu.

E-recepta zmienia ten proces, przynosząc szereg korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi opieki zdrowotnej. Recepta jest przechowywana w formie cyfrowej, co umożliwia zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, dostęp do niej w każdym momencie. Pacjent nie musi dostarczać do apteki papierowej recepty. Wystarczy, że poda kod recepty oraz swój PESEL, a niezwłocznie otrzyma od farmaceuty potrzebne leki.

Czy e-receptę pacjent musi realizować osobiście?

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z wprowadzenia e-recepty jest to, że pacjent nie musi jej realizować osobiście. Dla wielu pacjentów jest to nieocenione rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które mogą mieć trudności z poruszaniem się, czy pacjentów, którzy mieszkają na wsiach lub w odległych miejscach, gdzie dostęp do aptek może być ograniczony.

Aby zrealizować e-receptę, pacjent może skierować bliską osobę do wybranej apteki, gdzie farmaceuta, na podstawie kodu PIN i numeru PESEL pacjenta, sprawdzi przepisane leki i wyda je.

Kto może wystawić e-receptę?

E-recepty mogą być wystawiane przez lekarzy różnych specjalizacji. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej często na przykład zajmują się przepisywaniem leków na dolegliwości bieżące i przewlekłe.

System e-recept dostępny jest także dla lekarzy specjalistów, takich jak kardiolodzy, dermatolodzy, psychiatrzy czy okuliści. To oznacza, że pacjenci leczący się u specjalistów również mogą korzystać z elektronicznych recept.

Warto zaznaczyć, że lekarze, którzy wystawiają e-recepty, muszą korzystać z systemu medycznego, który umożliwia generowanie dokumentów elektronicznych. Jeśli lekarz nie dysponuje dostępem do komputera w danej chwili bądź też system ulegnie awarii, specjalista może wystawić tradycyjną, papierową receptę.

E-recepta to innowacyjne rozwiązanie w obszarze opieki zdrowotnej, które przynosi ulgę zarówno przeciążonemu systemowi medycznemu, jak i samym pacjentom. To znakomity przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w celu ułatwienia i usprawnienia opieki zdrowotnej. I chociaż recepty początkowo spotkały się ze sporą nieufnością ze strony pacjentów, dziś korzystają z nich niemal wszyscy.

 

Artykuł sponsorowany