Jarosław Bieniuk z córką na Openerze: Ja współczuję Panu Tacie

„…jakaś ochronę do pomocy chyba trzeba będzie zatrudnić bo młoda wymiata!”