Oświadczenie

W dniu 18 lipca 2022 na portalu Kozaczek.pl został zamieszczony artykuł pod tytułem „Matka żony brata Antka Królikowskiego komentuje aferę z Joanną Opozdą”, w którym bez zezwolenia użyto wizerunku Pani Marioli Jarmołowicz. Oświadczamy również, że komentarz Pani Marioli Jarmołowicz został błędnie zinterpretowany przez redaktorów portalu Kozaczek.pl, gdyż nigdy nie oskarżyła ona Joanny Opozdy o blokowanie Antkowi Królikowskiemu dostępu do syna Vincenta. Jej wypowiedź nie dotyczyła widzeń małoletniego Vincenta z Antonim Królikowskim. Przepraszamy za wynikłe z tego tytułu nieporozumienie oraz doznane przez Panią Mariolę szkody psychiczne i straty majątkowe.