1/7

Absolwentem jakiego uniwersytetu jest książę William?

Odpowiedź nie została wybrana