1/8

Pierwszym związek Doroty był z:

Odpowiedź nie została wybrana