1/10

Wymień miejsce, w którym można pływać.

Odpowiedź nie została wybrana