Sonda

poll-violet

Przeczytasz autobiografię Cezarego Pazury „Byłbym zapomniał…”?

1

Z pewnością!

2

Chciałbym/abym zobaczyć niektóre fragmenty

3

Nie