Aleksandra Kuligowska

14-10-2018
Wszystko o: Aleksandra Kuligowska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Aleksandra Kuligowska

 • Aleksandra Kuligowska w Krainie Czar體 (FOTO)

  Sesja zdj阠iowa dla marki Malina. Pami阾acie Ol Kuligowsk z 1. edycji Top Model? Mamy dla Was nowe zdj阠ia z modelk w roli g丑wnej. Tym razem Aleksandra pozuje w sesji promuj眂ej kolekcj LUMEN SS/2013 marki Malina. Autork zdj赕 jest Justyna Mielniczuk. Oto jak marka t硊maczy udzia Kuligowskiej w swoim projekcie: Twarz kolekcji ...

 • Aleksandra Kuligowska z Top Model na salonach (FOTO)

  W ko馽u i ona zacz瓿a lans... Ania Piszcza砶a jest ju sta潮 bywalczyni salon體. Lans jak wida pop砤ca, bo ju parokrotnie ogl眃ali秏y j w r罂nych sesjach zdj阠iowych. Teraz na "parkiet" wkracza Ola Kuligowska. Finalistka Top Model. Zosta modelk nie przechadza砤 si co prawda w sukni Macieja Zienia po wybiegu, prezentuj眂 jego ...

 • Ola Kuligowska z Top Model w sesji dla HOT! (FOTO)

  A Pauliny Papierskiej nadal nie wida... Ola Kuligowska patrz眂 na karier zwyci昕czyni polskiej edycji programu Top model, Pauliny Papierskiej, chyba ani na moment nie 縜硂wa砤 zaj阠ia drugiego miejsca. Podczas gdy Papierskiej nie mieli秏y okazji podziwia jeszcze w 縜dnej sesji zdj阠iowej ani na wybiegu, Kuligowska 秝ietnie sobie ...

 • Ola Kuligowska na ok砤dce Cosmopolitan (FOTO)

  Zostawia w tyle konkurencj z <i>Top Model</i>. Wydaje si nam, 縠 to Ola Kuligowska jest prawdziw zwyci昕czyni programu Top Model. Podczas gdy Paulina Papierska sprawia wra縠nie, 縠 m體i wi阠ej, ni robi, Ola jest bardzo zaj阾a. Za sob ma ju sesje dla du縴ch magazyn體 modowych, polskich i zagranicznych. Teraz pojawia si na ok砤dce ...

 • Sesja Kuligowskiej jest ju w hiszpa駍kim magazynie

  A gdzie sukcesy Pauliny Papierskiej? Cho Aleksandra Kuligowska nie wygra砤 show Top Model. Zosta modelk, to na swoim koncie ma ju profesjonaln sesj dla magazynu. Marcin Tyszka sfotografowa Ol, a zdj阠ia trafi硑 prosto na 砤my hiszpa駍kiego pisma Telva. Screeny z magazynu pojawi硑 si w砤秐ie na facebookowym ...

 • Wojew骴zki o Papierskiej: Wygra砤 sierotka Marysia

  "Cz硂wiek nie ma ochoty si z ni um體i." Kuba Wojew骴zki o kobietach wie sporo - sam zawsze przedstawia si jako znawca kobiet, zw砤szcza tych ok. 20. roku 縴cia. Czyli mniej wi阠ej r體ie秐ic Pauliny Papierskiej, zwyci昕czyni Top Model. Okazuje si, 縠 Papierska nie by砤 faworytk, a wynik go rozczarowa: - Dlaczego sierotka ...

 • Tap Madl Fajnl - zobacz koniecznie! (VIDEO)

  Tap Madl czy Tap 痚nadl? Je秎i kto ogl眃a fina pierwszej edycji Top Model. Zosta modelk, b阣zie mia przy ogl眃aniu tego filmiku niez硑 ubaw. A je秎i nie ogl眃a... te si po秏ieje. Tw髍cy s硊sznie zauwa縴li, 縠 "Tap Madl" by硂 wyj眛kow "Tap 痚nadl". Wykazali si przy tym du勘 spostrzegawczo舵i - bohaterki drugiego planu te na ...

 • Fina Top Model - fotogaleria

  Zobaczcie pierwsz polsk top modelk. Wczorajszej nocy Paulina Papierska zosta砤 polsk Top Model, wygrywaj眂 fina show. Niewysoka (172 cm to nie kolos w秗骴 modelek), przez jednego z juror體 wyst阷uj眂ego go禼innie skrytykowana w砤秐ie za to. A jednak Polakom podoba si niepewna siebie dziewczyna z ma砮j miejscowo禼i. Ola musia砤 ...

 • Fina Top Model - wygra砤 Paulina! (FOTO)

  To ona zosta砤 polsk top modelk! Jeszcze nie znamy zwyci昕czyni, a ju zobaczyli秏y ok砤dki Glamour - tylko jedna z nich trafi do sprzeda縴. Zdj阠ie Pauliny Papierskiej by硂 zapowiadane jako bardzo kontrowersyjne. Faktycznie, sama marynarka, 縜dnej bielizny i wymownie skrzy縪wane r阠e, zas砤niaj眂e intymne miejsce. ...

 • Kt髍a z nich wygra Top Model? (SONDA)

  Ola, Ania czy Paulina? G硂sujcie i przewidujcie wynik. Ju dzi wieczorem 2-godzinny fina Top Model, w kt髍ym znalaz硑 si trzy uczestniczki: Paulina Papierska, Aleksandra Kuligowska i Ania Piszcza砶a. Poniewa czytelnicy Kozaczka maj wyj眛kow umiej阾no舵 przewidywania wynik體 podobnych konkurencji (niedzielna sonda trafnie wskaza砤 ...

 • Top Model: odpad砤 Weronika i Kasia (FOTO)

  Faworytka zaj瓿a miejsce tu przed podium. W dzisiejszym odcinku Top Model. Zosta Top Modelk uczestniczki zosta硑 wys砤ne do stolicy 秝iatowej mody - i Mediolanu. Na samym pocz眛ku program opu禼i砤 Weronika - specjalista uzna, 縠 jest za szeroka w biodrach, co "wida na zdj阠iach". Pozosta砤 czw髍ka walczy砤 dalej, pozuj眂 do zdj赕 ...

 • Dzi p蟪fina Top Model

  Odpadn a dwie dziewczyny. Kogo obstawiacie? W Top Model zosta硂 ju tylko pi赕 dziewczyn: Paulina Papierska, Ola Kuligowska, Ania Piszcza砶a, Kasia Smoli駍ka i Weronika Lewicka. Ca砤 pi眛ka wyjedzie w dzisiejszym odcinku na Tydzie Mody do Mediolanu. Tam czeka je chodzenie na castingi, staranie si o pierwsze kontrakty. Tylko jedna z nich ...

 • Dziewczyny z Top Model modelkami u Zienia! (FOTO)

  On ju wybra swoje faworytki. Maciej Zie zosta niepisanym jurorem programu Top Model. Jeden z najs硑nniejszych polskich projektant體 zaanga縪wa trzy uczestniczki show do swojego najnowszego pokazu. Na wybiegu mo縠my zobaczy Ani Piszcza砶, Katarzyn Smoli駍k i Ol Kuligowsk. Jak wida show jeszcze si nie sko馽zy, a ...

 • Dzi w Top Model sesja dla Pantene (FOTO)

  Jak sobie poradzi硑 uczestniczki? Dzi przed naszymi "tap madlkami" zupe硁ie nowe zadanie - nie sesja zdj阠iowa, a kr阠enie reklamy telewizyjnej dla Pantene. Dziewczyny musz ju zagra nie tylko cia砮m, ale i g硂sem. A wiadomo, 縠 nie ka縟a od razu oka縠 si wrodzonym talentem. Wzorem ma by reklama z udzia砮m Alicji Bachledy-...

 • Zobaczcie poca硊nki w Top Model! (FOTO)

  Niekt髍e z dziewczyn jeszcze nie odkry硑 w sobie pok砤d體 nami阾no禼i. Trudno obudzi wulkan emocji, chocia tu obok mamy przystojnego m昕czyzn z nagim torsem. Nie radzi sobie z tym 19-letnia Paulina Papierska, kt髍a twierdzi, 縠 "ma dystans, bo j ch硂pak skrzywdzi". Karolina Korwin-Piotrowska irytuj眂o krzycz眂 zauwa縴砤, 縠 fotografa ...

 • Dzi w Top Model nami阾ne pozy z modelem!

  B阣zie gor眂o - zobaczcie zdj阠ia. Dzi w Top Model kolejna gor眂a sesja. Widzieli秏y ju dziewczyny nago, ale w "starciu" z przystojnymi modelami jeszcze nie. Panowie s pos眊owi i atletyczni, dziewczyny pon阾ne i seksowne. Pytanie tylko, kt髍a z nich odpadnie? ...

 • Top Model - odpad砤 Emilia (FOTO)

  A Kasia pozowa砤 bez bielizny. To by naprawd <i>NAGI instynkt</i>. Opr骳z filmowej sesji zdj阠iowej dziewczyn dzisiaj w programie "sceny 秏ierci", czyli p砤szcz i zgrzytanie z阞體. Uczestniczki mia硑 na kr髏k chwil zosta aktorkami. Ju dawno nie widzieli秏y tyle zmizerowanych twarzy... Dowiedzieli秏y si te o konflikcie Ania vs. ...

 • Top Model - kultowe sceny filmowe (FOTO)

  Kt髍a z dziewczyn "odegra" najlepiej swoj rol? Dzi w Top Model sesja oparta na kultowych scenach filmowych. Dziewczyny dostan swoje "role" - ka縟a z nich stanie si znan postaci. Kasia w bia砮j sukience i koku b阣zie na秎adowa Sharon Stone w Nagim Instynkcie, Ola po硂縴 si na pos砤niu z p砤tk體 r罂, jak Mena Suvari w ...

 • Top Model: Odpad砤 Marta (FOTO)

  Czy uczestniczki potrafi... my秎e? W dzisiejszym odcinku Top Model mogli秏y zobaczy "imprezowe" popisy dziewcz眛. Niestety, spisa硑 si kiepsko. Obraz, jaki maluje si po dzisiejszym programie, przedstawia uczestniczki jako ma硂 inteligentne dziewczyny, kt髍e kiepsko radz sobie z konwersacj, nie znaj podstawowych zasad savoir ...