Anna 秝i眛czak

15-10-2018
Wszystko o: Anna 秝i眛czak - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Anna 秝i眛czak

 • Micha Wi秐iewski i Dominika Tajner w The Story of My Life

  Czwarta 縪na Wi秐iewskiego zdecydowa砤 si sprawdzi, jak b阣zie wygl眃a za 30 lat. Micha Wi秐iewski (46 l.) i Dominika Tajner - Idzik (41 l.) s jedn z par, kt髍a we糾ie udzia w 2. edycji show Polsatu The Story of My Life. Historia naszego 縴cia. Oto wszystkie PARY, kt髍e wezm udzia w drugiej edycji The Story Of My Life W programie ...

 • By砤 縪na Wi秐iewskiego zamie禼i砤 w sieci dramatyczny film

  "Uciek砤m z jakiej tam wsp髄nej imprezy i stan瓿am na balkonie i chcia砤m si zabi po prostu." Anna i眛czak, by砤 縪na lidera Ich Troje, Micha砤 Wi秐iewskiego, zamie禼i砤 w internecie dramatyczny film - 秝iadectwo. Wokalistka opowiada w nim histori swego 縴cia. Wspomina czasy, gdy walczy砤 z ca硑m 秝iatem, kiedy wpl眛a砤 si w na硂gi. ...

 • Anna i眛czak wysz砤 za m笨!

  Tydzie po hucznym 秎ubie Micha砤 Wi秐iewskiego mia砤 cich ceremoni. Wszyscy m體ili o 秎ubie Micha砤 Wi秐iewskiego i Dominiki Tajner. Ceremonia by砤 na tyle huczna, 縠 przy鎚i砤 inn, kt髍a mia砤 miejsce zaledwie tydzie p髇iej. Za m笨 wysz砤 trzecia by砤 縪na piosenkarza, Anna i眛czak. Jej m昕em zosta Micha 痚馽a, jej partner od czasu ...

 • Na 秎ubie Wi秐iewskiego b阣 wszystkie by砮 縪ny?

  Podobno celebryta ma taki pomys. Wielkimi krokami zbli縜 si kolejne wesele Micha砤 Wi秐iewskiego. Tym razem wybrank serca celebryty jest Dominika Tajner. Para trzyma w sekrecie informacje na temat wesela, wiadomo tylko, 縠 odb阣zie si ono na 硂nie natury i zgromadzi mas go禼i. W秗骴 nich nie zabraknie prawdopodobnie trzech by硑ch ...

 • Naturalna Ania i眛czak (FOTO)

  Jak podoba si Wam bez makija縰? Ania i眛czak to jedna z tych gwiazd, kt髍e nie maj problem體 przed wychodzeniem z domu bez pe硁ego makija縰. Nie ukrywamy, 縠 bardzo to w niej cenimy - nie ka縟a celebrytka ma wszak縠 odwag zaprezentowania si fotoreporterom taka, jaka jest naprawd. Ostatnio piosenkarka pojawi砤 si w wersji z ...

 • Pokaz mody Vertigo - celebrytki w akcji (FOTO)

  Zn體 w kreacjach z wybiegu. Seksowna Agnieszka W硂darczyk, oryginalna i odwa縩a Ramona Rey, postawna Julia Pietrucha. TO one - mi阣zy innymi - wyst眕i硑 niedawno na pokazie mody Vertigo. Panie za硂縴硑 na siebie mini kreacje i ochoczo przyst眕i硑 do pozowania. Oce馽ie, kt髍a wypad砤 najlepiej: ...

 • Gwiazdy wpad硑 do Ochnika (FOTO)

  Sk髍a, fura, kom髍a i lans. M體i si, 縠 do szpanu potrzebna sk髍a, fura i kom髍a. A kto o szpanie mo縠 wiedzie wi阠ej od celebryt體? Na 硂wy pierwszego z trzech niezb阣nych element體 wybrali si do Ochnika. W ko馽u jak lans, to przy odpowiednim ko縰chu. Zobaczcie, kto przyszed: Paulina Sykut ...

 • Anna Wi秐iewska z c髍kami Etiennette i Vivienne (FOTO)

  Przysz硑 na pokaz dzieci阠ej mody. S硂neczny weekend sprzyja imprezom na 秝ie縴m powietrzu. Anna Wi秐iewska z c髍kami, Etiennette i Vivienne, wykorzysta砤 t okazj i sp阣zi砤 dzie w plenerze. Ca砤 tr骿ka pojawi砤 si wczoraj na pokazie mody Coccodrillo. Ma砮 damy w letnich sukienkach prezentowa硑 si znakomicie. Ich mama postawi砤 na ...

 • Gwiazdy pokaza硑 dzieci (FOTO)

  Wielkanocne wydanie <i>Szansy na sukces</i> b阣zie bardzo rodzinne. Wielkanocne wydanie Szansy na sukces b阣zie ciep砮 i rodzinne. Gwiazdy, kt髍e wyst眕i w programie, zdecydowa硑 si pokaza razem ze swoimi rodzinami. Anna Wi秐iewska, Odeta Moro i Micha Figurski, kasz Golec, Pawe Golec Alicja W阦orzewska i Magda Steczkowska pokazali ...

 • Majtki z przekazem (FOTO)

  Kt髍a gwiazda takie nosi? Dw骳h ruchliwych dziewczynek nie spos骲 upilnowa. A je秎i ju si to uda, to inne rzeczy mo縩a zaniedba. Na przyk砤d odpowiedni postaw podczas pozowania do zdj赕. Anna i眛czak by砤 tak zaaferowana pociechami, 縠 by砤 zupe硁ie nie秝iadoma tego, jak siedzi. A siedzia砤 tak, 縠 by硂 wida jej bielizn z ...

 • Anna Wi秐iewska nie chce zrzec si nazwiska po m昕u

  Zapewnia, 縠 nie ze wzgl阣u na popularno舵. Kilka dni temu na swoim profilu na Facebooku Micha Wi秐iewski ironizowa, 縠 jego by砤 partnerka, Anna, powinna zmieni swe nazwisko na to, kt髍e nosi jej obecny partner - Micha 痚馽a. Jednocze秐ie Micha zasugerowa, 縠 jego nazwisko jest trampolin do popularno禼i (w przeciwie駍twie do ma硂 znanego ...

 • Sexy Cichopek, Steczkowska intelektualistka (FOTO)

  Rusza nowy sezon w Polsat Cafe. Polsat Cafe zainaugurowa jesienny sezon. Na imprezie pojawi硑 si gwiazdy stacji - mi阣zy innymi sexy mamu秌a Kasia Cichopek w towarzystwie pa, kt髍e pod jej okiem b阣 wraca do formy po urodzeniu dziecka, a tak縠 Justyna Steczkowska pozuj眂a na intelektualistk. By砤 te ubrana w do舵 oryginaln ...

 • Anna i眛czak pod r阫 z m昕czyzn (FOTO)

  Partner nie wygl眃a na ochroniarza. Od jakiego czasu w sieci pe硁o jest plotek na temat domniemanych zwi眤k體 Anny Wi秐iewskiej i jej niemal ju by砮go m昕a. O Ani pisze si, 縠 spotyka si z pewnym m昕czyzn, kt髍y ma tak samo na imi, jak by硑 partner piosenkarki. i眛czak - wbrew naszym niedawnym podejrzeniom - ...

 • Ostatni wsp髄ny koncert Wi秐iewskiego i i眛czak (FOTO)

  Oboje byli bardzo wzruszeni. W sobot w ierklanach Micha Wi秐iewski po raz ostatni stan背 na scenie z Ann i眛czak. Po縠gnalny koncert mia symboliczny charakter - oboje muzycy 縠gnali si nie tylko na gruncie zawodowym, ale i prywatnym. W czasie wyst阷u Wi秐iewski poprosi publiczno舵, by po縠gna砤 wokalistk od秔iewuj眂 jej Sto lat! Na ...

 • Czy縝y paproch w oku Anny i眛czak? (FOTO)

  Niewyra糿a mina by砮j partnerki Micha砤 Wi秐iewskiego. Min背 czas, gdy Anna i眛czak pokazywa砤 si publicznie w towarzystwie Micha砤 Wi秐iewskiego i gdy oboje pracowali razem na wsp髄ne konto - nie my秎imy tu tylko o pieni眃zach. Teraz by砤 wokalistka Ich Troje dzia砤 na w砤sny rachunek. Na imprezy chodzi sama, bez czerwonow硂sego. Pracuje na ...

 • Wi秐iewski ma now kobiet (FOTO)

  ... w zespole. Zobaczcie pi阫n <b>Paul Marciniak</b> i jej wielki biust. Po rozstaniu z Ann Wi秐iewsk (wcze秐iej i眛czak) Micha Wi秐iewski pr骲uje udowodni, 縠 poradzi sobie bez 縪ny. W砤秐ie zwerbowa do zespo硊 now wokalistk, kt髍a ma przyci眊a t硊my - to by砤 wicemiss Polski nastolatek, 22-letnia Paula Marciniak. Dziewczyna ma ...

 • Anna i眛czak chce usun辨 tatua z Micha砮m (FOTO)

  Teraz jest on troch nie na miejscu. Dwa lata temu, kiedy ich mi硂舵 kwit砤, Anna i眛czak wytatuowa砤 sobie na nodze karykaturalny rysunek siebie i Micha砤 Wi秐iewskiego. Jednak dzi, gdy drogi tych dwojga rozchodz si, tatua nie odzwierciedla ju uczu by砮j partnerki Micha砤. St眃 pomys, by go zlikwidowa. ...

 • Wi秐iewski ju nie chce s硑sze o i眛czak [VIDEO]

  Nowe plany, nowa wokalistka, nowe p硑ty. Micha Wi秐iewski ma ju najwyra糿iej powy縠j uszu pyta na temat swego rozpadaj眂ego si ma晨e駍twa. Zapytany przez Roberta Patolet o to, na jakim etapie znajduje si obecnie jego zwi眤ek, gwiazdor odpar, 縠 w tej kwestii wszystko jest ju pozamiatane i 縠 nie ma o czym rozmawia. Wi秐iewski ...

 • Wi秐iewski z硂縴 w s眃zie papiery rozwodowe

  "Ma nadziej, 縠 wszystko za砤twi prawnicy". Jak si dowiedzia eFakt, Micha Wi秐iewski z硂縴 w s眃zie pozew o rozw骴 ze sw trzeci 縪n, Ann i眛czak. - Micha ma nadziej, 縠 wszystko za砤twi prawnicy. Nie chce ju przerabia tego tematu, bo za du縪 zdrowia go to kosztuje - m體i informator gazety. W tym przypadku sprawa ...

 • Anna i眛czak ma za swoje?

  Przyjaciele pary trzymaj stron Micha砤 Wi秐iewskiego. Zanim si rozstali, Anna i眛czak, dawniej Wi秐iewska, przyzna砤, 縠 koniec zwi眤ku to jej inicjatywa. Piosenkarka jasno da砤 do zrozumienia, 縠 bierze na siebie wszystkie konsekwencje rozpadu zwi眤ku. Teraz musi si liczy ze skutkami swej decyzji. Pono znajomi pary murem ...

 • Micha i Ania Wi秐iewscy - koniec ma晨e駍twa?

  Ania: To ja nawali砤m i bior na klat konsekwencje. By mo縠 podejmuj najgorsz decyzj w moim 縴ciu. Od pewnego czasu internet huczy od plotek na temat kryzysu w ma晨e駍twie Micha砤 i Anny Wi秐iewskich. Niedawno Fakt poda, 縠 Ania wyprowadzi砤 si z domu. Dzi Micha na swoim profilu zmieni status z "縪naty" na "to ...

 • Anna i眛czak: Jestem mam pod tytu砮m "kura"

  W domu dresy i luz. Po okresie plotek na temat kryzysu w ma晨e駍twie Micha砤 Wi秐iewskiego i Anny i眛czak, przyszed czas na podreperowanie ich wizerunku. Kolorowe gazety pisz o romantycznym czasie tylko dla dwojga, kt髍y ostatnio zafundowa砤 sobie para. Dziennik Wschodni drukuje rozmow z 縪n Wi秐iewskiego. i眛czak opowiada, jak bardzo ...

 • Mandaryna i Wi秐iewski: bli縠j

  Kto najbardziej chcia砨y powrotu dobrych stosunk體? Czytaj眂 prasowe doniesienia na temat by硑ch ma晨onk體 - Mandaryny i Micha砤 Wi秐iewskiego trudno si oprze wra縠niu, 縠 nikt tak bardzo nie chcia砨y zbli縠nia tych dwojga, jak media. Sami zainteresowani mog mie na ten temat zupe硁ie inne zdanie. Chocia... C罂 zatem g硂si plotka? ...

 • Wi秐iewski ratuje swoje trzecie ma晨e駍two

  Jest na terapii. Pono 糽e si dzieje w zwi眤ku Micha砤 Wi秐iewskiego. Magazyn iat i ludzie twierdzi, 縠 piosenkarz i jego 縪na s na terapii ma晨e駍kiej, a pierwsze spotkanie maj ju za sob. - Powiedzia mi, 縠 nast阷nego rozstania ju nie zniesie. 痚 zrobi wszystko, by utrzyma zwi眤ek z Ani - m體i informator gazety. - Spotka si z ...

 • Wi秐iewscy k丑c si o kas

  Ania dostaje mniej, ni Marta. Pono Micha Wi秐iewski zmieni si razem z trzecim ma晨e駍twem. Pono nie jest ju tak hojny, jak w przypadku Mandaryny. Ania dostaje du縪 mniej... Ania od Micha砤 mia砤 dosta co najmniej to, co poprzednia 縪na Mandaryna: dom, samoch骴, kilka tysi阠y na tydzie na drobne wydatki - pisze iat i ludzie. - ...

 • Wi秐iewska rodzi za 3 dni

  2 lutego przyjdzie na 秝iat Vivienne Vienna. Micha Wi秐iewski obwieszcza na swoim internetowym blogu, 縠 ju za trzy dni na 秝iat przyjdzie jego c髍eczka. Por骴 odb阣zie si si砤mi natury: ma砤 vivienne zrobi砤 nam niespodziank :-) g丑wka zn體 jest tam gdzie powinna by砤 by :-) ania wr骳i砤 dzi od doktora Pazio i prawie ...

 • Ania i眛czak orze, jak mo縠

  Rz阺y za tysi眂 z硂tych, a Wi秐iewski i tak woli "Ani sprzed ci笨". Micha Wi秐iewski na swoim blogu wyra糿ie pisze, 縠 "t阺kni do Ani sprzed ci笨". I co ona mo縠 zrobi? Zadba o siebie, jak tylko potrafi. Poniewa jednak same kosmetyki cud體 nie zdzia砤j, ma晨onka piosenkarza postanowi砤 przed硊縴 sobie rz阺y. Zabieg trwa ...

 • Micha Wi秐iewski cierpi przez brak seksu

  "Nie mog sobie podyma." Micha Wi秐iewski - nienasycony buhaj? Najwyra糿iej. Piosenkarz na swoim blogu 縜li si: nie mog sobie podyma - nie ma kiedy ... z w砤sn 縪n. poczekam. wprawdzie robi mi dobrze jak mo縠 ale t阺kni za ani sprzed ci笨 Wcze秐iej doda, 縠 poniewa "jest maniakiem swoich w砤snych 縪n ... wr箧 ... ...

 • Ania Wi秐iewska na zakupach z Etiennette

  ietna zabawa dla obu dziewczyn. Mama stroi砤 秏ieszne miny, ko硑sa砤 c髍eczk i bawi砤 si z ni w raka nieboraka, a ona 秏ia砤 si wniebog硂sy. Wida by硂, 縠 takie wyg硊py to co, co obydwie uwielbiaj - dzisiejszy Fakt opisuje niedawne zakupy Ani Wi秐iewskiej, kt髍a do centrum handlowego wybra砤 si z c髍eczk Etiennette. Nied硊go ...

 • Wi秐iewski zmienia dom

  Ten obecny za bardzo przypomina mu Mandaryn. Jak donosi iat i ludzie Micha Wi秐iewski planuje zakup nowej posiad硂禼i. Wokalista skar縴 si, 縠 w obecnym domu jest za ma硂 sypialni i jest ma硂 funkcjonalny. Jest jednak co jeszcze - wszystko przypomina mu by潮 縪n, Mart. Posiad硂舵 by砤 prezentem na jej imieniny. ...

 • Wi秐iewski szuka mamie pracy na blogu

  Villas na wigilii, Sylwester z ci昕arn 縪n daleko st眃.... W najnowszej notce na swoim blogu Micha Wi秐iewski zdradzi swoje plany na najbli縮zy okres. Najpierw wigilijna kolacja - Violetta Villas przyj瓿a jego zaproszenie. violetta villas ! tak ... jest u mnie na wigilii. ma 70 lat i jest najwi阫sz polsk div w historii. bez w眛pienia. te ...

 • Anna Wi秐iewska samotna w ma晨e駍twie

  Nie dosypia, nie dojada... Wszystkie kolorowe czasopisma zdaj si by zmartwione tym, co dzieje si w ma晨e駍twie Wi秐iewskich. Okazuje si, 縠 縴cie Anny jest "mniej kolorowe ni jej w硂sy", jak ujmuje to iat i ludzie. - Musz wszystko organizowa i za wszystko by odpowiedzialna. Takie moje chom眛o - 縜li砤 si ...

 • Wi秐iewski nie chce wi阠ej potomstwa

  "Micha wie, 縠 nie sztuk jest sp硂dzi dzieci." Nazywany przez antyfan體 "reproduktorem IV RP", Micha Wi秐iewski wyzna, 縠 nie chce ju wi阠ej dzieci. Lider Ich Troje ma ju ich czw髍k: Xaviera i Fabienne ze zwi眤ku z Mart Wi秐iewsk, Etieniette i nienarodzon jeszcze Vievienne Vienn z trzeci 縪n, Ann. Jak donosi magazyn ...

 • Nie by硂 drugiej ci笨y i poronienia?

  Odwa縩a teoria "痽cia na Gor眂o". Artyku w 痽ciu na Gor眂o na pewno zostanie poruszony na blogu Micha砤 Wi秐iewskiego. Lider Ich Troje ju wiele razy atakowa ludzi, kt髍zy uwa縜li, 縠 drugiej ci笨y i poronienia tak naprawd nie by硂. Podobn teori wysuwa w砤秐ie 痽cie na Gor眂o, wspieraj眂 si obliczeniami. Wed硊g pisma to, co m體i ...

 • Wi秐iewska o relacjach z Mandaryn i jej dzie鎚i

  "Nie czuj si winna." Nie da si ukry, 縠 relacje mi阣zy Mandaryn a Ann Wi秐iewsk od jakiego czasu s 紃骴砮m spekulacji. Czy縝y obecna 縪na Micha砤 Wi秐iewskiego chcia砤 je ukr骳i? W wywiadzie dla Twojego Imperium powiedzia砤, 縠 nie jest jeszcze gotowa na spotkanie z Mart. Dlaczego? - Nie rozmawia硑秏y ze sob nawet przez ...