Anna G硂gowska

14-10-2018
Wszystko o: Anna G硂gowska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Anna G硂gowska

 • Gwiazdy PRZYKUWAJ si 砤馽uchami do psiej budy (ZDJ蔆IA)

  To ju 12. edycja tej akcji. Dzisiaj odby砤 si ju 12. edycja akcji spo砮cznej Zerwijmy 馽uchy, organizowanej przez Psy.pl. Ma na celu protestowanie przeciwko trzymaniu zwierz眛 na 砤馽uchach. Agata Buzek u boku Roberta Pattinsona (ZDJ蔆IA) Zaanga縪wa硂 si w ni wiele gwiazd. Pojawi砤 si m.in. Majka Je縪wska, Anna Powierza, Agata Buzek, ...

 • Koniec przyja糿i G硂gowskiej i Sykut? Mamy ich komentarze!

  To w砤秐ie Paulina zast眕i Ann w "Ta馽u z gwiazdami". Czy s砤wa jest w stanie zniszczy przyja捡? Je秎i popatrzymy na to, co dzieje si mi阣zy Selen Gomez i siostrami Jenner czy Kim Kardashian, i Paris Hilton, wypada硂by udzieli twierdz眂ej odpowiedzi. Ostatnio w polskiej prasie pisa硂 si o ko馽u przyja糿i Anny G硂gowskiej i Pauliny Sykut. ...

 • Paulina Sykut zamiast Anny G硂gowskiej w Ta馽u z gwiazdami

  Prezenterka b阣zie prowadzi a dwa programy. To ju koniec przygody Anny G硂gowskiej z Ta馽em z gwiazdami. Po dw骳h latach prowadzenia show w Polsacie tancerka rozstaje si z formatem. Czytaj te: Ile wa縴 Paulina Sykut? (FOTO) Kto zast眕i G硂gowsk? Jak poda Fakt, stacja rozwa縜砤 kilka kandydatur - mi阣zy innymi Tatian Okupnik. ...

 • Tatiana Okupnik poprowadzi Taniec z gwiazdami

  Anna G硂gowska schodzi ze sceny. Odej禼ie Bilguuna Ariunbatara z programu relacjonuj眂ego kulisy Ta馽a z gwiazdami to nie koniec roszad w ekipie show. Jastrz眀 Post dowiedzia si, 縠 zmieni si te prowadz眂a program. Anna G硂gowska, kt髍 ogl眃ali秏y od kilku edycji, 縠gna si z show. Na jej miejsce przychodzi Tatiana Okupnik, kt髍a ...

 • Mamy - celebrytki reklamuj now kolekcj toreb (FOTO)

  Zieli駍ka, Burzy駍ka, 骴ka i Rubik. Nie ma lepszej reklamy ni zaopatrzenie w produkt danej marki grupy celebryt體 lub gwiazd. Znana osoba nosz眂a jak倍 torebk wypromuje j lepiej, ni reklama po g丑wnym wydaniu wiadomo禼i w TVP. Wiedz o tym dobrze spece od marketingu. Marki prze禼igaj si w ofertach sk砤danych znanym osobom. Telefony ...

 • Szykowne gwiazdy na otwarciu butiku Violi Piekut (FOTO)

  Kr髄owa砤 biel. Wci笨 czekamy na prawdziw wiosn. Nie mamy jej jeszcze za oknami, za to na salonach panuje ju niepodzielnie. Zobaczcie tylko na kreacje gwiazd i celebrytek podczas otwarcia nowego butiku Violi Piekut. Panie pojawi硑 si w kreacjach zaprojektowanych przez w砤禼icielk salonu. Kr髄owa硑 modne sukienki na lato. Dominowa砤 biel, ...

 • Sylwester z Polsatem 2014/2015 (FOTO)

  Nie oby硂 si bez wpadek. Ci, kt髍zy w tym roku zdecydowali si zosta na Sylwestra w domu, mieli w czym wybiera w tv. TVP, Polsat i TVN podczas koncert體 postawili na imponuj眂e listy znanych nazwisk i ogromne sceny. Zabawa z Polsatem odby砤 si w Gdyni. Stacji uda硂 si zaprosi wielu artyst體 - by硂 na co popatrze i czego pos硊cha. ...

 • W Ta馽u z gwiazdami zrobi硂 si gor眂o (FOTO)

  S砤wy pokazuj coraz wi阠ej. Taniec z gwiazdami przyci眊a przed ekrany telewizor體 mn髎two widz體. Nie wszyscy interesuj si ta馽em, ale jak tu nie w潮czy odbiornika, kiedy mo縩a podziwia takie widoki... W ostatnim odcinku zrobi硂 si wyj眛kowo gor眂o. Wiele gwiazd zdecydowa硂 si za硂縴 suknie, kt髍e mocno eksponowa硑 kobiece wdzi阫i. ...

 • Pokaz mody 秎ubnej z udzia砮m gwiazd (FOTO)

  Kto przeszed po wybiegu? Nasze gwiazdy uwielbiaj pokazywa si na pokazach mody, dlatego zawsze przybywaj na nie t硊mnie. Tak te by硂 i tym razem. Mowa o pokazie mody 秎ubnej marki Angel Violi Piekut. Projektantka zdecydowa砤 si zatrudni w roli modelek kilka s砤w. Kto zatem przyszed na imprez i przeszed po wybiegu? Go禼ie mogli ...

 • Gwiazdy na Gali Aladyn (FOTO)

  Kto znalaz czas dla chorych dzieci? Wczoraj w Teatrze Kwadrat w Warszawie odby砤 si Gala Aladyn organizowana przez Fundacj Spe硁ionych Marze. Podczas tego wydarzenia wr阠zano statuetki Aladyna osobom i instytucjom dzia砤j眂ym na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Znalaz硑 si gwiazdy, kt髍e gotowe by硑 zrezygnowa z pokazu mody ...

 • Kto przyby na Art Live Fashion? (FOTO)

  Gwiazdy czy gwiazdeczki? Te panie nie posz硑 za g硂sem wi阫szo禼i i nie uda硑 si na pokaz najnowszej kolekcji Roberta Kupisza. Nie znaczy to jednak, 縠 nie interesuj si mod. Postanowi硑 jednak spr骲owa czego nieco innego - miksu stylu i sztuki. Mowa o gwiazdach, kt髍e uda硑 si wczoraj na Art Live Fashion. O kim konkretnie? W pierwszych ...

 • Gwiazdy rozwi眤uj Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)

  Kto postanowi si sprawdzi? Wczoraj odby si Wielki Test o Polskim Filmie. Imprez poprowadzili Paulina Chylewska i Maciej Or硂, kt髍ych z wroc砤wskiego Kina Nowe Horyzonty wspiera Przemys砤w Babiarz. Kto zdecydowa si sprawdzi? Odpowiadali m.in. Olga Bo潮d, Marysia Sadowska, Renata Dancewicz, Anna G硂gowska, czy Mateusz Dami阠ki. ...

 • Anna G硂gowska obci瓿a w硂sy (FOTO)

  Pasuje jej kr髏ka fryzurka? Prowadz眂a Got to Dance. Tylko taniec Anna G硂gowska przed jesienn edycj show postanowi砤 od秝ie縴 nieco sw骿 wizerunek. Tancerka mocno skr骳i砤 i rozja秐i砤 w硂sy. Fotka Ani w nowym wydaniu, na kt髍ej pozuje ze swoim wsp蟪prowadz眂ym Ma鎘iem Dowborem, pojawi砤 si na oficjalnej stronie programu na Facebooku. ...

 • Anna G硂gowska wyleci z Got to dance?

  W kolejnej edycji ma j pono zast眕i Ola Szwed. Anna G硂gowska prawdopodobnie nie poprowadzi kolejnej edycji Tylko taniec. Wed硊g Super Expressu tancerk zast眕i Ola Szwed. Rzeczywi禼ie, ci, kt髍zy ogl眃ali show Polsatu, mogli odnie舵 wra縠nie, 縠 konferansjerka nie jest mocn stron G硂gowskiej. Cho wykazywa砤 si empati i by砤 sympatyczna,...

 • Anna G硂gowska: Nie jestem ciep潮 kluch

  Jaki charakter ma prowadz眂a Tylko taniec? Anna G硂gowska udzieli砤 wywiadu dla magazynu Show. Opowiadaj眂 o swoim charakterze, odkry砤 wszystkie karty. Przyzna砤, 縠 bywa zaborcza i dla mi硂禼i potrafi straci g硂w. Stwierdzi砤 te, 縠 chcia砤by mie wi阠ej dzieci, nie mog砤by pracowa po 10 godzin w korporacji i nie potrafi砤by sp阣zi ...

 • Anna G硂gowska: iat disco polo jest niesamowity

  Ta馽zy砤 na discopolowych koncertach. Ania G硂gowska, nowa prowadz眂a Tylko taniec. Got to dance przyzna砤 si ostatnio, by pocieszy jedn z uczestniczek show, 縠 ta馽zy砤 kiedy na koncertach disco polo. I jest z tego dumna. - Szczerze, ja nawet jestem dumna i bardzo mi硂 wspominam ten czas, kiedy te z kole縜nk - z kole縜nk Karolin - ...

 • Upadki i wzloty na prezentacji ram體ki Polsatu (FOTO)

  Popielewicz ju w pracy, Szostak w skowronkach. Jako kolejna swoj wiosenn ram體k zaprezentowa砤 stacja Polsat. Na imprezie (w przypadku Polsatu trudno m體i o konferencjach - wszystko odbywa si przy zastawionych sto砤ch i w eleganckich kreacjach) pojawi硑 si twarze stacji - w秗骴 nich Agnieszka Popielewicz, kt髍a niedawno zosta砤 mam, ...

 • Ruszy硑 castingi do 3. edycji Tylko taniec (FOTO)

  Z now prowadz眂 i now jurork. Wystartowa硑 castingi do 3. edycji tanecznego show Got to dance. Tylko taniec. W ci眊u pi阠iu dni jurorzy przes硊chaj dziesi眛ki ch阾nych, kt髍zy zostali wy硂nieni na etapie precasting體. Mamy pierwsze zdj阠ia. Zobaczcie, jak prezentuj si wszyscy jurorzy - w tym nowa jurorka Ania YOUYA Jujka - oraz nowa ...

 • Kto poprowadzi 3. edycj Got to Dance. Tylko taniec?

  I zast眕i Kasi K阷k? Jak donosi Fakt Anna G硂gowska, tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami otrzyma砤 posad prowadz眂ej w trzeciej edycji polsatowskiego show Got to Dance. Tylko taniec. G硂gowska zast眕i poprzedni prowadz眂 Kasi K阷k i u boku Macieja Dowbora poprowadzi taneczne show. Zmiany nast眕i r體nie w sk砤dzie jury. Ju ...

 • Celebryci na koncercie Madonny (FOTO)

  Przed wej禼iem dla VIP-體 zauwa縴li秏y sporo znanych twarzy. Przed koncertem Madonny na Facebooku obserwowali秏y du縠 o縴wienie w秗骴 os骲, kt髍e wybiera硑 si na show. Okaza硂 si, 縠 udzia w wyst阷ie gwiazdy jest sposobem na zamanifestowanie swego otwarcia na 秝iat i znakiem protestu przeciw "ciemnogrodowi" - to s硂wo pojawia硂 si bardzo ...

 • Piotr G眘owski z Ann G硂gowsk i Julk w Gali (FOTO)

  O tym, jak si zakocha i jak traktuje c髍k. Bohaterem nowej Gali jest Piotr G眘owski. I cho na ok砤dce oraz w sesji zdj阠iowej widzimy go z partnerk, Ann G硂gowsk oraz c髍k Juli i synem z poprzedniego zwi眤ku, w rozmowie wypowiada si tylko on. G眘owski opowiada w pi秏ie histori swego zwi眤ku z tancerk. Wspomina, 縠 by bardzo ...

 • Anna G硂gowska zosta砤 modelk (FOTO)

  Na wybiegu pojawi砤 si mi阣zy innymi w sukni 秎ubnej. Do tej pory da砤 si nam pozna jako znakomita tancerka. Teraz pokaza砤 nam nowe oblicze - kilka dni temu Anna G硂gowska zadebiutowa砤 na wybiegu w roli modelki. Partnerka Piotra G眘owskiego wzbudzi砤 niema砮 poruszenie swoim wyst眕ieniem w sukni 秎ubnej. Fakt - wygl眃a砤 秝ietnie, mo縠 ...

 • Kto ma tak atletyczn sylwetk? (FOTO)

  Mocne nogi, umi甓nione plecy. Taniec trenowany od wielu lat to niemal dyscyplina sportowa. Wymaga nie tylko wyczucia rytmu, wra縧iwo禼i, ale i si硑 oraz 秝ietnej kondycji. Nowy wygl眃 Kozaczka - kliknij! Wr箧 do poprzedniej wersji strony. Tak na pewno mo縠 si pochwali Anna G硂gowska - zwyci昕czyni ostatniej ...

 • Anna G硂gowska: My秎a砤m, 縠 jestem ju i stara i brzydka

  Teraz ju nie zata馽zy. Chyba 縠 poprosi j... Anna G硂gowska troch ju och硂n瓿a po zdobyciu kryszta硂wej kuli w 13. edycji Ta馽a z gwiazdami. Nadal jednak jest podekscytowana tym, 縠 cho nie czu砤 si zbyt pewnie id眂 do show, uda硂 si jej wygra. - Wiele razy bi砤m si z my秎ami, czy jeszcze raz bra udzia w Ta馽u z gwiazdami. My秎a砤m,...

 • Galeria fina硊 Ta馽a z Gwiazdami (FOTO)

  Rado舵 Kacpra Kuszewskiego by砤 ogromna. Po miesi眂ach zmaga w ko馽u poznali秏y wielkiego wygranego kolejnej edycji Ta馽a z Gwiazdami. W ostatecznym starciu Kacper Kuszewski pokona Bilguuna Ariunbataara i w rezultacie to jemu dane by硂 cieszy si z trofeum w postaci Kryszta硂wej Kuli. Rado舵 zwyci陑cy, a tak縠 inne ...

 • Kacper Kuszewski wygra 13. edycj Ta馽a z gwiazdami

  Bilguun Ariunbataar zaj背 2. miejsce. Zgodnie z wynikami Kozaczkowej sondy, 13. edycj Ta馽a z gwiazdami wygra砤 para Kacper Kuszewski - Anna G硂gowska. Drugie miejsce zaj背 Bilguun Ariunbataar z Janj Lesar. Dzisiejsze wyst阷y by硑 na bardzo wysokim poziomie. Dosz硂 nawet do tego, 縠 po ta馽u Bila jury nie ...

 • Taniec z gwiazdami - p蟪fina (FOTO)

  Zobaczcie, jak panowie dali czadu. Czasem na zdj阠iach taniec wygl眃a ciekawiej, ni na 縴wo. Aparat fotograficzny potrafi uchwyci naprawd interesuj眂e pozy i miny. A panowie, kt髍zy dostali si do fina硊 Ta馽a z gwiazdami, czyli Bilguun Ariunbataar i Kacper Kuszewski zatrzymani w kadrze robi nie mniejsze wra縠nie, ni na 縴wo. ...

 • Piotr G眘owski z rodzink (FOTO)

  Przyjemnie si na nich patrzy. Piotr G眘owski mimo wielkich opor體 przed ma晨e駍twem ma sta潮 partnerk Ann G硂gowsk i c髍eczk 4-letni Juli, i jest podobno wspania硑m ojcem. Ostatnio, mimo niepewnej sytuacji co do jego udzia硊 w Ta馽u z Gwiazdami, zabra rodzink do Mi阣zyzdroj體, gdzie odbywa si obecnie 16. Festiwal Gwiazd. ...

 • Zakochani Anna G硂gowska i Piotr G眘owski (FOTO)

  O kryzysie nie mo縠 by mowy. Na przek髍 wszystkim z硂秎iwcom, wieszcz眂ym szybki koniec ich zwi眤ku, Anna G硂gowska i Piotr G眘owski nadal s razem nieprzyzwoicie szcz甓liwi. Ostatnio para pojawi砤 si na premierze sztuki W砤sno舵 znana jako Judy Garland w teatrze Capitol. Para nie szcz阣zi砤 sobie czu硂禼i. Tancerka ch阾nie ...

 • Piotr G眘owski pokaza c髍eczk (FOTO)

  Urocza blondyneczka na barana u taty. Piotr G眘owski jaki czas temu zwi眤a si z Ann G硂gowsk, tancerk z Ta馽a z gwiazdami. Miernikiem trwania ich romansu jest owoc mi硂禼i - ich c髍eczka. G硂gowska do舵 szybko zasz砤 bowiem w ci笨. Niewiele os骲 dawa硂 szans przetrwania temu zwi眤kowi. A tu prosz: szcz甓liwa rodzina zabra砤 ma潮 do ...

 • Iza Janachowska nie zata馽zy dzi w Ta馽u z gwiazdami!

  Kto b阣zie partnerowa Paw硂wi Stali駍kiemu? Dzi w programie nie zata馽zy Izabela Janachowska, taneczna partnerka Paw砤 Stali駍kiego. Zamiast niej w programie zobaczymy Ann G硂gowsk. Fakt dowiedzia si, 縠 Iza podczas treningu uleg砤 kontuzji i jest w szpitalu. Podejrzewa si zerwanie wi陑ad砤 kolana. Czytaj wi阠ej: Stali駍ki marzy o ...

 • Piotr G眘owski zn體 zostawia rodzin

  Tym razem wybiera si do Azji. Piotr G眘owski uwielbia podr罂owa. Co roku wybiera si zwiedza 秝iat. Nie przeszkadza mu nawet to, 縠 zostawia na tak d硊go swoj partnerk, Ann G硂gowsk, i c髍eczk. W zesz硑m roku by砤 Afryka, a teraz - jak podaje Fakt - szykuje si na podb骿 Azji. W planach ma wypraw mi阣zy innymi do Kambod縴 i ...

 • Taniec z Gwiazdami - edycja 11 odc.8 (FOTO)

  Glinka i Kami駍ka kr髄uj, Oceana opuszcza program. Za nami kolejny odcinek Ta馽a z Gwiazdami. Fina coraz bli縠j, jednak prawie od samego pocz眛ku walka toczy砤 si mi阣zy trzema parami: Julia Kami駍ka i Rafa Maserak, Katarzyna Glinka i Stefano Terrazzino oraz Oceana i Przemys砤w Juszkiewicz. Teraz, gdy ostatnia z nich zrezygnowa砤 z programu, ...

 • Gali駍ki przegina?

  Jego teksty ju dawno przesta硑 bawi. Piotr Gali駍ki od pocz眛ku Ta馽a z gwiazdami by najbardziej niepokornym z juror體. Kasi Tusk powiedzia kiedy, 縠 ta馽zy jak gumowa lala, w pierwszym odcinku 11. o Ani G硂gowskiej powiedzia: "panienka G眘owskiego", a w najnowszej cz甓ci rzuci do Beaty Tyszkiewicz: "Ty lubisz jak facet ma co ...

 • Premiera filmu Zamiana (FOTO)

  Drag Queen w natarciu. Wczoraj w warszawskich Z硂tych Tarasach, w Multikinie, odby砤 si uroczysta premiera najnowszej polskiej komedii Zamiana. Jak zawsze przyby硂 wiele gwiazd. Jak na razie opinie s do舵 przychylne, ale wiadomo, 縠 kolega kolegi po fachu nie skrytykuje. A ju jutro ka縟y b阣zie m骻 wybra si do kina i sam oceni film. ...