Bilguun Ariunbataar

14-10-2018
Wszystko o: Bilguun Ariunbataar - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Bilguun Ariunbataar

 • Bilguun Ariunbaatar chcia pokry Tatian Okupnik FOTO+VIDEO

  Nie uda硂 si, bo by砤 w tym samym teamie Gortata. W miniony weekend odby si fina 5. edycji Marcin Gortat Camp. Z tej okazji dru縴na jednocz眂a si硑 przyjaci蟪 koszykarza oraz gwiazd show-biznesu zmierzy砤 si z ekip Wojska Polskiego. W dru縴nie gwiazd zagrali mi阣zy innymi Mariusz Czerkawski, Bilguun Ariunbaatar, Joanna Jab砪zy駍ka, ...

 • Fenomeny 2011 roku (FOTO)

  Kto Waszym zdaniem zas硊guje na ten tytu? Za kilka dni ko馽zy si 2011 rok. Ostatnie momenty grudnia tradycyjnie po秝i阠amy na podsumowanie mijaj眂ego roku - dzi zaczynamy z zestawieniem, kt髍e nazwali秏y "Fenomenami roku 2011". Od razu zaznaczamy - osoby, kt髍e pojawi硑 si na li禼ie trudno umie禼i w jednym "worku". To ...

 • Galeria fina硊 Ta馽a z Gwiazdami (FOTO)

  Rado舵 Kacpra Kuszewskiego by砤 ogromna. Po miesi眂ach zmaga w ko馽u poznali秏y wielkiego wygranego kolejnej edycji Ta馽a z Gwiazdami. W ostatecznym starciu Kacper Kuszewski pokona Bilguuna Ariunbataara i w rezultacie to jemu dane by硂 cieszy si z trofeum w postaci Kryszta硂wej Kuli. Rado舵 zwyci陑cy, a tak縠 inne ...

 • Kacper Kuszewski wygra 13. edycj Ta馽a z gwiazdami

  Bilguun Ariunbataar zaj背 2. miejsce. Zgodnie z wynikami Kozaczkowej sondy, 13. edycj Ta馽a z gwiazdami wygra砤 para Kacper Kuszewski - Anna G硂gowska. Drugie miejsce zaj背 Bilguun Ariunbataar z Janj Lesar. Dzisiejsze wyst阷y by硑 na bardzo wysokim poziomie. Dosz硂 nawet do tego, 縠 po ta馽u Bila jury nie ...

 • Bilguun Ariunbataar czy Kacper Kuszewski? (SONDA)

  Kto wygra dzisiejszy fina Ta馽a z gwiazdami? Dzi wieczorem fina XIII edycji Ta馽a z gwiazdami. Od秝ie縪ny program z nowymi jurorami i now prowadz眂 nie okaza si chyba tak fascynuj眂y, jak si spodziewano. M體i si, 縠 w kolejnej edycji nie zobaczymy ju Janusza J髗efowicza, kr笨 te plotki, 縠 na miejsce prowadz眂ej wr骳i Katarzyna ...

 • Wraca Szymon Majewski Show

  Na wiosn w nowej formule. Jak donosi portal Wirtualne Media, na wiosn 2012 roku na anten TVN wr骳i show Szymona Majewskiego. Stanie si to, cho obecnie nadawany 3DWHD zdoby sympati widz體 i poprawi wyniki ogl眃alno禼i TVN w czasie nadawania show. Program, kt髍ego gwiazd jest Bilguun Ariunbataar, da stacji pozycj lidera rynku, poprawi ...

 • Bilguun Ariunbataar nad schabowym szykuje si do fina硊 FOTO

  W niedziel pojedynek z Kuszewskim. Ju za kilka dni wielki fina XIII edycji Ta馽a z gwiazdami. O kryszta硂w kul powalcz Bilguun Ariunbataar i Kacper Kuszewski. Ten pierwszy ju 砤duje akumulatory. W poniedzia砮k, po wyczerpuj眂ym treningu z Janj Lesar, uroczy Mongo razem z Krzysztofem Hulbojem wpad na porz眃ny obiad do jednego z ...

 • Taniec z gwiazdami - p蟪fina (FOTO)

  Zobaczcie, jak panowie dali czadu. Czasem na zdj阠iach taniec wygl眃a ciekawiej, ni na 縴wo. Aparat fotograficzny potrafi uchwyci naprawd interesuj眂e pozy i miny. A panowie, kt髍zy dostali si do fina硊 Ta馽a z gwiazdami, czyli Bilguun Ariunbataar i Kacper Kuszewski zatrzymani w kadrze robi nie mniejsze wra縠nie, ni na 縴wo. ...

 • Weronika Marczuk odpad砤 z Ta馽a z gwiazdami

  Do fina硊 przeszli Kuszewski i Ariunbataar. W dzisiejszym odcinku Ta馽a z gwiazdami po raz pierwszy w tej edycji poczuli秏y prawdziw walk przez du縠 W i emocje przez du縠 E. To by p蟪fina - walka toczy砤 si wi阠 o bardzo wysok stawk. Tancerze wyra糿ie czuli presj, szczeg髄nie nerwowy by Jan Kliment, kt髍y nie ...

 • Katarzyna Zieli駍ka odpad砤 z Ta馽a z gwiazdami

  Zosta硑 ju tylko 3 pary. W Ta馽u z gwiazdami dzi rywalizowa砤 ostatnia czw髍ka tancerzy. Dwie panie i dw骳h pan體 z partnerami. Wszyscy pokazali, 縠 tygodnie nauki nie posz硑 w las. Gwiazdy ta馽z coraz lepiej - Bilguun Ariunbataar dosta dzi na przyk砤d 100 punkt體 od Piotra Gali駍kiego, Iwona Pavlovi da砤 20. Oczywi禼ie noty by硑 ...

 • Urodziny Eska Rock - zobaczcie, kto si bawi (FOTO)

  Przera縪ny Wojew骴zki, wielki Figurski i sexy Markowska. Na si骴mych urodzinach Eska Rock bawi硂 si sporo pan體. Nie mog硂 zabrakn辨 Micha砤 Figurskiego i Kuby Wojew骴zkiego, kt髍zy swoim dowcipem bawi Polsk jak d硊ga jest i szeroka. Pojawi si Radek Majdan w spodniach podwini阾ych prawie do 硑dki, b阣眂ych jego znakiem ...

 • Ostatnie zdj阠ia Micha砤 Szpaka w Ta馽u z gwiazdami

  Wyluzowa si. To ostatnia niedziela... - m骻 sobie zanuci pod nosem na zako馽zenie wczorajszego Ta馽a z gwiazdami Micha Szpak. Celebryta, mimo usilnych pr骲 wykrzesania z niego cho odrobiny mi硂禼i do ta馽a towarzyskiego przez Paulin Biernat, by najgorsz ofiar tej edycji show. Szpak ta馽zy fatalnie. Nie zaliczy ani jednego ...

 • Micha Szpak odpad z Ta馽a z gwiazdami

  Bilguun najlepszy. W dzisiejszym odcinku Ta馽a z gwiazdami ta馽zy硂 ju tylko 5 par. Spo秗骴 nich najs砤biej wypad Micha Szpak. Po jego quickstepie Janusz J髗efowicz westchn背 tylko: Oj... M體ili秏y, 縠 powinien pan szerokim 硊kiem omija jive'a, dzi widzimy, 縠 quickstepa te - skwitowa, - Z ta馽em to ma niewiele wsp髄nego - ...

 • Bilguun Ariunbataar - Mongo z Piaseczna

  Jego gwiazda 秝ieci coraz ja秐iej. Kr笨 plotki, 縠 nied硊go zast眕i Majewskiego. Bilguun Ariunbataar, kt髍y robi teraz furor w Ta馽u z gwiazdami, ma szans zosta pierwsz gwiazd TVN i zast眕i samego Szymona Majewskiego. Pozycja Majewskiego zosta砤 ostatnio mocno os砤biona. Teraz to Bil prowadzi rozrywkowy program, kt髍y zast眕i show ...

 • Najlepsze zdj阠ia 8. odcinka Ta馽a z gwiazdami (FOTO)

  Akrobacje i wyskoki. Wczorajszy odcinek Ta馽a z gwiazdami okaza si by ostatnim dla Jagny Marczu砤jtis. XIII edycja show jest ju na p蟪metku. Zobaczcie, kto zosta w programie i jak zaprezentowa si w ostatnim odcinku. Natasza Urba駍ka, Piotr G眘owski Kacper Kuszewski, Anna G硂gowska ...

 • Jagna Marczu砤jtis odpad砤 z Ta馽a z gwiazdami

  Dzi zn體 najlepszy by Bilguun Ariunbataar. Za nami 8. odcinek 13. edycji Ta馽a z gwiazdami. Oby硂 si bez wi阫szych niespodzianek - widzowie po縠gnali Jagn Marczu砤jtis, kt髍a ta馽zy砤 z Krzysztofem Hulbojem. Zagro縪na by砤 tak縠 Katarzyna Pakosi駍ka, kt髍a po niedawnych sukcesach dzi wypad砤 raczej blado. Cho Gali駍ki ...

 • Bilguun Ariunbataar z dziewczyn? (FOTO)

  Kole縜nka z pracy? Przyjaci蟪ka? Na zakupach w GAP-ie Bilguun Ariunbataar pojawi si nieoczekiwanie w towarzystwie wysokiej, szczup砮j dziewczyny. Towarzyszka Bila kry砤 twarz przez fotoreporterami. Trudno nawet dok砤dnie przyjrze si jej buzi. Ciekawe, kim jest tajemnicza dziewczyna. Czy to kole縜nka z pracy, przyjaci蟪ka? A mo縠 kto ...

 • Szpak mi阣zy udami, czyli 6. odcinek Ta馽a z gwiazdami FOTO

  A Maserak dokazuje! Wczorajsza rywalizacja w Ta馽u z gwiazdami zako馽zy砤 si pora縦 Dariusza Kordka. Dawna gwiazda serialu W labiryncie nie jest jednak dzi tak popularna, by wyta馽zy kryszta硂w kul. Zostali inni. Rafa Maserak nadal b阣zie tworzy pe硁e erotyzmu i b潮dzenia po partnerce choreografie, Szpak b阣zie stawia ...

 • Taniec z gwiazdami - 5. odcinek XIII edycji (FOTO)

  Urba駍ka wygl眃a coraz lepiej, Bilguun powinien schudn辨! Wczoraj relacjonowali秏y Wam przebieg 5. odcinka najnowszej edycji Ta馽a z gwiazdami. Jak wiecie, z programem po縠gna砤 si Anna Wendzikowska, najwi阠ej punkt體 zdoby Kacper Kuszewski. Dzi na Kozaczku obszerna galeria ze zdj阠iami. Zobaczcie, jak prezentowa硑 si gwiazdy we ...