Brittany Murphy

14-10-2018
Wszystko o: Brittany Murphy - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Brittany Murphy

 • Brittany Murphy mog砤by 縴, gdyby...

  Wystarczy jeden telefon. Brittany Murphy zmar砤 nagle w grudniu 2009 roku. Aktorka mia砤 zaledwie 32 lata. Wyniki sekcji zw硂k i 秎edztwa w sprawie 秏ierci wykaza硑, 縠 Murphy cierpia砤 na zapalenie p硊c, mia砤 anemi, a nade wszystko by砤 pod wp硑wem wielu lek體. Kilka miesi阠y p蠹niej zmar m笨 aktorki, Simon Monjack. Wok蟪 tragedii ...

 • Matka Brittany Murphy dzieli砤 丑縦o z m昕em c髍ki

  By硂 to po 秏ierci aktorki. Nie ko馽z si rewelacje wok蟪 tajemniczych zgon體 hollywoodzkiej pary - Brittany Murphy oraz Simona Monjacka. Portal TMZ doni髎, 縠 podczas prowadzenia 秎edztwa po 秏ierci Monjacka wysz硂 na jaw, 縠 dzieli on 丑縦o z Sharon, matk swej tragicznie zmar砮j 縪ny, Brittany. Okoliczno禼i tej sprawy by硑 ...

 • Czy Brittany Murphy i jej m昕a zabi grzyb?

  edczych zainteresowa fakt, 縠 oboje zmarli z tego samego powodu. Nag砤 秏ier Brittany Murphy by砤 szokiem. Aktorka zmar砤 maj眂 zaledwie 32 lata. Bezpo秗edni przyczyn 秏ierci by硂 zatrzymanie akcji serca, jednak wiadomo, 縠 zosta硂 to spowodowane ci昕kim zapaleniem p硊c i kombinacj r罂nego rodzaju lekarstw. Par miesi阠y p蠹niej m笨 ...

 • M笨 Brittany Murphy nie 縴je!

  Simon Monjack - od niedawna wdowiec - zosta znaleziony martwy w sobot. Simon Monjack nie 縴je, podaje portal TMZ. Wdowiec po aktorce Brittany Murphy, zmar砮j w grudniu 2009 roku, zosta znaleziony martwy w swoim domu w Hollywood Hills w sobot. Jego te禼iowa znalaz砤 go le勘cego nieprzytomnego wieczorem lokalnego czasu. Natychmiast ...

 • Brittany Murphy bra砤 400 tabletek miesi阠znie!

  Faszerowa砤 si 秗odkami uspokajaj眂ymi. Na jaw wychodz coraz to nowe fakty dotycz眂e zdrowia zmar砮j nagle Brittany Murphy. Portal TMZ dowiedzia si, 縠 aktorka przez ok. 1,5 roku (od stycznia 2008 roku do sierpnia 2009) dos硂wnie faszerowa砤 si silnymi lekami. Miesi阠znie przyjmowa砤 co najmniej 200 tabletek, ale by硑 miesi眂e, 縠 ich ...

 • Brittany Murphy nie zostawi砤 m昕owi NIC

  Wszystko zapisa砤 matce. Brittany Murphy zmar砤 20 grudnia. Jej m笨, Simon Monjack, by przekonany, 縠 to jemu 縪na zostawi砤 ca硑 spadek. Okaza硂 si jednak, 縠 wszystko zosta硂 zapisane na matk aktorki. Chodzi tu g丑wnie o dom, kt髍y kupi砤 w 2003 roku. Brittany spisa砤 testament w 2007 roku, zanim wzi瓿a 秎ub z Simonen. Potem ...

 • Fundacja Brittany Murphy wcale nie jest charytatywna

  M笨 i mama zmar砮j aktorki oszukuj ludzi? Po tragicznej 秏ierci Brittany Murphy jej mama, Sharon Murphy, i m笨, Simon Monjack, stworzyli fundacj nosz眂 jej nazwisko. Jej celem mia硂 by zbieranie funduszy na edukacj artystyczn dzieci. Jak podaje TMZ.com, okaza硂 si jednak, 縠 fundacja, pomimo 縠 ju zbiera fundusze, nie zarejestrowa砤 ...

 • Ostatni film Brittany Murphy wejdzie do kin tego lata

  Zdj阠ia do obrazu aktorka sko馽zy砤 w czerwcu ubieg砮go roku. Latem do kin trafi ostatni film, w kt髍ym zagra砤 Brittany Murphy. Gwiazda zmar砤 nagle 20 grudnia ubieg砮go roku. Zdj阠ia do obrazu zatytu硂wanego Abandoned zako馽zy硑 si w czerwcu 2009 roku. Obok Brittany wyst眕ili w nim Dean Cain oraz Mimi Rogers. Psychologiczny thriller ...

 • Ujawniono przyczyn 秏ierci Brittany Murphy

  Z硂縴硂 si na ni kilka czynnik體. Koroner zajmuj眂y si spraw 秏ierci Brittany Murphy wyda oficjalne o秝iadczenie dotycz眂e przyczyn zgonu aktorki. Okazuje si, 縠 Brittany zmar砤 wskutek zapalenia p硊c. Wp硑w na to mia硑 tak縠 zatrucie lekami i niedob髍 縠laza. Przede wszystkim jednak na przyczyn 秏ierci wskazuje si zapalenie p硊c. ...

 • M笨 Brittany Murphy ma my秎i samob骿cze

  Nie mo縠 si pogodzi ze 秏ierci najbli縮zej osoby. W rozmowie z magazynem People Linda, matka Simona Monjacka, m昕a Brittany Murphy, wyzna砤, 縠 jej syn ma po 秏ierci aktorki my秎i samob骿cze. - Zachowuje si po prostu tak, jak kto, kto w砤秐ie straci kobiet, kt髍 bardzo kocha - powiedzia砤 Linda. - S dni, kiedy chce odebra sobie ...

 • Akt zgonu Brittany Murphy: ojciec nieznany

  Ojciec sam si zg硂si, ale oficjalnie go nie ma. Brittany Murphy wychowywa砤 si w rozbitej rodzinie. Jej ojciec to powi眤any z mafi Angelo Bertolotti. Rodzice aktorki rozwiedli si kr髏ko po jej narodzinach. Tymczasem na akcie zgonu aktorki w polu ojciec wpisano s硂wo "nieznany". Dlaczego? Tego nikt nie potrafi wyja秐i, jednak ...

 • Chc wyda piosenki dawnej grupy Brittany Murphy

  Zobaczcie aktork na starych zdj阠iach z lat 90. ubieg砮go wieku. Na portalu film.onet.pl znale糽i秏y dzi ciekaw informacj. Okazuje si, 縠 po 秏ierci Brittany Murphy jej wcze秐iejszymi osi眊ni阠iami zainteresowa硑 si wytw髍nie p硑towe. Ich przedstawiciele szukaj teraz nagra piosenek, kt髍e znalaz硑 si na pocz眛ku lat 90. w repertuarze ...

 • M笨 Brittany Murphy: Ona nie by砤 anorektyczk!

  Simon Monjack przerwa milczenie. Zaprzecza wszystkim plotkom. Simon Monjack, m笨 Brittany Murphy, zabra g硂s w sprawie 秏ierci aktorki. - Jestem pewien, 縠 to nie by硂 przedawkowanie - powiedzia Monjack w rozmowie z New York Daily News. - Ona nie by砤 uzale縩iona od 縜dnych proch體. - Tego ranka moja 縪na nie wzi瓿a nic, co mog硂by ...

 • Afera z plakatami martwej Brittany Murphy! (FOTO)

  Le縴 w wannie z zakrwawion d硂ni. Pewna firma DVD za wszelk cen pr骲uje usun辨 plakaty promocyjne do filmu Deadline. W filmie gra zmar砤 w niedziel Brittany Murphy. Na materia砤ch promocyjnych przedstawiona jest jako martwa, le勘ca w wannie z zakrwawion d硂ni. To nasuwa jeszcze wi阠ej nieprzyjemnych skojarze, poniewa aktorka ...

 • Brittany Murphy: ostatnia scena przed 秏ierci

  Czy wygl眃a砤 na anorektyczk? Wiele jest teorii na temat 秏ierci Brittany Murphy. Jej ostatni wywiad przyni髎 spekulacje, jakoby cierpia砤 na anoreksj, na co wskazywa mia砤 jej wychudzona sylwetka. - Jestem nieco szczuplejsza, ni chcia砤bym by - przyzna砤, jednak twierdzi砤, 縠 utrata wagi spowodowana jest trenowaniem ta馽a. - Przez ...

 • Brittany Murphy by砤 uzale縩iona od 秗odk體 przeciwb髄owych?

  To one mia硑 doprowadzi j do 秏ierci. Jak to si dzieje, 縠 wzgl阣nie zdrowa kobieta nagle umiera? Brittany Murphy zmar砤 w niedziel, maj眂 zaledwie 32 lata. Policja twierdzi, 縠 秏ier by砤 najprawdopodobniej spowodowana przyczynami naturalnymi, jednak znajomi aktorki twierdz, 縠 gwiazda sama pomaga砤 owej "naturze". Pono Murphy ...

 • Nowe szczeg蟪y w sprawie 秏ierci Brittany Murphy!

  ier mog砤 nast眕i z przyczyn naturalnych. To bardzo tajemniczy zgon - Brittany Murphy zmar砤 wczoraj w wieku 32 lat, powodem by硂 zatrzymanie akcji serca. Takie s najwcze秐iejsze orzeczenia koronera. Policja przegl眃a jednak histori chor骲 aktorki, kt髍a nigdy publicznie nie m體i砤 o swoich dolegliwo禼iach....

 • Brittany Murphy nie 縴je!

  Tajemniczy zgon: zmar砤, maj眂 zaledwie 32 lata. To niezwykle przykra wiadomo舵 - Brittany Murphy, aktorka znana g丑wnie z r髄 komediowych, nie 縴je. Gwiazda zmar砤 dzi rano, maj眂 zaledwie 32 lata. O 8 rano czasu lokalnego z jej domu w Los Angeles zadzwoniono po pogotowie. Lekarz przyby硑 na miejsce ...

 • Brittany Muprhy nie korzysta z internetu

  ... a po roku od 秎ubu chce si rozmna縜. Nikt nie dawa temu ma晨e駍twu szans. Ona pi阫na, on... c罂, mo縠 wygl眃em nie straszy, ale jak na hollywoodzkie standardy jest po prostu ma硂... hollywoodzki. Chodzi chocia縝y o brak "kaloryfera" na brzuchu i wi阠ej, ni jeden podbr骴ek. Brittany Murphy kocha jednak swojego m昕a, Simona Monjacka ...

 • Czyje to usta?

  Kto tak zniszczy sobie twarz? Brittany Murphy najwyra糿iej nie by砤 zadowolona ze swoich ust, bo postanowi砤 je powi阫szy - i to od serca. Aktorka zafundowa砤 sobie kolagenowy zastrzyk i tak urz眃zona pojawi砤 si na New York Fashion Week. Pisz "urz眃zona", bo inaczej tego nie mo縩a nazwa. Chirurg mia chyba hojn r阫. To nie ...

 • Brittany Murphy zaobr眂zkowana

  Przed Playboyem nic si nie ukryje. Brittany Murphy po秎ubi砤 scenarzyst Simona Monjacka. ub odby si w wielkiej tajemnicy. Jednak kiedy para pojawi砤 si w redakcji magazynu Playboy fotografowie szybko wy砤pali obr眂zki. Murphy podobno prosi砤, aby nie robi zdj赕, poniewa czekaj na stosowny moment, 縠by wyda ...