Bronis砤w Komorowski

14-10-2018
Wszystko o: Bronis砤w Komorowski - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Bronis砤w Komorowski

 • Bliscy i przyjaciele na pogrzebie Andrzeja Wajdy: Komorowski, Dymna, Olbrychski

  Spocz背 w grobie matki. T硊my os骲 pojawi硑 si na pogrzebie Andrzeja Wajdy († 90 l.) w Krakowie. Zobacz te: Andrzej Wajda nie 縴je! Na po縠gnaniu s硑nnego re縴sera nie zabrak硂 Jego 縪ny Krystyny Zachwatowicz oraz przyjaci蟪, z kt髍ymi od lat wsp蟪pracowa: Daniela Olbrychskiego, Andrzeja Seweryna i wielu innych. Na cmentarzu ...

 • Karolina Korwin-Piotrowska bardzo ostro o Komorowskim

  Zawrza硂. Emocje po wyborach prezydenckich jeszcze nie opad硑. Ostatnie chwile przed finiszem by硑 szczeg髄nie gor眂e. Nikt nie spodziewa si takich, a nie innych wynik體 pierwszej tury. Bronis砤w Komorowski robi wszystko, co m骻, by zyska zaufanie wi阫szej grupy wybor體 i przej辨 g硂sy po Pawle Kukizie. Uda si nawet do show Kuby ...

 • Saleta o g硂suj眂ych na Kukiza: Nic w 縴ciu nie osi眊n阬i

  ...i tak szczerze m體i眂, nie wiem, czy wi阫szo舵 z nich pr骲uje co osi眊n辨. Gor眂zka przed 2. tur wybor體 ro秐ie. Sztaby wyborcze obu kandydat體 na prezydenta dwoj si troj, by pozyska poparcie znanych os骲. W tym gwiazd i celebryt體. Zdecydowanie wi阠ej m體i si o znanych ludziach, kt髍zy popieraj obecnego prezydenta. Wielu aktor體 ...

 • Wojciech Cejrowski w OSTRYM spocie wyborczym [VIDEO]

  B阣zie proces? Je秎i Pawe Kukiz (51 l.) jest antysystemowy, to co powiedzie o Wojciechu Cejrowskim (50 l.)? Podr罂nik i dziennikarz s硑nie z kontrowersyjnych pogl眃體, lubi otwarcie m體i to, co mu le縴 na sercu. Przed wyborami na sercu le勘 mu kandydaci. A zw砤szcza jeden, na kt髍ego dziennikarz na pewno nie odda swego g硂su. W spocie, ...

 • Wr罂bita Maciej wie, kto wygra wybory prezydenckie

  Wyczyta z numer體. Wybory prezydencie - to temat, kt髍y rozgrzewa teraz do czerwono禼i wszystkie media. Wyniki pierwszej tury by硑 dla wielu sporym zaskoczeniem. Kto obstawia, 縠 Andrzej Duda wygra z Bronis砤wem Komorowskim, a Pawe Kukiz zyska ponad dwadzie禼ia procent poparcia? Co wydarzy si w drugiej turze? Na kogo liczniej zag硂sujemy? ...

 • Bronis砤w Komorowski u Kuby Wojew骴zkiego (FOTO)

  Go舵 przyni髎 縴randol. By硂 nawet o grupowym seksie. Go禼iem Kuby Wojew骴zkiego byli w ostatnim przed wyborami odcinku show Pawe Domaga砤 i prezydent Bronis砤w Komorowski. O tym, 縠 ubiegaj眂y si o reelekcj Komorowski pojawi si w TVN, wiadomo by硂 ju w ubieg硑m tygodniu. Zanim prezydent stawi si w progach stacji, przyj背 u siebie ...

 • Komorowski reklamowa stron wsp蟪tworzon przez c髍k

  W czasie debaty posi砶owa si zgromadzonymi tam danymi. Prawicowe portale dotar硑 do 紃骴e. AKTUALIZACJA Podczas niedzielnej debaty Bronis砤w Komorowski wspiera si danymi zaczerpni阾ymi ze strony MamPrawoWiedziec.pl. M體i眂 o decyzjach Andrzeja Dudy w sprawach istotnych dla przysz硂禼i 眘ka i polskiego w阦la, prezydent zach阠a wyborc體, by ...

 • Pawe Kukiz skomentowa debat prezydenck (Facebook)

  Kto wypad lepiej? Kiedy sta硂 si jasne, 縠 wyborcy Paw砤 Kukiza mog wp硑n辨 na ostateczny wynik wybor體 w 2. turze, obaj kandydaci na prezydenta zrozumieli, 縠 warto bi si o g硂sy "antysystemowych". Sam Kukiz zapowiedzia, 縠 nie poprze publicznie 縜dnego kandydata. Nie przeka縠 swoich g硂s體 ani Andrzejowi Dudzie, ani Bronis砤wowi ...

 • Wr罂bita Maciej rozszyfrowa daty urodzenia kandydat體

  "Kto powinien zosta prezydentem i jakie prawdziwe cechy charakteru maj Andrzej Duda i Bronis砤w Komorowski?" Wczorajsza debata prezydencka rozemocjonowa砤 ca硑 kraj. Wyborcy ugruntowuj swoje stanowiska, ludzie k丑c si, wyzywaj, nawo硊j, gro勘 swoim oponentom, jednym s硂wem ma砤 wojna domowa na argumenty, has砤, uczucia i memy. Do ...

 • Debata prezydencka - plotkujemy o kandydatach

  Ile maj wzrostu, ile wa勘. I jakie maj pasje. Dzi o 20.10 w TVP i Polsacie rozpocznie si debata kandydat體 na prezydenta Polski. Na przeciw siebie stan Andrzej Duda i Bronis砤w Komorowski. Zanim Krzysztof Ziemiec i Dorota Gawryluk zaczn zadawa pytania, my poplotkujemy - o wygl眃zie, zarobkach, rodzinach obu kandydat體. Posi砶ujemy si ...

 • Dzieci Komorowskiego: Mamy kredyty, p砤cimy podatki (VIDEO)

  Rodzina prezydenta postanowi砤 go wesprze. Bronis砤w Komorowski w tej kampanii nie mo縠 m體i o szcz甓ciu. W pierwszej turze wybor體 przegra z Andrzejem Dud. Zaskoczeniem by te bardzo dobry wynik Paw砤 Kukiza. Na domiar z砮go prezydentowi wci笨 zdarzaj si wpadki. Pami阾acie s硑nne video, w kt髍ym radzi, jak prze縴 za dwa tysi眂e z硂tych? ...

 • Kaczoruk z Wojew骴zkim u Komorowskiego: Oczarowani

  Modelka i jej ch硂pak w潮czyli si w kampani prezydenck. Przed pierwsz tur wybor體 prezydenckich znani z medi體 zwolennicy Bronis砤wa Komorowskiego do舵 ospale pokazywali swe poparcie dla prezydenta. Jednak gdy po 1. turze okaza硂 si, 縠 Komorowski przegra o p蟪 kroku z Andrzejem Dud, w obozie prezydenta nast眕i砤 pe硁a mobilizacja. I ...

 • HIT!Bronis砤w Komorowski radzi, jak 縴 za 2 tysi眂e (VIDEO)

  M硂dy ch硂pak zapyta o przysz硂舵 swoj i siostry. Gor眂zka wyborcza ogarn瓿a nas na dobre. Wyniki pierwszej tury mocno zaskoczy硑, zw砤szcza pora縦a Bronis砤wa Komorowskiego i wysokie poparcie dla Paw砤 Kukiza. Nic dziwnego, 縠 emocje si阦aj zenitu. W sieci furor robi teraz filmik ze spotkania obecnego prezydenta z wyborcami. W硂darza ...

 • Andrzej Duda przed Bronis砤wem Komorowskim - b阣zie 2. tura

  Pawe Kukiz z wysokim wynikiem wyborczym. Za nami pierwsza tura wybor體 prezydenckich. Wierzymy, 縠 ci z Was, kt髍zy maj prawo wyborcze, oddali sw骿 g硂s na kandydata, kt髍y najbardziej odpowiada ich oczekiwaniom. Znamy ju sonda縪we wyniki wybor體. Ich zwyci陑c zosta Andrzej Duda. Drugie miejsce zaj背 urz阣uj眂y prezydent RP, Bronis砤w ...

 • Amaro: Nie odm體i砮m rezerwacji prezydentowi

  Kogo ponios砤 fantazja? Kilka dni temu internet obieg砤 informacja powtarzana za jednym z magazyn體 o gwiazdach o tym, jakoby Wojciech Modest Amaro (43 l.) odm體i rezerwacji stolika prezydentowi Bronis砤wowi Komorowskiemu (62 l.). Restaurator mia si t硊maczy faktem, 縠 stoliki w jego lokalu s zajmowane z du縴m wyprzedzeniem i 縠 on nie ...

 • Wojciech Modest Amaro wyprosi prezydenta

  Dlaczego nie przyj背 go do swojej restauracji? Jeszcze nie tak dawno kojarzyli go g丑wnie mi硂秐icy dobrych smak體. Dzi Wojciech Modest Amaro mo縠 czu si polskim Gordonem Ramsayem. 43-letni restaurator prowadzi Hell's Kitchen i jest jednym z juror體 w Top Chefie. Z jego zdaniem liczy si wielu, a restauracj odwiedzaj t硊my. Nie wszystkim si ...

 • Anna Mucha wspiera akcj Szlachetna Paczka (FOTO)

  Wsp髄nie z par prezydenck. Ka縟ego roku przed 秝i阾ami Bo縠go Narodzenia Anna Mucha zach阠a do brania udzia硊 w akcji Szlachetna Paczka. Sama celebrytka przygotowuje specjalny pakunek, kt髍y zawiera prezenty przeznaczone dla jednej, konkretnej rodziny. Do takiego samego gestu Mucha namawia te innych. W tym roku patronat nad akcj sprawowa砤 ...

 • Dzwoni prezydent do Kamila Stocha...

  A Stoch m體i jego sekretarce: Jaja se pani robi. Gratulacje od Bronis砤wa Komorowskiego, prezydenta RP nie przytrafiaj si codziennie, nawet wybitnym sportowcom. Kiedy Kamil Stoch us硑sza w s硊chawce telefonu s硂wa sekretarki - 潮cz z panem prezydentem - odparowa: jaja se pani robi. Oto jak zrelacjonowa rozmow dla serwisu ...

 • Ksi昕na Monako Charlene w Polsce (FOTO)

  Na spotkaniu z par prezydenck. Ksi昕na Charlene sta砤 si bohaterk portali plotkarskich i kolorowych magazyn體 po serii plotek, jakoby niech阾nie wchodzi砤 w zwi眤ek z ksi阠iem Albertem. O ma晨onku ksi昕nej m體iono, 縠 jest lekkoduchem i lubi przygody z kobietami. Nie s硑cha jednak, by w zwi眤ku 糽e si dzia硂. Ksi昕na doskonale radzi ...

 • Gala Paszporty Polityki (FOTO)

  Nagrodzeni i go禼ie. Wczoraj odby砤 si gala wr阠zenia Paszport體 Polityki - nagr骴 dla m硂dych tw髍c體, kt髍zy w minionym roku wykazali si wyj眛kowymi osi眊ni阠iami w r罂nych sferach kultury - w literaturze, filmie, fotografii itp. W uroczysto禼i wzi阬i udzia nie tylko ludzie kultury, ale i dziennikarze oraz politycy. Gal u秝ietni砤 ...

 • Wpadki roku 2011

  G硂sujcie na najbardziej 縠nuj眂. Dzi to, co Kozaczek lubi najbardziej. Proponujemy Wam przegl眃 wpadek minionego roku. Tych ma硑ch i tych naprawd du縴ch. Tych zabawnych i tych 縠nuj眂ych. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! B阣 wpadki j陑ykowe, najbardziej dziwaczne wypowiedzi, kt髍e wzbudzi硑 Wasze ...

 • Odm硂dzona Anna Komorowska w Gali (FOTO)

  Z m昕em opowiada o 秝i阾ach w rodzinie. Ok砤dk najnowszej Gali zdobi portret pary prezydenckiej. Bronis砤wowi Komorowskiemu nalewaj眂emu herbaty do fili縜nek towarzyszy u秏iechni阾a i odm硂dzona o kilka lat ma晨onka Anna. W wywiadzie para prezydencka opowiada o tym, jak w gronie rodziny sp阣zaj 秝i阾a. Nam szczeg髄nie spodoba si ...

 • Anna Komorowska oficjalnie w roli pierwszej damy (FOTO)

  Zobaczcie, jak si prezentowa砤 na zaprzysi昕eniu prezydenta. Mamy ju swoj pierwsz dam. Wczoraj wraz z zaprzysi昕eniem Bronis砤wa Komorowskiego na urz眃 prezydenta RP, w rol damy wesz砤 縪na polityka, Anna. Podczas uroczysto禼i Komorowska zaprezentowa砤 si w klasycznym stroju. Czarna sukienka i bolerko z bia硑mi wyko馽zeniami, do tego ...

 • Znamy Pierwsz Dam?

  Jak si Wam podoba prawdopodobna pani prezydentowa? Zamkni阾o ju lokale wyborcze, wed硊g sonda縴 prowadzi Bronis砤w Komorowski. W jego sztabie wyborczym ju pe硁a euforia. I cho - jak powiedzia sam przewidywany zwyci陑ca - z otwarciem szampana przyjdzie mu poczeka do jutra, mo縠my chyba stwierdzi, 縠 mamy Pierwsz Dam. A ...

 • C髍ka Komorowskiego wspiera ojca w kampanii (FOTO)

  Tajna bro marsza砶a? Do tej pory dzieci Bronis砤wa Komorowskiego nie bra硑 udzia硊 w kampanii wyborczej ojca. Wszyscy wiedzieli, 縠 marsza砮k ma pi阠ioro dzieci, ale "pociechy" (ca砶iem ju du縠) nie pokazywa硑 si w jego otoczeniu. A do wczoraj, kiedy to na happeningu z okazji Dnia Ojca Komorowski pojawi si w towarzystwie jednej ...

 • Anna Komorowska do潮cza do grona celebrytek?

  W TVN Style opowiedzia砤 o swej mi硂禼i do m昕a. Panowie ruszaj do boju, panie na salony. Kampania prezydencka ju si rozpocz瓿a i mo縩a si spodziewa, 縠 w najbli縮zym czasie w kolorowych magazynach, w kobiecych stacjach oraz na plotkarskich stronach zaroi si od ploteczek na temat pa, kt髍e ze wszystkich si b阣 wspiera w tej batalii ...