Charlene Wittstock

14-10-2018
Wszystko o: Charlene Wittstock - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Charlene Wittstock

 • Gwiazdy na otwarciu butiku Versace (FOTO)

  Kanye West przyszed bez Kim. By mo縠 jest co w plotce m體i眂ej o tym, 縠 z pewnych kr阦ach towarzystwo Kim Kardashian to dla Kanye Westa obciach. Anna Wintour, redaktor naczelna ameryka駍kiego wydania magazynu Vogue, da砤 mu to do zrozumienia a za dobrze, ignoruj眂 celebrytk dwa razy. Od tamtego czasu Kanye na du縴ch imprezach modowych ...

 • Ksi昕na Monako Charlene z m昕em w Berlinie (FOTO)

  Nieszcz甓liwa(?) ksi昕na przesz硂 rok od 秎ubu. Pocz眛ek tego ma晨e駍twa w ci眊u roku zd笨y obrosn辨 legend - Ksi昕na Charlene, w體czas jeszcze Charlene Wittstock, usi硂wa砤 pono uciec przed zam笨p骿禼iem a trzy razy. Bez skutku, za to w dzie swojego 秎ubu by砤 smutna, w niczym nie przypominaj眂 zakochanej w ksi阠iu przysz砮j monarchini. ...

 • Najpi阫niejsze 秎uby 2011 (FOTO)

  A si 砮zka w oku kr阠i... Tworz眂 plotkarskie podsumowanie roku oczywi禼ie nie mogli秏y pomin辨 秎ub體, kt髍e w ci眊u minionych dwunastu miesi阠y zelektryzowa硑 opini publiczn na ca硑m 秝iecie. Rzecz jasna, najwi阫szy rozg硂s zdoby砤 kwietniowa ceremonia, podczas kt髍ej mi硂舵 a po gr骲 przyrzekali sobie Ksi昕na Catherine oraz ...

 • Charlene, Ksi昕na Monako, na gali w Berlinie (FOTO)

  Pow禼i眊liwy u秏iech "uciekaj眂ej ksi昕nej". Ksi昕na Charlene zawsze zostanie ju t "smutn", a media kojarzy j b阣 g丑wnie z pos阷n min w dzie 秎ubu i 硓ami, kt髍e bynajmniej nie by硑 硓ami szcz甓cia. Najwyra糿iej jednak 縪na Ksi阠ia Alberta powoli odnajduje si w nowej rzeczywisto禼i. Udziela si charytatywnie, bywa na balach. ...

 • Charlene Wittstock zabroni砤 Albertowi kontakt體 z by硑mi

  W ko馽u postanowi砤 tupn辨 nog. Charlene Wittstock, teraz ju Ksi昕na Monako, nieco zmieni砤 taktyk. Widuje si j w lepszym nastroju, z u秏iechem na ustach, nierzadko lekko przytulon do m昕a. I nikt ju nie m體i, 縠 秝ie縪 upieczona ma晨onka chce ucieka. Zamiast tego rzekomo postawi砤 Albertowi warunek: 縜dnych ...

 • Ksi昕na Cherlene nie mieszka z ksi阠iem Albertem

  Miesi眂 miodowy sp阣zaj w oddzielnych hotelach. Niepewna mina Charlene Wittstock, gdy 秎ubowa砤 swemu m昕owi mi硂舵 i wierno舵, jest w pe硁i usprawiedliwiona. Obecna ksi昕na Monako nie pali砤 si do 秎ubu, m體i si nawet, 縠 kilka razy rezygnowa砤. Ostatecznie jednak dosz硂 do ma晨e駍twa. Fikcyjnego - bo czy prawdziwie zakochani ...

 • Tu wypoczywaj Charlene i Ksi笨 Albert (FOTO)

  Romantyczny, luksusowy hotel ma j utwierdzi w tym, 縠 jednak post眕i砤 s硊sznie. Doba w tym hotelu to przesz硂 25 tys. z硂tych, ale co to dla Ksi阠ia Monako? Albert zabra swoj 秝ie縪 po秎ubion Charlene Wittstock w romantyczn podr罂 po秎ubn. Panna m硂da, kt髍a rzekomo pr骲owa砤 uciec przed 秎ubem a trzy razy, ...

 • Ksi笨 Albert zdradzi Charlene Wittstock przed 秎ubem?

  Kobieta, kt髍a domaga si testu na ojcostwo, jest w ci笨y. Ksi昕na Charlene chce koniecznie wiedzie, czy Ksi笨 Albert, od trzech dni jej m笨, mia romans w trakcie trwania ich pi阠ioletniego zwi眤ku. Kobieta, kt髍a domaga si testu na ojcostwo Alberta, jest bowiem w ci笨y. A to oznacza硂by, 縠 monarcha zdradzi Charlene. Ojciec 秝ie縪 ...

 • Charlene Wittstock ju musi stawi czo硂 skandalowi

  Musi czeka na wyniki testu na ojcostwo Alberta... Charlene Wittstock rzekomo chcia砤 uciec przed 秎ubem do rodzinnego kraju, RPA. Kilka dni przed ceremoni b阣眂 po kilku drinkach wsiad砤 do samolotu z zamiarem odwo砤nia wszystkiego. Oczywi禼ie 秎ub si odby, a oficjalna wiadomo舵 by砤 taka, 縠 縜dne podobne zdarzenia nie mia硑 miejsca (cho ...

 • Przyj阠ie weselne w Monako (FOTO)

  Wspania硑 tort i druga kreacja ksi昕nej od Armaniego. Po uroczysto禼iach religijnych przysz砤 kolej na 秝i阾owanie za秎ubin ksi阠ia i ksi昕nej Monako. Tort przygotowany dla m硂dej pary by imponuj眂y - olbrzymi i pi阫nie udekorowany. Podobnie ca砤 sceneria tego wyj眛kowego wydarzenia - na zdj阠iach mo縠my zobaczy, jak udekorowano sto硑, przy ...

 • Gigantyczny tren sukni Charlene Wittstock (FOTO)

  To si nazywa kr髄ewski przepych! Jak ju wspominali秏y, suknia 秎ubna Charlene Wittstock, kt髍a wczoraj oficjalnie zosta砤 ju Ksi昕n Monako, by砤 stosunkowo prosta i skromna... poza jednym "detalem". Oficjalne zdj阠ia prezentuj sukni sfotografowan z g髍y - wida, jak d硊gi i pot昕ny by tren kreacji. ...

 • ub Ksi阠ia Monako i Charlene Wittstock (FOTO)

  By硂 elegancko i z klas. Ksi阺two Monako s硑nie z tego, 縠 przyci眊a ludzi maj阾nych. To pa駍tewko pe硁e luksusu - 秎ub 53-letniego Ksi阠ia Alberta nie m骻 odby si w innej atmosferze. Przy pi阫nej pogodzie ksi笨 po秎ubi dzi podczas ceremonii ko禼ielnej Charlene Wittstock, 33-letni by潮 p硑waczk i modelk z RPA. Du縪 spekulowano na ...

 • Charlene Wittstock w Madame Figaro (FOTO)

  Co przysz砤 Ksi昕na Monako czuje przed 秎ubem? Charlene Wittstock 1 lipca tego roku zostanie Ksi昕n Monako, 縪n Ksi阠ia Alberta II. Para, cho nie budzi tak powszechnej euforii jak Kate Middleton i Ksi笨 William, r體nie udziela si w mediach. To jednak 秎ub, kt髍y pozwala rodzinie odetchn辨, bo Ksi笨 notoryczny kobieciarz, po ...

 • Charlene Wittstock - przysz砤 ksi昕na Monaco (FOTO)

  ub ju za miesi眂! Moda na rodziny kr髄ewskie w prasie plotkarskiej wr骳i砤 razem z sza砮m na Kate Middleton, od niedawna ju Lady Catherine. Nagle Europa przypomnia砤 sobie, 縠 przecie s jeszcze inne monarsze klany. Do jednego z nich niebawem wejdzie Charlene Wittstock, narzeczona Alberta, Ksi阠ia Monako. Ta blondynka o ...

 • Ksi笨 Albert si 縠ni!

  ub 9 lipca 2011 roku. Kto usidli notorycznego kobieciarza? Wieczny kawaler, 52-letni Ksi笨 Monako Albert, 縠ni si. Notoryczny kobieciarz o秝iadczy si by砮j p硑waczce olimpijskiej i modelce pochodz眂ej z RPA, Charlene Wittstock, m硂dszej od niego o 20 lat. Zar阠zyny mia硑 miejsce w czerwcu. Nikt nie spodziewa si, 縠 Ksi笨 m體i ...