Chris Humphries

14-10-2018
Wszystko o: Chris Humphries - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Chris Humphries

 • Kim Kardashian: Gdy m體i砤m TAK, naprawd go kocha砤m

  Zosta砤 oskar縪na o ma晨e駍two dla s砤wy. We wtorek w Los Angeles Kim Kardashian uczestniczy砤 w zeznaniach rozwodowych. Odbywa硑 si w biurze jej prawnika i trwa硑 a 9 godzin! Adwokat jej by砮go m昕a Krisa Humphriesa oskar縴 Kim, o zawarcie zwi眤ku ma晨e駍kiego nie z mi硂禼i, a z ch阠i zyskania rozg硂su. Tym samym zosta硂 jej zarzucone ...

 • Pier禼ionek Zofii ota硑 wygl眃a jak ten u Kim Kardashian?

  Jest pewne wyra糿e podobie駍two... Zofia ota砤 pochwali砤 si niema硑ch rozmiar體 pier禼ionkiem na gali Viva Najpi阫niejsi 2013. Co prawda partnerka Borysa Szyca nosi go na lewej d硂ni (czyli w stylu zachodnim), a nie na prawej, ale media ju ekscytuj si wie禼i, 縠 aktor i jego pi阫na ukochana zar阠zyli si. Je秎i tak, to ...

 • Kris Humphries zgubi obr眂zk 秎ubn

  P蟪tora miesi眂a po 秎ubie z Kim Kardashian. Kilka dni temu na lotnisku w Minneapolis Kris Humphries prze縴 chwile strachu, gdy okaza硂 si, 縠 na palcu nie ma jego 秎ubnej obr眂zki. Przechodz眂 przez wykrywacz metalu koszykarz musia 禼i眊n辨 ca潮 bi縰teri, a po kontroli zorientowa si, 縠 jego obr眂zka gdzie si zapodzia砤. ...

 • By硑 ch硂pak Kim Kardashian zam阠za j sms-ami

  Prosi, by przemy秎a砤 decyzj o 秎ubie. Wed硊g magazynu Life&Style spok骿 Kim Kardashian zaburzaj ostatnio nie tylko natr阾ni fani, ale i eksch硂pak. Informatorzy gazety twierdz, 縠 Reggie Bush zasypuje Kim sms-ami, w kt髍ych prosi j, by zmieni砤 zdanie, zrezygnowa砤 ze 秎ubu z Chrisem Humphriesem i wr骳i砤 do Reggiego. Cho Bush spotyka ...

 • Kim Kardashian uczy si ta馽zy

  Szykuje co specjalnego na dzie 秎ubu. Kim Kardashian i jej narzeczony, Kris Humphries, ucz si ta馽zy. Para trenuje pod okiem tancerza z ameryka駍kiego Dancing with the Stars, Marka Ballasa. Tancerz ujawni, 縠 秝ie縪 upieczona para m硂da w dniu 秎ubu zaskoczy wszystkich fantastycznym ta馽em i gor眂ymi pozycjami. Mo縠 by ...

 • Lista prezent體 秎ubnych Kim Kardashian

  Nie pali, ale za縴czy砤 sobie popielniczki za 800 dolar體. Kim Kardashian jest w trakcie przed秎ubnych przygotowa. To w jej wypadku oznacza r體nie opracowanie listy prezent體. Co mog硂 znale兼 si w takim zestawieniu? Mimo 縠 Kim i jej przysz硑 m笨, Kris Humphries nie pal, gwiazdka za縴czy砤 sobie popielniczki za 840 dolar體, marki ...

 • Szczeg蟪y intercyzy Kim Kardashian

  On nie dostaje nic, co zarobi ona... Kim Kardashian jest nie tylko celebrytk, ale te ca砶iem nie糽e radz眂 sobie businesswoman. Gwiazdka, kt髍a ze swojego 縴cia uczyni砤 秝ietnie prosperuj眂y interes, zarobi nawet na 秎ubie. Znane s ju szczeg蟪y intercyzy, kt髍 ona i Kris Humphries maj podpisa. Dokument w ca硂禼i zabezpiecza ...

 • Kim Kardashian i Kris Humphries - b阣zie intercyza

  W razie rozwodu zwr骳i wart 2 miliony dolar體 pier禼ionek? Kris Humphries co prawda nie szcz阣zi grosza na imponuj眂y pier禼ionek zar阠zynowy (nota bene dro縮z kopi tego, kt髍y Kim sama kupi砤 par lat wcze秐iej) - wyda na niego przesz硂 dwa miliony dolar體. Drogi kamie nie jest jednak gwarantem szcz甓cia ma晨e駍kiego, o czym wie ju ...

 • Zar阠zynowe przyj阠ie Kim Kardashian (FOTO)

  No jasne, 縠 do obejrzenia. Niewiele jest miejsc i zdarze w 縴ciu Kim Kardashian, gdzie nie zagl眃a oko kamery albo aparatu fotograficznego. Oczywiste jest, 縠 zdj阠ia z przyj阠ia zar阠zynowego gwiazdki te szybko znalaz硑 si w internecie. Podzieli砤 si nimi zachwycona siostra przysz砮j panny m硂dej, Khloe Kardashian. By硂 ...

 • Jaka b阣zie suknia 秎ubna Kim Kardashian?

  Gwiazdka usiad砤 i my秎i, my秎i, my秎i... Latem 秎ub Kim Kardashian i Krisa Humhpries. Przygotowania trwaj pe硁 par, zacz瓿o si pytanie, kt髍e a do dnia 秎ubu b阣zie powtarzane co najmniej kilka razy: co z sukienk? Okazuje si, 縠 Kim nie ma pomys硊 na swoj 秎ubn kreacj. - Z ca潮 pewno禼i chc mie indywidualny ...

 • Kim Kardashian chce mie 秎ub jak Kate Middleton

  Transmisja w telewizji, jakby by砤 ksi昕niczk. Kim Kardashian w rodzinie ma przydomek Princess, czyli Ksi昕niczka. I chyba faktycznie traktuje go na serio, bo postanowi砤, 縠 秎ub z Krisem Humphriesem, kt髍y zaplanowano na tegoroczne lato, b阣zie i禼ie kr髄ewski. Kim ma aspiracje, by przebi pod tym wzgl阣em sam Kate Middleton. ...

 • Kim Kardashian wymy秎i砤 histori z zar阠zynami? (FOTO)

  Ten pier禼ionek "zar阠zynowy" ma ju od dw骳h lat! Oj, nie砤dnie jest k砤ma. Tym bardziej, 縠 media maj bardzo czujne oko. Dziennikarze wypatrzyli, 縠 20-karatowy pier禼ionek zar阠zynowy od Lorraine Schwartz, kt髍y Kim Kardashian mia砤 dosta od Krisa Humphriesa, to w rzeczywisto禼i jej prywatna w砤sno舵 ju od dw骳h lat! ...

 • Kim Kardashian ju zaczyna zarabia na swoim 秎ubie

  To si jej po prostu op砤ca. Nawet, je秎i Kim Kardashian rozwiedzie si po dw骳h miesi眂ach, to 秎ub we糾ie. Pow骴? Jej si to po prostu op砤ca. Celebrytka, kt髍a swoje 縴cie odda砤 (lub sprzeda砤) mediom, zaczyna zarabia na mi硂禼i. Wiadomo舵 o tym, 縠 Chris Humphries o秝iadczy si jej, og硂si砤 w magazynie People, ...