Demi Moore

14-10-2018
Wszystko o: Demi Moore - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Demi Moore

 • Mila Kunis W KO袰U wypowiedzia砤 si na temat ma晨e駍twa Ashtona z Demi Moore

  Co my秎i o by砮j 縪nie swojego m昕a? Ashton Kutcher (40 l.), zanim po秎ubi Mil Kunis (34 l.), zwi眤any by z 15 lat starsz Demi Moore (55 l.). Zwi眤ek budzi kontrowersje ze wzgl阣u na do舵 spor r罂nic wieku. Nie wszyscy wierzyli, 縠 to przetrwa i mieli racj. Mila Kunis i Ashton Kutcher pokazali, jakimi s BEZNADZIEJNYMI rodzicami ...

 • Jak czas i PIENIZE zmieni硑 c髍ki Bruce'a Willisa i Demi Moore (ZDJ蔆IA)

  Wszystkie mia硑 problemy z samoakceptacj. A dzi? Bruce Willis (63 l.) i Demi Moore (55 l.) byli ma晨e駍twem od 1987 do 2000 roku. Demi urodzi砤 trzy c髍ki - najstarsza by砤 Rumer, potem na 秝iat przysz砤 Scout LaRue, najm硂dsza jest Tallulah. Rumer Willis w bikini Mimo 縠 s c髍kami gwiazdorskiej pary, wszystkie mia硑 w 縴ciu... pod g髍k. ...

 • Julianne Moore zachwycona Joann Kulig: ciesz si, 縠 ci pozna砤m!

  Polka doceniona w Cannes. Joanna Kulig pojecha砤 z aktorsk ekip do Cannes, by promowa film Paw砤 Pawlikowskiego, Zimna Wojna. Jej rola zosta砤 doceniona przez sam Julianne Moore. Doda t硊maczy si z BAZAROWEJ torebki w Cannes: ca硊jcie j! Polska aktorka na swojego Instagrama wstawi砤 zdj阠ie z ameryka駍k gwiazd. Fotografia robi furor ...

 • Koszmar! Ashton Kutcher TAK prze縴 rozstanie z Moore!

  A trudno w to uwierzy. To by砤 wspania砤, cho kontrowersyjna para. Ashton Kutcher i Demie Moore pobrali si w 2005. On m硂dszy o 16 lat, ona by砤 jego idolk z jego sn體. Bajkowe ma晨e駍two zako馽zy硂 si w 2013 roku. Dzi wychodz na jaw koszmarne fakty. Demi Moore 糽e znios砤 rozstanie z Ashtonem. Teraz musia砤 si z nim spotka! ...

 • Demi Moore spotyka si z 30 lat m硂dszym Nickiem Jonasem? Pozna砤 ich jej c髍ka

  Demi zawsze mia砤 s砤bo舵 do m硂dszych. To, 縠 Demi Moore (55 l.) lubi m硂dszych m昕czyzn nie jest tajemnic. Ona i 16-lat od niej m硂dszy Ashton Kutcher (39 l.) byli ma晨e駍twem przez 8 lat. P蠹niej wi眤ano j z 24 lata m硂dszym Vito Schnabelem. W sieci pojawi si r體nie dla niekt髍ych skandaliczny film, na kt髍ym 19-letnia Demi ca硊je si z 15-...

 • Doros砤 Demi Moore NAMI蔜NIE ca硊je... 15 letniego ch硂pca! (VIDEO)

  B阣zie skandal? W obliczu seks afery w Hollywood nagranie, na kt髍ym Demi Moore ca硊je 15-letniego ch硂pca zn體 znalaz硂 si w kr阦u zainteresowania. Media dotar硑 do niego ju kilka lat temu, wi阠 nie jest to 秝ie縜 sprawa, jednak teraz zacz阾o troch inaczej na to patrze. Demi Moore 糽e znios砤 rozstanie z Ashtonem. Teraz musia砤 si z nim ...

 • Demi Moore 糽e znios砤 rozstanie z Ashtonem. Teraz musia砤 si z nim spotka!

  Po co? Demi Moore (54 l.) rozwiod砤 si z Ashtonem Kutcherem (39 l.) 4 lata temu. Bardzo 糽e znios砤 to rozstanie, a Ashton oskar縜ny by o liczne zdrady. Szybko zwi眤a si z Mil Kunis, z kt髍 zna si od m硂dych lat. Po latach od rozwodu Ashton Kutcher m體i o zdradzaniu Demi Moore Teraz Demi musia砤 si spotka z Ashtonem. Byli razem na ...

 • Demi Moore pokaza砤 w filmie swoj sylwetk i fani WARIUJ!

  Ma 54 lata, a figur lepsz ni niejedna dwudziestka. Demi Moore (54 l.), mimo 縠 przekroczy砤 pi赕dziesi眛 lat, dalej mo縠 pochwali si隊zgrabn i seksown睜sylwetk. CZYTAJ R覹NIE: Demi Moore pokaza砤 zdj阠ie bez jedynki. Co si sta硂 z jej z阞ami? Udowodni砤 to w filmie Blind, kt髍y w砤秐ie wchodzi do kin. W produkcji zagra砤 tu obok ...

 • Demi Moore pokaza砤 zdj阠ie bez jedynki. Co si sta硂 z jej z阞ami?

  Jak do tego dosz硂? Oto brutalna gwiazda - hollywoodzki u秏iech to lic體ki, korony, a nawet implanty. Jaki czas temu Sharon Osbourne mia砤 nieciekaw przygod podczas udzielania wywiadu na 縴wo - wypad jej implant. Ostatnio podczas wizyty u Jimmy'ego Fallona Demi Moore (54 l.) opowiedzia砤 histori o tym, jak straci砤 dwie jedynki. Pokaza砤 ...

 • Demi Moore zacz瓿a si spotyka ze s砤wnym aktorem

  Nie zgadniesz, z kt髍ym! Demi Moore (53 l.) oraz Kiefer Sutherland (49 l.), aktor znany mi阣zy innymi z g丑wnej roli w serialu 24 godziny, byli widziani razem na randce. Ponadto wed硊g czasopisma The Enquirer, para zacz瓿a spotyka si, odk眃 wsp髄nie zacz阬i prac nad nowym filmem Forsaken, w kt髍ej wcielili si w g丑wnych bohater體. Zobacz ...

 • Mn髎two gwiazd na pokazie Saint Laurent

  Kto zadziwi swoj kreacj? Na pokazie mody Saint Laurent w Hollywood zjawi砤 si 秏ietanka gwiazd, stylist體 i projektant體. Nie zabrak硂 gwiazd wielkiego ekranu, na przyk砤d przy 禼iance pojawi si sam Gary Oldman. Ponadto na pokazie pojawili si mi阣zy innymi Pamela Anderson oraz Justin Bieber, kt髍y siedzia w pierwszym rz阣zie. Swoj ...

 • Kim by砤 osoba, kt髍 znaleziono martw w basenie Demi Moore

  S pierwsze ustalenia. W sobot rano policja zosta砤 wezwana do domu Demi Moore w Beverly Hills. W basenie znajduj眂ym si na terenie posiad硂禼i znaleziono cia硂 21-letniego m昕czyzny (wi阠ej szczeg蟪體 podali秏y tutaj). Portal TMZ dotar do pierwszych policyjnych ustale w tej sprawie. Podobno m昕czyzna nie umia p硑wa i najprawdopodobniej ...

 • W basenie Demi Moore znaleziono martwego m昕czyzn

  Policja bada przyczyn utoni阠ia. Na terenie posiad硂禼i Demi Moore mieszcz眂ej si w Beverly Hills, Oak Pass Road, znaleziono zw硂ki 21-letniego m昕czyzny. Policj wezwano do domu w sobot. Cia硂 m昕czyzny znaleziono w basenie. W czasie gdy dosz硂 do tragedii, w domu nie by硂 縜dnej z c髍ek Demi Moore. S眘iedzi poinformowali jednak portal TMZ, ...

 • Przy Demi Moore NIGDY nie wolno... (Instagram)

  Zabawnie czy niebezpiecznie? Nie jest tajemnic, 縠 to rozstanie przyp砤ci砤 zdrowiem. Demi Moore d硊go nie mog砤 si otrz眘n辨 po odej禼iu od niej Ashtona Kutchera. Dosz硂 do tego, 縠 aktorka wpad砤 w anoreksj i wyl眃owa砤 w klinice, gdzie leczy砤 t i inne przypad硂禼i. Kutcher znalaz szcz甓cie w ramionach innej kobiety. W砤秐ie wzi背 秎ub ...

 • 52-letnia Demi Moore w bikini wypada lepiej... (Insta)

  ... ni jej c髍ki? Ma 52 lata, ma za sob trzy ma晨e駍twa, doczeka砤 si trzech c髍ek i jest jedn z najbardziej rozpoznawanych i cenionych aktorek Hollywood. Ostatnio bardzo g硂秐o by硂 o jej zwi眤ku, a raczej rozwodzie, z du縪 m硂dszym od niej Ashtonem Kutcherem. Demi Moore mocno prze縴砤 to rozstanie, boryka砤 si z zaburzeniami od縴wiania i ...

 • Mila Kunis do Demi: Trzymaj si z dala od mojej rodziny!

  Co zrobi砤 by砤 縪na Ashtona Kutchera? Ashton Kutcher (37 l.) ju jako nastolatek marzy o zwi眤ku z pi阫n Demi Moore (52 l.). Nigdy nie przypuszcza, 縠 jego marzenie si zi禼i i... przerodzi w koszmar, bowiem mi硂舵 z dzieci駍twa w rzeczywisto禼i okaza砤 by si ci昕kim zwi眤kiem ze strasz kobiet. Demi od dawna dzia砤 Mili Kunis (31 l.), ...

 • C髍ki Demi Moore uciekaj od hollywoodzkich kanon體 (FOTO)

  Te stroje i brak stanika... Hollywood ma swoje standardy, a odbieganie od nich cz阺to wi笨e si z wykluczeniem. Wi阫szo舵 pa wci笨 jest na dietach, odzienie biega na si硂wni i do kosmetyczki. Do tego dochodz modne stroje, perfekcyjne makija縠 i blichtr nawet podczas zwyk砮go spaceru, czy zakup體. W ko馽u za ka縟ym rogiem mo縠 czai si ...

 • C髍ka Demi Moore wzbudza niepok骿 (FOTO)

  Tallulah Willis nie wygl眃a dobrze. Show-biznes to nie miejsce dla m硂dych ludzi. Przekonywali秏y si ju o tym wielokrotnie. Wiele gwiazd, kt髍e zyska硑 s砤w zbyt wcze秐ie, nie wytrzymywa硂 presji. Pami阾acie za砤manie Britney Spears? Nawet Selena Gomez l眃owa砤 na odwyku. To samo tyczy si dzieci gwiazd. Dorastanie w ciepe砶u fleszy wcale nie ...

 • Jak Demi Moore wspiera c髍k w chorobie? (FOTO)

  Tallulah zamie禼i砤 w砤秐ie wymowne zdj阠ie. Wielu im zazdro禼i. Ju na starcie maj wypchane konta i s砤w. Kiedy bli縠j przyjrzymy si ich 縴ciu, wielu z nas stwierdzi, 縠 nie chcia硂by by dzieckiem znanej gwiazdy. C罂, rodzic體 si nie wybiera, a dorastanie w ogniu fleszy jednym wychodzi na dobre, innym niekoniecznie. Tallulah Willis, c髍ka ...

 • Demi Moore doprowadza Mil Kunis do szale駍twa!

  A zapowiada硂 si tak pi阫nie. Mia硂 by tak pi阫nie, gdy Mila Kunis (31 l.) urodzi砤 c髍eczk, zgodzi砤 si, by by砤 縪na jej m昕a, Ahtona Kutchera, przysz砤 pob硂gos砤wi male駍two. Tak, tak, Demi Moore osobi禼ie odwiedzi砤 Wyatt. Nic jednak nic nie trwa wiecznie - Mila mog砤 zacisn辨 z阞y i prze縴 jedne odwiedziny eks 縪ny swojego m昕a, ...

 • Demi Moore i jej c髍ki maj powody do 秝i阾owania (FOTO)

  Pogratulujecie? Kt罂 z nas nie chcia砨y by dzieckiem znanych gwiazd. 痽cie w luksusie, spe硁ianie wszystkich zachcianek, 砤twiejszy start w przysz硂舵. Wszystko ma jednak swoje jasne i ciemne strony, czego doskona硑m przyk砤dem s c髍ki Demi Moore (51 l.). Tallulah Willis wyzna砤 jaki czas temu, 縠 cierpi na dysmorfofobi - to nieuzasadniony ...

 • SZOK! Zobaczcie, jak Demi Moore zareagowa砤 na dziecko

  Jej by硑 m笨, Ashton Kutcher zosta ojcem. Co na to aktorka? Rozstanie z Ashtonem Kutcherem (36 l.) kosztowa硂 Demi Moore sporo zdrowia. Po rozwodzie aktorka prze縴砤 za砤manie nerwowe, uciek砤 w alkohol, u縴wki i ramiona du縪 m硂dszych m昕czyzn. Na szcz甓cie gwiazda upora砤 si z utrat m昕a (z Kutcherem by砤 w zwi眤ku w latach 2005 - 2013) i ...

 • Dziwny prezent urodzinowy Demi Moore dla c髍ki (FOTO)

  Chcia砤 by oryginalna? Do oryginalnych tort體, kt髍e pokazali秏y Wam tutaj do潮cza wypiek, kt髍y Demi Moore (51 l.) zam體i砤 dla c髍ki Rumer (26 l.) 秝i阾uj眂ej w砤秐ie urodziny. Tort zosta ozdobiony sporych rozmiar體 pistoletem. Na oblanej czekolad podstawie widniej napis Bang Bang!. Portale plotkarskie zachodz w g硂w, co te Demi ...

 • Rodzice Tallulah Willis zareagowali na jej rozbierany film

  C髍ka w opa砤ch. Trzeba by硂 g硂秐ego krzyku, kt髍y powt髍zy硑 media, by Bruce Willis (59 l.) i Demi Moore (51 l.) podj阬i kroki w sprawie swej c髍ki. Tallulah Willis (20 l.), kt髍a niedawno rozebra砤 si przed kamer i opowiedzia砤 o swej chorobie, zosta砤 nak硂niona przez rodzic體 do pobytu w klinice odwykowej. Tallulah od wielu lat cierpi na ...

 • Tallulah Willis rozebra砤 si przed kamer [VIDEO]

  Walczy z chorob, kt髍a wcale nie jest rzadko禼i. W dobie obsesyjnego wr阠z dbania o wygl眃 i kultu pi阫nych twarzy oraz cia, wiele os骲 nie radzi sobie z presj i wpada w chorob zwan dysmorfofobi. Osoby z tym rodzajem zaburze psychicznych maj zani縪n samoocen, postrzegaj siebie jako brzydkie. Wyolbrzymiaj wady i defekty nie ...

 • Tallulah Willis z papierosem na ulicy (FOTO)

  Fashionistka w rodzinie Demi Moore. Tallulah Willis to jedna z c髍ek Demi Moore (51 l) i Bruce'a Willisa (59 l). C髍eczka gwiazdorskiej pary nie ma parcia na szk硂 - wy縴wa si w dziedzinie mody. Tallulah wraz z przyjaci蟪k, Mallory Llewellyn prowadzi modowego bloga pod tytu砮m The Clothing Coven. Na pierwszy rzut oka wida, 縠 siostra ...

 • C髍ka Demi Moore i Bruce'a Willisa topless na zakupach FOTO

  Co jej strzeli硂 do g硂wy? O tym, 縠 Instagram nie ma lito禼i dla zdj赕 przedstawiaj眂ych nago舵 przekona硑 si te gwiazdy. Wiecie, 縠 konto Rihanny w砤秐ie z tego powodu zosta硂 zablokowane? Nieprzyjemno禼i spotka硑 te niedawno c髍k Demi Moore i Bruce'a Willisa, Scout Willis. Dziewczyna wrzuci砤 do sieci fotki bluzy z nadrukiem nagiej ...

 • Rodzinny lans w wydaniu Demi Moore i Rumer Willis (FOTO)

  Podobne? Demi Moore krad砤 kiedy m阺kie serca. Ba, od ma砮go marzy od niej Ashton Kutcher, jednak, gdy poj背 j za 縪n, to prze縴 spore rozczarowanie. Demi wielokrotnie trafia砤 na sam szczyt ranking體 najpi阫niejszych kobiet na ziemi. Gdy na 秝iecie pojawi硑 si jej trzy pociechy - c髍ki Bruce'a Willisa, wszyscy byli przekonani, 縠 z ...

 • Demi Moore adoptuje dziecko?

  Jednak pozazdro禼i砤 Mili Kunis? Gwiazdy, kt髍e adoptowa硑 dzieci? Madonna, Sandra Bullock, Angelina Jolie... Wiele wskazuje na to, 縠 do tego grona do潮czy teraz Demi Moore. Demi bardzo prze縴砤 rozstanie z Ashtonem Kutcherem - kilka razy l眃owa砤 w szpitalu i na odwyku. Kiedy informacje o tym, 縠 Mila Kunis jest w ci笨y potwierdzi硑 si, ...

 • Demi Moore nie kryje siwych kosmyk體 (FOTO)

  Ju si pogodzi砤 z faktem, 縠 nie jest dwudziestk? Ma fantastyczn figur, jest zadbana, a jej uroda wcale nie ga秐ie. Demi Moore znakomicie oddaje ducha Hollywood - walczy o m硂dy wygl眃, jak tylko mo縠 (ona i jej chirurdzy). Ostatnio jednak by砤 縪na Ashtona Kutchera chyba da砤 sobie na luz. Zawsze starannie zafarbowane w硂sy dzi zdradzaj,...

 • Jak Demi Moore zareagowa砤 na wie舵 o ci笨y Mili Kunis?

  Tego by秏y si nie spodziewali! Kiedy Demi Moore rozsta砤 si z Ashtonem Kutcherem zacz瓿y dzia si z ni r罂ne z砮 rzeczy. Gwiazda wpad砤 w anoreksj i zacz瓿a przyjmowa u縴wki - kilkakrotnie l眃owa砤 na odwyku i w szpitalu, a jej rodzina rwa砤 sobie w硂sy z g硂wy. Wreszcie pozwoli砤 Kutcherowi odej舵 na dobre i podpisa砤 dokumenty rozwodowe. ...

 • Demi Moore sprzeda砤 pier禼ionek zar阠zynowy od Kutchera

  Mia砤 nadzieje, 縠 go to zaboli? Podobno kobiety potrzebuj czasem symbolicznego zako馽zenia zwi眤ku - filmowego spalenia czy podarcia wsp髄nych zdj赕, wypatroszenia misia od eks-ukochanego, czy pozbycia si prezent體. Demi Moore zalicza si do tej grupy, albo my秎a砤, 縠 wie禼i o sprzeda縴 pier禼ionka zar阠zynowego od Ashtona Kutchera go zabol. ...

 • Gdy graficy przesadz z Photoshopem... (FOTO)

  Ko馽zy si wpadk. Jak przedstawiane s gwiazdy na ok砤dkach magazyn體? U秏iechni阾e, modnie ubrane i uczesane. Nierzadko ich fotografie s poprawiane przez grafik體. Bywa, 縠 znawcy Photoshopa nadmiernie puszczaj wodze fantazji, a to mo縠 sko馽zy si wpadk. Sami zobaczcie: Pami阾acie t fotk Demi Moore? Podobno cia硂 przeklejono w體czas od ...

 • Co nowego u Demi Moore i Ashtona Kutchera?

  Sporo si zmieni硂. To nie by硂 砤twe rozstanie. Demi Moore uzna砤, 縠 rozpadowi zwi眤ku winien jest Ashton Kutcher, kt髍y j zdradza. W marcu zatem z硂縴砤 pozew o rozw骴 i za勘da砤 zado舵uczynienia. Co ciekawe, ma晨onek dokumenty do s眃u zani髎 jeszcze w grudniu. Szans na porozumienie nie by硂 wida: - Ashton po 秎ubie zarobi ogromne ...

 • Gwiazdozbi髍 na gali Wallis Annenberg Center (FOTO)

  Niekt髍e panie zachwyca硑, a niekt髍e odpycha硑. Gala Wallis Annenberg Center for the Performing Arts skupi砤 same gwiazdy! Pojawi砤 si Demi Moore, kt髍a dawno nie brylowa砤 na czerwonym dywanie. Aktorka wybra砤 granatow sukni Salvatore Ferragamo. By砤 Charlize Therone w pi阫nej, czarnej kreacji ods砤niaj眂ej plecy, natomiast Alessandra ...