Dominika Figurska

14-10-2018
Wszystko o: Dominika Figurska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Dominika Figurska

 • Dominika Figurska jest w pi眛ej ci笨y!

  Dawne kryzysy to ju przesz硂舵. Dominika Figurska i Micha Chorosi駍ki spodziewaj si dziecka - donosi magazyn Na 縴wo. Pi眛ego! Kilka lat temu g硂秐o by硂 o kryzysie w ich zwi眤ku - podejrzewano, 縠 aktor nie jest ojcem dziecka, kt髍e mia硂 si w體czas narodzi. Samej Figurskiej przypisywano romans z kompozytorem, jednak para postanowi砤 da ...

 • Dominika Figurska po raz czwarty zostanie mam

  "Chyba b阣ziemy musieli kupi busik..." Dominika Figurska po raz kolejny zostanie mam. Aktorka jest w ci笨y i ju za p蟪 roku urodzi swoje czwarte dziecko. Razem z m昕em Micha砮m Chorosi駍kim s z tego powodu bardzo szcz甓liwi, maj tylko jeden problem: - Chyba b阣ziemy musieli kupi busik, bo do osob體ki si ju nie zmie禼imy - powiedzia ...

 • Figurska i Chorosi駍ki z dzie鎚i (FOTO)

  Wsp髄ne chwile nad polskim morzem. 痽cie we dwoje nie nale縴 do naj砤twiejszych. S wzloty i upadki i nigdy nie jest idealnie. Jak w ka縟ym ma晨e駍twie, r體nie i w ma晨e駍twie Dominiki Figurskiej i Micha砤 Chorosi駍kiego r罂nie si dzia硂. Bywa硂 lepiej i gorzej. Najwa縩iejsze, 縠 para nadal jest ze sob i wsp髄nie wychowuje troje dzieci, 8-...

 • Figurska na lodzie

  Nazwisko wiele obiecuje. Fakt zastanawia si, czy Dominika Figurska przygotowuje si do drugiej edycji show Gwiazdy ta馽z na lodzie. Gazeta przy砤pa砤 aktork trenuj眂 rozmaite figury na lodowisku. Dominika przekonuje, 縠: - Na 硑縲ach je縟筷 od dziecka. Kiedy tylko nastaje zima, cz阺to zagl眃am na lodowisko - t硊maczy. - Ten sport ...

 • Figurska jest ju dyplomowan aktork

  Obroni砤 si. Jak donosi Na 縴wo, Dominika Figurska obroni砤 niedawno pac dyplomow w krakowskiej szkole teatralnej. Sze舵 lat po uko馽zeniu studi體 mo縠 z dum powiedzie, 縠 jest aktork. Lepiej p蠹no, ni p蠹niej. Albo wcale.

 • Ma晨e駍two Figurskiej i Chorosi駍kiego uratowane?

  Teraz czas na rodzinn sielank. Jeszcze niedawno spekulowano, 縠 czeka ich rozw骴. Oni jednak robi wszystko, by by razem i wychowywa dzieci - Dominika Figurska i Micha Chorosi駍ki znowu mieszkaj razem. Kiedy aktorka stwierdzi砤, 縠 czuje si niedowarto禼iowana i po raz kolejny zamieszka砤 z kompozytorem Tomaszem Hynkiem, para ...

 • Micha Chorosi駍ki wybaczy 縪nie?

  Mieszkaj razem. Dwa dni temu Fakt przy砤pa Micha砤 Chorosi駍kiego, gdy wprowadza si do domu swoich rodzic體. Tam przebywa te obecnie jego 縪na, Dominika Figurska, kt髍a urodzi砤 ostatnio trzecie dziecko (zobacz newsa M昕a nie by硂 przy porodzie). Rok temu para pogodzi砤 si po tym, jak Figurska mieszka砤 dwa miesi眂e z muzykiem ...

 • M昕a nie by硂 w czasie porodu

  Dominika Figurska urodzi砤 synka. Dominika Figurska urodzi砤 trzecie dziecko. Mimo 縠 termin porodu znany by jej m昕owi, Micha硂wi Chorosi駍kiemu, ten wyjecha do Soczi na mistrzostwa 秝iata artyst體 w pi砪e no縩ej. Ten fakt mo縠 nie dziwi, je秎i przypomnimy sobie ostatnie plotki, wed硊g kt髍ych Chorosi駍ki nie jest ojcem dziecka. ...

 • Figurska si nie rozwiedzie

  Co z tym ma晨e駍twem? Ka縟y magazyn podejrzewa co innego. Rewia pisz眂 o ostatnim wsp髄nym wyj禼iu Dominiki Figurskiej i Micha砤 Chorosi駍kiego stwierdzi砤, 縠 na obrazka szcz甓liwej rodziny nie tworzyli. Trudno im by硂 wyczarowa u秏iechy na twarzach, gdy razem stawali do zdj赕, by chwil potem zn體 utrzyma du縴 dystans do siebie - czytamy. ...

 • Chorosi駍ki chadza sam

  Gdzie tym razem jest Dominika Figurska? Dzisiaj jeszcze pisali秏y o pozorach szcz甓liwej rodziny, jakie stwarzaj Dominika Figurska i Micha Chorosi駍ki (zobacz newsa: Figurska i Chorosi駍ki zgodn rodzin). Tymczasem nasza redaktorka, kt髍a w chwili obecnej jest na koncercie z okazji 500-go odcinka M jak Mi硂舵 (ju niebawem relacja) donosi, ...

 • Figurska i Chorosi駍ki zgodn rodzin

  Sielski obrazek rodzinny. Mimo zdrad z jednej i drugiej strony Dominika Figurska i Micha Chorosi駍ki staraj si tworzy wizerunek zgodnej rodziny. Na pokazie kolekcji Ewy Minge i firmy Bartek wyst眕i硑 w roli modelek ich c髍ki. To zmusi硂 par do publicznego wyst眕ienia razem. Aktorzy stan阬i potem do zdj赕 grzecznie pozuj眂. Wszystko ...

 • Doda broni Dominiki

  Doda: "Dominika Figurska musi zosta!" No to mamy ma潮, prywatn wojn dw骳h rodzimych piosenkarek. Dorota "Doda" Rabczewska czuje, 縠 Edyta G髍niak ma do niej jakie "ale", co w rezultacie zmienia si we wzajemn antypati. Takie utarczki s bardzo w stylu Dorotki, kt髍a jak nikt inny potrafi wykorzysta je w taki czy inny spos骲. ...

 • Polska Gwen

  Dominika Figurska wyra糿ie stara si upodobni do Gwen Stefani. Nic na si酬. Mimo wszystko wol indywidualizm. Nie s眃z, aby udawanie Gwen wysz硂 komu na dobre - jej styl jest tak perfekcyjny, 縠 ka縟a pr骲a na秎adownictwa nie wychodzi nikomu na dobre. Co zreszt wida na za潮czonym obrazku. Z dw骳h prezentowanych wersji podoba mi si ...

 • Dominika w ci笨y

  Kto jest ojcem? M笨 czy nie m笨? Ma晨e駍two aktorskiej pary Dominiki Figurskiej i Micha砤 Chorosi駍kiego zn體 prze縴wa kolejny kryzys. Tyle tylko, 縠 ten jest brzemienny w skutki. Od jakiego czasu wida, 縠 mi阣zy aktorami si nie uk砤da. Na imprezach siedz osobno i praktycznie ze sob nie rozmawiaj. Powodem takiego zachowania ma by ...