Dorota Del眊

14-10-2018
Wszystko o: Dorota Del眊 - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Dorota Del眊

 • Gwiazdy na gali Viva Photo Awards (FOTO)

  Lans przy okazji nagr骴 dla m硂dych fotograf體. Gala Viva Photo Awards, na kt髍ej rozdawane s nagrody dla m硂dych, utalentowanych fotograf體, odby砤 si po raz czwarty. I - o dziwo - to nie laureaci wdzi阠znie pozowali do zdj赕, a gwiazdy i gwiazdki, kt髍e przy okazji uprawia硑 intensywny lans. By硑 kr髏kie sukienki i kl阫anie przed Nin ...

 • Dorota Del眊 b阣zie pann m硂d

  ub odb阣zie si na egzotycznej wyspie. Jeszcze w tym roku, wczesn jesieni 39-letnia siostra Paw砤 Del眊a, Dorota Del眊 zostanie 縪n. Jej wybrankiem jest jej wieloletni partner, biznesmen pochodz眂y z aktorskiej rodziny, Tomasz Schejbal. Jak donosi magazyn Rewia kameralny 秎ub odb阣zie si na jednej z egzotycznych wysp. Mimo wszystko ...

 • Kto si lansowa na gali Fashion Designer Awards?

  Celebrytki maj teraz du縪 pracy. Przed rozpocz阠iem wakacji celebrytki maj teraz moc roboty. Niemal ka縟ego dnia w stolicy (r體nie show-biznesu) odbywaj si rauty, pokazy i gale. Wyobra縜my sobie, ile energii poch砤niaj przygotowania do tych imprez. W ko馽u nie wypada si pojawi dwa razy w takiej samej kreacji lub podobnej stylizacji. ...

 • Celebrytki na pokazie Bohoboco (FOTO)

  Kogo tam nie by硂! Kilka dni temu odby si pokaz mody marki Bohoboco. Trzeba przyzna, 縠 frekwencja na imprezie by砤 imponuj眂a! Tancerki, aktorki, piosenkarki, dziennikarki i prezenterki. Wiele da硂 si skusi na pi赕 minut lansu. Obok sta硑ch bywalczy tego typu imprez by硂 kilka dawno niewidzianych pa - cho鎎y Marta 痬uda-...

 • Celebryci na jubileuszu marki Yes (FOTO)

  Skrzynecka, Popek, Smoli駍ka, a nawet W阦larczyk. Marka Yes 秝i阾owa砤 wczoraj swoje 30. urodziny. Na imprezie z tej okazji pojawi硂 si sporo znanych twarzy. By硑 dziennikarki - Anna Popek, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, kt髍ej ju bardzo dawno nie widzieli秏y na salonach. Byli te panowie - Bartosz W阦larczyk przyszed sam, a Tomasz ...

 • Kto pokaza swoje zgrabne nogi? (FOTO)

  A jednak potrafi by kobieca! Ostatnio rzadko mamy okazj ogl眃a Dorot Del眊 w prawdziwie kobiecej stylizacji. A przecie aktorka nie ma si czego wstydzi. Znana z raczej m阺kiego "twardego" stylu Del眊 ostatnio pojawi砤 si na imprezie Designer Fashion Awards w szarej sukience, spod kt髍ej ukaza硑 si nam ca砶iem zgrabne ...

 • Lesz i Kwa秐iewska - stanikowy lans (FOTO)

  Gwiazdki projektuj biustonosze. To zawsze jaka okazja, by si pokaza i przy okazji zaopatrzy w nowy stanik. A ka縟a kobieta wie, 縠 nigdy nie ma za wiele komplet體 bielizny w swojej garderobie. Tym razem okazj do lansu by砤 stanikowo-butikowa impreza - prezentacja zaprojektowanych przez gwiazdy biustonoszy. Co prawda absolutnie ...

 • Dorota Del眊: M骿 stosunek trwa 20 minut

  Licz眂 z gr wst阷n. Dorota Del眊 ma powody do dumy - podczas gdy 秗ednia d硊go舵 stosunk體 seksualnych mieszka馽體 teren體 秗骴ziemnomorskich to zaledwie kilka minut, jej kochanek sprawuje si znacznie lepiej. We wczorajszym programie Mi阣zy kuchni a salonem rozmawiano o zwi眤kach pogody z ch阠i na seks. Del眊 pochwali砤 si w體czas, jakim ...

 • Czu硂禼i Widawskiej i Del眊 (FOTO)

  W tle b硑szcza砤 wylaszczona Anna Guzik. Premiera sztuki Wszystko dla kobiet by砤 bardzo w klimacie przedstawienia. Impreza zdawa砤 si by dla pa i o paniach. A poniewa kobiety s wylewne i egzaltowane, nie oby硂 si bez czu硂禼i. Daria Widawska da砤 popis kole縠駍kich uczu, podobnie Dorota Del眊. Anna Guzik przechadza砤 si "...

 • Dorota Del眊 zmieni砤 uczesanie (FOTO)

  i瓿a w硂sy, a mo縠 to tylko peruka? Dorota Del眊, cho nie mo縩a jej odm體i urody, jest wyj眛kowo "twardym" typem kobiety. W jej stylu nie dopatrzymy si delikatno禼i, zwiewno禼i ani innych -o禼i w砤禼iwych kruchym kobietkom. D硊gie w硂sy, kt髍e nosi砤 aktorka, zmi阫cza硑 nieco wizerunek gwiazdy. Ale oto widzimy Del眊 w nowej fryzurce - ...

 • Afromental 秝i阾uje zdobycie z硂tej p硑ty (FOTO)

  By硑 biusty i podci眊anie sukienek. Co za impreza... To Afromental mia硂 tego wieczoru powody do rado禼i - p硑ta zespo硊 osi眊n瓿a status z硂tej. Go禼ie byli jednak w nie mniej imprezowym nastroju. Zw砤szcza Piotr Najsztub, kt髍y najwyra糿iej nie umia utrzyma r眂zek przy sobie. Ach, ci faceci... Kasia Nova lansowa砤 si z kolei przy ...

 • Nast阷na wielbicielka podartych d縤ns體 (FOTO)

  Szybko zdoby硑 nasze salony. Podarte d縤nsy chyba najszybciej spo秗骴 wszystkich relikt體 lat 80. zawojowa硑 salony nad Wis潮. Nasze gwiazdki trzymaj r阫 na pulsie i szybko przej瓿y mod zza oceanu. Zwolenniczk dziurawego luzu okaza砤 si by r體nie Dorota Del眊. Na jednej z imprez pojawi砤 si w niezobowi眤uj眂ym zestawieniu - lu糿e, ...

 • Del眊 zwala na Hakiela

  "W tym programie ludzie g硂suj na par, a nie na osob." Dorota Del眊 nie zabawi砤 d硊go w programie Taniec z gwiazdami, a i tak ma powody, 縠by show kiepsko wspomina. Czy to dlatego, 縠 nie zd笨y砤 si wylansowa? Tak czy inaczej Del眊 pr骲uje cz甓ciowo zrzuci win na Hakiela, o kt髍ym wcze秐iej plotkowano, 縠 zaniedbuje swoj ...

 • Dorota Del眊 szykuje si do 秎ubu

  Narzeczony jest spoza bran縴. Dorota Del眊, kt髍a w wywiadzie dla Gali opowiada砤 o depresji, z jak musia砤 sobie poradzi, m體i砤 te o bardziej radosnych stronach 縴cia. Zwierzy砤 si, 縠 wraz ze swym narzeczonym przygotowuje si do 秎ubu. Mog powiedzie tylko tyle, 縠 na pewno b阣zie to ma砤 uroczysto舵 w gronie najbli縮zej rodziny i ...

 • Del眊 o swoim zrujnowanym zdrowiu

  "Naprawd prze縴砤m koszmar." 37-letnia Dorota Del眊 po tym, jak odpad砤 z Ta馽a z gwiazdami wykorzystuje jeszcze resztki szumu, jakie j jeszcze otaczaj. Czy to dlatego zgodzi砤 si na wywiad dla Gali? Aktorka opowiedzia砤 o depresji i chorobie. Zawsze co, z czym mo縩a trafi do ludzi bez wywlekania spraw sercowych. - Trzy lata temu ...

 • Hakiel: Chyba nie chc mnie ju ogl眃a

  To by ostatni Taniec z gwiazdami. Marcin Hakiel z pokor przyjmuje decyzj widz體, kt髍zy w niedzielny wiecz髍 nie okazali mu wsparcia. M笨 Kasi Cichopek odpad z programu razem z Dorot Del眊 ju w trzecim odcinku. - Raz si wygrywa, a raz si przegrywa. Bardzo szkoda. Nie mieli秏y SMS-體 od ludzi. Chyba nie chc ju mnie ogl眃a, nawet z ...

 • Taniec z Gwiazdami 9, odc. 3 (FOTO)

  Jak posz硂 tym razem? ...

 • Hakiel wylecia z Ta馽a z gwiazdami!

  Ka秌a nie musi go ju pilnowa. Marcin Hakiel swoim zachowaniem napyta sobie tylko biedy i tego, 縠 kupa pieni阣zy przejdzie mu ko硂 nosa. Pono zaniedbywa swoj partnerk, Dorot Del眊, a mo縠 przyczyni砤 si do tego jego ci昕arna 縪na, kt髍a z uporem maniaka pilnowa砤 go na widowni? Kr笨y硑 plotki, 縠 Kasia Cichopek by砤 chorobliwie ...

 • Kasia Cichopek pilnuje m昕a?

  Zamiast pozowa do zdj赕 z partnerk, Hakiel biegnie do 縪ny. S硂dka i niewinna Kasia Cichopek broni swej pozycji numer jeden w 縴ciu Marcina Hakiela. Super Express pisze, 縠 aktorka czuwa nad sytuacj na parkiecie Ta馽a z gwiazdami, po kt髍ym tanecznym krokiem posuwa jej m笨 w parze z Dorot Del眊. Podobno Hakiel zamiast w czasie wyst阷體 ...

 • Marcin Hakiel nie zarobi przez Dorot Del眊?

  Mo縠 mie problemy, a tu dziecko w drodze. Fakt martwi si o finansow przysz硂舵 Marcina Hakiela. Jego partnerka, Dorota Del眊, nie nale縴 do faworytek. Wr阠z przeciwnie - idzie jej do舵 opornie. Nawet obecno舵 Kasi Cichopek w秗骴 publiczno禼i nie pomaga. W ostatnim odcinku para zaj瓿a trzecie miejsce od ko馽a, a zatem bardzo ...

 • Kasia Cichopek wybra砤 m昕owi partnerk?

  痑dna tam miss. Tygodnik iat i Ludzie pisze, 縠 to Katarzyna Cichopek podejmowa砤 strategiczne decyzje, je秎i chodzi o udzia jej m昕a w Ta馽u z Gwiazdami. Na pocz眛ku przezorna 縪na nie chcia砤 pono s硑sze o tym, by Hakiel wyst眕i w programie w parze z jak倍 gwiazd. Potem jednak zmieni砤 zdanie (kryzys, sp砤ty kredytu mia硑 zadzia砤 na ...

 • Hakiel zarobi wi阠ej od gwiazdy

  Wynegocjowa tyle, ile chcia. Marcin Hakiel oficjalnie jest ju gwiazd. Tylko kto mo縠 mie pretensje do tego, 縠 mamy TAKIE gwiazdy? Fakt donosi, 縠 tancerz wynegocjowa wi阫sz stawk, ni partneruj眂a mu gwiazda. Zdaniem gazety Marcin dostanie a 8 tys. z硂tych za jeden odcinek. Pozostali tancerze dostan maksymalnie 304 tysi眂e, a ...

 • Pawe i Dorota Del眊 na salonach (FOTO)

  Najpi阫niejsze rodze駍two polskiego filmu. Pawe i Dorota Del眊 to jedno ze znanych aktorskich rodze駍tw. Oboje podkre秎aj, 縠 zawsze mog na siebie liczy. Je秎i tylko jest taka mo縧iwo舵 sp阣zaj ze sob jak najwi阠ej czasu. Nawet w Walentynki byli ze sob. Nic dziwnego, nie mog硂 przecie zabrakn辨 aktorki na premierze sztuki Dwa S硂wa,...

 • Dorota Del眊 w Ta馽u z gwiazdami

  Jak zwykle problemy z partnerami. Producenci Ta馽a z gwiazdami kompletuj ekip do... 9. ju edycji show. Super Express napisa, 縠 na parkiecie pojawi si siostra Paw砤 Del眊a, aktorka Dorota Del眊. Nieoficjalnie gazeta dowiedzia砤 si, 縠 trwaj rozmowy z Bartkiem Kasprzykowskim. Panowie jednak przysparzaj producentom sporo ...