Drew Barrymore

14-10-2018
Wszystko o: Drew Barrymore - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Drew Barrymore

 • M阠zarnie na si硂wni op砤ci硑 si (FOTO)

  Drew Barrymore wypoci砤 pi阫n figur. O ile niekt髍e kobiety po urodzeniu gromadki dzieci zachowuj nienagann figur, inne musz potem w pocie czo砤 wraca do dawnej formy. Zobacz: http://www.zeberka.pl/art/seksowne-oblicze-drew-barrymore-3722 Drew Barrymore (41 l.) nie nale縴, niestety, do pierwszej grupy. Aktorka, kt髍a wychowuje dwie ...

 • Drew Barrymore jest w CI’Y!

  "Wszyscy jeste秏y Megan Fox"? Magazyn Star przegapi okazj, by wypu禼i plotk o ci笨y Megan Fox w momencie, gdy og硂si砤 ona rozw骴, ale teraz nie przepu禼i 縜dnej parze! Zobacz: Drew Barrymore bierze TRZECI rozw骴! Kto jako ostatni poinformowa 秝iat o zmianie statusu zwi眤ku? Pad硂 na Drew Barrymore (41 l.) i Willa Koppelmana (39 l.). ...

 • Drew Barrymore bierze TRZECI rozw骴!

  Dlaczego aktorka i Will Kopelman postanowili zako馽zy sw骿 zwi眤ek? Drew Barrymore ma 41 lat. Gdy mia砤 kilka miesi阠y wyst眕i砤 w reklamie... karmy dla ps體, gdy mia砤 kilkana禼ie lat trafi砤 na pierwszy odwyk, gdy mia砤 19 lat po raz pierwszy wysz砤 za m笨. Zobacz: Drew Barrymore pokazuje, jak wygl眃a dobrze w rozmiarze 42 Drew zmaga砤 ...

 • Drew Barrymore pokazuje, jak wygl眃a dobrze w rozmiarze 42

  Da si! Jak sylwetk pragn mie gwiazdy? Opcje s dwie - w眘ka talia i pupa a'la Kim Kardashian albo wystaj眂e 縠bra rodem z wybieg體. Wiele znanych pa dwoi si i troi, by si阦n辨 idea硊. To samo tyczy si m硂dych mam. Gwiazdy zaraz po po硂gu biegaj na si硂wni, przechodz na drako駍kie diety, op砤caj prywatnych trener體. Liczy si efekt! ...

 • Drew Barrymore rozwodzi si z m昕em!

  To b阣zie trzeci rozw骴 w jej 縴ciu! Drew Barrymore (40 l.) najwyra糿iej nie uczy si na swoich b酬dach, a s one typowo hollywoodzkie. Mowa o zawieraniu ma晨e駍tw po kilku dniach czy miesi眂ach znajomo禼i. Aktorka pierwszy raz stan瓿a na 秎ubnym kobiercu po 19 dniach znajomo禼i z Jeremym Thomasem. Ich ma晨e駍two nie przetrwa硂 nawet roku. W ...

 • Fani do Drew Barrymore: We si za siebie! (FOTO)

  Jak wygl眃a bez makija縰? Co robi wi阫szo舵 znanych mam po wyj禼iu z porod體ki? Schemat jest prosty. Po丑g pe砮n selfies wrzucanych na Instagram, a potem d硊gie godziny sp阣zane na si硂wniach. Do tego dieta, walka z rozst阷ami, bieganina po 禼iankach, wieczorowe makija縠 i dziesi眛ki event體. No i oczywi禼ie powr髏 na plany seriali, sesje ...

 • Drew Barrymore tyje w oczach (FOTO)

  Za bardzo po秝i阠i砤 si rodzinie? Jaki jest stereotyp mamy-gwiazdy? Jest aktywna do samego porodu, pracuje niemal non stop, umawia si na cesark, po kt髍ej chudnie w ekspresowym tempie i za niespe硁a miesi眂 z u秏iechem na twarzy i w rozmiarze S pozuje na 禼iance? Ostatnio modne jest te prowadzenie blog體 o macierzy駍twie. Ot taka dodatkowa ...

 • Drew Barrymore nie stroi si na 秝i眛eczne zakupy (FOTO)

  Matka dw骿ki dzieci ma wa縩iejsze sprawy na g硂wie ni tracenie czasu na makija. Drew Barrymowe (39 l.) w show biznesie jest od... 38 lat. A nawet miesi眂 d硊縠j, aktorka sw骿 debiut w telewizji zaliczy砤, gdy mia砤 11 lat (wyst眕i砤 w體czas w reklamie karmy dla ps體). Bycie gwiazd od tak m硂dego wieku niesie ze sob pewne konsekwencje, kt髍e ...

 • Drew Barrymore dopad efekt jojo? (FOTO)

  Po ci笨y by砤 bardzo szczup砤, teraz... Cho w ci笨y zarzeka砤 si, 縠 nie zale縴 jej na szczup硑m ciele, ale na zdrowiu dziecka i przybra砤 sporo kilogram體, kilka tygodni po porodzie pochwali砤 si na Instagramie zdj阠iem, na kt髍ym wygl眃a砤 jakby schud砤 niemal przez p蟪. Mowa o Drew Barrymore, kt髍a w kwietniu ponownie zosta砤 mam. Na 秝iat ...

 • Drew Barrymore doprowadzi砤 siostr do samob骿stwa?

  Wyciek硑 bardzo smutne historie z dzieci駍twa aktorki. W 秗od media obieg砤 tragiczna wiadomo舵 o 秏ierci Jessiki Barrymore. 48-letnia kobieta zosta砤 znaleziona martwa w swoim samochodzie. Otacza硑 j tabletki i napoje energetyczne. W阺z眂e wok蟪 sprawy media natkn瓿y si na smutn histori z dzieci駍twa panien Barrymore. Gdy ojciec Drew ...

 • Siostra Drew Barrymore pope硁i砤 SAMOB覬STWO!

  Jej martwe cia硂 znaleziono w aucie. Przyrodnia siostra Drew Barrymore, Jessica, pope硁i砤 samob骿stwo! Cia硂 siostry znanej aktorki znalaz砤 niejaka Maria Lopez. Zainteresowa j samoch骴 zaparkowany przy drodze. Podesz砤 do auta i na miejscu kierowcy znalaz砤 zw硂ki kobiety. Jessica mia砤 mi阣zy nogami puszk po napoju energetycznym, a na ...

 • Co powiecie na Drew Barrymore bez makija縰? (FOTO)

  Zapracowana mama make-up nak砤da w metrze. Ma硂 kto mo縠 sobie pozwoli na takie luksusy, jak Kim Kardashian i jako m硂da mama przesiadywa przed lustrem trzy godziny dziennie. Drew Barrymore, kt髍a niedawno urodzi砤 drug c髍eczk, Frankie, ma r阠e na tyle pe硁e roboty, 縠 mocno schud砤 i zdarza jej si malowa w metrze. Aktorka jaki czas ...

 • Drew Barrymore po ci笨y schud砤 o po硂w! (FOTO)

  Dwie c髍eczki zast眕i硑 si硂wni. W ci笨y wygl眃a砤 jak p眂zuszek (bez obrazy!), teraz - kr髏ko po przyj禼iu na 秝iat drugiej c髍ki, Frankie, Drew Barrymore znika w oczach. Aktorka podzieli砤 si zdj阠iem, na kt髍ym pozuje z dzie鎚i ubrana w bluz z napisem Mother of dragons. Doch骴 ze sprzeda縴 takich bluz ma zasili konto jednej z ...

 • Drew Barrymore sprzeda砤 zdj阠ie c髍ki tabloidowi

  S硂dka? Wok蟪 sprzedawania pierwszego zdj阠ia dziecka mediom nieustannie trwaj kontrowersje. Niekt髍zy stwierdz, 縠 to niestosowne, drudzy, jak np. Angelina Jolie i Brad Pitt przeka勘 zarobion kwot na cele charytatywne. Jest te grupa gwiazd, kt髍a specjalnie przedstawi pociech 秝iatu za pomoc prasy, byleby tylko pierwszej fotki nie zrobi ...

 • Drew Barrymore na salonach miesi眂 po porodzie (FOTO)

  Zrzuci砤 kilka kilogram體? Co robi gwiazdy po wyj禼iu z porod體ki? Wiele z nich niemal od razu udaje si do dietetyka, by zrzuci zb阣ne kilogramy. Kim Kardashian na przyk砤d chud砤 na diecie Atkinsa, a Jessica Simpson przestrzega砤 Diety Stra縩ik體 Wagi. Drew Barrymore postanowi砤 i舵 pod pr眃. Jeszcze z rosn眂ym brzuszkiem zapewnia砤 w ...

 • Gwiazdy w ci笨y na imprezie Safe Kids Day (FOTO)

  Wszystkie urodz lada dzie. M體i si, 縠 ci笨a zmienia na tyle gospodark hormonaln kobiety, 縠 przysz砤 mama pieje z zachwytu na widok dzieci阠ych ubranek i kupki w pieluszce. Czy縝y instynkt macierzy駍ki na dobre obudzi si te w Drew Berrymore, Ciarze i Kendrze Wilkinson? Wszystkie trzy, mimo ci笨眂ych sporych ju rozmiar體 brzuszk體, ...

 • Drew Barrymore jest ju zm阠zona ci笨? (FOTO)

  Ile ju przyty砤? Czego zwykle boj si ci昕arne gwiazdy? Nadmiaru t硊szczyku. Pami阾acie, ile zamieszania wywo砤 powr髏 Kim Kardashian do figury sprzed ci笨y? Drew Berrymore jednak nie zwa縜 na sw骿 wygl眃 tak, jak jej kole縜nki z bran縴. Aktorka og硂si砤 na pocz眛ku listopada, 縠 spodziewa si dziecka. Zaraz potem udzieli砤 wywiadu ...

 • Drew Barrymore zdradzi砤, ile ju przyty砤 w ci笨y (FOTO)

  Lubi si objada... Czym, poza zdrowiem dziecka, martwi si ci昕arne gwiazdy? Nadmiarem t硊szczyku, jaki zostanie po porodzie. Drew Barrymore jednak zdaje si ani troch nie przejmowa swoim wygl眃em. Gwiazda na pocz眛ku listopada og硂si砤, 縠 jest w drugiej ci笨y. Zaraz potem przekonywa砤 w wywiadzie dla Women's Health: - Nie musisz ...

 • Gwiazdy w ci笨y na Z硂tych Globach (FOTO)

  Tuszowa硑 czy podkre秎a硑 sw骿 stan? Gwiazdy z pewno禼i ju wiele tygodni przed Z硂tymi Globami zastanawiaj si nad tym, w jakich kreacjach wyst眕i. Najtrudniej maj te panie, kt髍e s akurat w ci笨y - brzuszek wci笨 ro秐ie, wi阠 do ko馽a nie wiadomo, w jaki rozmiar si zmie禼i. Do tego dochodzi inny dylemat: Podkre秎a czy raczej zas砤nia ...

 • Plejada gwiazd na rozdaniu Z硂tych Glob體 (FOTO)

  Zobacz, kto pojawi si na jednej z wa縩iejszych imprez w filmowej bran縴. Ca砮 Hollywood spotka硂 si wczoraj na rozdaniu Z硂tych Glob體, miasto opustosza硂 z gwiazd, kt髍e zebra硑 si na uroczystej gali. S砤wy, kt髍e przewin瓿y si przez czerwony dywan mo縩a by wymienia w niesko馽zono舵. Skupmy si wi阠 na tych, kt髍zy wywo砤li najwi阠ej ...

 • Drew Barrymore: Nie musisz wygl眃a dobrze w ci笨y

  Dziecko zmieni硂 ca砮 縴cie aktorki. O czym wci笨 my秎a砤 Drew Barrymore zanim zasz砤 w pierwsz ci笨? Przede wszystkim o tym, 縠by dobrze wygl眃a. W ostatnim wywiadzie dla Women's Health wyzna砤 jednak, 縠 od czas體 narodzin jej 13-miesi阠znej c髍ki w jej 縴ciu wiele si zmieni硂: - Zupe硁ie zmieni砤m priorytety. Bycie mam sta硂 si ...

 • Gwiazdy na gali BABY2BABY (FOTO)

  Kto zdecydowa si pom骳 dzieciakom? S imprezy, na kt髍e gwiazdy chodz tylko po to, by otrzyma prezent i pozowa na 禼iance. S te takie, na kt髍ych znane twarze pomagaj potrzebuj眂ym. Do takich event體 nale縜砤 wczorajsza gala BABY2BABY. BABY2BABY to organizacja, kt髍a pomaga dzieciom do 12. roku 縴cia poprzez zapewnianie im ubra i ...

 • Oto nowy apartament Drew Barrymore (FOTO)

  Cudowne wn阾rza w sercu Nowego Jorku. Drew Barrymore spodziewa si drugiego dziecka. Aktorka niedawno wystawi砤 na sprzeda sw骿 dom. Wszystko wskazuje na to, 縠 zabieganej mamie wygodniej jest w mieszkaniu, bo gwiazda kupuje nowy apartament. Ca硂舵 zosta砤 niedawno poddana kapitalnemu remontowi. Wewn眛rz znajdziemy cztery sypialnie ...

 • Drew Barrymore jest w ci笨y!

  Sezon rozwodowo-ci笨owy trwa. Drew Barrymore jest 秝ietnym przyk砤dem na to, jak wysoko mo縩a odbi si od dna. Aktorka rozpocz瓿a karier w bardzo m硂dym wieku - zacz瓿a wyst阷owa w filmach jako 5 latka, a przed 14-stk dwukrotnie zaliczy砤 odwyk. Na szcz甓cie wysz砤 na prost. Teraz aktorka jest szcz甓liw 縪n Willa Kopelmana i za par ...

 • Wiedzieli禼ie, 縠 te gwiazdy s biseksualne? (FOTO)

  Kto komu w po禼ieli piszczy? Nie ukrywamy - nas najbardziej obchodzi prywatne 縴cie gwiazd. Dzisiaj przedstawiamy Wam kilka aktorek, kt髍e otwarcie przyzna硑 si do swojej biseksualno禼i, bo jak m體i: "縠by 縴cie mia硂 smaczek, raz dziewczyna, raz ch硂paczek". Megan Fox w przesz硂禼i zabawia砤 si z paniami, wielokrotnie podkre秎a砤, 縠 w ...

 • Gwiazdy na gali LACMA 2013 (FOTO)

  Zobaczcie, w czym b硑szcza硑 hollywoodzkie gwiazdy. Ka縟a hollywoodzka gala to skupisko, zwykle pi阫nie ubranych, gwiazd. Jak by硂 na gali LACMA? Patronat nad imprez obj背 dom mody Gucci, 砤two si domy秎i, w czyich projektach po czerwony dywanie brylowa硑 gwiazdy. Jedn z nielicznych gwiazd, kt髍a nie podporz眃kowa砤 si niepisanej ...

 • Gwiazdy na rozpocz阠iu sezonu New York City Ballet (FOTO)

  Powia硂 elegancj. New York City Ballet to zesp蟪 baletowy za硂縪ny jeszcze w 1948 roku przez George Balanchine'a i Lincolna Kirsteina. Grupa cieszy si ogromn renom, a na ich wyst阷y przybywaj t硊my. Wczoraj w David H. Koch Theater w Lincoln Center mia砤 miejsce inauguracja nowego sezonu artystycznych show. Kto przyby na t gal? ...

 • Amanda Seyfried ma nowego ch硂paka!

  To by硑 Drew Barrymore. W Hollywood ju tak jest - poznajesz kogo i od razu wiesz, z kim by wcze秐iej. Justin Long - by硑 ch硂pak i narzeczony Drew Barrymore ma teraz nowy obiekt westchnie. Amanda Seyfried - oto jego zdobycz. - Justin jest super prywatny, je秎i chodzi o zwi眤ki. Niedawno zacz阬i si spotyka, chodz na randki, jednak we ...

 • Drew Barrymore zn體 jest blondynk (FOTO)

  Wraca do formy po urodzeniu dziecka. Drew Barrymore, kt髍a ostatnio przyzna砤, 縠 nie ma poj阠ia, jak m昕czy糿i wytrzymuj z "humorzastymi" kobietami (czytaj tutaj), nie zaprzecza, 縠 sama miewa cz阺te hu秚awki nastroj體. Na pewno nie by硑 jej one obce po urodzeniu dziecka. Aktorka zapu禼i砤 si troch, nie mia砤 czasu ani si硑 walczy o sw骿 ...

 • Drew Barrymore: Kobiety s humorzaste

  Taka jest ich natura. Drew Barrymore podzieli砤 si ostatnio z fanami swoj tez na temat kaprys體 i humor體 kobiet. - Kobiety s humorzaste, nie wiem, jak m昕czy糿i sobie z nimi radz, ale podziwiam ich za to! Miewam nastroje, bo jestem kobiet. Mo縠my spyta o to ka縟ego faceta, powiedz nam, 縠 kobiety s kapry秐e i miewaj humory, bo taka ...

 • Drew Barrymore: Nie mo縠sz mie wszystkiego!

  A Ivanka Trump niech sobie pracuje te 16 godzin na dob... Ivanka Trump chwali砤 si niedawno, 縠 w pracy sp阣za 16 godzin na dob. Innymi s硂wy: musi "urywa si z pracy na godzin", by m骳 wyk眕a c髍eczk i poczyta jej do snu. Reszt robi nianie. Dziewczynka sp阣za z mam sobotnie popo硊dnia i niedziele, a raz w tygodniu(!) towarzyszy jej ...

 • Ta aktorka ostatnio gustuje w naciapanych spodniach (FOTO)

  Twierdzi, 縠 bawi si mod. W jednym z ostatnich wywiad體 38-letnia Drew Barrymore podkre秎i砤, 縠 decyduj眂 si na okre秎on stylizacj, najgorsz rzecz jest zastanawianie si, co inni o nas powiedz czy te pomy秎: - Uwa縜m, 縠 najstraszniejsz rzecz, jak mo縠my zrobi jest martwienie si, co powiedz inni. Takie podej禼ie ogranicza dobr ...

 • Drew Barrymore bez makija縰 (FOTO)

  Po ci笨y nie wr骳i砤 jeszcze do pe硁ej formy. Pod koniec wrze秐ia Drew Barrymore urodzi砤 swoje pierwsze dziecko - Olive. W przeciwie駍twie do innych gwiazd, aktorka nie ma parcia aby wygl眃a idealnie - i jak wida na poni縮zych fotkach Barrymore nie wr骳i砤 jeszcze do formy sprzed ci笨y. Swobodny styl bycia, nieu硂縪n fryzur, nadprogramowe ...

 • Drew Barrymore zamierza wychowa c髍k w wierze moj縠szowej

  Sama nie wyklucza przej禼ia na judaizm. Drew Barrymore wyzna砤 w programie The View, 縠 jej c髍ka Olive zostanie wychowana w wierze ojca, Willa Kopelmana, kt髍y jest 痽dem. Para pobra砤 si w czerwcu ubieg砮go roku. Tradycyjn ceremoni 秎ubn poprowadzi Rabbi Rubenstein. Trzy miesi眂e p蠹niej urodzi砤 si Olive. - Jest bardzo mi硑m ...

 • Drew Barrymore na spacerze z m昕em i c髍eczk Olive (FOTO)

  Styl m硂dej mamy - kolejna do na秎adowania? W sieci zrobi砤 si spo砮czno舵 m硂dych mam. Chc by nie tylko dobrym rodzicem, ale i wci笨 modn kobiet. Mowa g丑wnie o gwiazdach, zar體no tych klasy A, jak i B, C... mo縩a wylicza d硊go. Ich zdj阠ia kr笨 regularnie, a inne m硂de matki podpatruj, gdzie kupi podobny w髗ek, kocyk, a w ko馽u ...