Ekipa Z Warszawy

14-10-2018
Wszystko o: Ekipa Z Warszawy - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Ekipa Z Warszawy

 • Eliza Weso硂wska pokaza砤 siostr i brata (FB)

  Ale podobni! Ciekawe, czy sama przypuszcza砤, 縠 stanie si a tak popularna? Eliza Weso硂wska, jak wiele innych dziewczyn, zg硂si砤 si na castingi do Ekipy z Warszawy. Uda硂 si - dosta砤 si do programu. Pokaza砤, 縠 lubi si bawi i szybko wpada panom w oko. Po programie okaza硂 si, 縠 spodziewa si dziecka. Dzi Eliza i Trybson wychowuj ...

 • Ta wypowied Elizy z Warsaw Shore wstrz倍nie show-biznesem?

  Bardzo ostro. Jeszcze nie tak dawno by砤 zupe硁ie anonimowa. Po udziale w Warsaw Shore jej 縴cie obr骳i硂 si o 180 stopni. Eliza Weso硂wska jest teraz szcz甓liw mam, niebawem zostanie 縪n Trybsona, ma sw骿 program i szczypt s砤wy. Nie wszyscy pa砤j sympati do celebrytki. Nie przepada za ni m.in. Karolina Korwin-Piotrowska. Elizka nie ...

 • Jak wygl眃a dziecko Elizy i Trybsona na aktualnym foto? (FB)

  Ale ju wyros砤! Przez d硊gi czas wydawa硂 si, 縠 rodzice b阣 zawzi阠ie strzegli jej prywatno禼i. Poznali si w programie Warsaw Shore, po pierwszej edycji okaza硂 si, 縠 spodziewaj si dziecka. Eliza i Trybson nie rezygnowali z wywiad體 i bywania na salonach. Ma砮j Wiktorii jednak nie pokazywali. Do czasu. Dumni rodzice dostawali w砤sny ...

 • Du縜 Ania z Warsaw Shore pr昕y si na zdj阠iach z Majorki

  "Sylikony sylikony!!! Jeszcze wi阠ej cyck體 silikon體. Niech 縴j sylikony." Pami阾acie Du勘 Ani z Warsaw Shore? Celebrytka nie nale縴 do najbardziej wstydliwych - zreszt trudno sobie wyobrazi wstydliw uczestniczk reality show. Du縜 Ania robi w砤秐ie zacny u縴tek z Instagrama i zalewa sw骿 profil gor眂ymi zdj阠iami prosto z Majorki. Na ...

 • Ekipa z Warszawy na ostrym melan縰 (FOTO)

  Dzia硂 si! W niedziel rusza 3. edycja Warsaw Shore. Bardziej wra縧iwi ju czuja palpitacje serca, stra縩icy moralno禼i szykuj si do ataku. Ekipa z Warszawy wywo硑wa砤 do tej pory skrajne emocje i nic nie wskazuje, by w tym sezonie mia硂 by inaczej. M硂dzi niegrzeczni integrowali si wczoraj na ostrej imprezie. Nie zabrak硂 秝ie縪 ...

 • Rusza 3. seria Warsaw Shore

  W ekipie dwie nowe osoby. W niedziel 29 marca rusza 3. seria Warsaw Shore. Ekipa show zamieszka w innym domu i b阣zie mie nowego szefa - czytamy w serwisie Wirtualne Media. Zdj阠ia do 3. serii rozpocz瓿y si ju na pocz眛ku marca. Do sk砤du Warsaw Shore do潮czy硑 dwie nowe osoby wy硂nione w trakcie casting體 - Magda i Damian. Uczestnicy ci ...

 • Eliza z Warsaw Shore zaliczy砤 kolejn wpadk? (FOTO)

  Co nie gra na tym zdj阠iu. Widzicie? Jeszcze nie tak dawno mog砤 秏ia硂 kroczy ulicami i czu si zupe硁ie anonimowo. Po udziale w reality Warsaw Shore wszystko si zmieni硂. Program cieszy si ogromn ogl眃alno禼i, a jego uczestnicy s zapraszani na imprezy, pozuj na 禼iankach, dostaj prezenty. Spo秗骴 ekipy szczeg髄nie wyr罂nili si Eliza i ...

 • Ewelina z Warsaw Shore pokaza砤 na FB now fryzur (FOTO)

  Fani mocno j skrytykowali. Nie jest tajemnic, 縠 wiele gwiazd korzysta z doczepianych w硂s體, a nawet peruk. Maffashion lubuje si w czarnej peruce a'la Natalie Portman z Leona Zawodowca, Edyta G髍niak co rusz zaskakuje d硊go禼i swoich pukli, a Rihanna... O tej ostatniej mo縩a by napisa ksi笨k. Doczepami pochwali砤 si ostatnio na swoim FB. ...

 • Nie zgadniecie, co robi砤 Eliza na dzie przed porodem FOTO

  Twarda sztuka. Tej ci笨y chyba nikt si nie spodziewa. Mo縧iwe, 縠 nawet sami rodzice byli nieco zaskoczeni. Mowa o Trybsonie i Elizie, kt髍zy poznali si w serialu reality Ekipa z Warszawy i mocno przypadli sobie do gustu. Najpierw plotkowano, 縠 dostan teraz sw骿 w砤sny program, potem Trybson og硂si, 縠 chce zosta trenerem personalnym i w ...

 • Ania z Warsaw Shore: Jutro b阣 mia砤 nowe piersi!

  "Jedynie dziewczyny chc眂e mie wi阫szy biust b眃 zoperowany, a nie maj眂e tej mo縧iwo禼i b阣 mi ubli縜" Sztuczne czy naturalne? To pytanie stawia sobie coraz wi阠ej kobiet. Wiele gwiazd operuje piersi, a potem wmawia fanom, 縠 ich nowy wygl眃 to zas硊ga diety i innych cud體. Ta celebrytka postanowi砤 si w砤秐ie pochwali, 縠 od jutra b阣zie ...

 • Trybson i Pawe Cattaneo pok丑cili si o dziewczyn? (VIDEO)

  "Gdybym go spotka, udawa砨ym, 縠 go nie widz." Cho nie nale勘 ju do Ekipy z Warszawy wci笨 jest o nich g硂秐o. Mowa o Elizie i Trybsonie, kt髍zy poznali si w programie i w砤秐ie spodziewaj si dziecka. Czy mog ju czu si gwiazdami? Jaki czas temu Kuba Wojew骴zki zaprosi ich nawet do swojego show. Trybson zdecydowa si w體czas na ...

 • Jaki napis Pawe Cattaneo chce mie... na grobie?

  "Kiedy sobie napisz nawet!" Pawe Cattaneo, jeden z bohater體 Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy zwierzy si w rozmowie z agencj informacyjn Newseria Lifestyle, 縠 polubi show-biznes i marzy o przysz硂禼i w tej bran縴. Autor s硑nnych powiedzonek typu By砮m na ni napalony jak komornik na szaf powiedzia: Chcia砨ym dalej by w "Ekipie". ...

 • Eliza z Warsaw Shore pochwali砤 si siostr (FOTO)

  Podobne? Cho nie s ju czynnymi uczestnikami Warsaw Shore, to i tak jest wci笨 o nich g硂秐o. Wszystko to za spraw maj眂ego niebawem przyj舵 na 秝iat dziecka. Oczywi禼ie mowa o Trybsonie i Elizce. Przysz砤 mama pokaza砤 w砤秐ie swoj siostr. Wsp髄na focia z kamerki wyl眃owa砤 na FB celebrytki. Fani szybko zwr骳ili uwag na rozmiar biustu ...

 • Eliza i Trybson postanowili o sobie przypomnie (FOTO)

  Grono fan體 ro秐ie? Udzia w Ekipie z Warszawy przyni髎 im rozg硂s do tego stopnia, 縠 Kuba Wojew骴zki zaprosi ich do swojego programu, a stacja rozmawia z nimi pono na temat w砤snego reality show. Czym zaskoczyli Eliza i Trybson poza imprezowym stylem 縴cia? Przede wszystkim ci笨. W砤秐ie postanowili o sobie przypomnie. Na Instagramie ...

 • Mamy zdj阠ia Trybsona i Elizy z show Kuby Wojew骴zkiego

  Przysz硑 tatu: "bo wiesz k*rwa niekt髍zy to lubi." Przy zapowiedzi tego odcinka na Facebooku Kuby Wojew骴zkiego pojawi硑 si komentarze od internaut體, kt髍zy zapowiedzieli, 縠 縠gnaj si z programem. Nie mog zdzier縴 obecno禼i w show Kuby Trybsona i Elizy - uczestnik體 reality-show Warsaw Shore. Wielu jednak czeka na wtorek i wizyt tej pary....

 • Trybson i Eliza go舵mi u Kuby Wojew骴zkiego! (FOTO)

  S ju po 秎ubie? Kiedy informacje o ci笨y Elizy z Warsaw Shore pierwszy raz trafi硑 do medi體, wiele os骲 przeciera硂 oczy ze zdumienia, tym bardziej, 縠 dumnym tat mia by Trybson. Niedawno para potwierdzi砤 plotki - na Facebooku wyl眃owa硂 zdj阠ie Tryba硑 ca硊j眂ego zaokr眊lony brzuszek swojej lubej. Okazuje si, 縠 Kuba Wojew骴zki uzna t ...

 • Trybson zaprasza g眘ki na Rozmowy w toku

  A MTV nagrywa ju 2. sezon Ekipy z Warszawy. Mo縠 ucieszy Was wiadomo舵, 縠 trwaj ju zdj阠ia do 2. sezonu Warsaw Shore. Ekipy z Warszawy? Uczestnicy programu nie zwalniaj tempa i ostro imprezuj. Nowy cz硂nek Warsaw Shore, Jakub, dotrzymuje kroku swoim nowym przyjacio硂m - informuje MTV. Czytaj te: Kim prywatnie jest Pawe Tryba砤? ...

 • Jeden z uczestnik體 opuszcza Warsaw Shore

  Kto odszed? Jak zareagowa砤 produkcja? Eliza, Ewelina, dwie Anie, Trybson, Wojtek, Pawe i ietana - o tych m硂dzianach by硂 ostatnio bardzo g硂秐o - na tyle, 縠 MTV zdecydowa硂 si nakr阠i drug edycj Ekipy z Warszawy. Nast眕i jednak pewne zmiany. Do s硑nnej willi wejdzie wi阠ej os骲. Do tego jedna osoba ze starego sk砤du zdecydowa砤 si ...

 • B阣zie druga edycja Ekipy z Warszawy!

  Wiele szczeg蟪體 ju jest znanych. Wszyscy ci, kt髍zy ju zd笨yli zat阺kni za Eliz, Trybsonem, ietan i pozosta硑mi uczestnikami Ekipy z Warszawy, mog odetchn辨 z ulg. MTV poinformowa硂 w砤秐ie, 縠 zamierza wyemitowa drugi sezon tego serialu typu reality. Jak dowiedzia si serwis WirtualneMedia, w produkcji wezm udzia niemal wszyscy ...

 • Ile zarabia Ekipa z Warsaw Shore na imprezowaniu?

  Mo縠 kto chcia砨y, 縠by rozkr阠ili jego osiemnastk? Nikt tak nie rozkr阠i imprezy jak "gwiazdy" najbardziej obscenicznego reality show, czyli ekipa z Warszawy. Super Express wyw阺zy, 縠 bohaterowie serii s ch阾nie zapraszani na r罂nego rodzaju "eventy". Ile 縴cz sobie za pokazanie si i wsp髄n zabaw? Najbardziej ceni si Trybson, ...

 • Co zobaczymy w najbli縮zym odcinku Ekipy z Warszawy?

  Czyli go禼ie zza granicy, sprzeczki, mi硂sne tr骿k眂iki i czu砮 po縠gnania... W Warsaw Shore widzieli秏y ju wiele 砮z. Najbli縮zy odcinek zapowiada si jednak na najbardziej 硓awy - cz硂nkowie ekipy opuszcz will. Nim jednak to nast眕i, wiele si jeszcze wydarzy. Naszych rodak體 odwiedz cz硂nkowie Ekipy z Newcastle, Holly i Scott. Po ...

 • Wojciechowska o Warsaw Shore: Nie zosta砤bym fank

  Broni Big Brothera: To jednak by硑 zupe硁ie inne czasy. Martyna Wojciechowska ogromn popularno舵 zyska砤 jako prezenterka w show Big Brother. Po tym prze硂mowym programie narodzi砤 si era reality show i tak oto mamy dzi programy takie, jak Warsaw Shore, najpopularniejszym programie w historii polskiego MTV. Co gwiazda s眃zi o wsp蟪czesnej ...

 • Ju jest zagraniczny zwiastun Ekipy z Warszawy (VIDEO)

  Uwaga! Wybrano mocne sceny. Oczywistym jest, 縠 wiele os骲 lubi ogl眃a kontrowersyjne sceny w tv. Takiego sukcesu Warsaw Shore chyba jednak nikt si nie spodziewa. Jak ju informowali秏y, dyrektor programowy MTV podczas rozmowy z portalem WirtualneMedia wyzna, 縠 w historii kana硊 nie by硂 jeszcze tak popularnego programu. Dlatego zdecydowano, ...

 • Ekipa z Warszawy imprezuje w Krakowie

  Kto pomyli toalet z bidetem... Warsaw Shore, czyli Ekipa z Warszawy uzna砤, 縠 "stolyca" to dla nich za ma硂 i udali si na podb骿 Krakowa. Oczywi禼ie nie oby硂 si bez obowi眤kowej wizyty w klubie i dzikiej imprezy, ale w odcinku zobaczymy te, jak ekipa poradzi砤 sobie z lekcj salsy. Do domu uczestnik體 programu wpadn te fani, ...

 • Najwi阫sze skandale polskich gwiazd w 2013 roku

  Troch si tego nazbiera硂. Gdzie gwiazdy, tam i skandale? Co w tym jest. Co roku s砤wom zdarzaj si mniejsze i wi阫sze wpadki. Czyimi potkni阠iami w polskim show-biznesie 縴li秏y w tym roku? Troch si tego nazbiera硂. Zacznijmy od nowych format體 w telewizji. Serial typu reality show, Ekipa z Warszawy, bije pono rekordy ogl眃alno禼i. ...

 • Kto zast眕i Du勘 Ani w Ekipie z Warszawy?

  Wszyscy byli mocno zaskoczeni. Takiego obrotu spraw chyba nikt by si nie spodziewa. Tydzie temu widzowie Ekipy z Warszawy widzieli wyjazd Du縠j Ani z willi. Dziewczyna pono czu砤 si tam nieswojo, zw砤szcza, 縠 konflikty mi阣zy ni a pozosta硑mi uczestniczkami coraz bardziej si nasila硑. W najnowszym odcinku mia砤 pojawi si nowa osoba. Kto ...

 • Ju wiadomo, dlaczego Ania opu禼i砤 Ekip z Warszawy

  Zgadliby禼ie? Du縜 Ania to dziewczyna, o kt髍ej, mimo imprezowego stylu 縴cia, na tle innych uczestniczek Ekipy z Warszawy, mo縩a rzec - spokojna, grzeczna. Czy to by硂 powodem jej odej禼ia z programu? W ostatnim odcinku widzowie mogli zobaczy j zap砤kan podczas rozmowy telefonicznej: - Powiem Ci, 縠 dzisiaj ju tak mi siad硂 na 砮b to ...

 • Wed硊g Micha砤 Wi秐iewskiego Ekipa z Warszawy jest nudna?

  A pami阾acie "Jestem jaki jestem"? Micha Wi秐iewski 秏ia硂 mo縠 powiedzie, 縠 o reality show wie wi阠ej, ni niejedna osoba z nas. W ko馽u kilka lat temu wpu禼i kamery do swojego domu - w Jestem jaki jestem mogli秏y 秎edzi jego ma晨e駍two z Mandaryn. Ostatnio wp.tv zapyta硂 go, jak zapatruje si na Ekip z Warszawy. Okazuje si, 縠 ...

 • Playboy nie rozbierze uczestniczek Warsaw Shore

  "W dalszym ci眊u staramy si udawa, 縠 nie wiemy co to takiego." Ekipa z Warszawy, czyli Warsaw Shore, to teraz prawdziwy hit internetu. Niestety, albo naturalnie, bo w sieci najwi阫sz popularno禼i ciesz si w砤秐ie takie ekstrema. Pojawi硑 si nawet plotki, 縠 dziewczyny z show na fali s砤wy maj rozebra si na 砤mach Playboya. ...

 • Szymona Majewskiego Teoria G*wna, czyli Warsaw Shore (VIDEO)

  Trafne? Szymon Majewski komentuje wszystko, co jest na topie. A co dzisiaj jest na topie? Zdecydowanie Warsaw Shore. Szymon nazywa rzeczy po imieniu: Ekipa z Warszawy to wielkie G. P蠹niej zaczyna si teoria g*wna, czyli g*wno wypiera inne g*wno. Ekipa mia砤 swojego wielkiego czaj眂ego si poprzednika, czyli Big Brothera, kt髍y dzisiaj ...

 • Warsaw Shore: b骿ki, pija駍two, gn骿, orgie i zatwardzenie

  Ogl眃acie? Warsaw Shore w zamierzeniu nie mia by programem o m硂dych, ambitnych i m眃rych ludziach. Wprost przeciwnie mia硂 by g硂秐o, niekoniecznie z klas i imprezowo. Mimo 縠 wi阫szo舵 widz體 砤pie si za g硂w z niedowierzania, 縠 "bohaterzy" potrafi by tak... wulgarni i frywolni, to ogl眃alno舵 jest ca砶iem spora. Mo縩a nawet ...

 • W Ekipie z Warszawy pola砤 si KREW (VIDEO)

  Jedna z dziewczyn trafi砤 do szpitala. Co ju widzieli秏y w Warsaw Shore? By硂 spo縴wanie du縴ch ilo禼i alkoholu, ma硂 wyszukane zabawy i wulgarne s硂wnictwo. Uraczono nas tak縠 seksem przed kamerami. Repertuar szokuj眂ych wydarze si jednak nie wyczerpa. Co bowiem zobaczymy w najbli縮zym odcinku? Imprez, kt髍e ko馽zy si wyl眃owaniem w ...

 • Najlepsze cytaty z Ekipy z Warszawy

  Gdzie si mieszka i pracuje... My秎eli禼ie, 縠 gorzej by nie mo縠, 縠 nic nie przebije "twarzy rajstop" z Mi硂禼i na bogato? Je秎i tak, to znak, 縠 pora poogl眃a Ekip z Warszawy. Tam nie istniej 縜dne zahamowania i granice. Co us硑szycie od bohater體? - B阣zie Wam przeszkadza硂, jak b阣 beka? Bo ja si nie p*erdol! - Jestem ostrym ...

 • W Ekipie z Warszawy ju pokazano seks! (FOTO)

  A to dopiero pierwszy odcinek. Kiedy pojawi砤 si informacja o tym, 縠 MTV chce robi polsk wersj Jersey Shore nikt nie w眛pi w to, 縠 b阣zie gor眂o i skandalicznie, i si nie myli. Wczoraj wyemitowano pierwszy odcinek Ekipy z Warszawy. Czym uraczy硂 nas o秏ioro uczestnik體 tego reality? Najpierw by硑 szokuj眂e teksty. Oto kilka przyk砤d體:...

 • Gwiazdy chwal si p砤skimi brzuchami (FOTO)

  Kto mo縠 konkurowa z Ew Chodakowsk? Jak osi眊n瓿y p砤ski brzuszek? By硑 na diecie? 苭iczy硑 z Ew Chodakowsk? Trudno powiedzie, bo nie zdradzi硑 szczeg蟪體. Tak, czy siak Ewelina Lisowska, Patrycja Kazadi i Eliza z Ekipy z Warszawy zdecydowa硑 si pokaza nieco cia砶a na preparty MTV EMA. Piosenkarki pojawi硑 si w kusz眂ych czarnych ...