Elizabeth Banks

14-10-2018
Wszystko o: Elizabeth Banks - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Elizabeth Banks

 • Wendzikowska o sile kobiet - z Moore i Banks

  Przy okazji premiery Igrzysk 秏ierci. Do kin wchodzi trzecia cz甓 Igrzysk 秏ierci. Z tej okazji Anna Wendzikowska rozmawia砤 z aktorkami, kt髍e zobaczymy w filmie. Razem z Julianne Moore i Elizabeth Banks panie zastanawia硑 si, czy nadchodzi era kina, w kt髍ym kobiety b阣 wreszcie dostawa wa縩e, mocne role i zajm nale縩 im pozycj. Ca硑 ...

 • Gwiazdy na premierze Igrzyska ierci: W pier禼ieniu ognia

  Na czele z Jennifer Lawrence w prze秝ituj眂ej kreacji. W秗骴 s砤w z LA znajdzie si ca砶iem spora grupka fan體 Igrzysk ierci. Kto przyby na premier drugiej cz甓ci filmu, kt髍y narobi w mediach sporo zamieszania? Oczywi禼ie 秝ietna obsada. Jennifer Lawrence za硂縴砤 szar, prze秝ituj眂 kreacj. Odwa縩ie? Aktorka czule przywita砤 si z ...

 • Elizabeth Banks: Po porodzie nie powinno si wymaga formy

  Ona nie rodzi砤, a wynaj阾a surogatka. Elizabeth Banks staje w obronie kobiet rodz眂ych, cho sama nie rodzi砤 - jej dziecko nosi砤 wynaj阾a surogatka, poniewa aktorka wielokrotnie roni砤 i lekarze stwierdzili, 縠 nie jest w stanie donosi ci笨y. Aktorka - cho bez bezpo秗ednich do秝iadcze zwi眤anych z ci笨 - przekonuje, 縠 przera縜 j ...

 • Reese Witherspoon: Zapomnia砤m, co to s szpilki (FOTO)

  Z takim brzuszkiem woli p砤skie buty. Reese Witherspoon trzyma fason i do zdj赕 pozuje z u秏iechem, ale znajomi m體i, 縠 aktorka bywa coraz cz甓ciej zm阠zona odmiennym stanem. - T阺kni za obcasami- m體i jedna z kole縜nek Reese. - M阠zy si i musi cz阺to odpoczywa. Chyba chcia砤by, 縠by by硂 ju "po". Trudno si dziwi zm阠zeniu gwiazdy. ...

 • Elizabeth Banks: M昕czy糿i chc, by ich 縪ny pracowa硑

  "Lubi mie drugi doch骴 w domu." Gwiazdy Hollywood zarabiaj tyle, 縠 dwoje ma晨onk體 nie musi pracowa, by jako wi眤a koniec z ko馽em. Mimo to Elizabeth Banks przekonuje, 縠 niezale縩ie od wysoko禼i dochodu m昕czy糿i lubi, gdy nie s jedynymi 縴wicielami rodziny. Sama aktorka zarabia wi阠ej, ni jej m笨, ale przekonuje, 縠 ...

 • Jennifer Lopez wybra砤 kreacj jak na Oskary (FOTO)

  Impreza nie by砤 a tak wystawna. Na premierze filmu What to Expect When You're Expecting Jennifer Lopez wygl眃a砤 jak na rozdaniu Oskar體. D硊ga suknia w kolorze pudrowego r罂u by砤 bardzo elegancka i szykowna, ale chyba piosenkarka nie do ko馽a ubra砤 si stosownie do okazji. Pozosta砮 gwiazdy prezentowa硑 si du縪 skromniej, ale ...

 • Kto powiedzia, 縠 nogi musz by opalone? (FOTO)

  Ta aktorka jest elegancka i bez samoopalacza. Kilka dni temu mogli秏y zobaczy, jak op砤kane bywaj skutki nieumiej阾nego stosowania samoopalacza. Lindsay Lohan, wielbicielka ciemnej karnacji (w rzeczywisto禼i posiadaj眂a bardzo jasn sk髍), pokaza砤 秝iatu, jak mo縩a si oszpeci ciemnymi plamami. Tymczasem okazuje si, 縠 wcale nie trzeba ...

 • W Bia硑m Domu zaroi硂 si od gwiazd (FOTO)

  Kogo tam nie by硂! A jaka elegancja... W Washington Hotel odby si doroczny obiad z prezydentem, 2012 White House Correspondents' Association Dinner, kt髍y organizuje stowarzyszenie korespondent體 Bia砮go Domu. Stowarzyszenie, kt髍e by硂 gospodarzem imprezy, zaprosi硂 - jak co roku - plejad gwiazd. Pojawi硂 si ich mn髎two! Wszystkie ...

 • Hollywoodzka 秎icznotka odwa縩ie ods砤nia plecy (FOTO)

  O kogo mo縠 chodzi? Cho Elizabeth Banks do tej pory niecz阺to go禼i砤 na naszych 砤mach, to wszystko wskazuje na to, 縠 w niedalekiej przysz硂禼i ma si to szans zmieni. Z chwil wyst阷u w filmie Igrzyska 秏ierci aktorka zyska砤 bowiem niesamowit popularno舵, kt髍a ju teraz przek砤da si na liczb wpis體 po秝i阠onych gwie糳zie przez ...

 • Elizabeth Banks o surogatce, kt髍a urodzi砤 jej dziecko

  "Traktujemy j jak cioci". Kiedy zawiod硑 wszystkie pr骲y zaj禼ia w ci笨, Elizabeth Banks podj瓿a decyzj, kt髍 w Hollywood podejmuje coraz wi阠ej gwiazd - zdecydowa砤 si na wynaj阠ie surogatki. Obca dot眃 kobieta zgodzi砤 si nosi w brzuchu dziecko Banks i jej m昕a. Po urodzeniu syna, Felixa, aktorka wyda砤 specjalne o秝iadczenie, w ...

 • Patrz眂 na ty... (FOTO)

  ...nigdy nie zgadniesz, co jest z przodu. Elizabeth Banks na premierze filmu Our Idiot Brothers pokaza砤 chyba najbardziej oryginaln kreacj wieczoru. I nieustannie wykr阠a砤 si w r罂ne strony. Pow骴? Kreacja wymaga砤 prezentacji zar體no z przodu, jak i z ty硊. Patrz眂 na szar cz甓 sukienki trudno by硂 odgadn辨, jak wygl眃a w drugiej ...

 • Co pokazuj gwiazdy na Twitterze? (FOTO)

  Zapracowani? Sk眃! Niekt髍ym musi si bardzo, bardzo nudzi. Twitter - zabawka i miejsce, w kt髍ym celebryci istniej do woli i prze禼igaj si w coraz bardziej trywialnych zdj阠iach. Nagle wszyscy zapragn阬i pokazywa ca砮mu 秝iatu swoj "normalno舵" - pozuj bez makija縰, robi zdj阠ia swoim pupilom, albo... pozuj w stroju policjantki....

 • Niewyspana Elizabeth Banks (FOTO)

  A mo縠 to makija? Elizabeth Banks, kt髍a podczas tegorocznego festiwalu w Cannes czarowa砤 wszystkich swymi kreacjami (zdj阠ia tutaj i tutaj), pojawi砤 si na premierze filmu Funny People. Aktorka, znana mi阣zy innymi ze Spider-Mana, tym razem zaprezentowa砤 si w prostej, czarnej sukience z asymetryczn g髍. Delikatny makija ...

 • Aishwarya Rai najpi阫niejsza w Cannes (FOTO)

  Festiwal rozpocz阾y! Pi阫ne panie w pi阫nych sukniach ju paraduj po czerwonym dywanie w Cannes. Jedn z pierwszych by砤 Aishwarya Rai, kt髍a pojawi砤 si na premierze filmu UP w boskiej kreacji. Ona i Elizabeth Banks to przyk砤d czystego filmowego blichtru - publiczno舵 zobaczy砤 dwie pi阫no禼i z zjawiskowych sukniach. Trzeba przyzna, 縠 ...