Filip Mettler

14-10-2018
Wszystko o: Filip Mettler - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Filip Mettler

 • Co 潮czy Agat Dziarmagowsk i Filipa Mettlera? (FOTO)

  Czu硑ch wyzna nie brakuje. Oboje stali si znani dzi阫i udzia硂wi w programie X Factor. On dotar do odcink體 na 縴wo, ona odpad砤 w domach jurorskich. Czy co jeszcze 潮czy Filipa Mettlera i Agat Dziarmagowsk? Tylko przyja捡? Arty禼i zdecydowali si ostatnio na zamieszczenie wsp髄nych sweet foci w sieci: Z moim najukocha駍zym - napisa砤 ...

 • Maja Hy縴 i Mettler narzekaj na programy talent show(VIDEO)

  Co si im nie podoba? Raz na jaki czas zdarzaj si uczestnicy talent show, kt髍zy po zako馽zeniu programu narzekaj na juror體 i podpisywane umowy. Do tej pory najwi阠ej obrywa硂 si Kubie Wojew骴zkiemu, kt髍y nie wyci眊n背 pono pomocnej d硂ni do Ady Szulc i Eweliny Lisowskiej, a tak縠 nie rozpoznaje Krzy秌a Zalewskiego na ulicy. Okazuje si, ...

 • Filip Mettler o Wojew骴zkim: Nie b阣 owija w bawe硁...

  "Nie oczekiwa砮m tego". Bycie jurorem talent show to nie jest 砤twa praca. Z pewno禼i dobrze wie o tym Kuba Wojew骴zki, kt髍y co rusz obrywa od swoich podopiecznych z Idola i X Factora. Wy縜li zd笨y硑 si ju Ewelina Lisowska i Ada Szulc, kt髍e twierdzi硑, 縠 dziennikarz nie wyci眊n背 do nich pomocnej d硂ni. Krzysztof Zalewski za wyzna, 縠 ...

 • Filip Mettler wygl眃a jak staruszek (FOTO)

  Finalista X Factora za 30 lat. Filip Mettler nakr阠i teledysk do singla Wiary 秎ad. Piosenka promuje Young Stars Festiwal. Dla potrzeb klipu Filip podda si charakteryzacji, kt髍a doda砤 mu minimum 30 lat. Siwe w硂sy, okulary... Tylko zmarszczek jakby niewiele. I starsza piosenka Filipa, Twoje 縴cie Filip ...

 • Gwiazdy na Gali Aladyn (FOTO)

  Kto znalaz czas dla chorych dzieci? Wczoraj w Teatrze Kwadrat w Warszawie odby砤 si Gala Aladyn organizowana przez Fundacj Spe硁ionych Marze. Podczas tego wydarzenia wr阠zano statuetki Aladyna osobom i instytucjom dzia砤j眂ym na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Znalaz硑 si gwiazdy, kt髍e gotowe by硑 zrezygnowa z pokazu mody ...

 • Gwiazdy i gwiazdeczki na Guess Denim Party (FOTO)

  Kto nie wpasowa si w klimat imprezy? Motyw przewodni imprezy Guessa? Denim. Cho kiedy styli禼i b砤gali by nie zestawia jeansu z jeansem, teraz sugeruj, 縠 taki duet jest odpowiedni. Kto poczu najmocniej klimat bankietu? Zdecydowanie Rados砤w Majdan ubrany od st髉 do g丑w w jeans. Prezentowa si co najmniej ciekawie na dywanie pokrytym ...

 • Filip Mettler zdradza, co go 潮czy z Maj Hy縴!

  Wreszcie si wyja秐i硂? Jeszcze podczas trwania programu X Factor Maja Hy縴 cz甓ciej by砤 widywana z Filipem Mettlerem, ni ze swoim m昕em, Grzegorzem. By硑 wsp髄ne podr罂e poci眊ami i koncerty. Kiedy Maja wyprowadzi砤 si od Grzegorza i zamieszka砤 z dzie鎚i w Warszawie, wiele os骲 zastanawia硂 si, czy jest to spowodowane znajomo禼i z koleg ...

 • Kto zaprosi Patrycj Paj眐 na premier swojego teledysku?

  Tak, tak, znalaz si 秏ia砮k. Patrycja Paj眐 zawar砤 ju pierwsze znajomo禼i w showbiznesowym 秝iatku. Jej pierwszymi ca硊秐ymi kole縜nkami zosta硑 Patrycja Wojnarowska i Patty. A grono "ziomk體" z dnia na dzie si poszerza. Wczoraj na imprezie z okazji z premiery teledysku (dzisiaj ka縟y pow骴 do zrobienia imprezy ze 禼iank jest znakomity) ...

 • Co porabia Filip Mettler?

  Przegrany faworyt X Factor opowiada o planach. Filipa Mettlera typowano do zwyci阺twa w programie X Factor. Ju po pierwszych wyst阷ach zebra spore grono fan體. Ku zaskoczeniu wszystkich przegra w jednym z odcink體 dogrywk z duetem Aicha i Asteya. Udzia硊 w programie nie odczytuje jednak jako straty czasu. - Dzi阫i temu programowi ...

 • Co 潮czy Maj Hy縴 z Filipem Mettlerem?

  Grzegorz Hy縴 ma si czego obawia? Maja Hy縴 i Filip Mettler- podopieczni Kuby Wojew骴zkiego w programie X Factor, przypadli sobie do gustu... Na szcz甓cie raczej tylko tego muzycznego. Przyjaciele od czas體 programu wsp髄nie koncertuj, a na profilu na Facebooku pojawiaj si ich liczne zdj阠ia- nawet ze wsp髄nej podr罂y poci眊iem. ...

 • Set Fire to The Rain w wykonaniu Filipa Mettlera

  Odwa縩y krok m硂dego artysty. Pochodzi z Jarocina, studiuje filologi angielsk w Poznaniu, ale jego pasj jest 秔iew. Filip Mettler odpad z programu X Factor, ale nie zamierza rezygnowa z kariery i pracuje nad p硑t. M硂dy piosenkarz umie禼i wczoraj na YouTube cover piosenki Adele Set Fire to the Rain. Stawia sobie za wysoko ...

 • Mettler o odej禼iu z X Factor: Na mnie pad硂, sprawiedliwie

  Nie czuj 縜lu do nikogo - powiedzia. Filip Mettler odpad w sobot z rywalizacji w X Factor po dogrywce z zespo砮m Girls on Fire. Nie ma o to 縜lu do juror體, uwa縜, 縠 wyb髍 by sprawiedliwy. - Nie mog troch w to uwierzy, co si sta硂, ka縟y z nas nie m骻砨y uwierzy, ale tak naprawd kto mia odpa舵? Nie by硂 osoby, kt髍a si do ...

 • Filip Mettler odpad z X Factor

  Przegra w dogrywce z Girls on Fire To du縠 zaskoczenie - Filip Mettler odpad wczoraj z programu X Factor. O jego odej禼iu zadecydowa g硂s Czes砤wa Mozila. Do dogrywki stan背 z podopiecznymi Tatiany Okupnik - zespo砮m Girls on Fire. Kuba i Tatiana opowiedzieli si za wykonawcami ze swoich grup. Decydowa g硂s Czes砤wa. Ten wybra ...

 • Olga Barej po縠gna砤 si z X Factor

  Przegra砤 w dogrywce z duetem Aicha i Asteya. Uczestnicy X Factor we wczorajszym odcinku musieli udowodni, 縠 doskonale czuj si w rockowym repertuarze. Nie wszystkim to wysz硂. Do dogrywki stan瓿a Olga Barej oraz Aicha i Asteya. Aicha i Asteya za秔iewa硑 w programie utw髍 Britney Spears Toxic. Jedynie Czes砤wowi nie spodoba si ich wyst阷. ...

 • Zesp蟪 The Voices odpad z X Factor (FOTO)

  W programie zosta硂 8. uczestnik體. Wyst阷y na 縴wo w X Factor ods硂ni硑 s砤bo禼i i mocne strony wykonawc體 bior眂ych udzia w programie. Trema dawa砤 o sobie zna. Ostatecznie odpadli podopieczni Tatiany Okupnik - zesp蟪 The Voices. Pierwszy odcinek na 縴wo otworzy wyst阷 Patrycji Kazadi i Matta Pokory. P蠹niej na scenie prezentowali ...

 • Nosowska o udziale w X Factor: Nigdy wi阠ej

  Kosztowa硂 j to zbyt wiele nerw體. Po tym jak Katarzyna Nosowska wzi瓿a udzia w nagraniu ostatniego odcinka X Factor, przyzna砤, 縠 by硂 to do秝iadczenie, kt髍ego nie chcia砤by w przysz硂禼i powt髍zy. Dlaczego? Oto co powiedzia砤 po nagraniu: - Jestem chyba bardziej przej阾a ni oni, bo tak naprawd prze縴wam to, 縠 mia砤m si tu pojawi,...

 • Gwiazdy na konferencji programu X Factor (FOTO)

  Maj faworyta? Ju w sobot 13. kwietnia na antenie TVN odb阣zie si pierwsze starcie uczestnik體 X Factor w programie emitowanym na 縴wo. Z tej okazji wczoraj w Warszawie odby砤 si konferencja prasowa poprzedzaj眂a to wielkie wydarzenie. Zaprezentowano te niesamowite wyst阷y m硂dych artyst體, nad kt髍ymi piecz sprawuj Kuba Wojew骴zki, ...

 • X Factor - kto przetrwa w domach juror體?

  Zosta硂 dziewi阠iu uczestnik體 show. Jurorzy X Factor mieli wczoraj trudne zadanie - musieli wy硂ni w swoich grupach po trzech uczestnik體, kt髍zy za秔iewaj w odcinkach na 縴wo. Grupa Tatiany Okupnik to zespo硑. W wyborze najlepszych pomaga jej kompozytor Radzimir D阞ski. Ich typy to The Voices,燝irls on Fire爋raz Aisha爄燗steya. ...

 • Filip Mettler 秔iewa I kissed a girl (VIDEO)

  W Dzie Dobry TVN. Filip Mettler podbi serca juror體 sobotnim wyst阷em w X Factor. I to nie tylko swoim 秔iewem, lecz r體nie sposobem bycia. M硂dy wokalista zosta zaproszony do DDTVN, gdzie wykona piosenk I kissed a girl z repertuaru Katy Perry. Na klawiszach towarzyszy mu Adam Bieranowski. Czy podoba si Wam to wykonanie? ...

 • Filip Mettler. Warto zapami阾a to nazwisko?

  Tak twierdzi Kuba Wojew骴zki. Niemal wszystkie wyst阷y wczorajszego X Factor trzyma硑 wysoki poziom. Nie zabrak硂 砮z, nie zabrak硂 wzrusze i zabawnych komentarzy jury. Po wczorajszym odcinku na profilu facebookowym Kuby Wojew骴zkiego pojawi si taki oto wpis: Zapami阾ajcie nazwisko Filip Mettler... Wkr髏ce b阣ziecie cz阺to je wymienia. ...