Gavin Rossdale

14-10-2018
Wszystko o: Gavin Rossdale - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Gavin Rossdale

 • Dziecko boi si隊dentyst體? Gwen Stefani ma na to najlepszy spos骲 (FOTO)

  Godny pochwa硑! Gwen Stefani (46 l.) to naprawd 秝ietna mama! Zobacz te: Po tym, co zrobi砤 na scenie, fani b阣 j kocha jeszcze bardziej (FOTO) Udowodni砤 to swoj睜kreatywno禼i, kiedy jej synek Apollo Rossdale nie chcia i舵 do dentysty. Wed硊g os骲 z najbli縮zego otoczenia, wokalistka mia砤 z nim nie lada problem. Piosenkarka ...

 • Gavin Rossdale w ko馽u wyprowadza si od Gwen. To jego nowe mieszkanie

  Ile wyda? Mimo 縠 od rozstania Gavina Rossdale'a i Gwen Stefani min瓿o ju wiele miesi阠y, a sami muzycy zd笨yli u硂縴 sobie 縴cie u boku innych partner體, Gavin dopiero teraz zacz背 rozgl眃a si za nowym domem. Pora opu禼i hotele i przenie舵 garderob z rezydencji by砮j 縪ny. Zobacz: Kylie Jenner kupi砤 nowy, drogi i wielki dom Gavin ...

 • Gwen Stefani przez sw骿 rozw骴 prze縴砤 PIEK

  Czy jej nowa p硑ta jest form terapii? Gwen Stefani (46 l.) w najnowszym wywiadzie dla Vanity Fair powiedzia砤, 縠 prze縴砤 prawdziwy okres ogromnego gniewu przez swoje rozstanie. Wokalistka przez 13 lat by砤 縪n Gavina Rossdale'a (50 l.). M昕czyzna przez ostatnie trzy lata ich zwi眤ku, zdradza j z Mindy Mann, kt髍a pracowa砤 jako opiekunka ich ...

 • Niania, z kt髍 m笨 zdradza Gwen Stefani udzieli wywiadu?

  Ma parce na szk硂? Gdy na jaw wysz硂, 縠 Ben Affleck (42 l.) zdradza 縪n z Christine Ouzounian, niania zacz瓿a robi ustawki z paparazzi i lansowa si niczym gwiazda. Mindy Mann, kt髍a podobno od trzech lat regularnie sypia z m昕em Gwen Stefani, Gavinem Rossdalem i pozwoli砤, by muzyk zostawi 縪n w szpitalu sam po tym, jak wyda砤 na 秝iat ...

 • Gavin Rossdale nie wygl眃a na przybitego rozstaniem z Gwen

  Radzi sobie znakomicie. Gavin Rossdale (50 l.) znalaz si ostatnio w centrum plotkarskiego 秝iata. Wszystko za spraw zdrady, o jakiej rozpisywa硑 si media. Muzyk mia przez kilka lat romansowa z niani swoich syn體. Mindy Mann przyczyni砤 si wydatnie do rozpadu rodziny i ko馽a zwi眤ku Gwen Stefani (46 l.). Tymczasem Gavin po rozstaniu z ...

 • Kim jest Mindy Mann, kochanka Gavina Rossdale'a?

  M體i o niej, 縠 jest dzika i 縠 uwielbia imprezy. Mindy Mann jest na j陑ykach wszystkich plotkarskich medi體. Jest s砤wna, cho jej s砤wa ma gorzki posmak. W ka縟ym razie o niani Gwen Stefani (46 l.) i Gavina Rossdale'a (51 l.) jest dzi bardzo g硂秐o. Co wiadomo o blondynce, kt髍a przez kilka lat by砤 kochank m昕a gwiazdy? Media wyszuka硑 ...

 • To z ni Gavin Rossdale ZDRADZA Gwen Stefani przez 3 lata

  W 2012 roku zostawi na pupie niani, Mindy Mann, 秎ad swojej r阫i. W sierpniu Gwen Stefani (46 l.) i Gavin Rossdale (50 l.) o秝iadczyli, 縠 si rozwodz. Plotki m體i硑 wtedy, 縠 para od kilku miesi阠y nie 縴砤 ze sob. Ma晨e駍twem byli ju tylko na papierze. K丑cili si, spali w osobnych sypialniach. Co si sta硂, 縠 ma晨e駍two gwiazd rozsypa硂 ...

 • Gavin Rossdale odszed do kochanka?

  Zdradza 縪n z innym m昕czyzn? Szok. Kilka dni temu jedno z wyda硂by si 砤dniejszych ma晨e駍tw w show biznesie og硂si硂 rozw骴. Po 20 wsp髄nie sp阣zonych latach, w tym 13 latach ma晨e駍twa, Gwen Stefani (45 l.) i Gavin Rossdale postanowili wzi辨 rozw骴. Podobno ma晨onkowie od lat nie przestaj si k丑ci, a ostatnie miesi眂e sp阣zili w ...

 • Dlaczego Gwen Stefani i Gavin Rossdale rozwodz si?

  Byli ma晨e駍twem przez 13 lat. Wspominali秏y ju o fali rozsta i rozwod體, kt髍a sukcesywnie zalewa Hollywood. Nie ma dnia, w kt髍ym nie pisaliby秏y o rozpadzie jakiego hollywoodzkiego zwi眤ku. Po Benie Afflecku, Jennifer Garner, Kourtney Kardashian i Halle Berry oraz Olivierze Martinezie rozstanie og硂sili Gwen Stefani (45 l.) i Gavin Rossdale ...

 • Gwen Stefani i Gavin Rossdale rozwodz si!

  Po 13 latach ma晨e駍twa, kt髍ego owocem s trzej synowie. Gwen Stefani (45 l.) i Gavin Rossdale (49 l.) oficjalnie poinformowali o tym, 縠 ko馽z swoje ma晨e駍two. Podczas gdy oboje podj阬i秏y wsp髄n decyzj, o tym, 縠 nie b阣ziemy ju partnerami w ma晨e駍twie, pozostajemy partnerami w rodzicielstwie i 潮czymy si硑 w wychowywaniu naszych ...

 • Gwen Stefani imprezuje dwa miesi眂e po porodzie! (FOTO)

  Od drink體 te nie stroni砤. Ma硂 kt髍a s砤wna mama sama zajmuje si swoim potomstwem. Pami阾acie, kiedy 1 kwietnia za縜rtowali秏y, 縠 c髍eczka Kim Kardashian powiedzia砤 do niani "mamo"? Wielu uwierzy硂... Kimmy to nie jedyna osoba, kt髍a notorycznie korzysta z pomocy os骲 trzecich. Czy縝y teraz na "fachow" opiek nad dzieciakami stawia砤 te ...

 • Gwiazdozbi髍 na gali Wallis Annenberg Center (FOTO)

  Niekt髍e panie zachwyca硑, a niekt髍e odpycha硑. Gala Wallis Annenberg Center for the Performing Arts skupi砤 same gwiazdy! Pojawi砤 si Demi Moore, kt髍a dawno nie brylowa砤 na czerwonym dywanie. Aktorka wybra砤 granatow sukni Salvatore Ferragamo. By砤 Charlize Therone w pi阫nej, czarnej kreacji ods砤niaj眂ej plecy, natomiast Alessandra ...

 • Gwen Stefani zawsze marzy砤 o c髍eczce (FOTO)

  Teraz jej marzenie si spe硁i? Gwen Stefani i Gavin Rossdale maj dw骳h syn體, 7-letniego Kingstona i 5-letniego Zum, teraz piosenkarka jest w trzeciej ci笨y i nie ukrywa, 縠 ma nadziej, 縠 urodzi jej si dziewczynka. - Gwen zawsze chcia砤 mie dziewczynk. Marzy o projektowaniu ciuszk體 dla niej, to b阣zie taka mini Gwen - m體i jej kole縜nka....

 • Gwen Stefani i Gavin Rossdale chodz na terapi (FOTO)

  W ich ma晨e駍twie nie dzieje si za dobrze? Gwen Stefani stara si spe硁ia jednocze秐ie role matki, 縪ny oraz piosenkarki. Jeszcze do niedawna wydawa硂 si, 縠 秝ietnie radzi sobie z ich godzeniem, a do tego kwitnie w zwi眤ku z Gavinem Rossdalem. Na wi阫szo禼i fotek wygl眃ali na u秏iechni阾ych, zrelaksowanych i pe硁ych zapa硊, a przecie maj ...

 • Gwen Stefani: aktywnie z rodzink (FOTO)

  Ca砤 rodzinka i pupil bawi si w parku. Gwen Stefani to pe硁oetatowa mama, 縪na, niania oraz piosenkarka. I udaje jej si pogodzi wszystkie aktywno禼i. Gwen i Gavin Rossdale s szcz甓liwymi ma晨onkami i rodzicami. Zdj阠ia z ich wsp髄nych, rodzinnych wypad體 pojawiaj si w sieci co tydzie, a ka縟a fotka wygl眃a jak z gazety - wszyscy ...

 • Gwen, Gavin, Zuma, Kingston i paparazzi... (FOTO)

  Nieko馽z眂a si fotoopowie舵. Gwen Stefani z rodzin jest jednym z ulubionych cel體 paparazzich. Mo縩a odnie舵 wra縠nie, 縠 w rodzin rockowej wokalistki niemal bez przerwy wymierzone s obiektywy fotoreporter體. Gwen z rodzin w parku, z dzie鎚i, bez dzieci, na lotnisku, u rodzic體, podczas i阾a Dzi阫czynienia, na wakacjach, na urodzinach.....

 • Gavin Rossdale w pokojowym nastroju (FOTO)

  Dla m昕a Gwen Stefani paparazzi nie straszni! Albo Gavin Rossdale nic sobie nie robi z atak體 paparazzi, albo tego dnia by w wyj眛kowo dobrym humorze. Gdy m笨 Gwen Stefani kilka dni temu opuszcza zaj阠ia jogi, natrafi na przyczajonego go禼ia z aparatem. Rozlu糿iony po 鎤iczeniach pokaza mu gest, 縠 wszystko w porz眃ku i 縠 nie jest w ...

 • A oni nadal zakochani i szcz甓liwi (FOTO)

  11 lat po 秎ubie i z dw骿k dzieci. Jak w ka縟ym zwi眤ku i u nich bywa硂 r罂nie - pojawi si kryzys, plotkowano nawet o rozstaniu. Ale mimo wszystkich przeciwno禼i i pewnie niejednym cichym dniu, oni nadal s razem, i jak wida jest im ze sob bardzo dobrze - co w dzisiejszym show-biznesie nie jest cz阺to spotykanym zjawiskiem. Gwen ...

 • Modna rodzina Gwen Stefani ma wychodne (FOTO)

  Ka縟y ma sw骿 styl. Gwen Stefani s硑nie z oryginalnego stylu - dla wielu dziewczyn jej blond fryzura, czerwona szminka i odwa縩e stylizacje to skarbnica inspiracji. Trudno si zatem dziwi, 縠 tak wyczulona na mod mama pozwala swoim synom na szale駍two w ubiorze. Jest kolorowo i na luzie, a przy tym komfortowo. Zuma i Kingston w takich ...

 • Gavin Rossdale ch阾nie sp阣za czas z synami (FOTO)

  I dba o ich rozw骿 intelektualny. Gavin Rossdale jako przyk砤dny ojciec ka縟 woln chwil sp阣za z dzie鎚i. Zapewnia im rozrywk i ch阾nie si z nimi bawi, ale dba r體nie o rozw骿 intelektualny swoich ch硂pc體. Ostatnio na przyk砤d z okazji Dnia Nauki i Zabawy m笨 Gwen Stefani zabra 6,5-letniego Kingstona i 4,5-letniego Zum do muzeum, ...

 • Gwen Stefani z rodzin na imprezie urodzinowej (FOTO)

  I oczywi禼ie z fotografami. C罂 za zbieg okoliczno禼i - za ka縟ym razem, kiedy Gwen Stefani z m昕em i dzie鎚i wyruszaj w plener, spotykaj na swojej drodze fotoreporter體. Tym razem Gwen z Gavinem Rossdale oraz Zum i Kingstonem udali si do parku w Los Angeles na imprez urodzinow. Towarzyszyli im, jak zwykle, paparazzi. I tu ...

 • Dzieci Gwen Stefani szala硑 w parku (FOTO)

  Pod opiek ojca. Niewa縩e, czy rodzice s gwiazdami, czy tez zwyk硑mi, przeci阾nymi lud糾i. Czas sp阣zony razem z dzie鎚i na zabawie w parku niemal zawsze nale縴 do udanych. Gavin Rossdale, m笨 Gwen Stefani zabra wczoraj syn體 Zum i Kingstona do parku na doskonalenie jazdy na hulajnogach. S眃z眂 po minach dzieci, czas ten nale縜 do ...

 • Dzie Dzi阫czynienia z Gwen Stefani (FOTO)

  U rodzic體 piosenkarki. Dzie Dzi阫czynienia to jedno z najwa縩iejszych 秝i眛 w Stanach Zjednoczonych. W ten spos骲 Amerykanie staraj si upami阾ni pierwsze dzi阫czynienie z硂縪ne przez cz硂nk體 kolonii Plymouth w 1621 roku. Oczywi禼ie w czwarty czwartek listopada nie mo縠 zabrakn辨 na ameryka駍kich sto砤ch pieczonego indyka, za wok蟪 sto硊 ...

 • Gwen Stefani na sobotnich zakupach z rodzin (FOTO)

  Zdj阠ia ze s硂necznej Kalifornii. Kiedy za oknem szaro i zimno, zdj阠ia ze s硂necznej Kalifornii mog poprawi humor. Zw砤szcza, 縠 ich g丑wn bohaterk jest Gwen Stefani z rodzin - m昕em Gavinem Rossdale oraz synami Zum i Kingstonem. Rodzina odwiedzi砤 w sobot sklep zoologiczny w Studio City. R體nie mocno jak mama, uwag przykuwa ...

 • Gwen Stefani: Z trzecim dzieckiem ju mi nie wysz硂

  Ale ostatecznie i tak dw骳h ma硑ch rozrabiak體 jej wystarczy! 42-letnia Gwen Stefani, wokalistka No Doubt, zdobi pa糳ziernikow ok砤dk magazynu Marie Claire. Wygl眃a inaczej ni zwykle - bez czerwonej szminki. Inaczej nie znaczy gorzej. Czy kto patrz眂 na jej twarz i wysportowan figur m骻砨y da jej 40 lat? W wywiadzie dla gazety Gwen ...

 • Gwen Stefani: Macierzy駍two bywa przyt砤czaj眂e! (FOTO)

  Piosenkarka bez 禼iemy m體i o gorszych stronach wychowywania dzieci. Nowa p硑ta No Doubt w drodze - z tej okazji Gwen Stefani zago禼i砤 na ok砤dce brytyjskiej edycji magazynu Elle Jak si doliczyli z硂秎iwi, ju po raz trzeci jest tam gwiazd numeru. Piosenkarka jest 縪n Gavina Rossdale'a, i ma z nim dw骳h syn體: 6-letniego Kingstona i 4-...

 • Dlaczego Gwen Stefani zawsze nosi czerwon szmink?

  Wyja秐ia w rozmowie z "Harper's Bazaar". Gwen Stefani niemal nie rozstaje si z czerwon szmink. A gdy ju jej si zdarza, natychmiast odnotowuj to portale plotkarskie. Zobacz wi阠ej: Jak wygl眃a Gwen Stefani bez makija縰? Piosenkarka wyja秐i砤 jednak, sk眃 u niej wieczna czerwona szminka, nawet podczas dnia sp阣zanego na pla縴. ...

 • Gwen Stefani i Gavin Rossdale - mo縩a pozazdro禼i uczucia

  Poca硊nki na pla縴. Kto wspomina o kryzysie? Jaki czas temu plotkowano, 縠 ma晨e駍two Gwen Stefani i Gavina Rossdale'a prze縴wa kryzys. Te zdj阠ia wskazuj jednak na co zupe硁ie innego. Czu砮 poca硊nki tych dwojga na pla縴 sugeruj, 縠 uczucia mo縩a im tylko pozazdro禼i. Rodzinnej sielanki zreszt r體nie, bo ca砤 czw髍ka, w tym ...

 • Czy ten ch硂piec wyro秐ie na ma砮go fashionist?

  Jego s硑nna mama ju o to dba. Gwen Stefani co prawda nie ma c髍eczki, ale swoje modowe pasje stara si te przekaza synom. I chyba z sukcesem, bo Kingston Rossdale to ju prawdziwa... lalka? Mo縠 niekoniecznie, ale pozwala swojej mamie na realizacj jej pomys丑w. A tym by砤 m.in. zielony kolor w硂s體 zrobiony w stylu modnego "ombre". ...

 • Gwen Stefani i Gavin Rossdale maj si ca砶iem nie糽e (FOTO)

  A plotkowano o kryzysie i rozstaniu. Na pocz眛ku tego roku w kolorowej prasie spekulowano cz阺to i g阺to, 縠 w zwi眤ku Gwen Stefani i jej m昕a Gavina Rossdale'a 糽e si dzieje. M體iono nawet o rozstaniu. A tutaj prosz, para ostatnio pojawi砤 si razem na imprezie i wida, 縠 oboje maj si ca砶iem nie糽e. Mamy kolejny dow骴 na to, jak ...

 • Kryzys u Gwen Stefani i Gavina Rossdale'a?

  Czy to kolejne wyssane z palca plotki? Ostatnio kolorowe media bombarduj nas informacjami o kryzysach w zwi眤kach gwiazd Hollywood. Kilka dni temu pog硂ski o rozstaniu zdementowa砤 Vanessa Paradis. Rozeszli si Heidi Klum i Seal - to ju sprawa pewna. Tymczasem magazyn Star pisze, 縠 nieweso硂 jest te u Gwen Stefani i Gavina Rossdale'...

 • Najgor阾sze cia砤 2011 roku wed硊g magazynu People (FOTO)

  Zobaczcie kto zosta wyr罂niony. <br /> Ameryka駍ki magazyn People co roku og砤sza r罂nego rodzaju rankingi. Mieli秏y ju najpi阫niejsze osoby na 秝iecie, najseksowniejszych 縴j眂ych m昕czyzn, najlepiej ubrane kobiety, a teraz czas na najgor阾sze cia砤 2011 roku. Zobaczcie kto wed硊g People jest pretendentem do ...

 • Gwen Stefani w bikini

  Relaksuje si z rodzink na jachcie. Gwen Stefani z m昕em Gavinem Rossdalem i dwoma synami postanowili wsp髄nie sp阣zi troch wolnego czasu. Ciekawscy paparazzi wypatrzyli szcz甓liw rodzink na jachcie relaksuj眂 si w promieniach s硂馽a. Na francuskiej Rivierze, w pobli縰 Cannes, gdzie odbywa si obecnie Festiwal Filmowy, Gwen ...

 • Gavin Rossdale - modny tatu z uroczymi synkami (FOTO)

  Ca砤 tr骿ka w pasuj眂ych okularach. Miano modnej rodzinki zobowi眤uje - Gavin Rossdale, m笨 Gwen Stefani, na premierze filmu Gnomeo and Juliet pokaza si z synkami, Kingtonem i Zum. Ca砤 tr骿ka pozowa砤 modnie ubrana, w pasuj眂ych okularach przeciws硂necznych z czerwonymi oprawkami. I cho po b酬kitnym dywanie nie przechadza砤 si z nimi ...

 • Gavin Rossdale przyzna si do homoseksualnego romansu

  M笨 Gwen Stefani by wtedy jeszcze nastolatkiem. Najpierw pojawi硑 si doniesienia, 縠 Gavin Rossdale mia romans z m昕czyzn, gdy by jeszcze nastolatkiem. Gwiazdor pocz眛kowo zaprzeczy wszystkiemu, ale teraz stwierdzi, 縠 nie ma sensu ukrywa prawdy i przyzna si do homoseksualnych epizod體 ze swojej przesz硂禼i. Piosenkarz-transwestyta ...