Goldie Hawn

14-10-2018
Wszystko o: Goldie Hawn - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Goldie Hawn

 • WOW! Nie wiedzieli秏y, 縠 Kate Hudson potrafi TAK 秔iewa (INST)

  Ten filmik robi furor w sieci. Kate Hudson (37 l.) jest aktork i producentk, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zacz瓿a jeszcze karier piosenkarki. Zobacz: Zadziwiaj眂o prosty przepis na sylwetk Kate Hudson! My秎icie, 縠 te s硂wa s na wyrost? Przekonajcie si sami s硊chaj眂 wyst阷u Kate Hudson z wieczoru Love In For Kids ...

 • Po rozstaniu z narzeczonym kipi seksapilem (FOTO)

  痽cie zaczyna si po trzydziestce? W ubieg硑m roku Kate Hudson (35 l.) po trzech latach narzecze駍twa rozsta砤 si z Mattem Belamy (36 l.). Media spekulowa硑, 縠 to aktorka przyczyni砤 si do rozpadu zwi眤ku - mia砤 zdradzi swego ch硂paka. Po tym, jak si rozeszli, Hudson spotyka砤 si z Derekiem Hough. Ostatnio bywa widywana g丑wnie sama - ...

 • Pi阫ne suknie gwiazd na gali Baby2Baby (FOTO)

  Jessica Alba wygl眃a砤 ol秐iewaj眂o! W sobot odby砤 si doroczna gala Baby2Baby. Atmosfera by砤 i禼ie familijna - obok Kate Hudson (35 l.) pojawi砤 si jej matka, Goldie Hawn (68 l.) oraz jej partner, Kurt Russel (63 l.) Na czerwonym dywanie pozowa砤 tak縠 zjawiskowa Jessica Alba (33 l.) w przepi阫nej, bajkowej wr阠z kreacji ze z硂tym topem i ...

 • Operacje plastyczne zupe硁ie zmieni硑 twarz Goldie Hawn FOTO

  Chcia砤 wygra z czasem. Kiedy by砤 rozchwytywan aktork, a grane przez ni bohaterki bawi硑 nas do 砮z. Po raz ostatni mogli秏y ogl眃a Goldie Hawn (68 l.) na ekranie w komedii Siostrzyczki w 2002 roku. Dzi gwiazda unika imprez, a jej spok骿 od czasu do czasu zaburzaj tylko paparazzi. Mama uroczej Kate Hudson jest 砤komym k眘kiem dla ...

 • Gwiazdy na 秝i眛ecznych zakupach (FOTO)

  S砤wy id z torbami. i眛eczny zakupowy sza ju dobieg ko馽a. Gwiazdy przez ostatnie tygodnie kursowa硑 z wielkimi torbami mi阣zy sklepami i swoimi autami. Kto zosta przy砤pany "z torbami"? Dla Dianny Agron wygl眃 to podstawa. Aktorka sp阣zi砤 wiele godzin w ekskluzywnej drogerii. Dzieci Gwen Stefani dos硂wnie dostan tego roku g髍 ...

 • Gwiazdy na gali amfAR (FOTO)

  Pi阫ne gwiazdy w szczytnym celu. Tak jak zwykle gala amfAR, fundacji prowadz眂ej badania nad AIDS, zmieni砤 si w pokaz mody - ale o to w砤秐ie chodzi. Nikt nie 禼i眊a zainteresowania tak jak pysznie ubrane gwiazdy. Najmocniej tego wieczoru b硑szcza砤 Alessandra Ambrosio. Jej dekoltu nie mo縩a by硂 przeoczy! Anio砮k pokaza niewielki, ale za ...

 • Jak gwiazdy sp阣zi硑 i阾o Dzi阫czynienia? (FOTO)

  Wybieramy najsmaczniejszego indyka. i阾o Dzi阫czynienia to dla niekt髍ych okazja do sp阣zenia czasu z rodzin, wsp髄nego wyj禼ia na uroczyst kolacj, a przede wszystkim - to konieczno舵 nafaszerowania indyka. Kto przyrz眃zi go sam, komu kolacj upiek砤 gosposia. A mo縠 znalaz si le, kt髍y zam體 pizze z indykiem? Alessandra ...

 • Niewiele zosta硂 z dawnej pi阫no禼i (FOTO)

  Lata i operacje plastyczne zrobi硑 swoje. W latach 80. Goldie Hawn by砤 w Hollywood rozchwytywana. Zagra砤 w wielu komediach i filmach obyczajowych. By砤 rozpoznawalna i uznawana za jedn z atrakcyjniejszych aktorek tamtego czasu. Dzi mama Kate Hudson powoli dobiega siedemdziesi眛ki. Przy sprzyjaj眂ych wiatrach mog砤by zachowa wdzi阫 i ...

 • Sezon polowania na gwiazdy w Aspen otwarty (FOTO)

  Celebryci zjechali na 秝i阾a do narciarskiego kurortu. Aspen w stanie Kolorado to cel 秝i眛ecznych pielgrzymek ameryka駍kich celebryt體. Nawet je秎i nie je縟勘 na nartach, zawsze warto polansowa si na bulwarach kurortu. By mo縠 trafi si paparazzi i zrobi zdj阠ie... Z drugiej strony okres przed秝i眛eczny to doskona硑 czas dla paparazzich. ...

 • Kate Hudson i Matt Bellamy pobrali si w sekrecie?

  Goldie Hawn, matka aktorki, si wygada砤. Wygl眃a na to, 縠 Goldie Hawn powiedzia砤 o jedno zdanie za du縪. Z jej ostatniej wypowiedzi wynika, 縠 jej c髍ka, Kate Hudson i Matt Bellamy, lider zespo硊 Muse, pobrali si. S阫 w tym, 縠 para nie informowa砤 medi體 o tym. Byli co prawda zar阠zeni, ale trzy miesi眂e po og硂szeniu tego urodzi ...

 • Promienna Goldie Hawn (FOTO)

  Lata p硑n, a ona wci笨 pozostaje taka sama. Lata lec, a Goldie Hawn nadal czaruje nas swoim promiennym u秏iechem. Na gali British Comedy Awards 2011, aktorka jak zwykle prezentowa砤 si stylowo i seksownie. Patrz眂 na jej zadbane cia硂 i zmys硂wo opadaj眂e na ramiona blond w硂sy, naprawd a ci昕ko uwierzy w to, 縠 w ...

 • Kate Hudson - p砤ska, ale laska (FOTO)

  Na premier Nine przysz砤 z mam. Bo ch硂paka ju nie ma... Zreszt oboje - to znaczy Kate Hudson oraz Alex Rodriguez, nie pokazywali si zbyt ch阾nie razem. Aktorka niewiele m體i砤 o swoim partnerze - by mo縠 zwi眤ek by bardziej medialny ni realny. Cho w pobli縰 Kate nie ma teraz 縜dnego m昕czyzny, aktorka zawsze mo縠 liczy na sw matk,...

 • Kate Hudson i by硑 facet Madonny

  Goldie Hawn nie potrafi tego zaakceptowa. Nowym obiektem zainteresowa Kate Hudson jest nie kto inny, ale by硑 facet Madonny - Alex Rodriguez. Para spotyka si od niespe硁a miesi眂a, a ju ich zwi眤ek wywo硊je niema砮 zamieszanie. Aktorka uwa縜, 縠 wreszcie znalaz砤 kogo, z kim mog砤by si ustatkowa. Niestety jej mama, Goldie Hawn,...

 • Kate Hudson ze swoj mam

  Czyli dwie gwiazdy. Aspen, w ty roku, to prawie Cannes w wydaniu zimowym. Wsz阣zie gwiazdy, kt髍e relaksowa硑 si podczas jazdy na nartach, w SPA czy zakupach. Takiego odpoczynku nie mog硑 sobie odpu禼i Kate Hudson i jej mama Goldie Hawn. Obie gwiazdy, jak zawsze, wygl眃a硑 秎icznie. Nie ma 縜dnych w眛pliwo禼i po kim odziedziczy砤 ...

 • Chyba kto powinien pomy秎e o staniku

  Czy kobieta w jej wieku nie wie, 縠 taki widok nie jest najprzyjemniejszy dla oka? Rozumiemy, 縠 kobiety wygodniej czuj si bez stanika. Zgadzamy si te, 縠 biust warto pokazywa. Ale uwa縜my tak縠, 縠 niekiedy po prostu nie jest najlepszym pomys砮m nie zak砤danie biustonosza. W szczeg髄no禼i, gdy piersi nie s ju tak j阣rne jak za m硂do禼i. ...

 • Ewa Minge podbija Cannes?

  Bawi si z gwiazdami. Ewa Minge ma ju na swoim koncie bardzo udany pokaz w Pary縰. Jednak nie zamierza osi倍 na laurach. Teraz pokazuje swoje dzie砤 w Cannes. Festiwal Filmowy przyci眊n背 do Francji gwiazdy najwi阫szego formatu. Kto wie mo縠 zobaczymy kt髍倍 z nich w kreacji polskiej projektantki. W ekskluzywnym spa Des Stars Minge ...

 • Paris, Ev i Goldie 潮czy...

  ...dzia砤lno舵 dobroczynna. Eva Longoria, Goldie Hawn oraz Paris Hilton pojawi硑 si w miniony weekend na pierwszym corocznym Mi阣zynarodowym Szczycie Filantropijnym Playing for Good 2007 zorganizowanym na przepi阫nej Majorce przez Fundacj Playing for Good. Uwa縜ny za 砤mi眂y pewne dotychczasowe tabu otaczaj眂e dobroczynno舵 ...