Hank Baskett

14-10-2018
Wszystko o: Hank Baskett - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Hank Baskett

 • Kendra Wilkinson upi砤 si po z硂縠niu papier體 rozwodowych (Instagram)

  Pijany kr髄iczek. Tydzie temu Kendra Wilkinson (32 l.) ca砤 we 硓ach potwierdza砤 na swoim Instagramie najgorsze plotki. By硑 kr髄iczek Playboya przyzna, 縠 si boi, poniewa po 9 latach ma晨e駍twa rozstaje si z Hankiem Baskettem. ZAPKANA Kendra Wilkinson: BOJ SI (Instagram) Kilka dni potem Kendra z硂縴砤 w s眃zie pozew rozwodowy. W ...

 • Smutna Kendra bez obr眂zki - tak wygl眃a硂 ostatnie rodzinne wyj禼ie (ZDJ蔆IA)

  Kilka dni potem kr髄iczek Playboya rozklei si na Instagramie. 2 kwietnia na Instagramie Kendry Wilkinson pojawi砤 si bardzo smutna relacja. By硑 kr髄iczek Playboya ca硑 we 硓ach m體i o swoim strachu - po 10 latach ma晨e駍twa ona i Hank Baskett zdecydowali si rozsta. ZAPKANA Kendra Wilkinson: BOJ SI (Instagram) Kendra nie zdradzi砤, ...

 • ZAPKANA Kendra Wilkinson: BOJ SI (Instagram)

  To ju koniec. Kilka dni temu pisali秏y o ma晨e駍kich problemach Kendry Wilkinson (32 l.). By硑 kr髄iczek Playboya by u kresu wytrzyma硂禼i - ci眊砮 k丑tnie i brak porozumienia z m昕em, Hankiem Baskettem (35 l.) w ko馽u znalaz硑 przykry fina. Kendra Wilkinson rozwodzi si? Kilkana禼ie minut temu Kendra wrzuci砤 na swoje InstaStories filmik,...

 • Kendra Wilkinson rozwodzi si?

  Nie ma dnia bez k丑tni z Hankiem. Kendra Wilkinson planuje z硂縠nie papier體 rozwodowych. By硑 kr髄iczek Playboya zdecydowa, 縠 chce zako馽zy burzliwy zwi眤ek z Hankiem Baskettem (35 l.). Para wychowuje dwoje dzieci. Kendra Wilkinson przerywa milczenie po 秏ierci Hugh Hefnera Od jakiego czasu Kendra przeb眐uje o tym, 縠 ma problemy ...

 • Kendra Wilkinson NIENAWIDZI swojego m昕a!

  Czeka na rozw骴, ale najpierw... Ju kilka miesi阠y temu prasa informowa砤 o kryzysie w zwi眤ku Kendry Wilkinson (30 l.) i Hanka Basketta (33 l.). Scenariusz w ich przypadku by niemal identyczny jak u Tori Spelling. By硑 kr髄iczek Playboya mia nakry swojego m昕a na zdradzie z transseksualist. P蠹niej Kendra w rodzinnym show wyrzuci砤 ...

 • Kendra Wilkinson po秝i阠a si rodzinie (FOTO)

  Z kr髄iczka niewiele zosta硂. Kiedy zaczyna硑 swoje kariery, panowie nie mogli oderwa od nich wzroku. Mia硑 bujne 縴cie zawodowe i erotyczne. Kendra Wilkinson, Holly Madison i Izabella St. James by硑 kr髄iczkami Playboya. Dzi pierwsze dwie s przyk砤dnymi mamami, ostatnia wci笨 szuka szcz甓cia w mi硂禼i m.in. pod okiem kamer show 痮ny Hollywood. ...

 • Kendra Wilkinson opowiedzia砤 o fantazjach seksualnych

  Tym razem przesadzi砤? Wygl眃a na to, 縠 Kendra Wilkinson nie potrafi trzyma j陑yka za z阞ami. Ta celebrytka jest gotowa na niemal wszystko, by podtrzyma zainteresowanie medi體. Ostatnio wzi瓿o j na wspominki o Hugh Hefnerze. Pami阾acie, jak opisywa砤 seks z za硂縴cielem Playboya? To nie by硂 smaczne. Teraz przyszed czas na fantazje seksualne ...

 • Producentom pomiesza硑 si scenariusze show Kenrdy i Tori?

  Albo dziwnym zbiegiem okoliczno禼i panie prze縴waj podobne problemy. Scenarzystom reality show ko馽z si pomys硑 i co, gorsze w r罂nych programach pojawiaj si identyczne sytuacje. edz眂 losy Tori Spelling i jej m昕a oraz przygody Kendry Wilkinson odnosimy wra縠nie, 縠 producentom pomiesza硑 si scenariusze i obie rodziny musz odgrywa tak ...

 • Hank Baskett przedstawia w砤sn wersj wydarze

  Co si wydarzy硂 w pokoju, gdy zosta z Av London? Czy縝y ca砤 afera ze zdrad Hanka Basketta (32 l.) by砤 burz w szklance wody? M笨 Kendry Wilkinson (29 l.) przedstawi w砤sn wersj wydarze, kt髍e mia硑 si rozegra w apartamencie Avy. Tabloidy pisa硑, 縠 by硑 koszykarz NFL zdradzi 縪n z transseksualn modelk. Oto wersja Hanka, ...

 • Rozw骴 zaprowadzi ich przed o硉arz?

  Zwrot sytuacji w ma晨e駍twie Kendry Wilkinson i Hanka Basketta. iema ze zdrad w roli g丑wnej to najmodniejszy chwyt gwiazdek reality show. Taki zabieg zastosowa硑 Kendra Wilkinson i Katie Price. Dla pa wa縩iejszy by zarobek od szacunku fan體. Pewnego dnia media obieg砤 szokuj眂a wiadomo舵 - m笨 Kendry mia j zdradzi z transseksualist. ...

 • Napad sza硊 w wydaniu Kendry Wilkinson (VIDEO)

  Rodzinne brudy ujrza硑 秝iat硂 dzienne. O tym skandalu ma晨e駍kim by硂 bardzo g硂秐o. Hank Baskett mia zdradzi Kendr Wilkinson w momencie, gdy ta by砤 w ci笨y z drugim dzieckiem. Na domiar z砮go Baskett mia wskoczy do 丑縦a transseksualnej modelce. W mediach zawrza硂! Dokumenty rozwodowe ju wyl眃owa硑 na biurku u prawnika, a 秎ubna ...

 • Kendra Wilkinson nas oszuka砤?!

  Zobaczcie tylko, co planuje z m昕em. O tym, 縠 na skandalach ma晨e駍kich mo縩a zarobi wie wiele z gwiazd. Niekt髍e ch阾nie z tego korzystaj i robi show pod publiczk. Pami阾acie, jak Katie Price nabra砤 nas na to, 縠 m笨 zdradza j, gdy ta by砤 w ci笨y? Zakochani ju sobie wybaczyli i wiod sielskie 縴cie. Czy縝y podobnie rzecz mia砤 si z ...

 • Kendra Wilkinson nagra砤, jak wyrzuca m昕a z domu

  Chcia砤 go o秏ieszy? Czy ktokolwiek jeszcze wierzy w "reality" show Kendry Wilkinson (29 l.)? Najpierw m笨, Hank Baskett, zdradza j z transseksualn modelk, a p蠹niej ONA MU WYBACZA. Co tu 秏ierdzi? A raczej pachnie - dolar Kendrze. Wygl眃a na to, 縠 to przedstawienie, kt髍e ma zainteresowa widz體 programem by砮go kr髄iczka Playboya. ...

 • Niespodziewany zwrot w ma晨e駍twie Wilkinson i Basketta

  Tego chyba nikt si nie spodziewa. O tej zdradzie hucza ca硑 show-biznes. Hank Baskett mia zdradza ci昕arn Kendr Wilkinson (29 l.). Na domiar z砮go mia to robi z transseksualn modelk. Hank i Kendra przez 5 lat byli szcz甓liwym ma晨e駍twem. To dla niego celebrytka zerwa砤 z wizerunkiem kr髄iczka Playboya i urodzi砤 mu dwoje dzieci. A tu ...

 • Kendra Wilkinson ma powa縩e problemy ze zdrowiem! (FOTO)

  To przez skandale ma晨e駍kie? Ostatnie miesi眂e nie by硑 dla Kendry Wilkinson (29 l.) 砤twe. Nie chodzi tu tylko o d紈iganie ci笨owego brzuszka. Gwiazda dowiedzia砤 si, 縠 jej m笨, Hank Baskett (31 l.) zdradza j z transseksualn modelk, niejak Av London. Hank mia znale兼 jej konto w sieci (Ava jest prostytutk), skontaktowa si z ni i ...

 • Co dalej z ma晨e駍twem Kendry Wilkinson?

  Podj瓿a decyzj. Cho Kendra Wilkinson (29 l.) unika komentarzy na temat kryzysu w swoim ma晨e駍twie, informatorzy tabloid體 donosz, 縠 gwiazdka ju podj瓿a decyzj co do przysz硂禼i jej zwi眤ku z Hankiem Baskettem (31 l.) Life & Style dowiedzia si, 縠 Wilkinson spotka砤 si ze swoim prawnikiem i zleci砤 mu przygotowanie pozwu rozwodowego. ...

 • Kendra Wilkinson problemy ma晨e駍kie przyp砤ci砤 zdrowiem

  Ucierpia硂 r體nie m硂dsze dziecko. Stres nie sprzyja pogodnemu macierzy駍twu - przekona砤 si o tym Kendra Wilkinson, kt髍a kilka tygodni temu dowiedzia砤 si o zdradzie m昕a, Hanka Basketta. Ojciec ich dw骿ki dzieci wyprowadzi si z domu i wiele wskazuje na to, 縠 Kendra nie ma zamiaru mu wybaczy. Radzi sobie jak mo縠 z pomoc przyjaci蟪, ...

 • Kendra Wilkinson zarobi kokosy na skandalu ma晨e駍kim?

  Jest zdolna do wszystkiego? Zagraniczne gwiazdki dobrze wiedz, jak przyci眊n辨 widz體 przed telewizory. W reality show z gwiazdami nie brakuje skandali i skandalik體. Pami阾acie g硂秐e w眛ki u Kardashian體? Ci笨a Kim, narkotyki Lamara, 秎uby - troch tego by硂. Ostatnio g硂秐o by硂 te o Tori Spelling, kt髍a mia砤 dowiedzie si o zdradzie m昕a. ...

 • M笨 Kendry Wilkinson nie chce odpu禼i

  Ten symbol m體i wi阠ej, ni tysi眂 s丑w. Hank Baskett, kt髍y zdradzi swoj ci昕arn 縪n, gdy by砤 w 8. miesi眂u ci笨y, wyprowadzi si z domu, ale nie zamierza odpuszcza. Wed硊g portalu TMZ koszykarz codziennie dzwoni do Kendry Wilkinson. Ta - najwyra糿iej troch och硂n瓿a po ataku furii, w czasie kt髍ego sp硊ka砤 sw骿 pier禼ionek ...

 • Kendra Wilkinson nie mo縠 si pozbiera po zdradzie

  "Nie je, nie chce si jej nawet i舵 pod prysznic..." Kendra Wilkinson niespe硁a 2 miesi眂e temu po raz drugi zosta砤 mam. Jeszcze nie zd笨y砤 doj舵 do siebie, gdy spad na ni cios - okaza硂 si, 縠 ojciec jej dzieci, m笨 od 5 lat zdradzi j z transseksualn modelk. Kednra, kt髍a jest przez znajomych opisywana jako twarda zawodniczka, nie ...

 • Transseksualna modelka opowiada o seksie z m昕em Wilkinson

  Wywiad roku? Kolejny raz zdrada gwiazdy wstrz眘a 秝iatem show-biznesu. Pami阾acie jak ch硂paka Jennifer Lopez przy砤pano z transsekualist? W osobach po zmianie p砪i zacz背 gustowa te m笨 Kendry Wilkinson, kt髍y mia wykona skok bok, gdy jego ma晨onka by砤 w 8 miesi眂u ci笨y. W禼iek砤 Kendra ju nie nosi obr眂zki, zanios砤 te podobno dokumenty ...

 • Kendra Wilkinson wrzuci砤 pier禼ionek do ubikacji, a teraz..

  Posz砤 krok dalej? Po pi阠iu latach szcz甓liwego - jak zawsze zapewnia砤 - zwi眤ku z Hankiem Baskettem, Kendra Wilkinson prawdopodobnie szykuje si do procesu rozwodowego. By硑 kr髄iczek Playboya wpad w sza, gdy dowiedzia si, 縠 plotki o zdradzie m昕a (Baskett mia romansowa z transseksualist, gdy jego 縪na by砤 w 8. miesi眂u ci笨y) nie ...

 • Kendra Wilkinson wpad砤 w furi i zrobi砤 do舵 g硊pi rzecz

  Po tym, jak dowiedzia砤 si, 縠 Hank zdradzi j z transseksualist. Nowa moda w Hollywood - panowie zabawiaj si z transseksualistami. Najpierw by Casper Smart, kt髍ego Jennifer Lopez zdecydowanie acz dyskretnie odsun瓿a od siebie (diva by砤 w砤秐ie w trasie koncertowej, kaza砤 lubemu spakowa manatki i wynosi si z jej posesji), potem m笨 ...

 • M笨 Kendry Wilkinson zdradzi j z transseksualist! (FOTO)

  To jaka nowa moda? Kt罂 z nas chcia砨y zosta zdradzonym? To tylko pytanie retoryczne... Wszystko wskazuje na to, 縠 by硑 kr髄iczek Playboya, Kendra Wilkinson, ma wyj眛kowego pecha. Jej m笨, Hank Baskett, z kt髍ym jest w zwi眤ku ma晨e駍kim ju 5 lat, wed硊g RadarOnline, zdradzi j z transseksualist! Jakby tego by硂 ma硂, Kendra by砤 wtedy w ...

 • I pomy秎e, 縠 kiedy uchodzi砤 za symbol seksu (FOTO)

  Czego si nie robi dla u秏iechu synka? By硑 kr髄iczek Playboya bez makija縰, w sportowych butach i spodenkach, kt髍e skracaj nogi? Tym razem Kendra Wilkinson nie dba砤 o sw骿 wizerunek. Ci昕arna gwiazdka, kt髍a zwykle bardzo martwi si tym, jak wygl眃a (zapowiedzia砤, 縠 po porodzie podwi笨e jajniki, bo nie chce ponownie przyty), podczas ...

 • Piwo na brzuchu ci昕arnej Kendry Wilkinson?! (FOTO)

  Szokuje? Ta fotografia na pierwszy rzut oka mo縠 wywo砤 niepok骿 - na brzuchu ci昕arnej Kendry Wilkinson widnieje otwarta puszka z piwem. Spokojnie, to nie gwiazda jest w砤禼icielk napoju, a jej przyjaci蟪ka, Jessica Hall, kt髍a postanowi砤 zrobi sobie 縜rt i u縴 rosn眂ego brzuszka jako sto硊... Fotk wykonano kilka dni temu, gdy Kendra z ...

 • Kendra Wilkinson w zaawansowanej ci笨y na salonach (FOTO)

  Po porodzie podwi笨e jajniki. Kiedy mieszka砤 w posiad硂禼i Hugha Hefnera. W 2009 roku po秎ubi砤 Hanka Basketta, a kilka miesi阠y p蠹niej urodzi砤 synka, Hanka Basketta IV. Teraz Kendra Wilkinson ponownie jest w ci笨y. Wczoraj ch阾nie eksponowa砤 sw骿 sporych ju rozmiar體 brzuszek na gali QVC Red Carpet Style. Gwiazdka przyby砤 w ...

 • Ci昕arna Kendra Wilkinson w pi縜mie i bez makija縰... (FOTO)

  ... pozuje z rodzin i 秝. Miko砤jem. Kendra Wilkinson o tym, 縠 spodziewa si drugiego dziecka poinformowa砤 swoich fan體 31 pa糳ziernika. Zgarn瓿a przy tym spor sumk, bo na jej Twitterze wyl眃owa硂 zdj阠ie, na kt髍ym gwiazdka reklamowa砤 producenta test體 ci笨owych. Teraz Wilkisnon postanowi砤 sprawi 秝i眛eczn niespodziank swojemu ...

 • Kendra Wilkinson jest w ci笨y!

  Za og硂szenie tej nowiny dosta砤 spor sumk pieni阣zy. Kendra Wilkinson wie, jak si w 縴ciu ustawi. Odej禼ie z posiad硂禼i za硂縴ciela Playboya wcale nie zniszczy硂 jej kariery. Modelka w 2009 roku po秎ubi砤 Hanka Basketta, a kilka miesi阠y p蠹niej urodzi砤 synka, Hanka Basketta IV. Na ekranach wci笨 wyst阷uje w reality show Kendra On Top. ...

 • Kendra Wilkinson marzy o skoku w bok (VIDEO)

  "Nowoczesne" podej禼ie do ma晨e駍twa. Ju 13 wrze秐ia rusza nowy sezon reality show z Kendr Wilkinson i zapowiada si, 縠 b阣zie naprawd gor眂o. By硑 kr髄iczek Playboya i jej m笨, Hank Baskett, postanowili w砤秐ie spr骲owa otwartego ma晨e駍twa: - Nigdy nie powinnam wychodzi za m笨 - pada z ust Kendry w zwiastunie. - Ludzie, kt髍zy ...

 • Gdzie si podzia seksapil Kendry Wilkinson? (FOTO)

  Bez szpilek nie czuje si ju tak pewnie. Szpilki potrafi czyni cuda. Dobrze wiedz o tym gwiazdy, kt髍e do pozowania na 禼iankach wybieraj cz阺to tak wysokie buty, 縠 ka縟y krok grozi upadkiem. Od wywrotki gorsze jednak mo縠 by p蠹niejsze przy砤panie przez paparazzi w czym zupe硁ie p砤skim, ot na przyk砤d japonkach. Dok砤dnie taka ...

 • Kendra Wilkinson z m昕em i dzieckiem na premierze (FOTO)

  By硑 kr髄iczek Playboya w roli wzorowej mamy. W domu ma rur, na kt髍ej regularnie 鎤iczy taniec i akrobacje. Od czasu do czasu pojawia si na basenowych imprezach ubrana w sk眕e kostiumy i pr昕y silikonowy biust przed fotoreporterami. To wszystko nie przeszkadza Kendrze Wilkinson by dobr mam. Ostatnio by硑 kr髄iczek Playboya bawi ...

 • Kendra Wilkinson w pracy (FOTO)

  A tymczasem jej zwi眤ek wi阣nie! Kendra Wilkinson realizuje si na wielu p砤szczyznach. By硑 kr髄iczek Playboya jest szcz甓liw mam i bizneswoman. Na ostatnich zdj阠iach zrobionych podczas promocji ksi笨ki, Kendra wygl眃a promiennie - jak spe硁iona i szcz甓liwa kobieta. Jednak nie w ka縟ej dziedzinie Wilkinson dobrze si uk砤da. ...

 • Ma晨e駍two Kendry Wilkinson ma si dobrze (FOTO)

  A ona sama nigdy nie wygl眃a砤 tak atrakcyjnie. Kendra Wilkinson robi wszystko, aby zerwa z wizerunkiem kr髄iczka Playboya. Od jakiego czasu by砤 dziewczyna Hugh Hefnera coraz cz甓ciej pojawia si wi阠 na imprezach w d硊gich, eleganckich sukniach i g砤dko zaczesanych do ty硊 w硂sach. Trzeba przyzna, 縠 zabiegi te okazuj si bardzo ...

 • Kendra Wilkinson planuje kolejn ci笨

  Chce, by ma硑 Hank mia rodze駍two. Czas mija bardzo szybko - Hank, synek Kendry Wilkinson, ma ju 18 miesi阠y. Mama planuje teraz powi阫szenie rodziny. Chcia砤by, 縠by dziecko mia硂 towarzysza zabaw, a po drugie - jak sama powiedzia砤 - razem z m昕em maj tyle mi硂禼i do dawania, 縠 kolejna ci笨a jest naturaln kolej rzeczy. - Czuj, 縠 ...