Honor Marie Warren

14-10-2018
Wszystko o: Honor Marie Warren - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Honor Marie Warren

 • 痽酬 z硂ta znalaz砤 w... pieluchach (FOTO)

  Mimo nawa硊 obowi眤k體 Jessica Alba znajduje czas na wypoczynek z dzie鎚i. Jessica Alba (35 l.) nie czeka砤 na moment, kt髍ego tak boj si m硂de i wzi阾e aktorki. Chodzi o czas, kiedy okazuje si, i dana gwiazda nie 秝ieci ju tak jasnym blaskiem, jak 10 lat i kiedy zamiast r髄 seksownych dziewczyn dostaje propozycje grania ciotek lub kuzynek. ...

 • Czy Jessica Alba b阣zie si t硊maczy? (FOTO)

  Po publikacji tych zdj赕. Pami阾acie, jak burz wywo砤硑 zdj阠ia Harper Beckham ze smoczkiem w buzi? 4-letnia c髍ka Davida Beckhama bywa ju na pokazach mody, tymczasem rodzice ci眊le wk砤daj jej do buzi smoczek. David si zagotowa. Po serii komentarzy, kt髍ych autorzy chcieli uzmys硂wi gwiazdorskiej parze, 縠 czas ju najwy縮zy oduczy ...

 • Jessica Alba - pla縪wej sielanki ci眊 dalszy (FOTO)

  Perfekcyjna rodzina? Jessica Alba jest ca硑 czas na wakacjach z rodzin. Par dni temu 秝iat obieg硑 jej zdj阠ia w bikini, w kt髍ym prezentowa砤 figur niemal niezmienion przez dwie ci笨e. Paparazzi wci笨 chodz za gwiazd. Materia硑 na sensacj nie znajd, ale internauci i tak lubi ogl眃a zdj阠ia aktorki. W ko馽u na pi阫ne rzeczy dobrze si ...

 • Czy c髍eczka Jessiki Alby jest naprawd do niej podobna?

  Dziennikarze m體i o ma砮j "brzydkie kacz眛ko". Ma砤 Haven Waren ma ju pseudonim - dziennikarze i internauci nazywaj j "ugly duckling", czyli "brzydkie kacz眛ko". Urodzona w sierpniu 2012 roku c髍eczka Jessiki Alby (kt髍a rzekomo spodziewa si trzeciego dziecka) nie wygl眃a na szczeg髄nie podobna ani do mamy, ani do taty, cho jeszcze par ...

 • Jessica Alba w trzeciej ci笨y?

  Aktorka nie pr罂nuje. Jessica Alba ma ju dwie c髍eczki, ale mo縠 si okaza, 縠 rodzina niebawem znowu si powi阫szy. Nied硊go po urodzeniu Haven Garner aktorka ma by w trzeciej ci笨y. Sama Jessica jeszcze nie potwierdzi砤 tej wiadomo禼i - jest za wcze秐ie.Widziano j natomiast ostatnio podczas kilku wizyt lekarskich w szpitalu, gdzie ...

 • Rodzinny lunch Jessiki Alby (FOTO)

  Rodzina bez nad阠ia? Jessica Alba na co dzie kr笨y pomi阣zy domem, biurem, a paroma sklepami i kawiarniami. Zazwyczaj towarzysz jej dzieci i niania. Niedziela oczywi禼ie to dzie wyj眛kowy, kiedy ca砤 rodzina mo縠 cieszy si swoim towarzystwem. Alba i jej m笨, Cash Warren, wybrali si wi阠 na niedzielny obiad. Oczywi禼ie w towarzystwie ...

 • Ta wr罂ka jeszcze nie potrafi lata (FOTO)

  Co zatem robi mama? D紈iga nielota. Ma砤 wr罂ka pewnie chcia砤by polata, ale wszystko zostaje w sferze dzieci阠ych marze. Jessice Albie zosta硂 wi阠 d紈iganie ma砮j Honor Marie, kt髍a nieco ju na pewno wa縴. W ka縟ym razie widok to by kolorowy, gdy tr骿ka pa, czyli aktorka i jej dwie c髍eczki, udawa硑 si na obiad. Trzeba przyzna, ...

 • Ma砤 Haven Warren to odbitka Jessiki Alby! (FOTO)

  Bobas robi si coraz bardziej podobny do pi阫nej mamy. Honor Marie Warren wda砤 si w tatusia, ale druga c髍eczka jest ju niezaprzeczalnie podobna do mamy, mimo swoich rudych w硂sk體. 11-miesi阠zna Haven Warren szybko ro秐ie i zmienia si - teraz jednak wida, 縠 dziewczynka urod odziedziczy砤 po Jessice Albie. Ca砤 rodzinka wybra砤 si ...

 • Jessica Alba ubrana jak starsza ciotka (FOTO)

  Ona te pope硁ia modowe gafy. Workowata sp骴nica, p砤skie buty, d縤nsowa koszula bez r阫aw體. Nie, to nie jest str骿 ma硂 stylowej ciotki, a zestaw Jessiki Alby, hollywoodzkiej gwiazdy, Bycie celebrytk nie oznacza jednak, 縠 zawsze wybiera si same trafione ubrania. Alba opiekuj眂 si dw骿k swoich c髍eczek najwyra糿iej nie mia砤 czasu ...

 • Jessica Alba: Jestem surow mam

  To jej m笨 rozpieszcza dziewczynki. Jessica Alba ma du縠, 砤godne oczy i promienny u秏iech. Czy kto by pomy秎a, 縠 prywatnie jest surow mam? Tymczasem gwiazda wyznaje, 縠 to ona dba o dyscyplin w domu i bawi si w "z砮go policjanta", je秎i chodzi o pilnowanie c髍eczek, zw砤szcza starszej, Honor Marie. - My秎, 縠 to ...

 • Jessica Alba: Beyonce powinna sprzeda zdj阠ia c髍eczki

  Czym to uzasadnia? Jessica Alba nie ma nic przeciwko pokazywaniu dzieci szerokiej publiczno禼i poprzez kolorowe magazyny. Co wi阠ej, uwa縜, 縠 to najlepsza opcja dla ka縟ego celebryty. Gwiazda, kt髍a sama zdecydowa砤 si pozowa z c髍eczk po ka縟ym z dw骳h porod體. Za zdj阠ia Honor Marie otrzyma砤 niebagateln kwot 1,5 miliona dolar體. Teraz ...

 • Jessica Alba w InStyle Australia (FOTO)

  "Nagle przyty砤m 30 kilo." Jessica Alba od paru miesi阠y jest mam dw骳h dziewczynek. W magazynie InStyle Australia gwiazda wyznaje, 縠 w jej przypadku macierzy駍two nie jest takie 砤twe, jakim si mo縠 niekt髍ym wydawa. Aktorka zdradza, 縠 po urodzeniu pierwszego dziecka d硊縠j dochodzi砤 do siebie, ni po drugiej ci笨y. - ...

 • Czym bawi si c髍eczka Jessiki Alby? (FOTO)

  Nie liczy si cena, tylko pomys硂wo舵. Dzieci na ca硑m 秝iecie tak naprawd wcale si od siebie nie r罂ni. Nie liczy si cena zabawki, tylko pomys硂wo舵 - dobra zabawa mo縠 by nawet przy u縴ciu... szarego kartonu. Pokaza砤 to Jessica Alba, kt髍 c髍eczka Honor Marie zmusza do wykazania si macierzy駍k kreatywno禼i - aktorka by zabawi ...

 • C髍eczka Jessiki Alby zdradzi砤 imi siostry

  Du縪 bardziej powszechne, ni Honor. Pierwsza c髍eczka Jessiki Alby, 3-letnia Honor Marie, nosi niecodzienne pierwsze imi. Aktorka m體i砤 swego czasu, 縠 to dlatego, 縠 "wielkim zaszczytem jest bycie matk tak wspania砮go dziecka". Niew眛pliwie. Aktorka spodziewa si drugiej c髍ki, ale tym razem postanowi砤 wybra du縪 bardziej ...

 • Jessica Alba spodziewa si drugiej c髍eczki!

  M笨 aktorki 縜rtuje, 縠 osaczy硑 go kobiety. Jessica Alba jest ju w zaawansowanej ci笨y. Dopiero teraz wiadomo jednak, 縠 ona i jej m笨, Cash Warren, spodziewaj si drugiej dziewczynki. Para ma ju 3-letni c髍eczk Honor Marie. Cash nie czuje si zawiedziony brakiem m阺kiego potomka. 痑rtuje jednak, 縠 "osaczy硑 go ...

 • Jessica Alba: Moja c髍eczka chce by mam

  Ma砤 Honor twierdzi, 縠 mamusia b阣zie... babci, a ona mam. Jessica Alba nie czeka砤 d硊go na drugie dziecko. Ma砤 Honor Marie ma nieca砮 3 latka, a ju oczekuje przyj禼ia na 秝iat braciszka lub siostrzyczki. Dziewczynka bardzo przej瓿a si now rol - do tego stopnia, 縠 uwa縜, i to ona b阣zie mamusi dziecka! - M體i, 縠 ...

 • Pi阫na Jessica Alba u Lettermana (FOTO)

  Gdy chce, to potrafi b硑szcze. Jessica Alba na co dzie nie wygl眃a, jak gwiazda. No, przynajmniej nie jak taka o 秝iatowej s砤wie. Chodzi bez makija縰, nieumalowane oczy przykrywaj眂 okularami s硂necznymi. Nie ma czasu, bo zawsze jest przy niej jej dwuletnia c髍eczka, Honor Marie. W ci眊u ostatnich kilku dni paparazzi ...

 • Honor Marie, c髍ka Jessiki Alby, jest uroczym dzieckiem(FOTO

  iczna, niczym wielka lalka. S z硂秎iwi, kt髍zy twierdz, 縠 ma砤 Honor Marie Warren nie odziedziczy砤 urody mamy, Jessiki Alby. To jednak nie konkurs pi阫no禼i, a dzieci si zmieniaj. Wiadomo jednak, 縠 Honor jest dzieckiem uroczym i niezwykle ciep硑m. Podczas gdy Suri Cruise paraduje w coraz dro縮zych i wymy秎nych ubraniach, c髍ka ...

 • Jessica Alba i jej c髍eczka Honor ucz si hiszpa駍kiego

  Aktorka poczu砤 si ura縪na komentarzami na sw骿 temat. Jessica Alba wzi瓿a sobie krytyk ze strony medi體, cho twierdzi, 縠 jej cytat dotycz眂y swoich korzeni zosta "糽e zinterpretowany". - M骿 dziadek by jedynym Meksykaninem na studiach, jedynym w pracy i jedynym w swoim klubie. Stara si zapomnie o swoich korzeniach, bo nie chcia,...

 • Honor Marie Warren stawia pierwsze kroki

  Uwaga! Zdj阠ia budz眂e instynkt macierzy駍ki. Honor Marie ma ju 8 miesi阠y, nadszed zatem czas, by zacz瓿a powoli przyswaja sobie trudn nauk chodzenia. Wiemy, 縠 to zakrawa na chor egzaltacj, ale dziecko Jessiki Alby jest takim s硂dziakiem, 縠 mog硂by chyba zmi阫czy nawet dziewczyny dalekie od my秎i o macierzy駍twie. Tu ...

 • Jessica Alba "ukrad砤" imi dla dziecka

  Bo sama nie mia砤 pomys硊. "Chc nazwa swoje dziecko Honor, bo mie dziecko Casha to zaszczyt" - t硊maczy砤 sw骿 wyb髍 Jessica Alba jeszcze przed narodzinami c髍eczki. Okazuje si, 縠 to oryginalne imi wcale nie by硂 jej pomys砮m. "Zorganizowa硑秏y sobie babski wiecz髍 i podczas rozmowy jedna z moich przyjaci蟪ek powiedzia砤, 縠 gdyby ...

 • Honor na kolejnej ok砤dce

  Tym razem hiszpa駍kie wydanie OK! Malutka Honor Marie Warren zadebiutowa砤 na dw骳h ok砤dkach naraz - zdj阠ia dziecka Jessiki Alby zdobi zar體no ameryka駍kie jak i hiszpa駍kie wydanie OK! Magazine. Do sieci trafi硂 ju zdj阠ie drugiej ok砤dki - tym razem mamy rodzink w komplecie. Pozostaje tylko czeka na pe硁 sesj.

 • Jessica Alba: Nie zobaczycie mojego dziecka!

  Jedyne wyj禼ie to... ok砤dka. Chocia ci昕ko w to doniesienie uwierzy, to po wszystkich m眃ro禼iach, kt髍ymi Jessica Alba podzieli砤 si ze 秝iatem b阣眂 w ci笨y, niczego nie mo縩a wykluczy. Podobno Jess upar砤 si na to, 縠 poka縠 swoje dziecko tylko i wy潮cznie za po秗ednictwem ok砤dki magazynu. Do czasu sesji zdj阠iowej ma zamiar chowa ...

 • Jak ma na imi c髍eczka Jessiki Alby?

  A jednak... Rzecznik Jessiki Alby potwierdzi narodziny c髍eczki gwiazdy. Media dowiedzia硑 si te o imieniu dziecka - brzmi ono Honor Marie Warren. Sk眃 pomys? Aktorka twierdzi, 縠 to "honor urodzi dziecko Casha Warrena", jej m昕a. Czy to naprawd musia硂 by a tak dos硂wne?