Jaka To Melodia

14-10-2018
Wszystko o: Jaka To Melodia - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Jaka To Melodia

 • Norbi PRZEGRYWA z Robertem Janowskim jako prowadz眂y Jaka to melodia

  W pierwszym tygodniu program mia mniejsza widowni ni za czas體 poprzedniego gospodarza. Odej禼ie Roberta Janowskiego z programu Jaka to melodia nie przypad硂 do gustu wielu fanom kultowego ju show TVP. Norbi o byciu gospodarzem Jaka to melodia: Nie zamierzam NAADOWA Roberta Widzowie przyzwyczajeni do Janowskiego, kt髍y by od wielu ...

 • Norbi o byciu gospodarzem Jaka to melodia: Nie zamierzam NAADOWA Roberta

  "To nie ja go zwalnia砮m." Fani show Jaka to melodia od wielu lat prowadzonego przez Roberta Janowskiego nie wyobra縜li sobie nigdy, 縠 ich ulubiony program mo縠 straci swojego gospodarza. Norbi i Kamajla splagiatowali hit Libera i Szreder? [VIDEO] Tak si jednak sta硂 - teoretycznie nierozerwalnie zwi眤any z Jaka to melodia Janowski w ...

 • WIEMY, dlaczego Kinga z Jaka to melodia wybieg砤 ze studia z p砤czem

  Ma 縜l do tw髍c體 programu. O Kindze Jurzec, uczestniczce Jaka to melodia? us硑sza砤 chyba ca砤 Polska. Wszystko dlatego, 縠 gdy przegra砤, zap砤kana uciek砤 ze studia. Zaskakuj眂y fina Jaka to melodia: Uczestniczka wybieg砤 ze studia z p砤czem! Internauci spekulowali nawet, 縠 zrobi砤 to specjalnie, a ca砤 akcja by砤 zaplanowana. Kinga ...

 • Zaskakuj眂y fina Jaka to melodia: Uczestniczka wybieg砤 ze studia z p砤czem!

  Co si wydarzy硂? Widzowie ogl眃aj眂y fina硂wy odcinek programu Jaka to melodia? 1. stycznia musieli by bardzo zaskoczeni. Jedna z uczestniczek, gdy przegra砤, zanios砤 si 硓ami i wybieg砤 ze studia. Wielka wpadka na planie klanu! Wiecie, kim jest m昕czyzna ze zdj阠ia? Pani Kinga poleg砤 na pytaniu o tytu硂w piosenk z debiutanckiego ...

 • Robert Janowski TRACI prac! Czy Jaka to Melodia znika z anteny?

  Sk眃 taka decyzja w砤dz stacji? Program Jaka to Melodia? to niekwestionowany hit ram體ki TVP. Od lat program prowadzi Robert Janowski, kt髍y zyska spore grono fan體 "Jedynki". Zobacz te: Robert Janowski o秝iadczy si Monice G硂dek Niestety jak ujawni magazyn Flesz, prezenter wkr髏ce po縠gna si隊z prac, poniewa nie zgodzi si na nowe ...

 • Mistrz drugiego planu w Jaka to melodia

  Trudno by硂 si skupi na programie. Widzowie musieli mie mieli niez硑 ubaw w jednym z najnowszych odcink體 Jaka to melodia?. Ot罂 na pierwszym planie w publiczno禼i pewna osoba co chwila stroi砤 dziwne miny do kamery. Zobacz te: Janowski straci prac? Jaka to melodia mo縠 zej舵 z anteny Producenci programu Roberta Janowskiego (54 l.) ...

 • Widzowie zszokowani wyznaniem Grzegorza Wilka

  Wokalista z Jaka to melodia i Twoja twarz brzmi znajomo, przyzna si, 縠... Grzegorz Wilk sta si bohaterem ostatnich dni. Wokalista, kt髍y wyst阷uje w programie Roberta Janowskiego Jaka to melodia, a ostatnio r體nie w Twoja twarz brzmi znajomo, wyzna podczas odbierania nagrody za sw骿 wyst阷 w show, 縠 jest niedos硑sz眂y. - To ...

 • Robert Janowski o秝iadczy si Monice G硂dek

  Zar阠zyny prowadz眂ego Jaka to melodia. Agnieszka Osiecka napisa砤 niegdy tak piosenk: A gdy si zejd, raz i drugi/kobieta po przej禼iach, m昕czyzna z przesz硂禼i/bardzo si m阠z, m阠z przez czas d硊gi/co zrobi, co zrobi z t mi硂禼i? Prowadz眂y program Jaka to melodia Robert Janowski zapewne zna ten utw髍 w dziesi眛kach aran縜cji,...

 • Tomasz Bednarek wyrwa z but體 Roberta Janowskiego [VIDEO]

  Pobi rekord teleturnieju Jaka to melodia. Nie wiemy, jak to zrobi, ale by naprawd szybki! Jeden z uczestnik體 teleturnieju Jaka to melodia, Tomasz Bednarek, odgad tytu硑 wszystkich 7 fina硂wych utwor體 w rekordowym czasie 4 sekund. Robertowi Janowskiemu odebra硂 dos硂wnie mow. Zobaczcie sami, jak sobie poradzi znawca przeboj體: ...

 • Alexandra - nowa wokalistka na popowej scenie [VIDEO]

  Zaczyna砤 w programie Jaka to melodia. Wczoraj swoj premier mia砤 debiutancka p硑ta Alexandry - w砤禼iwie Aleksandry Jab硂nki. Piosenkarka zaczyna砤 karier w popularnym programie Jaka to melodia - 秔iewa砤 tam najwi阫sze przeboje polskich i zagranicznych artyst體. W 2009 roku Alexandra wzi瓿a udzia w opolskim konkursie Debiuty. ...

 • Anna Dereszowska w swoim muzycznym 縴wiole (FOTO)

  Za秔iewa砤 w popularnym programie. iewanie jest obok aktorstwa drug pasj Anny Dereszowskiej. Zauwa縴li秏y, 縠 ostatnio pasj coraz cz甓ciej uprawian. Dereszowska wyst阷uje na scenie przy r罂nych okazjach - ostatnio zosta砤 zaproszona do studia programu Jaka to melodia. Nowy wygl眃 Kozaczka - kliknij! ...

 • Patrycja Markowska w Jaka to melodia (FOTO)

  Znowu w czerni, cho tym razem nic nie prze秝ituje. Jeszcze niedawno w prze紃oczystej kreacji (wi阠ej na ten temat tutaj), tym razem w legginsach i ma砮j czarnej Patrycja Markowska pojawi砤 si na nagraniu 秝i眛ecznego odcinka programu Jaka to melodia. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! A ju nied硊go piosenkarka b阣zie ...

 • Doda 秔iewa w Jaka to melodia (FOTO)

  Show dla przebrzmia硑ch gwiazd? Rabczewska w towarzystwie swego ch硂paka, B砤縠ja Szychowskiego, zjawi砤 si wczoraj na nagraniu show Jaka to melodia. Przed kamerami wyst眕i砤 w kusym wdzianku, pokaza砤 nogi i dekolt, ale obesz硂 si bez nadmiernych sensacji. Juliusz Braun m骻砨y tego nie znie舵 - po aferze, jak nakr阠i mu Nergal, prezes ...

 • Rozwodowe komplikacje Roberta Janowskiego

  Jego 縪na domaga si, by rozw骴 zas眃zono z winy piosenkarza. Po siedmiu latach rozpada si drugie ma晨e駍two Roberta Janowskiego. Trwa sprawa rozwodowa i - jak donosz media - sytuacja si komplikuje. Katarzyna, druga 縪na piosenkarza, chce, by rozw骴 zosta zas眃zony z winy Janowskiego. Ona mog砤by wtedy domaga si aliment體, kt髍e Janowski ...

 • Magdalena Tul pojedzie na Eurowizj (FOTO + VIDEO)

  Wyst阷uje pod pseudonimem Lady Tullo. 31-letnia Magdalena Tul wygra砤 wczoraj polskie preselekcje do Eurowizji. Pokona砤 9 innych artyst體, mi阣zy innymi Ann Gogol znan z Mam talent. Tul uzyska砤 44,47 % g硂s體 widz體. 14 maja piosenkarka wyst阷uj眂a pod pseudonimem Lady Tullo wyst眕i na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. ...

 • Joanna Liszowska 秔iewa, ile si w p硊cach (FOTO)

  M笨 z p蟪nocy nie ostudzi jej temperamentu. W秗骴 plotek kr笨眂ych na temat Joanny Liszowskiej jest taka, kt髍a m體i, 縠 aktorka szuka sobie powa縩ych ofert zawodowych poza Polsk. Chodzi oczywi禼ie o Szwecj, w kt髍ej mieszka Ola Serneke, m笨 aktorki. Faktycznie, Liszowsk coraz rzadziej mo縩a spotka na salonach. Mamy jednak nadziej, 縠 ...

 • Poznajecie t pani? (FOTO)

  Cz甓ciej mo縩a jej s硊cha za granic. Po blisko 15-letniej przerwie Basia Trzetrzelewska wr骳i砤 z now p硑t - It's That Girl Again. Album ukaza si w ubieg硑m roku. Piosenkarka ma za sob tras koncertow promuj眂 to wydawnictwo. Teraz zn體 zajrza砤 do Polski. Basia tworzy muzyk b阣眂 mieszank popu i jazzu. Najwi阫sz popularno禼i ...

 • Patrycja Kazadi chce, by秏y ogl眃ali jej nogi (FOTO)

  Pytanie tylko czy to dobry pomys. Nie wiemy czy uczestnik體 programu Jaka to melodia ubieraj styli禼i TVP, czy ka縟y stroi si w to, co mu si akurat nawinie. Nie wiemy zatem, kto stoi za ubraniow wpadk nowej prowadz眂ej You Can Dance. Patrycja Kazadi, kt髍a na fali popularno禼i pojawia si w coraz to nowych programach, zawita砤 i tu. ...

 • Janowski i Borkowski si nie cierpi?

  Kto tu komu "ukrad" show. Tajemnic poliszynela jest, 縠 Robert Janowski i Jacek Borkowski nie darz si szczeg髄n sympati. Magazyn iat i ludzie twierdzi, 縠 to przez program Jaka to melodia?, kt髍y z sukcesem od wielu lat prowadzi Janowski. Tymczasem to Borkowski mia poprowadzi show. Nagrano z nim kilkana禼ie odcink體. ...