Jamie Hince

14-10-2018
Wszystko o: Jamie Hince - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Jamie Hince

 • Kate Moss 砤duje baterie na Wyspie 秝. Bart硂mieja (FOTO)

  pi眂 promienie s硂neczne. Kate Moss razem z m昕em Jamiem Hincem korzysta ze s硂馽a na Karaibach. Wczoraj zosta砤 przy砤pana przez paparazzich na pla縴 na Wyspie 秝. Bart硂mieja. Wyobra縠nie okresu przed秝i眛ecznego jest dla nas oczywiste: 秐ieg, obrazki z reniferami, 秝. Miko砤j, prezenty i kol阣y. Brytyjska modelka sp阣za czas zupe硁ie ...

 • Kate Moss nie chce by inkubatorem

  Pije coraz wi阠ej i nie chce si wynie舵 na wie. W lipcu by pi阫ny 秎ub i romantyczne zdj阠ia. W listopadzie mamy plotki o narastaj眂ym kryzysie i napi阠iach w zwi眤ku. Kate Moss i Jamie Hince nie mog si dogada. G丑wnie idzie o dzieci - Jamie chcia po 秎ubie przenie舵 si z Kate na wie. Modelka mia砤 zmieni tryb 縴cia i ...

 • Wesele Kate Moss w obiektywie Terry'ego Richardsona (FOTO)

  Czarno-bia砤 pami眛ka nie do ko馽a serio. Dobrze by 秝iatowej s砤wy modelk, cho鎎y po to, by najlepsi fotografowie mogli udokumentowa nasze wesele zupe硁ie za darmo, cho Kate Moss sta, by ich op砤ci. Mario Testiono nie by jedynym znanym nazwiskiem, kt髍y robi zdj阠ia. Terry Richardson, obecny w秗骴 go禼i, r體nie kr笨y z aparatem. ...

 • Kate Moss wysz砤 za m笨

  Czy wygl眃a砤 r體nie pi阫nie, jak 20 lat temu, gdy pozowa砤 w 秎ubnej sukni? Kate Moss i jej partner, Jamie Hince, z kt髍ym aktorka pozna砤 si w 2007 roku, pobrali si. A 縠 panna m硂da jest ci眊le aktywn modelk, przyjrzeli秏y si temu, co mia砤 na sobie w dniu 秎ubu. Moss sk砤da砤 przysi阦 ma晨e駍k ubrana w delikatn sukni ...

 • Kate Moss nagrywa album?

  Kariera modelki dobiera ko馽a, wi阠 pora na muzyk. Nie tylko Kim Kardashian chce zosta piosenkark - o karierze muzycznej my秎i te Kate Moss, przez d硊gie lata jedna z najlepiej op砤canych i najpopularniejszych modelek. Daily Mail donosi, 縠 Kate planuje p硑t, kt髍a mia砤by powsta z pomoc jej obecnego ch硂paka, gitarzysty zespo硊 The ...

 • B阣zie sztuka o Kate Moss

  Kokaina, seks, imprezy - teatr zadr縴 w posadach. 痽cie Kate Moss jest tak barwne i szalone, 縠 postanowiono zrobi z niego artystyczny u縴tek - powstanie sztuka teatralna inspirowana jej biografi. Wsp蟪autorem jest obecny ch硂pak modelki, Jamie Hince. - Scenariusz jest ryzykowny, m骻砨y wpakowa kilka gwiazd w niez砮 tarapaty - m體i ...

 • Kate Moss sp阣zi砤 秝i阾a z by硑m

  Jamie Hince by w禼iek硑. I wcale nie chodzi o Pete'a Doherty'ego. Supermodelka Kate Moss zaprosi砤 na 秝i阾a Bo縠go Narodzenia Jeffersona Hacka, ojca jej sze禼ioletniej c髍ki Lili Grace. Moss chcia砤, aby dziewczynka sp阣zi砤 tegoroczne 秝i阾a w towarzystwie obojga rodzic體. Pomys nie spodoba si obecnemu partnerowi modelki. Jamie Hince ...

 • Kate Moss z misiem

  Na zakupach w towarzystwie dw骳h m昕czyzn. Takiej Kate Moss ju dawno nie widzieli秏y. U秏iechni阾a, zadowolona wybra砤 si w towarzystwie dw骳h m昕czyzn na przed秝i眛eczne zakupy. Towarzysz眂y jej panowie to Sir Philip Green oraz ukochany Jamie Hince. Tego dnia Kate nie brakowa硂 ciep砤 - opr骳z dw骳h kompan體 mia砤 przy sobie pluszowego misia,...

 • Na r阠e Kate Moss wyros硂 co obrzydliwego

  Paparazzi wsz阣zie wsadz sw骿 aparat. Wczoraj pisali秏y o nowej fryzurze Kate Moss. Wieczorem po zmianie wizerunku modelka uczestniczy砤 w artystycznym pokazie w Soho. Po sko馽zonej imprezie do舵 mocno sko馽zona Moss sama wraca砤 do domu. Podobno ostatnio modelka obieca砤 sobie, 縠 rezygnuje z balowania, a alkohol na ewentualnych ...

 • Pete Doherty: Kate czy mnie pami阾asz?

  Walczy o swoj eks, a jej obecny szaleje. Pete Doherty najwyra糿iej bardzo t阺kni do swej by砮j dziewczyny Kate Moss (tapety). Osoba z jego otoczenia donosi, 縠 Pete zacz背 desperacko wysy砤 wiadomo禼i do Kate. Podobno przypomina w nich dziewczynie, 縠 stanowili idealnie dobran par. Z takich wynurze nie by oczywi禼ie zadowolony obecny ...

 • Kate Moss rozsta砤 si z narzeczonym

  Chce wr骳i do Doherty'ego. Chyba mamy sezon na rozstania. Zwi眤ek Jamiego Hince'a z supermodelk Kate Moss to tak縠 ju przesz硂舵. Para rozsta砤 si po burzliwej k丑tni, do jakiej dosz硂 w zesz潮 sobot. Jamie zabra wszystkie swoje rzeczy z domu Kate i znikn背 z jej 縴cia. Pono powodem awantury by砤 kobieta, kt髍a kr阠i砤 si ...

 • Kate Moss kupi砤 sobie w砤sny pier禼ionek zar阠zynowy

  Po co czeka, a si dostanie? Kate Moss kupi砤 sobie sama pier禼ionek zar阠zynowy. Modelka nosi wart 180 tys. dolar體 pier禼ionek na palcu serdecznym lewej d硂ni (wg zachodnich zwyczaj體, na tym palcu nosi si obr眂zki i pier禼ionki zar阠zynowe). Kate zam體i砤 swoje platynowo-brylantowe cudo u Garrarda, znanego jubilera. Moss jest ...

 • Kate Moss wychodzi za m笨

  Jest szcz甓liwa i podekscytowana. The People donosi, 縠 Kate Moss wychodzi za m笨. Jamie Hince, 40-letni cz硂nek grupy The Kills, z kt髍ym Moss zwi眤a砤 si po rozstaniu z Petem Dohertym, o秝iadczy si jej. Modelka pono oczekiwa砤 na ten moment ju od d硊縮zego czasu. The People cytuje 紃骴硂 z otoczenia Kate: "Czeka砤 wieki na ten ...

 • Kate Moss b阣zie skar縴 Doherty'ego

  Tak si ko馽zy wielka mi硂舵. Od wielkiej mi硂禼i do wielkiej nienawi禼i tak naprawd daleko nie jest. Zw砤szcza, gdy by硑 ch硂pak zamierza opowiedzie o wszystkich sekretach zwi眤ku w telewizji, na oczach milion體 ciekawskich widz體. Tak w砤秐ie chce zrobi Pete Doherty, kt髍y planuje "sprzeda" histori swojego zwi眤ku z Kate Moss. ...

 • Kate Moss ma do舵 ch硂paka

  Czy縝y mia砤 znowu zosta sama? Pojawi硑 si plotki, 縠 Kate Moss (tutaj w przedziwnych pozach) i jej obecny ch硂pak, Jamie Hince nied硊go si rozstan. Modelka i gitarzysta grupy The Kills wybrali si ostatnio na wakacje do Pary縜. Tam pono Kate zda砤 sobie spraw, 縠 mi阣zy dwojgiem nie ma "tej iskry", jak mia砤 powiedzie znajomym. ...

 • Kate Moss znowu zakochana

  Tak szybko? Tak, bo nie ma na co czeka. Kate Moss stwierdzi砤 ostatnio, 縠 si sypie, a jej uroda wi阣nie, wi阠 czym pr阣zej szuka kolejnego Ksi阠ia z Bajki. I mo縠 nie takiego, kt髍y nawet z kota zrobi 鎝una. Pono jej si uda硂 - Daily Mail donosi, 縠 jest "zakochana i zar阠zona" z Jamiem Hincem z The Kills (na dole po ...