Jane Pitt

14-10-2018
Wszystko o: Jane Pitt - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Jane Pitt

 • Matka Brada Pitta: Wracaj z Jen!

  Pos硊cha pr蠖b mamy? Jane Pitt raduje si na sam my秎 o powrocie swojego syna, Brada Pitta, do Jennifer Aniston. Kobieta cieszy si, 縠 aktorzy zn體 maj ze sob kontakt. Justin odnalaz LIIKI MISNE Brada Pitta i Aniston Marzy o tym od ponad dekady - nigdy nie straci砤 wiary i przez wiele lat utrzymywa砤 kontakt z Jen. - powiedzia ...

 • Jennifer Aniston zaprosi砤 na sw骿 秎ub ex-te禼iow

  Angelinie si to nie spodoba! Jennifer Aniston to 縴wy przyk砤d na to, 縠 z by潮 te禼iowa mo縩a 縴 w zgodzie! Przez lata ma晨e駍twa z Bradem Pittem Jen tak bardzo z縴砤 si z jego matk, 縠 nie wyobra縜 sobie, aby mog硂 jej zabrakn辨 w dniu 秎ubu aktorki z Justinem Theroux. Zaproszenie bynajmniej nie wprawi硂 pani Pitt w konsternacj. ...

 • Knox Jolie-Pitt w obj阠iach babci (FOTO)

  Mama Brada wreszcie ma wnuki dla siebie. Angelina Jolie i Jane Pitt nie darz si wzajemn sympati, o czym ju nie raz pisa硑 media. Aktorka nie mo縠 wybaczy te禼iowej, 縠 ta nadal utrzymuje serdeczne kontakty z Jennifer Aniston. Na dodatek mama Brada pozwoli砤 sobie na oficjalne krytykowanie post阷owania ukochanej syna. Dobro dzieci jest ...

 • To Brad pociesza Jennifer Aniston po rozstaniu

  Czy Angelina znowu urz眃zi砤 mu awantur? Po rozstaniu z Johnem Mayerem Jennifer Aniston bardzo cierpia砤. Mia砤 nadziej, 縠 ten zwi眤ek zako馽zy si 秎ubem i dzie鎚i, ale m硂dy lowelas najwyra糿iej planowa zupe硁ie co innego. Kiedy tylko by硑 m笨 Jen, Brad Pitt, dowiedzia si o jej za砤maniu, natychmiast postawi si w roli pocieszyciela....

 • Mama Brada brata si z Angelin

  Chwilowe zawieszenie broni dla dobra dzieci. Nie przepadaj za sob - to wie ka縟y. Jane Pitt, matka Brada, posz砤 jednak po rozum do g硂wy i najwyra糿iej stwierdzi砤, 縠 kto tutaj musi by m眃rzejszy. Zaproponowa砤 rozejm pomi阣zy ni, a Angelin Jolie. Przypomnijmy: Angie obrazi砤 si, kiedy jej quasi-te禼iowa wybra砤 si z wizyt do ...

 • Angelina Jolie grozi mamie Brada

  "Wi阠ej nie zobaczysz Shiloh!" By硂 tak s硂dko, rodzinnie... Ciastka, baloniki i gromadka dzieci. Angelina Jolie wyda砤 przyj阠ie z okazji Dnia Ojca, na kt髍e zaprosi砤 rodzic體 Brada Pitta. Niestety, atmosfera popsu砤 si, kiedy mama aktora og硂si砤, 縠 chce wyj舵 wcze秐iej, bo jest um體iona z... No, jak my秎icie? Tak, z Jennifer ...

 • Jennifer Aniston z mam Brada

  Wci笨 s przyjaci蟪kami. Dobrze mie tak eks-te禼iow. Nawet po rozwodzie z Bradem Pittem, Jennifer Aniston spotyka si z mam by砮go m昕a. Pani Jane Pitt by砤 widziana, jak opuszcza砤 dom, udaj眂 si do swojej by砮j synowej. Towarzyszyli jej ochroniarze Jen, kt髍zy najpierw otworzyli jej drzwi, a nast阷nie przywie糽i pod will ...