Joan Rivers

14-10-2018
Wszystko o: Joan Rivers - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Joan Rivers

 • Lekarz zrobi sobie selfie z umieraj眂 Joan Rivers!

  Ta informacja wstrz眘n瓿a show-biznesem. Czy tej tragedii da硂 si unikn辨? Do dzi wielu stawia sobie to pytanie. Mowa o 秏ierci 81-letniej Joan Rivers, kt髍a przesta砤 oddycha podczas operacji na strunach g硂sowych. Niestety, gwiazdy nie uda硂 si wybudzi - 4 wrze秐ia Joan opu禼i砤 oddzia intensywnej terapii, ale nied硊go po tym zmar砤. Na ...

 • Co naprawd zabi硂 Joan Rivers?

  Tabloidy maj swoj teori! Joan Rivers nawet z za秝iat體 potrafi zale兼 za sk髍 innym gwiazdom. Jeszcze za 縴cia przygotowa砤 plan w砤snego pogrzebu. Jakie niespodzianki czeka硑 gwiazdy? Np. zakaz wst阷u na cmentarz dosta硑 Michelle Obama i Adele, poniewa s... zbyt grube. Ameryka駍kie tabloidy nie boj si 縜dnych temat體, dlatego masowo ...

 • Tak mieszka砤 Joan Rivers (FOTO)

  Wystr骿 adekwatny do wieku zmar砮j prezenterki? Joan Rivers, kt髍a w zesz硑 czwartek zmar砤 w wieku 81 lat, w ca硑m swoim 縴ciu zarobi砤 ponad 150 milion體 dolar體. Jej specyficzne poczucie humoru i ci阾y j陑yk dos硂wnie j oz硂ci硑. Rivers by砤 na czasie, je秎i chodzi o show biznes (nagminnie krytykowa砤 gwiazdy w programie Fashion Police, ...

 • Joan Rivers przeczuwa砤 swoj 秏ier

  Na kr髏ko przed operacj udzieli砤 ostatniego wywiadu. Praktycznie na kilka godzin przed tym, jak zapad砤 w 秔i眂zk w wyniku komplikacji na stole operacyjnym, Joan Rivers sugerowa砤, 縠 zbli縜 si nieuniknione: - Nie chc o tym s硑sze, nie chc o tym gada. Ale m體i: "To nadchodzi". S硂wa te pad硑 w ostatnim wywiadzie, jakiego udzieli砤 ...

 • Jak Joan Rivers m體i砤 o swojej 秏ierci

  "Je秎i cokolwiek si stanie..." W czwartek w wieku 81 lat zmar砤 Joan Rivers. ier gwiazdy by砤 wynikiem komplikacji, do jakich dosz硂 podczas operacji gard砤. Rivers wprowadzono w stan 秔i眂zki, z kt髍ej ju nie wysz砤. Joan, kt髍a do wszystkiego w 縴ciu podchodzi砤 z dystansem i specyficznym poczuciem humoru, ju dwa lata temu m體i砤 o ...

 • Joan Rivers nie 縴je!

  Gwiazda zmar砤 z powodu komplikacji po zabiegu. Mia砤 81 lat, by砤 aktork, prezenterk, showmank i bizneswoman. Jej ci阾y j陑yk kojarzyli wszyscy - odwa縴砤 si m.in. skrytykowa North West, ci笨owy brzuszek Elsy Pataky, Victori Beckham, czy Michaela Jacksona. Do tego dochodzi charakterystyczny wygl眃 - Joan Rivers poddawa砤 si licznym ...

 • Trwa wybudzanie Joan Rivers

  Nawet je秎i zako馽zy si sukcesem, prezenterka nie b阣zie ju w pe硁i sprawna fizycznie. W zesz硑m tygodniu 秝iat obieg砤 wiadomo舵 o krytycznym stanie 81-letniej Joan Rivers. S硑n眂a z ci阾ego j陑yka prezenterka przechodzi砤 kolejn operacj strun g硂sowych. Zabieg nie zosta zako馽zony sukcesem, poniewa Joan nagle przesta砤 oddycha. Lekarze ...

 • Dylemat rodziny Joan Rivers

  Co dalej z le勘c w szpitalu 81-latk? Kilka dni temu Joan Rivers trafi砤 na oddzia ratunkowy po tym, jak w trakcie operacji gard砤 przesta砤 oddycha. 81-letnia gwiazda wci笨 le縴 w szpitalu, jest pod潮czona do aparatury podtrzymuj眂ej 縴cie. W ci眊u kilku dni rodzina ma podj辨 decyzj, czy Joan b阣zie nadal le縠 pod aparatur, czy ...

 • Joan Rivers przesta砤 oddycha podczas operacji!

  Nie, nie plastycznej. Joan Rivers ma 81 lat i z wiekiem nie straci砤 ani kropli swojego cennego jadu. Jej ostatnie budz眂e kontrowersje wypowiedzi dotyczy硑 ci笨owego brzuszka Elsy Pataky czy brwi North West. Joan stwierdzi砤, 縠 c髍ka Kim Kardashian jest brzydka i potrzebuje woskowania brwi... Prezenterka pr骲owa砤 oszuka wiek i oko licznymi ...

 • Ci笨owy brzuch Elsy Pataky WYIANY przez Fashion Police

  "Wygl眃a jak piwny brzuch!" Kobiety w zaawansowanej ci笨y s traktowane inaczej, ni ca砤 reszta. To oczywiste i sprawdza si w wielu dziedzinach. Przywykli秏y do tego, 縠 przyznajemy im taryf ulgow - ust阷ujemy miejsca, pomagamy i - na pewno - nie 秏iejemy si z ich wygl眃u. Jak si jednak okazuje, nie wszyscy darz d紈igaj眂e ci昕kie ...

 • Joan Rivers odwa縴砤 si nazwa North West BRZYDK!

  Westa si nie boi? Nie od dzisiaj wiadomo, 縠 Joan Rivers zamiast j陑yka ma brzytw i zrani砤 ju niejedn osob. Tym razem upatrzy砤 sobie c髍eczk Kim Kardashian. - To dziecko jest brzydkie. Nigdy nie widzia砤m jeszcze 6 miesi阠znego brzd眂a, kt髍y tak bardzo potrzebuje depilacji woskiem! - powiedzia砤. Naci眊ni阾a chirurgicznie Joan ...

 • Gwyneth Paltrow ju nigdy nie wstrzyknie sobie botoksu

  Woli si da pokroi, ni wygl眃a jak Joan Rivers. Gwyneth Paltrow jest gwiazd majowego wydania ameryka駍kiej edycji Harper's Bazaar. W wywiadzie aktorka sporo opowiada o sposobach piel阦nacji sk髍y. Gwyneth przyznaje, 縠 robi砤 z twarz wiele rzeczy i nie wyklucza, 縠 w okolicach 50-ki zdecyduje si na operacj plastyczn. Gwiazda ...

 • Joan Rivers o Posh: Reprezentuje Etiopi?

  Showmanka zn體 z硂秎iwie o Victorii Beckham. Joan Rivers to showmanka, kt髍a jest znana z kontrowersyjnych wypowiedzi i niech阠i w stosunku do Victorii Beckham. Rivers ju nieraz sypa砤 pod adresem Posh uszczypliwo禼iami, czasem by硑 one naprawd ma硂 przyjemne. Kilka dni temu zn體 "uderzy砤". Nawi眤a砤 do wypowiedzi Victorii, kt髍a ...

 • Joan Rivers jako Kr髄owa Lodu (FOTO)

  Jej twarz ju od bardzo dawna nie wyra縜砤 emocji. Na tradycyjnej nowojorskiej paradzie z okazji i阾a Dzi阫czynienia nie mog硂 zabrakn辨 kr髄owej telewizji, Joan Rivers. Gwiazda z dum podkre秎a swoje brookli駍kie pochodzenie i gdy tylko ma ku temu okazj ch阾nie w潮cza si akcje organizowane przez miasto. W tym szczeg髄nym dla Amerykan體 ...

 • Joan Rivers - Victoria Beckham jest wulgarna!

  Ludzie g硂duj, a ona chwali si swoimi torebkami za 6 tysi阠y funt體! To nie pierwszy przytyk 76-letniej prezenterki, Joan Rivers pod adresem Victorii Beckham. Kiedy ju zarzuca砤 jej ogromn arogancj i wynios硂舵, kt髍a - zdaniem Joan - jest zupe硁ie nie na miejscu (zwa縴wszy na pozycj, z jakiej startowa砤 by砤 Spicetka). Rivers nie ma ...

 • Joan Rivers 縜rtuje z Michaela Jacksona

  "Nosi mask. My秎a砤m, 縠 to napad!" Joan Rivers, kontrowersyjna showmanka i fanka operacji plastycznych, zupe硁ie nic nie robi sobie z powagi, jaka otacza 秏ier Michaela Jacksona. Joan we w砤禼iwy sobie spos骲 za縜rtowa砤 na temat zmar砮go muzyka m體i眂: - Powiem wam co o Michaelu Jacksonie. My秎, 縠 by 秝ietnym muzykiem, ale nie ...

 • Joan Rivers nie cierpi Victorii Beckham

  Twierdzi, 縠 Posh jest arogancka. Prezenterka Joan Rivers nie przepada za Victori Beckham, ale ma ju tak wysok pozycj w bran縴, 縠 wcale nie musi si z tym kry. - Nie lubi jej - powiedzia砤. - Ona czuje si bardzo uprzywilejowana. Totalnie uprzywilejowana. Tak, jakby zapomnia砤, kim kiedy by砤. Ona nie urodzi砤 si Posh! A chce si ...