Joanna Moro

14-10-2018
Wszystko o: Joanna Moro - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Joanna Moro

 • Joanna Moro przesz砤 operacj PLASTYCZN!

  Teraz jej twarz wygl眃a lepiej? Jak donosi Rewia, Joanna Moro zdecydowa砤 si usun辨 charakterystyczne znamiona z czo砤 i szyi. Aktorka nie ma ju tak縠 krostki w k眂iku ust. Wygl眃a na to, 縠 artystka jest zadowolona ze zmian. Moro zrobi砤 sobie fotk na cmentarzu - fani oburzeni To nie jedyne zabiegi, kt髍e serialowa Anna German przesz砤 w ...

 • Joanna Moro w stroju k眕ielowym w lodowatej wodzie (FB)

  Brrrr... Zniecierpliwione dzieciaki wreszcie doczeka硑 si na 秐ieg. W ruch posz硑 czapki, r阫awiczki i szaliki. Doros硑m zwykle nie w g硂wie brykanie po 秐iegu. Wol ciep潮 herbat, kocyk i dobr ksi笨k. Ale nie ona! Joanna Moro pokaza砤 w砤秐ie, jak dba o swoje zdrowie i urod. Medycyna estetyczna? Drogie kosmetyki? Nic podobnego. Joasia ...

 • Gwiazdy na imprezie stacji 4funTV (FOTO)

  Kto b硑szcza najbardziej? Za oknem pierwsze kolorowe li禼ie, gwiazdy wracaj z wakacji i ju maj pe硁e r阠e pracy. Wczoraj mog硑 przebiera w imprezach, na kt髍ych warto si pokaza. By pokaz mody, prezentacja but體, premiera filmu i impreza stacji telewizyjnej. Kto wybra dom體k 4funTV? Piotr Zelt zabra ze sob partnerk, Joanna Moro za ...

 • Gwiazdy na wybiegu podczas Warsaw Fashion Street (FOTO)

  By砤 te 禼ianka. Kt髍a z pa nie marzy砤 w dzieci駍twie o zostaniu modelk? Nawet doros砮 kobiety 秐i od czasu do czasu o chodzeniu po wybiegu. Gwiazdy miewaj okazje, w kt髍ych mog sprawdzi si na "runwayu". Wczoraj zast眕i硑 modelki podczas Warsaw Fashion Street. Cz甓 s砤w zdecydowa砤 si pokaza przed zgromadzonymi i fotoreporterami z ...

 • Gwiazdy na gali Doskona硂舵 Mody Twojego Stylu (FOTO)

  Przyby硑 t硊my. Kiedy filmowcy 縴j jeszcze Z硂tymi Globami i brakiem statuetki dla Idy, mi硂秐icy mody i trend體 bawi si na gali Doskona硂舵 Mody. Wczoraj po raz kolejny magazyn Tw骿 Styl wr阠zy nagrody. Na imprezie zaroi硂 si od gwiazd. Uwag zwraca砤 Joanna Moro i to nie tylko przez wzgl眃 na czarne okulary, kt髍ych dotychczas nie nosi砤....

 • Moro zrobi砤 sobie fotk na cmentarzu - fani oburzeni

  "Wszystkim 縴czymy mi砮go odwiedzania grob體!" - napisa砤 aktorka. Mamy afer. Bohaterk jest Joanna Moro, kt髍a, chyba zupe硁ie nie秝iadomie, urazi砤 wielu spo秗骴 swoich fan體. Posz硂 o zdj阠ie, jakie gwiazda umie禼i砤 1 listopada na Facebooku. Wida na nim Moro pozuj眂 z u秏iechem na tle grobu Anny German. Aktorka kwestowa砤 na szczytny ...

 • Joanna Moro: Mam wi阠ej pieni阣zy ni przeci阾ny Polak

  Jak 縴je i mieszka gwiazda? Zarobki gwiazd to temat rzeka. Wiele polskich s砤w narzeka na swoje finanse. Pami阾acie, jak Katarzyna Skrzynecka uzasadnia砤 udzia硑 w reklamach tym, 縠 znane twarze te borykaj si ze sp砤caniem kredyt體? Do tej pory nieliczni przyznawali, 縠 mog sobie pozwoli na wi阠ej, ni statystyczny Kowalski (wiecie, 縠 ...

 • Co si dzieje, gdy Joanna Moro chce wygl眃a seksownie?

  Udaje si jej? Z czym kojarzy si Wam Joanna Moro? Z rol Anny German, z drugim miejscem w Ta馽u z Gwiazdami, a mo縠 z Cz硂wieczym losem? A jest kto, komu nazwisko Moro przywo硊je na my秎 seksown blondynk? Mo縠 Joanna wygina砤 si w TzG, ale poza scen nie podkre秎a砤 swoich kobiecych wabik體. Do wczoraj. Oto Moro pojawi砤 si na ...

 • Joanna Moro przyzna砤 si do pewnego kompleksu (FOTO)

  Dwa razy chcia砤 p骿舵 pod n罂. Gwiazdy miewaj r罂ne kompleksy - zasadne lub zupe硁ie bezpodstawne. Wiedzieli禼ie, 縠 Angelina Jolie jest niezadowolona ze swoich n骻, Khloe Kardashian przez lata czu砤 si najbrzydsz ze s砤wnych si髎tr, a Victoria Beckham, kt髍a ma 163cm wzrostu bardzo chcia砤by by wy縮za. C罂, ka縟a kobieta lubi nieco ...

 • Co powiecie na Joann Moro bez makija縰? (FOTO)

  Nadal zachwyca? Cho by砤 jedn z faworytek i podobno najbardziej pracowit uczestniczk show, to Aneta Zaj眂 zgarn瓿a Joannie Moro sprzed nosa g丑wn nagrod w Ta馽u z gwiazdami. Co s硑cha u zdobywczyni drugiego miejsca? Joasia nie pr罂nuje. W砤秐ie pracuje na planie serialu Blondynka, w kt髍ym dosta砤 g丑wn rol. W wolnych chwilach ...

 • Joanna Moro ju odsapn瓿a po pora縞e (FOTO)

  Adrenalina musi by! Po tym, jak w Ta馽u z gwiazdami z roli faworytki spad砤 na drugie miejsce, a kryszta硂wa kula i 100 tysi阠y z硂tych przelecia硑 jej ko硂 nosa prosto do r眐 Anety Zaj眂, Joanna Moro zostawi砤 Warszaw i pojecha砤 na砤dowa akumulatory nad morze. Sp阣zi砤 tam kilka dni, w sobot ju bra砤 udzia w zawodach Vip Cross 2014. ...

 • Joanna Moro bez makija縰 podczas urlopu (FOTO)

  Wypoczynek po Ta馽u z gwiazdami. M體i硂 si, 縠 to w砤秐ie ona by砤 najbardziej pracowit uczestniczk Ta馽a z gwiazdami. Mimo to, to nie Joanna Moro, a Aneta Zaj眂 zgarn瓿a Kryszta硂w kul. Tak, czy siak, Joasia w pe硁i zas硊縴砤 na odpoczynek. W砤秐ie pochwali砤 si zdj阠iami z wakacji. Aktorka postanowi砤 zrelaksowa si nad polskim morzem. ...

 • Kto powinien wygra Taniec z gwiazdami?

  Mamy odpowiedzi juror體! Za kim obstaj? Do wielkiego fina硊 Ta馽a z gwiazdami fani show odliczaj ju godziny i minuty. Przypomnijmy, 縠 w p蟪fina硂wym odcinku odpad Dawid Kwiatkowski, kt髍y p砤ka jak b骲r. Tym samym o Kryszta硂w Kul i 150 tysi阠y z硂tych zawalcz Aneta Zaj眂 i Joanna Moro. Kt髍a wygra? Jurorzy wskazali swoje typy: Micha ...

 • Dawid Kwiatkowski p砤ka jak b骲r! (FOTO)

  Zobaczcie zdj阠ia z p蟪fina硊 Ta馽a z gwiazdami. Za nami przedostatni, p蟪fina硂wy odcinek Ta馽a z gwiazdami. Z programem po縠gnali si wczoraj Janja Lesar i Dawid Kwiatkowski, kt髍y mocno prze縴 zako馽zenie udzia硊 w show. Piosenkarz rozp砤ka si, a potem ukl阫n背 przed partnerk i ca硂wa jej d硂nie! Do fina硊 przeszli Aneta Zaj眂 w ...

 • Zaj眂 i Moro w finale Ta馽a z gwiazdami!

  Dawid Kwiatkowski po縠gna si z programem. Za nami p蟪fina硂wy odcinek Ta馽a z gwiazdami. Dzi rywalizacja obj瓿a trzy pary - o fina walczyli Aneta Zaj眂, Joanna Moro oraz Dawid Kwiatkowski. Decyzj widz體 o kryszta硂w kul i nagrod pieni昕n walczy b阣 Joanna Moro w parze z Rafa砮m Maserakiem i Aneta Zaj眂 prowadzona przez Stefana ...

 • Zaj眂 i Kwiatkowski nie 縴czyli Moro udzia硊 w finale

  Faworytka nie budzi sympatii? Zanim uczestnicy p蟪fina硂wego odcinka Ta馽a z gwiazdami wyszli dzi na parkiet, Polsat tradycyjnie pokaza filmiki przygotowane w trakcie trening體. Ka縟a para odpowiada砤 dzi, kogo widzia砤by w finale programu. Ani Aneta Zaj眂, ani Dawid Kwiatkowski nie wypowiedzieli si pochlebnie o Joannie Moro. Zdaniem Dawida ...

 • Oni b阣 walczy o kryszta硂w kul i pieni眃ze

  Zaj眂, Moro i Kwiatkowski. Klaudia Halejcio odpad砤. W Ta馽u z gwiazdami podnosi si poziom i rosn emocje. Uczestnicy w bardzo okrojonym sk砤dzie zbli縜j si do fina硊 show. W dzisiejszym odcinku odpad砤 秝ietna Klaudia Halejcio, kt髍ej partnerowa Tomasz Bara駍ki. Jak zwykle rewelacyjnie ta馽zy砤 Joanna Moro. S丑w zachwytu nie szcz阣zi砤 ...

 • W Ta馽u z gwiazdami zosta硑 tylko cztery pary

  Kto dzi po縠gna si z marzeniami o nagrodzie? W ostatnim odcinku Ta馽a z gwiazdami z marzeniami o Kryszta硂wej Kuli po縠gna si uroczy, cho mo縠 nie stworzony do ta馽a, Piotr Gruszka. Zyskali秏y za to nadziej, 縠 w kolejnej edycji na parkiecie zobaczymy Zbigniewa Bartmana, koleg Gruszki. Bartman siedzia dzi na widowni show i - jak m體i ...

 • Kto odpad z Ta馽a z gwiazdami? (FOTO)

  I kto zata馽zy re-we-la-cyj-nie? Po dzisiejszym odcinku w Ta馽u z gwiazdami zosta硂 jeszcze tylko pi赕 par. Dzi z programem po縠gnali si Jacek Rozenek i partneruj眂a mu Magdalena Soszy駍ka-Michno. Plus dla Rozenka - poznali秏y go od nieco innej strony. Jak powiedzia Andrzej Grabowski - Jacek Rozenek wyr髎 ju z kr髏kich spodenek. Zobaczyli秏y ...

 • Joanna Moro zast眕i Pietruch w serialu Blondynka?

  Trwaj negocjacje. Jak pisze portal Wirtualne media, trwaj negocjacje TVP z Joann Moro na temat ewentualnego przyj阠ia przez ni roli g丑wnej bohaterki w serialu Blondynka. TVP 1 zamierza jesieni wyemitowa 3. sezon serialu. Nie zobaczymy w nim jednak dotychczasowej Blondynki, czyli Julii Pietruchy. Aktorka zmienia nieco kierunek swych ...

 • Joanna Moro o swojej ikonie stylu

  Kogo na秎aduje? Joanna Moro jest bohaterk nowego numeru Hot Moda. W wywiadzie aktorka m體i o swoich ulubionych markach, stylu, kt髍y preferuje i osobach maj眂ych wp硑w na jej wygl眃. Okazuje si, 縠 ikon stylu dla Moro jest Kate Moss. Z jednej strony podoba mi si jej nonszalancki styl - m體i aktorka - z jej szafy wzi瓿abym wszystko. A z ...

 • Halejcio o niech阠i wobec Joanny Moro

  Czego jej zazdro禼i? Wczoraj Fakt przyni髎 sensacyjne doniesienia na temat "sekswojny" mi阣zy Joann Moro a Klaudi Halejcio. Podpieraj眂 si wypowiedzi "znajomego Klaudii" tabloid napisa, 縠 aktorka nie cierpi swojej rywalki na parkiecie i unika jej jak ognia. Po po硊dniu obie uczestniczki Ta馽a z gwiazdami skomentowa硑 plotki. Z tej ...

 • Moro czy Zaj眂? Kt髍a by砤 wi阫szym demonem seksu? (FOTO)

  Technicznie Joanna krok przed Anet. Podsk髍nie mo縩a wyczu, 縠 do fina硊 Ta馽a z gwiazdami szykuj si dwie panie. Aneta Zaj眂 i Joanna Moro ciesz si wielk sympati widz體 - obie przechodz do kolejnych odcink體 bez najmniejszego trudu. Co prawda Zaj眂 ta馽zy troch nier體no, podczas gdy Moro za ka縟ym razem zachwyca juror體, ale w ko馽u to ...

 • Zaj眂 drapie do krwi, Rozenek wywo硊je g阺i sk髍k (FOTO)

  A Pavlovi staje na rz阺ach. Za nami p蟪metek Ta馽a z gwiazdami. Czy tylko my mieli秏y wra縠nie, 縠 uczestnikom dokucza przesilenie wiosenne? Wydawa硂 si nam, 縠 program klapn背 i straci energi... Mo縠 dlatego, 縠 nie by硂 Natalii Siwiec? Modelka odpad砤 w ubieg硑m tygodniu, troch nam brakowa硂 emocji z ni zwi眤anych;) Krzysztof Ibisz ...

 • Joanna Moro: Odkrywam w sobie demona seksu!

  "Jestem odwa縩iejsza w seksownych ruchach, tych r罂nych skomplikowanych wygi阠iach." W Ta馽u z gwiazdami ju nieraz obserwowali秏y metamorfozy grzecznych dziewczynek w szalone diablice. Tak to ju jest, 縠 taniec pomaga wyzwoli w kobietach to, czego istnienia nawet u siebie nie podejrzewa硑! W takiej sytuacji znalaz砤 si teraz Joanna Moro. ...

 • Kreacje i emocje wczorajszego Ta馽a z gwiazdami (FOTO)

  Zaj眂 pokazuje coraz wi阠ej, Halejcio a kipi seksapilem. Emocje, jakie taniec wyzwala w uczestnikach (a zw砤szcza uczestniczkach) Ta馽a z gwiazdami) s ogromne. Panie anga縰j si bardzo zar體no w techniczn stron wyst阷體, jak i w jej aktorsk, emocjonaln warstw. Po kilku tygodniach wida doskonale, 縠 Aneta Zaj眂 to cicha woda, a ...

 • W czyje r阠e trafi硑 Wiktory 2013? (FOTO)

  W秗骴 nagrodzonych Kamil Stoch i Dawid Podsiad硂. W sobot na Zamku Kr髄ewskim odby砤 si 29. gala wr阠zenia Wiktor體. Statuetki pow阣rowa硑 mi阣zy innymi do Dawida Podsiad硂 i Kamila Stocha. Wiktora Publiczno禼i otrzyma砤 Joanna Moro, kt髍 ta okoliczno舵 wzruszy砤 do 砮z. Odkryciem roku zosta okrzykni阾y Filip Chajzer, a politykiem roku ...

 • Joanna Moro p砤cze, bo dosta砤 Wiktora (FOTO)

  Dosta砤 statuetk od publiczno禼i. Joanna Moro, kt髍a popularno舵 i sympati widz體 zawdzi阠za roli Anny German w serialu TV, a z潮 s砤w i plotki masakrze, jakiej dopu禼i砤 si na Cz硂wieczym losie legendarnej wokalistki, dosta砤 statuetk Wiktora Publiczno禼i w plebiscycie Wiktory 2013. Ubrana w szykown sukni aktorka odebra砤 statuetk z ...

 • Miros砤w Szpilewski przyszed pilnowa Joanny Moro? (FOTO)

  Kr笨 plotki, 縠 Taniec z gwiazdami popsu ich relacje. Joanna Moro nale縴 do faworytek tej edycji Ta馽a z gwiazdami. Pracuje bardzo ci昕ko - z Rafa砮m Maserakiem inaczej si nie da. Plotki m體i, 縠 totalne po秝i阠enie si show zepsu硂 relacje aktorki z m昕em, Miros砤wem Szpilewskim. By mo縠 aby rozwia wszelkie w眛pliwo禼i ma晨onek Moro ...

 • Joanna Moro bardziej seksowna ni Natalia Siwiec! (FOTO)

  Jej cha-cha burzy砤 krew. Je秎i wydaje si Wam, 縠 Joanna Moro jest szar myszk, przeci阾n aktork o mia砶im temperamencie, zach阠amy Was do rzucenia okiem na kilka zdj赕 z ostatniego odcinka Ta馽a z gwiazdami. Aktorka pokaza砤, 縠 jest wulkanem energii, ma poczucie humoru i ca砮 pok砤dy seksapilu. Tym razem mamy wra縠nie, 縠 nawet Natalia ...

 • Co m笨 Joanny Moro s眃zi o Rafale Maseraku? (VIDEO)

  Pami阾acie gor眂y poca硊nek w ostatnim docinku "Ta馽a z gwiazdami"? Taniec z pewno禼i potrafi zbli縴 do siebie dwoje ludzi. Dowodem na to jest cho鎎y zwi眤ek Kasi Cichopek i Marcina Hakiela, kt髍zy poznali si na parkiecie Ta馽a z gwiazdami. Teraz media rozpisuj si o innej tanecznej parze, Joannie Moro i Rafale Maseraku. W ostatnim odcinku ...

 • Tak zaczyna砤 Joanna Moro (VIDEO)

  Poznaliby禼ie? Gwiazdy w r罂ny spos骲 zaczynaj swoj karier w mediach. Paulina Sykut na przyk砤d by砤 najpierw pogodynk, Natalia Siwiec zosta砤 og硂szona miss Euro, a Joann Jab砪zy駍k kojarzymy z Fasolek. A co robi砤 Joanna Moro zanim zosta砤 serialow Ann German? Okazuje si, 縠 Moro kilka lat temu wyst眕i砤 w reklamie wafelk體, gdzie ...

 • Kliment gapi si na biust Natalii Siwiec (FOTO)

  Czyli zdj阠ia zza kulis Ta馽a z gwiazdami. Gdyby widzowie Ta馽a z gwiazdami oceniali tylko umiej阾no禼i taneczne uczestnik體 show, Natalia Siwiec po縠gna砤by si z programem by mo縠 ju po pierwszym odcinku. Nie 縠gna si jednak i kto wie, czy - ku zgrozie Iwony Pavlovi, kt髍a jest ju bardzo zdenerwowana postaw celebrytki, nie dotrwa do ...

 • W Ta馽u z gwiazdami zrobi硂 si gor眂o (FOTO)

  S砤wy pokazuj coraz wi阠ej. Taniec z gwiazdami przyci眊a przed ekrany telewizor體 mn髎two widz體. Nie wszyscy interesuj si ta馽em, ale jak tu nie w潮czy odbiornika, kiedy mo縩a podziwia takie widoki... W ostatnim odcinku zrobi硂 si wyj眛kowo gor眂o. Wiele gwiazd zdecydowa硂 si za硂縴 suknie, kt髍e mocno eksponowa硑 kobiece wdzi阫i. ...

 • Siwiec tylko 1 punkt od Pavlovi, Halejcio rewelacyjna

  Zobaczcie, co si dzia硂 w 3. odcinku Ta馽a z gwiazdami. Za nami 3. odcinek Ta馽a z gwiazdami. Dzi ta馽zy硑 wszystkie pary. Wyst眕i硑 w r罂nych ta馽ach - walcu angielskim, fokstrocie, quickstepie. Jako pierwsi zata馽zyli Klaudia Halejcio i TOmasz Bara駍ki. Andrzej Grabowski powspomina dawne czasy, gdy pracowa z aktork na planie ...