Joanna Szczepkowska

14-10-2018
Wszystko o: Joanna Szczepkowska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Joanna Szczepkowska

 • Szczepkowska o zwi眤ku Kotulanki z Wawrzeckim: By砤 dla niego OKROPNA!

  Aktorka postanowi砤 zabra g硂s w sprawie. ier Agnieszki Kotulanki poruszy砤 ca硑 秝iat aktorski. Aktorka od lat zmaga砤 si z chorob alkoholow. Zmar砤 na wylew krwi do m髗gu. Serialowa Krystyna zwi眤ana by砤 z aktorem, Paw砮m Wawrzeckim. Podobno jej problemy zacz瓿y si, gdy zwi眤ek si rozpad. Znamy PRZYCZYN 秏ierci Kotulanki! O ...

 • Joanna Szczepkowska - kobieta, kt髍a zako馽zy砤 komunizm

  Znajdzie si kto, kto pami阾a lub przynajmniej kojarzy t pani? Polska hucznie 秝i阾uje 25 lat wolno禼i. Mi阣zy innymi z tej w砤秐ie okazji nasz kraj odwiedzi nawet Barack Obama. W ka縟ym razie wspominaj眂 25 lecie wybor體 czerwcowych, nie mo縩a pomin辨 pewnej aktorki, kt髍a kojarzona jest z ko馽em komunizmu w Polsce. Mowa o Joannie ...

 • Joanna Szczepkowska pozywa TVN!

  Za komentarz Andrzeja Morozowskiego. Joanna Szczepkowska rozpali砤 jaki czas temu dyskusj na temat gej體 w polskim teatrze. Stwierdzi砤 wtedy, 縠 秗odowisko homoseksualne sprawuje dyktat na rodzimej scenie (o sprawie przeczytasz

 • Kazimierz Kutz broni Joanny Szczepkowskiej

  Re縴ser przytakuje opinii, 縠 w polskim teatrze trwa inwazja gej體. Odk眃 aktorka, Joanna Szczepkowska stwierdzi砤, 縠 w polskim teatrze trwa "inwazja gej體", w 秗odowisku zawrza硂 (przeczytasz o tym

 • Redakcja gazety nazwa砤 Szczepkowsk szmat

  Za tekst o gejowskich spryciarzach. Joanna Szczepkowska og砤sza砤 kiedy wszem i wobec, 縠 w Polsce sko馽zy si komunizm. Aktorka, kt髍ej zaanga縪wanie w spo砮czne tematy jest powszechnie znane, tym razem zabra砤 g硂s w dyskusji na temat pozycji 秗odowisk gejowskich. Na portalu e-teatr ukaza si felieton aktorki zatytu硂wany Homo dzieci駍two. ...

 • C髍ka Szczepkowskiej pokaza砤 troch cia砤 (FOTO)

  To zawsze sprawdzony spos骲 na autopromocj. Maria Konarowska to 32-letnia c髍ka Joanny Szczepkowskiej i Miros砤wa Konarowskiego. Aktorka znana jest g丑wnie z seriali Pierwsza mi硂舵 i Na Wsp髄nej, wi阠 ci, kt髍zy ich nie ogl眃aj, mog nie mie poj阠ia, kim jest ta urodziwa kobieta. Odrobina autopromocji zatem nie zaszkodzi. Konarowska na ...