Jolanta Pie駅owska

14-10-2018
Wszystko o: Jolanta Pie駅owska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Jolanta Pie駅owska

 • Miszczak zdradzi powody odej禼ia Pie駅owskiej z DDTVN

  Zgadliby禼ie? Wszyscy fani Jolanty Pie駅owskiej (49 l.) z pewno禼i b阣 zasmuceni. W niedziel dziennikarka po縠gna砤 si z widzami Dzie Dobry TVN, kt髍y wsp蟪prowadzi砤 przez 9 lat. Teraz b阣zie j mo縩a ogl眃a na kanale TVN 24 Biznes i iat. Dlaczego zrezygnowa砤 z programu 秐iadaniowego? Wok蟪 jej odej禼ia naros硂 wiele plotek. Edward ...

 • To ona zast眕i Jolant Pie駅owsk w Dzie Dobry TVN

  Nowa twarz w telewizji 秐iadaniowej. W niedziel informacj dnia okaza砤 si wiadomo舵 o odej禼iu Jolanty Pie駅owskiej (49 l.) z Dzie dobry TVN. Dziennikarka przesz砤 do stacji TVN24 Biznes i iat, gdzie b阣zie prowadzi programy publicystyczne. Kto zatem "wskoczy" na wolne miejsce w telewizji 秐iadaniowej? Jak dowiedzia si Fakt, do ...

 • Wielkie zmiany u Jolanty Pie駅owskiej!

  Nie spodziewaliby禼ie si. Kiedy w潮czali秏y telewizor i wybierali kana TVN istnia硂 ogromne prawdopodobie駍two, 縠 przywita na twarz Jolanty Pie駅owskiej (49 l.). Dziennikarka od 9 lat prowadzi砤 Dzie Dobry TVN. Okazuje si, 縠 wkr髏ce zast眕i j kto inny: - 14 lat w “Wiadomo禼iach", kilka lat w “Twoim Stylu" i ...

 • Cleo o ta馽u Pie駅owskiej w studio TVN

  Czy pani czu砤 czacz? My S硂wianie, nowy kawa砮k Donatana i Cleo podbija media. Swojska nuta wpad砤 w ucho wielu, w秗骴 nich by砤 Jolanta Pie駅owska, kt髍a w czasie wyst阷u Cleo w Dzie Dobry TVN zaprezentowa砤 choreografi do piosenki. Portal newseria.pl zapyta Cleo, jak ocenia wsp髄ny wyst阷 z prezenterk: Ogromnie si ciesz, 縠 ...

 • Pie駅owska i pow骴: Jak si budowa硂 na terenach zalewowych

  Czyli jak zarobi 100 punkt體 do antylansu. Jolanta Pie駅owska jako prowadz眂a poranki w TVN ma tendencj do wyra縜nia swoich - nie zawsze taktownych - opinii na r罂ne tematy. Dzi prezenterka zebra砤 kolejne 100 punkt體 do "antylansu". Podczas rozmowy z liderem zespo硊 Bayer Full, kt髍y skar縴 si, 縠 woda po gwa硉ownej burzy, kt髍a przesz砤 ...

 • Z Londynu do Warszawy - pokaz Krzysztofa Str罂yny (FOTO)

  Kreacje od tego projektanta kupuj nie tylko nasze gwiazdy. Cho w Polsce jego nazwisko nie jest jeszcze tak popularne, jak nazwiska innych rodzimych projektant體, Krzysztof Str罂yna ma nad Wis潮 wierne grono swych fanek. Kreacje od tego projektanta nosi硑 mi阣zy innymi Monika Brodka i Ma砱orzata Socha. W kraju dzia砤j dwa butiki Str罂yny, ...

 • Marcin Meller ju w ekipie DDTVN (FOTO)

  W duecie z Magd Mo砮k. A kt髍 par Wy lubicie najbardziej? Marcin Meller do潮czy do ekipy Dzie Dobry TVN. By硑 naczelny Playboya wraca na miejsce, w kt髍ym sp阣zi 3 lata - do 2008 roku dziennikarz prowadzi magazyn 秐iadaniowy wsp髄nie z King Rusin. Meller zast眕i w morning show Andrzeja So硉ysika. Pozosta砮 sk砤dy prowadz眂ych ...

 • Dzie Dobry TVN bez W阦larczyka i Mo砮k?

  Stacja redukuje zatrudnienie. Wiele wskazuje na to, 縠 Magda Mo砮k i Bartosz W阦larczyk nie b阣 gospodarzami w 秐iadaniowej telewizji TVN. I to ju od nowego roku. Wszystko przez redukcj zatrudnienia w stacji. Wed硊g informacji podanych przez Super Express, zagro縪ne s r體nie stanowiska Jolanty Pie駅owskiej i Roberta Kantereita. ...

 • Sablewska da砤 prztyczka w nos Pie駅owskiej, ta odda砤

  "Przeczyta砤m, 縠 ludzie mog ci nie lubi", "Spad砤 z wysokiego C do pisania bloga"... Go禼iem pi眛kowego magazynu Dzie Dobry TVN by砤 Maja Sablewska. By砤 mened縠rka Dody i Edyty G髍niak opowiada砤 o swoich planach, powt髍zy砤, 縠 nie b阣zie ju mened縠rk gwiazd. Stwierdzi砤, 縠 biznes muzyczny poszed w kierunku, kt髍y jej si ...

 • Celebryci na pokazie kolekcji Zienia (FOTO)

  Na tej imprezie wypada si pokaza. Pokazy kolekcji Macieja Zienia nale勘 do najbardziej obleganych przez celebryt體 imprez. Projektant ma mas fanek i przyjaci蟪. Buziaczkom, gratulacjom i u禼iskom nie ma ko馽a... Na najnowszym pokazie Zienia brylowa硑 i gwiazdy, i celebryci. Ka縟y chwali si czym tylko m骻 - ch硂pakiem, ...

 • Jesienna ram體ka TVN Style (FOTO)

  Pie駅owska "rz眃zi". Jesienna ram體ka TVN Style nie pozostawi砤 w眛pliwo禼i co do tego, kto tu jest prawdziw gwiazd. Jolanty Pie駅owskiej by硂 pe硁o nie tylko ze wzgl阣u na purpurowy kolor sukienki. Pe硁e pow禼i眊liwo禼i miny, jakie robi砤, wyra糿ie pokazywa硑, 縠 to ju inna liga. I chyba dobrze si w niej czuje. ...

 • Jolanta Pie駅owska dziwi si 秝iatu

  Nie spodziewali秏y si, 縠 44-letni kobiet mog zaskoczy takie rzeczy... Jolanta Pie駅owska jest do秝iadczon kobiet. Dwa razy zam昕na, ma doros砮go syna. Na koncie mn髎two sukces體 zawodowych, powodzenie, pieni眃ze. Wydawa硂by si, 縠 dojrza砤 i tak inteligentna kobieta nie zadaje g硊pich pyta. A jednak. W czasie wtorkowego ...

 • Gwiazdy TVN 秔iewaj na 秝i阾a [VIDEO]

  Pos硊chajcie wokalnych popis體 Rusin, Mo砮k czy Pie駅owskiej. Radiowa Tr骿ka ma swojego dorocznego "Karpia", TVN nie chce by gorszy. Kilka "twarzy" tej stacji nagra硂 秝i眛eczn piosenk, kt髍a ma nas wprowadzi w rodzinny, spokojny klimat i眛 Bo縠go Narodzenia. Jest s硂dko. Jest mi硂. I 砤dnie. Jak to zwykle bywa w TVN! ...

 • Jolanta Pie駅owska pracuje za darmo

  W ko馽u sta j na to. Oto potrzeba parcia i ambicji - praca za darmo, byle tylko mie sw骿 autorski program. W ko馽u to nobilitacja. Jolanta Pie駅owska tak bardzo chcia砤 mie co swojego na antenie telewizji, 縠 - jak donosi Fakt - zaoferowa砤 prowadzenie Miasta kobiet za darmo, rezygnuj眂 tym samym z ok. 20 tys. z硂tych miesi阠znie. ...

 • Pie駅owska i M硑narska nie mog si znie舵?

  Pie駅owska nie tylko z Rusin ma na pie駅u. Okazuje si, 縠 nie tylko Kinga Rusin nie przepada za Jolant Pie駅owsk. Podobn niech赕 縴wi do niej pono Paulina M硑narska, kt髍a prowadzi z ni Miasto kobiet. Pono w programie atmosfera jest ch硂dna. - M硑narska i Pie駅owska nie darz si sympati. Wyra糿ie ze sob rywalizuj - ...

 • Pie駅owska i Rusin si nie znosz?

  "Kinga nakrzycza砤 na swojego asystenta za to, 縠 da jej pismo z Jol na ok砤dce". Nied硊go zacznie pada pytanie z kim Kinga Rusin NIE jest w konflikcie. Z plotek wy砤nia si bowiem obraz kobiety sk丑conej prawie z ca硑m 秝iatem. Magazyn Na 縴wo cz阺tuje nas stwierdzeniem, 縠 Jolanta Pie駅owska te za prezenterk nie przepada. Z ...

 • Wiosenna ram體ka TVN Style (FOTO)

  Wszystko dla kobiet. TVN Style chce dotrze do jak najwi阫szej liczby kobiet. Dla widz體 zosta砤 przygotowana nowa wiosenna ram體ka. Zn體 b阣ziemy mogli ogl眃a znanych i lubianych prezenter體 oraz wiele interesuj眂ych program體. Nie zabraknie Jolanty Kwa秐iewskiej, Joanny Racewicz, Olgi Ku糿iak, Doroty Zawadzkiej, Pauliny M硑narskiej, ...

 • Czy Jolanta Pie駅owska wytrzyma z M硑narsk?

  Razem poprowadz Miasto kobiet. O perypetiach dziennikarek wsp蟪tworz眂ych z Paulin M硑narsk magazyn Miasto kobiet w TVN Style pisali秏y kilka dni temu. Dzi portal Wirtualnemedia oficjalnie potwierdzi informacj, 縠 Jolanta Pie駅owska zajmie miejsce Weroniki Marczuk Pazury. Na wiosn dziennikarka z DDTVN do潮czy do ekipy magazynu. ...

 • M硑narska wygryz砤 Marczuk-Pazur?

  Kr阠i nosem na swoje kole縜nki? Super Express donosi, 縠 Weronika Marczuk-Pazura straci prac jako wsp蟪prowadz眂a program Miasto kobiet w TVN Style. Gazeta dowiedzia砤 si, 縠 Pazura nie sprawdzi砤 si w roli prowadz眂ej i niezbyt ciekawie wypada砤 w duecie z Paulin M硑narsk. Osoba pracuj眂a przy produkcji mia砤 powiedzie, 縠 M硑narska ...

 • Kto wyst眕i w Ta馽u z Gwiazdami?

  "Fakt" poda ca潮 list. Najnowsza edycja Ta馽a z Gwiazdami rusza ju 2 marca. 26 lutego na konferencji prasowej ma zosta og硂szona oficjalna lista uczestnik體 i tancerzy. Fakt dotar ju do listy "gwiazd". Przeci阾nemu Polakowi du縜 cz甓 nazwisk nie jest chyba znana. Najwi阫sz atrakcj b阣zie niew眛pliwie wyst阷 Katarzyny Figury i ...

 • Pie駅owska te zata馽zy?

  Pono otrzyma砤 propozycj udzia硊 w <i>Ta馽u z gwiazdami</i>. - Sama zabiega o to, 縠by wyst眕i i pokaza, co potrafi - powiedzia Super Expressowi informator. Chodzi o Jolant Pie駅owsk, kt髍a niedawno porzuci砤 stanowisko naczelnej Twojego Stylu. Propozycje otrzymali r體nie Marcin Prokop i Dorota Wellman. Prezenter jednak ...

 • Wp硑wowa Kinga Rusin

  Wybrano 50 kobiet, kt髍e rozdaj karty w Polsce. Wczoraj w Hotelu Europejskim w Warszawie odby砤 si gala organizowana przez magazyn Home&Market. Przedstawiono na niej list 50 najbardziej wp硑wowych kobiet w Polsce. Znalaz硑 si na niej panie ze 秝iata kultury, polityki i biznesu. Nas zainteresowa硂 21 miejsce. Figuruje na nim Kinga ...