Jordan Bratman

14-10-2018
Wszystko o: Jordan Bratman - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Jordan Bratman

 • Na pewno wszystko ju wiecie o Christinie Aguilerze? (FOTO)

  Prze秎edzili秏y jej karier i 縴cie prywatne i... Od dziecka przejawia砤 ogromny talent, dlatego, gdy tylko zosta砤 zauwa縪na, rozwin瓿a skrzyd砤 i dotar砤 do pierwszych miejsc na listach przeboj體. Mowa o Christinie Aguilerze, kt髍ej g硂sem zachwyci si ca硑 秝iat. Jak zacz瓿a si jej kariera? Czy gwiazda powr骳i jeszcze na szczyty? ...

 • Samotne panie na rozdaniu Z硂tych Glob體 (FOTO)

  Longoria, Bullock, Johansson... a Aguilera ju z now zdobycz. To, 縠 miniony rok obfitowa w rozstania, nie dziwi nikogo, bo w Hollywood jest ich pe硁o jak silikonowych biust體. Z niewiernym m昕em rozwiod砤 si Sandra Bullock. Z powodu niewierno禼i zako馽zy si te zwi眤ek Evy Longorii i Tony'ego Parkera. Mila Kunis gdy zaczyna砤 ...

 • Christina Aguilera pokaza砤 kochanka! (FOTO)

  Na rozdaniu Z硂tych Glob體 u boku nowego, a przecie jeszcze si nie rozwiod砤. Brak rozwodu to dzi nie pow骴, by nie m骳 chwali si swoj now zdobycz. Tak wi阠 mimo, 縠 Christina Aguilera formalnie wci笨 jest 縪n Jordana Bratmana, pokaza砤 ju 秝iatu swojego wybranka, Matta Rutlera. Para przechadza砤 si po czerwonym dywanie - ...

 • Christina Aguilera rozwodzi si dla syna?

  O rozwodzie i nowej mi硂禼i w People. <br /> W wywiadzie dla People Christina Aguilera przekonuje, 縠 podejmuj眂 decyzj o rozwodzie z Jordanem Bratmanem kierowa砤 si... trosk o syna: - Tkwili秏y z Jordanem w chorym i nieszcz甓liwym zwi眤ku - zwierza si piosenkarka. - wiedzia砤m, 縠 musz to sko馽zy. Naprawd nie ...

 • Christina Aguilera ju ma nowego kochanka! (FOTO)

  Szybko si pociesza... Christina Aguilera nie ma zamiaru cierpie z powodu rozstania z m昕em Jordanem Bratmanem. Prawd m體i眂 wygl眃a na to, 縠 rozw骴 jest jej bardzo na r阫 - ju widuje si j w towarzystwie nowego, tajemniczego m昕czyzny. To niejaki Matt Rutler, asystent, kt髍ego pozna砤 na planie filmu Burlesque. Podobno zwi眤ek jest ...

 • Christina Aguilera: Nie wstydz si sika do wiadra

  O rozwodzie te co by硂. Christina Aguilera jest w砤秐ie w trakcie rozwodu z Jordanem Bratmanem. 29-letnia gwiazda nie ma zamiaru ze wstydem chowa si przed mediami - ju opowiada o tym, jak cieszy j perspektywa zmian, cho by mo縠 inni traktuj rozw骴 jako wielk 縴ciow pora縦. Nie ona. - Czuj si dobrze, naprawd dobrze. Czasami ...

 • M笨 Agulery: Nie wyprowadz si z w砤snego domu!

  Ona te nie. Niezr阠zna sytuacja, bo przecie s w trakcie rozwodu... Christina Aguilera rozwodzi si ze swoim m昕em po pi阠iu latach od 秎ubu. Sytuacja jest niezr阠zna nie tylko z powodu plotek o jej lesbijskich romansach, ale r體nie dlatego, 縠 ma晨onkowie (wci笨) ca硑 czas mieszkaj razem. I - co najciekawsze - 縜dne z nich nie ma ...

 • Aguilera za勘da砤, 縠by Jordan wyprowadzi si z ich domu

  Zwa縜j眂 na zbli縜j眂y si rozw骴 wcale nas to nie dziwi. Przyznajemy, 縠 jest to dziwne. Mimo separacji i zbli縜j眂ego si terminu rozprawy rozwodowej, Christina Aguilera i jej prawie ju by硑 m笨 Jordan Bratman nadal mieszkaj pod jednym dachem. Sytuacja ta w ko馽u musia砤 sta si nie do zniesienia. Z tego wzgl阣u Xtina postanowi砤 ...

 • Czy Christina Aguilera zdradza砤 Jordana Bratmana?

  Papiery rozwodowe ju z硂縪ne. Na pocz眛ku nie chcieli秏y w to wierzy, a jednak okazuje si, 縠 Christina Aguilera faktycznie rozsta砤 si z m昕em. Piosenkarka z硂縴砤 ju pozew o rozw骴. Jako pow骴 poda砤 "nie daj眂e si pogodzi r罂nice". Christina z pewno禼i nie b阣zie pokrzywdzona - ma晨onkowie podpisali przed 秎ubem intercyz, ...

 • Christina Aguilera rozstaje si z m昕em?

  痑r si wypali? Takie plotki zawsze przyjmuje si z pewnym niedowierzaniem. Zw砤szcza, gdy chodzi o jedn z bardziej zgranych par, jakie funkcjonuj w show-biznesie: Christin Aguiler i jej m昕a Jordana Bratmana. Wystarczy jednak spojrze na 紃骴硂 tej informacji i wszystko staje si jasne: to magazyn Us Weekly pu禼i w 秝iat pog硂sk o ...

 • Christina Aguilera z m昕em spaceruj po Nowym Jorku (FOTO)

  Jordan Bratman tradycyjnie s硊縴 ramieniem. <br /> Zwi眤ek Christiny Aguilery i Jordana Bratmana nale縴 do tych najbardziej udanych w show-biznesie. W plotkarskim 秝iatku nie pojawiaj si 縜dne plotki o k丑tniach, cichych dniach czy zdradach. Para - je秎i ju znajdzie si na celowniku paparazzi, zawsze wygl眃a na zgodn i szcz甓liw. ...

 • Christina Aguilera ca砤 we 硓ach (VIDEO)

  Co j tak poruszy硂? Spokojnie - Christina Aguilera p砤cze ze szcz甓cia. Piosenkarka "rozklei砤 si" m體i眂 o swoim m昕u, Jordanie Bratmanie i mi硂禼i do niego. Gwiazda jest szcz甓liw m昕atk i mam 19-miesi阠znego synka Maxa. - Dorasta砤m bez prawdziwego wzorca m昕czyzny, a Jordan nieustannie sprawia, 縠 zakochuj ...

 • Christina Aguiler zaszala砤 troch za bardzo (FOTO)

  M笨 musia zabra j do domu. Christina Aguilera i Jordan Bratman coraz cz甓ciej wybieraj si na nocne imprezy. Ich synek podr髎, dlatego nie musz ca硑 czas przy nim by i mog zostawi go z niani. W weekend para wybra砤 si troch zaszale. Niestety piosenkarka chyba za bardzo sobie pozwoli砤. Na szcz甓cie, 縠 u boku by jej m笨, kt髍y ...

 • Christina Aguilera przygotowuje si do 秝i眛

  Na zakupach z Jordanem Bratmanem i Maxem. Christina Aguilera ju nie mo縠 si doczeka pierwszych 秝i眛 sp阣zanych z dzieckiem. - Uwielbiam Bo縠 Narodzenie, dlatego niecierpliwie czekam na 秝i阾a, kt髍e b阣 sp阣za z moj rodzin. To dla mnie bardzo wa縩e wydarzenia - pierwsze i阾o Dzi阫czynienia i pierwsza Gwiazdka mojego synka - m體i ...

 • Christina Aguilera jest ostatnio nie w sosie

  Ale kwa秐a mina nie odstrasza paparazzi. Nazwisko Christiny Aguilery znalaz硂 si na li禼ie gwiazd, kt髍e wyst眕i na koncercie towarzysz眂ym imprezie og硂szenia nominacji do nagr骴 Grammy. Show odb阣zie si 3. grudnia w Nokia Theatre w Los Angeles. Tymczasem portale publikuj najnowsze zdj阠ia wokalistki. Tym razem gwiazda zn體 mia砤 kwa秐 ...

 • Christina Aguilera g硂suje

  Oni chc zapewni dzieciom lepsz przysz硂舵. Christina Aguilera i jej m笨 Jordan Bratman jako porz眃ni obywatele USA wybrali si do urn. Para powiedzia砤, 縠 ka縟y Amerykanin, a w szczeg髄no禼i rodzic powinien g硂sowa, po to by zapewni swojemu dziecku lepsz przysz硂舵. Nie robimy tego dla siebie, ale dla naszego synka. Miejmy nadzieje, 縠 ...

 • Takie piersi nale縴 pokazywa

  Nawet londy駍ki ch丑d nie jest im straszny. Christina Aguilera wybra砤 si z m昕em Jordanem Bratmanem na romantyczn kolacj. Musia砤 wygl眃a zjawiskowo w blador罂owej sukni! Niestety mamy tylko fotki Krystyny w p砤szczu, mo縠my si wi阠 jedynie domy秎a, jak pi阫nie wygl眃a砤 bez wierzchniego okrycia. W ka縟ym razie p砤szcz nie zakry ...

 • Christina Aguilera dopasowuje do siebie syna

  Wszystko musi si zgadza. Christina Aguilera lubi dba o sw骿 wygl眃. Piosenkarka potrafi dopasowa buty do torebki, sukienk do but體 itd. Wszystko musi by perfekcyjne. Ostatnio Krystyna zosta砤 sfotografowana, gdy wychodzi砤 z hotelu Soho razem ze swoim m昕em Jordanem Bratmanem i synkiem Maxem Lironem. Male駍two mia硂 na sobie 秔ioszki,...

 • Christina Aguilera z synem

  Max podobny do tatusia. W przypadku ch硂pc體 uroda nie jest a tak istotna. Tak przynajmniej nam si wydaje. Mo縠 wi阠 Max Liron Bratman nie b阣zie rozpacza, 縠 nie wda si w mamusi Christin Aquiler. P髃i co syn gwiazdy bardziej przypomina tat Jordana, a ten nie jest postrzegany jako superprzystojniak. Zreszt oce馽ie sami. ...

 • Christina Aguilera - mam prawo do zabawy

  Gwiazda m體i, 縠 jest dobr mam. Christina Aguilera dobrze si bawi. Nocne balangi to ostatnio jej ulubione hobby. W禼ibscy plotkarze zarzucaj jej, 縠 nie zachowuje si jak mama. Ale Christina ma swoje zdanie na temat nocnych szale駍tw. Twierdzi, 縠 ca硑 dzie sp阣za ze swoim synem. Dlatego, je秎i chce wyj舵 gdzie wieczorem z m昕em, to ma do ...

 • Ma晨e駍two Christiny Aguilery wisi na w硂sku?

  Chyba przesadza z imprezami. Jak donosi portal celebglitz.com, 糽e si dzieje w ma晨e駍twie Christiny Aguilery. Ostatnio gwiazda odda砤 si nocnemu 縴ciu i plotkarskie media niemal ka縟ego dnia opisuj jej zabawy. Podobno m笨 Christiny, Jordan Bratman jest ju zm阠zony tymi ekscesami. Zw砤szcza, 縠 blond pi阫no舵 otwarcie flirtuje z innymi. ...

 • Kiepska impreza Christiny Aguilery

  Christina zblazowana opu禼i砤 klub. Okazuje si, 縠 nawet najwi阫szym gwiazdom zdarza si wiecz髍 do kitu. Christina, kt髍a wybra砤 si do klubu w towarzystwie m昕a Jordana Bratmana, by砤 strasznie znudzona. Reporterzy wypatrzyli biu禼iast pi阫no舵 w jakim k眂ie. Siedzieli pono wraz z Jordanem nad swoimi drinkami o nazwie Sex on The Beach ...

 • Christina i Max w magazynie People

  Reszta zdj赕 (skany). Wczoraj mieli禼ie okazj zobaczy pierwsze zdj阠ia synka Christiny Aguilery - ma砮go Maxa. Dzisiaj mamy dla Was skany ca砮go artyku硊, kt髍y pojawi si w magazynie People. Jest nieco wi阠ej fotek, w tym Max w ramionach tatusia i zbli縠nie na 體 straszny ksi昕yc, kt髍y podoba si chyba tylko rodzicom ch硂pca ;) ...

 • Christina Aguilera w niezgodzie z te禼iami

  Komplikacje, niekoniecznie ci笨owe. 26-letnia Christina Aguilera ma co wi阠ej na g硂wie, ni tylko zbli縜j眂e si macierzy駍two. Piosenkarka 縴je w niezgodzie z te禼iami. Sprawa jest o tyle powa縩a, 縠 jej m笨, Jordan Bratman chce, aby jego rodzice zamieszkali z nim po przyj禼iu na 秝iat dziecka. Aguilera ma szczeg髄nie na pie駅u z ...

 • M笨 b砤ga Christin, by zwolni砤 tempo

  "Ona nie chce zwolni tylko dlatego, 縠 jest w ci笨y." Jordan Bratman, m笨 Christiny Aguilery, a wkr髏ce dumny tata, martwi si o kondycj 縪ny i nienarodzonego dziecka. Nalega, by piosenkarka przystopowa砤 z koncertami. Aguilera stawia jednak karier ponad wszystko (?) i zdecydowa砤, 縠 nie ma zamiaru z tego powodu rezygnowa z koncert體. Ma ...

 • Christina Aguilera w ci笨y?

  Kolejne ci笨owe wie禼i. Christina Aguilera mo縠 by w ci笨y. Podobno wraz z m昕em odwiedzili ostatnio plac體k Maternal Fetal Medicine Association, kt髍a znana jest z najnowszych zabieg體 z wykorzystaniem ultrad紈i阫體 oraz zajmowania si zagro縪nymi ci笨ami i wadami p硂du. Poza tym zauwa縪no, 縠 piosenkarka zakrywa sw骿 brzuch na ka縟ym ...

 • Aguilera w hawajskich klimatach

  Krysia z m昕em na jego urodzinach. Christina Aguilera i jej m笨 Jordan Bratman 秝i阾owali 30 urodziny brzydszej po硂wy ich zwi眤ku. Ubrali si do舵... niekonwencjonalnie, w hawajskie ciuszki. U Jordana na stylizacja jest chyba w pewnym sensie wymuszona, przykrywa tylko d縤nsy i podkoszulek. Christina za硂縴砤 stylowy wianek i czerwony ...