Kasia Glinka

14-10-2018
Wszystko o: Kasia Glinka - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Kasia Glinka

 • Internauci nie chc uwierzy, 縠 Katarzyna Glinka jest w TYM wieku

  Jak ona to robi, 縠 ma figur nastolatki? Do Katarzyny Glinki (39 l.) pasuje okre秎enie, jakiego u縴wa si czasem w stosunku do dzieci. 痽we srebro - to osoba, kt髍a swoj energi potrafi zarazi nawet najwi阫szego smutasa. Aktorki wsz阣zie jest pe硁o, jest aktywna, lubi sporty i nie boi si wysi砶u. Zobacz: Co najlepiej je舵 na 秐iadanie? ...

 • T硊m gwiazd na prezentacji nowej kolekcji Paprockiego&Brzozowskiego

  Kto czeka w kolejce na 禼iank? Zanim zacznie si sezon og髍kowy, czeka nas kilka pokaz體 mody. Wczoraj prezentacj swojej nowej kolekcji mia duet Paprocki&Brzozowski. Zobacz: Doda komentuje fakt, 縠 Emil Haidar zostanie ojcem Przed 禼iank zaroi硂 si od zaproszonych gwiazd i celebrytek. Nawet Natalii Siwiec i Karolinie Gilon ci昕ko ...

 • Katarzyna Glinka szcz甓liwa z synkiem i z... (FOTO)

  Czy w 縴ciu aktorki pojawi砤 si mi硂舵? Katarzyna Glinka (39 l.) jest ca砤 w skowronkach! Aktorka, jak co roku, pojawi砤 si na meczu charytatywnym organizowanym przez Teatr Kwadrat. Na imprez zabra砤 synka, 3-letniego Filipa. By z ni r體nie m昕czyzna - s眃z眂 po zdj阠iach nowy partner gwiazdy. Zobacz: Uwierzycie, 縠 Glinka mia砤 kiedy ...

 • Kasia Glinka pokaza砤 zgrabne nogi (FOTO)

  Tylko te buty... Upa i sk髍zana sukienka albo spanxy i kozaki? W Los Angeles taki widok to norma. Ostatnio poci硑 si m.in. Rita Ora i Kardashianki. Ona te zrezygnowa砤 z sanda丑w w letni dzie na rzecz czego bardziej zabudowanego. Kasia Glinka, bo o niej mowa, wzi瓿a wczoraj udzia w akcji Oddaj cukier. Wiele os骲 nie mog硂 oderwa wzroku ...

 • Gwiazdy na jubileuszu M jak Mi硂舵 (FOTO)

  Kto 秝i阾owa 1000 odcinek? To ju 1000. odcinek serialu M jak Mi硂舵. Jeden z najpopularniejszych polskich seriali mia wczorajszego wieczoru sw骿 jubileusz. To serial o znaczeniu niebagatelnym - 秏ier Hanki Mostowiak "na kartonach" por體nywana by砤 jedynie ze 秏ierci Rysia z Klanu. I niestety, Ma砱orzaty Ko縰chowskiej nie zobaczyli秏y ...

 • Gwiazdy na Warsaw Fashion Street (FOTO)

  Stylizacje uliczne i prosto z wybiegu. Warsaw Fashion Street to impreza, kt髍a na dobre wpisa砤 si w kulturalno - modowy "rozk砤d jazdy" stolicy. W tym roku po raz kolejny modelki, a tak縠 celebrytki i gwiazdy pojawi硑 si na wybiegach prezentuj眂 kolekcje - mi阣zy innymi t Natalii Jaroszewskiej. Odby si tak縠 pokaz gwiazd i dzieci ...

 • Pi阫na Kasia Glinka na ok砤dce majowego numeru Joy (FOTO)

  Opowiada o macierzy駍twie i o tym jak uda硂 jej si stworzy szcz甓liwy zwi眤ek. Gwiazd majowego numeru magazynu Joy jest Katarzyna Glinka, kt髍a w r罂owej bluzeczce i rozkloszowanej sp骴nicy spogl眃a z ok砤dki pisma. W wywiadzie 36-letnia mama rocznego Filipa opowiada mi阣zy innymi o macierzy駍twie i o szcz甓ciu w zwi眤ku. Aktorka ...

 • Katarzyna Glinka urodzi砤 syna

  Jej mama zamie禼i砤 na Facebooku wiadomo舵. Nasz Czytelnik podes砤 nam linka do facebookowego profilu mamy Katarzyny Glinki. Zosta砤m drugi raz babci, Kasia dzisiaj urodzi砤 nam Cudownego Wnuka.Pozdrawia Wszystkich szcz甓liwa Krysia - napisa砤 mama aktorki. Wszystko wskazuje na to, 縠 Kasia Glinka zosta砤 dzi mam! Gratulujemy 秝ie縪 ...

 • Kasia Glinka na badaniach kontrolnych (FOTO)

  W asy禼ie paparazzi. Kasia Glinka lada dzie zostanie mam. Po tym, jak swego czasu poczu砤 si s砤bo i wyl眃owa砤 na obserwacji w szpitalu, aktorka zwolni砤 tempo i przesta砤 bywa. Nie przesta砤 jednak by oczkiem w g硂wie paparazzi, kt髍zy ostatnio podejrzeli ci昕arn celebrytk, jak wsp髄nie z m昕em wybra砤 si na wizyt u lekarza. ...

 • Kasia Glinka chcia砤by rodzi z m昕em

  Co on na to? Do porodu Kasi Glinki zosta硂 ju niewiele czasu i aktorka zacz瓿a o nim intensywniej my秎e. Dla ka縟ej kobiety ka縟y por骴 jest wyj眛kowym prze縴ciem, a co dopiero pierwszy, kt髍y jest dla niej dodatkowo wielk niewiadom. W takim dniu kobieta chcia砤by aby obok niej by砤 bliska osoba na kt髍 mo縠 liczy. Dlatego ...

 • Najseksowniejsze Mamu秌i 2011 roku!

  Kt髍a z nich zas硊guje na takie wyr罂nienie? Rok 2011 obfitowa w brzuszki, ci笨owe dolegliwo禼i i porody. Panie mimo nawet zaawansowanej ci笨y nie rezygnowa硑 z imprez i spotka towarzyskich - wprost przeciwnie, u秏iechni阾e pojawia硑 si na nich, a swoj osob i rosn眂ym brzuszkiem wzbudza硑 spore zainteresowanie. ...

 • Kasia Glinka: Dziecko b阣zie przesypia ca砮 noce

  "Jak mo縩a budzi si, 縠by karmi dziecko co trzy godziny?" Anna Mucha mia砤 podczas porodu prze縴 orgazm. "Orgazmu nie by硂, ale te by硂 fajnie" - skomentowa砤 p蠹niej. Kasia Glinka te ma pewne wyidealizowane poj阠ie na temat macierzy駍twa. - P髃i, co wyobra縜m sobie najbli縮z przysz硂舵 bardzo kolorowo - b阣zie cudownie, ...

 • Ci昕arna Kasia Glinka na ok砤dce Vivy (FOTO)

  Kolorowe magazyny lubi "by w ci笨y". Kolorowe czasopisma uwielbiaj takie tematy - ci笨a, czyli kto jest, kto nie, kto planuje, kto urodzi. To ca硑 cykl ok砤dek: najpierw w ci笨y, p蠹niej z dzieckiem. Po Annie Muszer Viv zdobi Kasia Glinka. i眛ecznie, bo w czerwieni i rodzinnie, bo brzemiennie. Tutaj znajdziecie fragmenty ...

 • Kasia Glinka w szpitalu

  W sobot 糽e si poczu砤. Super Express donosi, 縠 Katarzyna Glinka, kt髍a wkr髏ce zostanie mam, w sobot wieczorem trafi砤 do szpitala. Mened縠rka aktorki m體i, 縠 sytuacja jest pod kontrol. Glinka po prostu 糽e si poczu砤, dlatego bez zw硂ki postanowiono skonsultowa si z lekarzami. Aktorka zostaje jeszcze na obserwacji, ma jednak ...

 • Gwiazdy stroj si w Esprit (FOTO)

  Przysz硑 Rosati, Ksi笨kiewicz, Glinka. Marka Esprit zorganizowa砤 ostatnio promocj polegaj眂 na tym, 縠 kilka celebrytek stawi硂 si w salonie i zaprezentowa硂 najciekawsze swoim zdaniem stylizacje oparte w砤秐ie o ciuchy firmy. W秗骴 stroj眂ych si pa by砤 Weronika Ksi笨kiewicz. Aktorka zaprezentowa砤 秝ietn figur i niez硑 styl. Z ...

 • Katarzyna Glinka zwolni砤 obroty, ale wci笨 pracuje (FOTO)

  Przysz砤 mama nagrywa piosenk. Kasia Glinka ju za nieca砮 trzy miesi眂e zostanie mam. Aktorka, kt髍a spodziewa si syna, zrezygnowa砤 ostatnio z pojawiania si na imprezach i rautach. Wypoczywa i szykuje si do nowej roli. Nie znaczy to jednak, 縠 Glinka zupe硁ie zrezygnowa砤 z zawodowej aktywno禼i. Kilka dni temu aktorka zjawi砤 si ...

 • Gwiazdy na premierze komedii Wyjazd integracyjny (FOTO)

  Glinka z wyra糿ie zarysowanym brzuszkiem. Podobno Polacy na kacach znaj si najlepiej, zw砤szcza tych, kt髍ych dorobili si poza czujnym okiem 縪n/m昕體/narzeczonych. I w砤秐ie o tym jest ta komedia. Zapowiada si prawdziwy hit. Tymczasem na premierze hitem by wyra糿ie zarysowany ci笨owy brzuszek Kasi Glinki, kt髍a jako przysz砤 mama ...

 • Kasia Glinka ujawni砤 p砮 dziecka

  Ch硂piec czy dziewczynka? Kasia Glinka, kt髍a jest w 6. miesi眂u ci笨y, zna ju p砮 dziecka - w ko馽u to ju koniec drugiego trymestru. Aktorka zdradzi砤 magazynowi Show, 縠 urodzi synka. - Niekt髍e kobiety marz o c髍eczce, 縠by wychowa sobie przyjaci蟪k. Ja ciesz si, 縠 to ch硂piec, bo wiem, 縠 relacja mi阣zy matk a synem jest ...

 • Ci昕arna Kasia Glinka na salonach (FOTO)

  W czerni. A dziewczyny ju dotykaj brzucha. Katarzyna Glinka za kilka miesi阠y zostanie mam. Aktorka cieszy si odmiennym stanem i nie rezygnuje z zawodowych przyjemno禼i. Wczoraj pojawi砤 si imprezie promocyjnej ksi笨ki. Ca砤 na czarno, skromna. Ci笨a nie rzuca si jeszcze w oczy. Zobaczcie fotki. ...

 • Kasia Glinka w ci笨y!

  Kiedy rozwi眤anie? Kasia Glinka w ci笨y! Aktorka i jej m笨 Przemys砤w na pocz眛ku przysz砮go roku zostan rodzicami - podajemy za Fakt.pl. Jeszcze kilka tygodni temu mened縠rka gwiazdy zaprzecza砤, jakoby Kasia spodziewa砤 si dziecka. A jednak plotka okaza砤 si by wiarygodn informacj. Na razie aktorka nie komentuje ca砮j sprawy, cho ...

 • Kasia Glinka zostanie mam?

  Je秎i tak, b阣zie to jej debiut w tej roli. 34-letnia Katarzyna Glinka od jakiego ju czasu powtarza砤, 縠 marzy o dziecku. Wszystko wskazywa硂 na to, 縠 jej marzenie si spe硁i硂 i aktorka jest w ci笨y. Ojcem dziecka mia by jej m笨 Przemys砤w Go砫on. Glinka z powodu domniemanej ci笨y mia砤 zmieni nawet swoje plany zawodowe. Zrezygnowa砤 z ...

 • Katarzyna Glinka prosi o pomoc Zienia

  Ju nie chce by szar myszk. Katarzyna Glinka wreszcie si zorientowa砤, 縠 wizerunek to dzi w show-biznesie po硂wa sukcesu. Aktorka, kt髍a do tej pory zostawa砤 pod tym wzgl阣em daleko w tyle za takimi aktorkami, jak Kasia Zieli駍ka czy Ma砱orzata Socha, teraz chce zacz辨 b硑szcze. Ma jej w tym pom骳 Maciej Zie, kt髍ego kreacje uwielbiaj ...

 • Lans gwiazd u Paprockiego i Brzozowskiego (FOTO)

  Na otwarciu ich butiku wypada硂 si pokaza. Otwarcie luksusowego butiku to najlepsza okazja do lansu. Mo縩a nie tylko zapozowa do zdj赕, napi si darmowego drinka, ale jeszcze zgadn辨 jaki przyjemny upominek. No i trzeba pami阾a, 縠 "byle celebryta" zaproszenia na tak imprez nie dostanie. Nic wi阠 dziwnego, 縠 gwiazdki ch阾nie ...

 • Katarzyna Glinka: warkoczyk i sp骴nica z zak砤dkami (FOTO)

  Ju dawno nie widzieli秏y jej w tak grzecznym wydaniu. Katarzyna Glinka potrafi podnie舵 ci秐ienie swoimi seksownymi, pon阾nymi stylizacjami. Pami阾acie j w Ta馽u z gwiazdami? We frywolnych sukienkach popisywa砤 si zgrabnymi nogami i 砤dnym biustem. A tu - niespodzianka! Na premierze w Teatrze Kwadrat Glinka zaprezentowa砤 stonowany i ...

 • Warszawska premiera Och Karol 2 (FOTO)

  Mucha w wieczorowej kreacji, reszta du縪 skromniej. Czy na premiery kinowe wypada przyj舵 w sukni wieczorowej? Anna Mucha nie widzi w tym nic niestosownego. Tym bardziej, 縠 dzi阫i temu znowu mog砤 by w centrum uwagi. Du縪 skromniej, cho r體nie efektownie, prezentowa砤 si Ma砱orzata Socha w koktajlowej sukience od Gosi ...

 • Najbrzydsze zdj阠ia polskich gwiazd 2010 - cz.1 (FOTO)

  Zobaczcie, co straszy硂, obrzydza硂 i 秏ieszy硂. Lista ameryka駍kich najbrzydszych zdj赕 zmotywowa砤 nas, by podobne podsumowanie zrobi te ze zdj阠iami polskich celebryt體. Zacz阬i秏y przegl眃a dochodz眂 do wniosku, 縠 jedna galeria to za ma硂 - dlatego dzi prezentujemy pierwsz cz甓 fotografii, o kt髍ych pokazane na nich osoby ...

 • Makija縪wa wpadka Katarzyny Glinki (FOTO)

  Ca砤 twarz pokryta jasnymi plamami pudru. Czy to nadmierny po秔iech, czy brak dba硂禼i makija縴sty - fakt pozostaje faktem: Katarzyna Glinka zaliczy砤 spektakularn wpadk. Na jednej z imprez aktorka pozowa砤 do zdj赕. Blask fleszy wydoby fatalny efekt bia硑ch plam pudru, kt髍e pokrywa硑 niemal ca潮 twarz gwiazdki. Wyobra縜my sobie min ...

 • Glinka, Czartoryska i Herbu promuj kalendarz (FOTO)

  Najwi阫sz gwiazd i tak by uroczy ocelot. Kalendarz Spe硁ionych Marze to zbi髍 fotografii gwiazd, kt髍ego doch骴 ze sprzeda縴 zasila Fundacj Spe硁ionych Marze. W tym roku na jego kartach mo縠my podziwia m.in. Joann Jab砪zy駍k, Ann Wi秐iewsk, Kasi Glink, Edyt Herbu i Ann Czartorysk. Wszystkie one pojawi硑 si na imprezie ...

 • Gwiazdy na premierze filmu Skrzydlate 秝inie (FOTO)

  Odpowiedni tytu, par znanych twarzy i ju czujemy si jak w domu... Film Skrzydlate 秝inie przyci眊n背 ca砮 mn髎two gwiazd. By na co popatrze. Sasha Strunin pokaza砤 si z pewnym nieznajomym (chocia unika砤 wsp髄nego pozowania i trzymania si za r阠e), a Kasia Glinka pad砤 w obj阠ia Maciejowi Dowborowi. Anna Popek odm砤dza si ...

 • Glinka chce mie cia硂 jak Mucha (FOTO)

  苭iczy pod okiem trenera kole縜nki. <br /> Katarzyna Glinka spotka砤 si z Ann Much na planie filmu Och, Karol! By mo縠 pozazdro禼i砤 kole縜nce zgrabnej, wysportowanej figury, bo - jak donosi eFakt - od niedawna sama 鎤iczy pod okiem trenera Muchy. Glince nie zale縴 na zrzucaniu zb阣nych kilogram體, bo po prostu ich nie ma. Chcia砤by ...

 • Wracaj Tancerze z Kasi Glink (FOTO)

  B阣ziecie 秎edzi odcinki trzeciej edycji serialu? Do jesiennej ram體ki wraca serial Tancerze, kt髍ego dwie poprzednie edycje zdoby硑 spor sympati widz體. Wczoraj odby硂 si spotkanie z aktorami. W秗骴 go禼i pojawi硑 si Kasia Glinka, Dorota Czaja oraz Anna Matysiak. Zobaczcie gar舵 fotek. B阣ziecie ogl眃a ten serial? ...

 • Glinka lubi m昕czyzn z atawistycznym instynktem samca

  Aktorka w "Twoim Stylu". W najnowszym numerze Twojego Stylu Katarzyna Glinka opowiada mi阣zy innymi o swoich relacjach z m昕czyznami. Aktorka jest tradycjonalistk. Bo cho ma oddzielne konto w banku i robi karier w砤snymi si砤mi, u m昕czyzny szuka oparcia i ch阠i do przyjmowania pierwotnych r髄. Dlatego na pytanie, co jest wed硊g niej ...

 • Fina 11 edycji Ta馽a z gwiazdami (FOTO)

  Zobacz, jak wygra砤 Julia Kami駍ka. A ju zdawa硂 si, 縠 Kasia Glinka zwyci阺two w 11. edycji Ta馽a z gwiazdami ma w kieszeni - do samego ko馽a to ona prowadzi砤. Role odwr骳i硑 si po freestyle'u - w obu przypadkach by硂 wzruszaj眂o i podnio秎e. Kasia i Stefano ta馽em opowiadali histori o mi硂禼i, emocjonalnie poruszaj眂 jury i ...

 • Taniec z gwiazdami 11 - wygra砤 Julia Kami駍ka

  To dopiero niespodzianka! Fina obecnej, 11. edycji Ta馽a z gwiazdami zdawa si bole秐ie ma硂 pasjonuj眂y, w por體naniu do walki Anna Mucha kontra Natasza Urba駍ka z poprzedniego sezonu. Za to koniec zaskoczy wszystkich. Widzowie przewidzieli wynik ju tydzie temu - by硂 jasne, 縠 wygra Kasia Glinka. Jednak z Kryszta硂w Kul w ...

 • Czy Kasia Glinka wygra Taniec z Gwiazdami?

  W naszej sondzie to ona prowadzi. Tydzie temu zadali秏y pytanie, o to, komu kibicujecie Ta馽u z gwiazdami. Okazuje si, 縠 nieznacznie prowadzi Kasia Glinka. Czy to ona zostanie zwyci昕czyni 11. edycji show? Bardzo mo縧iwe, cho konkurencja jest du縜, bo Julia Kami駍ka te ma swoich wiernych fan體. Je秎i jeszcze nie wzi阬i禼ie udzia硊 ...