Katarzyna Kanclerz

14-10-2018
Odszukane plotki:

Katarzyna Kanclerz

 • Wi秐iewski b阣zie doradza Isis Gee

  "Mam nadziej przekaza jej w砤禼iwe sugestie odno秐ie Eurowizji." W swoim najnowszym wpisie na oficjalnym blogu Micha Wi秐iewski robi z siebie guru. No, prawie. Wokalista jest przekonany, 縠 wie, co zrobi, by zdoby serca publiczno禼i na ca硑m 秝iecie. Spotykam si z Isis i mam nadziej przekaza jej w砤禼iwe sugestie apropos Eurowizji - ...

 • Wi秐iewski chce ugody

  Kanclerz: "S硊chaj眂 j眐aj眂ego si Micha砤, wybaczy砤m mu." Micha Wi秐iewski wci笨 podkre秎a, 縠 Katarzyna Kanclerz ju dawno przesta砤 by jego przyjaci蟪k. Na blogu mo縩a zobaczy jej zdj阠ia w domowym zaciszu i nie tylko podpisywane tylko "wybaczcie, ale nie mog砮m si powstrzyma". 痽cie na Gor眂o informuje, 縠 na sali s眃owej nie ...

 • Dlaczego Rubik zerwa wsp蟪prac z Kanclerz?

  Nie chce m體i, ale mo縠 mie z tego powodu nieprzyjemno禼i. Piotr Rubik zerwa wsp蟪prac z Katarzyn Kanclerz, a Micha Wi秐iewski zd笨y mu ju pogratulowa. Ma硂 tego, lider Ich Troje powiedzia 痽ciu na Gor眂o, 縠 ma zamiar wezwa kompozytora na 秝iadka i sam ch阾nie b阣zie jego 秝iadkiem na rozprawie. - Takich decyzji nie podejmuje si ...

 • Wi秐iewski: Kanclerz knuje na Rubika

  B阣zie wojna na oczach wszystkich. Micha Wi秐iewski jak obiecuje, to du縪. Jak wylewa pomyje, to w wiadrze si nie mieszcz. Ostatni wpis na swoim blogu po秝i阠i wojnie z dawn menad縠rk, Katarzyn Kanclerz (pisownia oryginalna): KRZYSZTOF OWCZAREK /zapewne zda relacj z rozprawy w wawie/, ostatni przydupas KATARZYNY KANCLERZ i ...

 • Rubik ju nie pracuje z Kanclerz

  Wi秐iewski gratuluje. Piotr Rubik nie wsp蟪pracuje ju z menad縠rk Katarzyn Kanclerz, kt髍a wcze秐iej dba砤 o karier Micha砤 Wi秐iewskiego, a obecnie zajmuje si Mandaryn. Na swojej stronie internetowej potwierdza: W dniu 16 marca 2008 zako馽zy砮m wsp蟪prac mened縠rsk z pani Katarzyn Kanclerz. W zwi眤ku z tym wygasaj wszelkie ...

 • Rubik zarobi 5 milion體 w USA

  Kompozytor rusza na podb骿 Ameryki. Fakt uwielbia liczy pieni眃ze. Zw砤szcza gwiazd. Dzisiaj podaje, 縠 Piotr Rubik w Stanach Zjednoczonych zarobi 2 miliony 400 tysi阠y z硂tych za kilka koncert體 i 2 miliony 500 tysi阠y z硂tych za muzyk filmow. - Koncerty ciesz si tak wielkim zainteresowaniem, 縠 ju wyprzedano prawie wszystkie bilety. ...

 • Powa縩e problemy finansowe Wi秐iewskiego

  Nie ma na adwokata, ale 縴je ponad swoje mo縧iwo禼i? Micha Wi秐iewski sp阣zi sylwestrow noc z 縪n (w 9 miesi眂u ci笨y!) i znajomymi na Wyspach Zielonego Przyl眃ka. Taka podr罂 nie jest na pewno tania, a... No w砤秐ie. Muzyka czeka wiele wydatk體. Jakich? sdzki Urz眃 Skarbowy 禼iga go z powodu niewp砤cenia ok. 700 tys. z z tytu硊 podatk體. ...

 • Zach砤nny Rubik

  Modny i drogi kompozytor. Jak d硊go? Piotr Rubik zrobi si modny. Czy w dobrym gu禼ie, to ju sprawa dyskusyjna, bo ka縟y ma inne zdanie na ten temat. Odk眃 jednak jego menad縠rk jest Katarzyna Kanclerz, za skomponowanie utwor體 bierze gigantyczne pieni眃ze. Twoje Imperium podaje nawet kwoty - dochodz do miliona z硂tych. Za ...

 • Wi秐iewski znowu atakuje Kanclerz

  Dla Rubika ciep砮 s硂wa. Micha Wi秐iewski opisa na swoim blogu spotkanie z Piotrem Rubikiem, z kt髍ym pr骲owa od dawna nawi眤a kontakt, w celu wymiany informacji na temat Kasi Kanclerz. spotka砮m na miss polski piotra rubika - pisze na swoim blogu Micha Wi秐iewski. - strasznie ciep硑 cz硂wiek. niesamowity. chcia砮m go pozna ju wtedy gdy ...

 • Wi秐iewski o Katarzynie Kanclerz i starciu z policjantem

  "Nasraj, a sam zostaniesz obsrany!" Ostatnio g硂秐o jest o domniemanym ko馽u kariery muzycznej Mandaryny. Wszystkiemu winna ma by Katarzyna Kanclerz. Micha Wi秐iewski widocznie nadal tak my秎i, ale mimo wszystko oferuje by砮j 縪nie "pomoc". nie pytajcie o KK w swoich mailach - wszystko b阣zie ju wiadomo nied硊go - samo z siebie. s眃u ...

 • Mandaryna nie umar砤

  Ona powr骳i! Na jej temat pojawiaj ci眊le nowe informacje. Tajemniczy brunet u boku, konflikt z menad縠rk itd. itp. Jak jest naprawd? Super Express podpyta o najbli縮ze plany sam zainteresowan. Mandaryna pracuje nad kolejn p硑t. Termin wydania by ju kilkakrotnie przek砤dany, jednak to nie oznacza, 縠 dzieje si co ...