Kim Kardashian Zdj阠ia

14-10-2018
Wszystko o: Kim Kardashian Zdj阠ia - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Kim Kardashian Zdj阠ia

 • Kim Kardashian nie mia砤 czasu na stylizacj? (FOTO)

  Wyj禼ie z dzieckiem to nie bu砶a z mas砮m. Kim Kardashian (35 l.) otoczona sztabem asystent體, nia i pomocy domowych ka縟ego dnia mo縠 wygl眃a jak milion dolar體. Zobacz: Kim Kardashian WYRZUCI Kanye Westa z domu! Fryzura, makija, odpowiednio dobrana stylizacja - efekt WOW! wymaga czasu. Gdy Kim przesiaduje przed lustrem, kto musi si ...

 • Kim Kardashian mia砤 robion liposukcj - oto efekty (FOTO)

  Siostry nie wierz Kim. Po urodzeniu Sainta Kim Kardashian (35 l.) narzuci砤 sobie rygor, dzi阫i kt髍emu mia砤 w kr髏kim czasie doj舵 do wagi sprzed ci笨y. Przed ci笨 celebrytka wa縴砤 61 kilogram體 - tak przynajmniej twierdzi. Po kilku miesi眂ach wyrzecze i trening體 waga Kim spad砤 do 63,5 kg. Kim uzna砤 to za wielki sukces i pochwali砤 si ...

 • Kiedy Kim Kardashian by砤 asystentk Paris Hilton... (FOTO)

  Dawne przyjaci蟪ki, do niedawna sk丑cone, spotka硑 si po latach na Ibizie! Kim Kardashian (33 l.) to dzi bezapelacyjnie kr髄owa tabloid體. Seksowna pi阫no舵 z wielkim hukiem zrzuci砤 z tronu inn celebrytk, kt髍a przez kilka lat by砤 numerem 1 wszystkich plotkarskich medi體 - Paris Hilton (33 l.) I pomy秎e, 縠 kilka lat temu Kim by砤 ...

 • Kim Kardashian na swoim baby shower (FOTO)

  Kilka dni p蠹niej obdarowa j Kanye West. Wszyscy z niecierpliwo禼i czekali na relacj z baby shower u Kardashian體. Zastanawiali秏y si te, kto na tej imprezie si zjawi, czy przyjdzie Kanye West i przygl眃ali秏y si dekoracjom ogrdu, w kt髍ym by硂 urz眃zone przyj阠ie. Zapomnieli秏y jednak o najwa縩iejszym, czyli o mamie, kt髍a tego dnia ...

 • Baby shower u Kardashian體! (FOTO)

  Zobacz zdj阠ia z imprezy zorganizowanej dla dziecka Kim. Kim Kardashian z niecierpliwo禼i czeka na narodziny swojego dziecka. Mi阣zy innymi dlatego, 縠 ma ju do舵 swojego cia砤, md硂禼i i puchn眂ych st髉. Chc眂 wi阠 uczci ten wielki dzie, celebrytka zorganizowa砤 baby-shower. Taka impreza to popularny w Stanach Zjednoczonych zwyczaj ...

 • Kardashian: Nie musz ju chodzi z piersiami na wierzchu

  Kim odkry砤 nowe oblicze seksapilu w ci笨y. Kim Kardashian zyska砤 niema硑 rozg硂s dzi阫i obcis硑m kreacjom i szpilkom noszonym podczas zaawansowanej ci笨y. Pono za wyb髍 rzeczy, kt髍e na siebie zak砤da nie s odpowiedzialni styli禼i, a Kanye West. W najnowszym wywiadzie dla Now, Kim postanowi砤 si wyt硊maczy ze swoich stylizacji. Chcia砤m ...

 • Kim Kardashian w szpilkach do 9 miesi眂a ci笨y? (FOTO)

  Celebrytka NIGDY nie rezygnuje z obcas體. Kim Kardashian b阣眂 w ci笨y zyska砤 wi阫sz s砤w ni kiedykolwiek wcze秐iej. Celebrytka niemal ca潮 dob jest pod obserwacj paparazzich, co swoj drog niespecjalnie jej przeszkadza. Kim bez wzgl阣u na samopoczucie zawsze stara si wygl眃a jakby dopiero co zesz砤 z czerwonego dywanu. Niestety mimo ...

 • Kim Kardashian t阺kni za swoim dawnym cia砮m? (FOTO)

  Wci笨 wstawia zdj阠ia na kt髍ych nie ma ci笨owego brzuszka. Wiele m體i si o nieudanym zwi眤ku Kim Kardashian i Kanye Westa. Celebrytka mimo b硂gos砤wionego stanu nie wygl眃a na wniebowzi阾, a jej partner zd笨y ju zyska miano medialnego buca. Najwyra糿iej ich 縴cie przesta硂 ju opiera si na niezobowi眤uj眂ych randkach, dzikiej ...

 • Nowe zdj阠ia i nowe plotki z 縴cia Kim Kardashian (FOTO)

  Nie chce rodzi w Stanach! W ubieg硑m tygodniu Kim Kardashian i Kanye West zn體 go禼ili w Pary縰. To nie przypadek ani nie interesy - tym razem do stolicy Francji par 禼i眊n瓿y sprawy osobiste. Portal TMZ poda, 縠 Kim chce urodzi swoje pierwsze dziecko w砤秐ie w Pary縰. Powod體 jest kilka. Po pierwsze - we Francji panuje bardziej ...

 • Kim Kardahian zjada wszysto - nie zrezygnowa砤 ze s硂dyczy

  A m體i砤, 縠 w ci笨y ma s砤bo舵... do marchewki. W wywiadzie dla telewizji E! Kim Kardashian powiedzia砤, 縠 w czasie ci笨y pokocha砤 marchewk i dipy. Celebrytka stwierdzi砤, 縠 z jej menu znikn瓿o sporo tucz眂ych przek眘ek, zrezygnowa砤 mi阣zy innymi z czekolady. Nowy In Touch Weekly rozwiewa z硊dzenia, jakoby Kim faktycznie zdrowo si ...

 • Kim Kardashian seksowna w ci笨y (FOTO)

  Obcis砮 spodnie, du縴 dekolt i buty na wysokich obcasach. Na pocz眛ku ci笨y Kim Kardashian wyra糿ie "klapn瓿a". Zacz瓿a zak砤da lu糿e koszule, za du縠 spodnie i zakrywaj眂e figur marynarki. Tuszuj眂 kr眊砮 kszta硉y dodawa砤 sobie kilogram體 swoim strojem. Ostatnio jednak wraca do korzeni. Zn體 ch阾nie wskakuje w dopasowane fasony. ...

 • Kim Kardashian przesadza z 鎤iczeniami?

  W obawie, 縠 przytyje, 鎤iczy codziennie. Kim Kardashian panicznie boi si przyty - to ju wiemy. A 縠 w ci笨y przybiera si na wadze 秗ednio 10-12 kilo (bywa, 縠 i dwa razy wi阠ej), gwiazdka boi si szczeg髄nie. Przera縜 j wizja wielkiego brzucha, oraz jeszcze wi阫szej pupy, kt髍a i tak jest ogromna. St眃 wizyty na si硂wni. Kim trenuje ...

 • Kim Kardashian pochwali砤 si ci笨owym brzuszkiem! (FOTO)

  Pierwszy raz oficjalnie. Mimo 縠 zdj阠ia Kim Kardashian codziennie ukazywa硑 si w sieci, na pr罂no paparazzi polowali na fotk rosn眂ego brzuszka Kardashianki - Kim skutecznie go ukrywa砤. W ko馽u celebrytka, kt髍a jest obecnie w czwartym miesi眂u ci笨y, zdecydowa砤 si oficjalnie pokaza sw骿 ci笨owy brzuch. Na fotografii, kt髍 wrzuci砤 ...

 • Kim Kardashian nie rezygnuje z 鎤icze na si硂wni (FOTO)

  Ona naprawd musi ba si, 縠 przytyje. Kim Kardashian swoj tzw. karier zawdzi阠za - poza seks-ta秏ie rzecz jasna - s硑nnej figurze. Nic dziwnego, 縠 mo縠 mie obawy zwi眤ane z ci笨. W show Kim & Kourtney Take Miami celebrytka 縜li砤 si, 縠 "jej pupa b阣zie wygl眃a ogromnie". Mo縠my j pocieszy - ju tak jest, nie trzeba czeka na si骴my ...

 • Kim Kardashian na Tygodniu Mody w Pary縰 (FOTO)

  Nie na wszystkie pokazy dosta砤 zaproszenia. Kim Kardashian chce uwa縜 si za cz甓 秝iata wielkiej mody. I cho naprawd wa縩e postaci wci笨 j ignoruj (nie zapominajmy o wielkiej niech阠i, jak darzy j Anna Wintour, szefowa ameryka駍kiego Vogue'a), to celebrytka wybra砤 si w tym roku na Paryski Tydzie Mody i z dum pozowa砤 u boku Stephane'...

 • Kim Kardashian wr骳i砤 z Pary縜 (FOTO)

  W zupe硁ie innym stylu. Ci昕arna Kim Kardashian musi jako radzi sobie z tym, 縠 b阣zie jej coraz wi阠ej. Ju teraz zmienia styl ubierania si. Jest coraz obszerniej - mo縩a domy秎a si, 縠 pod t koszul ju rysuje si zaokr眊lony brzuszek. Poza kszta硉ami zwi眤anymi z ci笨 Kim po prostu wcze秐iej przyty砤. St眃 potrzeba wymiany ...

 • Kim i Kanye ODRZUCILI propozycj sprzeda縴 zdj赕 dziecka

  Mogli zarobi 3 miliony. To do nich niepodobne. A to zaskoczenie - Kim Kardashian i Kanye West odrzucili szans na poka糿y zarobek. W zamian za pierwsze zdj阠ia dziecka oferowano im 3 miliony dolar體, ale para odm體i砤. Pono by砤 to pierwsza oferta, a z硂縴 j tabloid europejski. Mo縩a kiwa z uznaniem g硂w, ale nie spieszmy si - ...

 • Dziecko Kim Kardashian pojawi si w jej reality show

  Ma砤 gwiazda mimo woli? Kim Kardashian ani my秎i fundowa dziecku prywatno舵. Skoro sama jej nie ma, jej potomek te nie ma co liczy na to, 縠 media dadz mu spok骿. Albo jej, bo jeszcze za wcze秐ie, by okre秎i p砮 dziecka. Wiadomo ju, 縠 w najnowszych odcinkach Keeping Up With The Kardashians pojawi si te Kanye West. Dla Kim to ...

 • Kim Kardashian panicznie boi si, 縠 przytyje

  To dlatego ca硑 czas chadza na si硂wni. Kim Kardashian jest w trzecim miesi眂u ci笨y i cho ju narzeka na zwi眤ane z tym dolegliwo禼i, gwiazdka nie rezygnuje z dotychczasowego trybu 縴cia, poza niewielkimi zmianami. Oczywi禼ie nie pije alkoholu i nie jada sushi, na kt髍e ma wielk ochot. Wci笨 jednak pojawia si na imprezach (prowadzi砤 m.in....

 • Kim Kardashian narzeka na ci笨

  Ci眊nie j do sushi, a nie mo縠 tego je舵. Ci笨a - cudowny czas oczekiwania. C罂, dla Kim Kardashian wcale nie taki cudowny. Gwiazdka, kt髍a jest w 3. miesi眂u ci笨y, narzeka na b硂gos砤wiony stan. - To nie jest wcale takie fajne - wyzna砤. - Mam nasilaj眂e si b髄e. Poza tym jest senna, ale z tym radzi sobie drzemi眂 w ci眊u dnia. - ...

 • Kim Kardashian i Kanye West gospodarzami Sylwestra

  Ci昕arna Kim ju wygl眃a na wi阫sz... W poniedzia砮k 秝iat obieg砤 wiadomo舵, 縠 Kim Kardashian i Kanye West spodziewaj si dziecka. Gwiazdka jest w ok. trzecim miesi眂u ci笨y. Portale plotkarskie ju wyliczy硑, 縠 dziecko zosta硂 pocz阾e podczas wycieczki pary do Rzymu. Raper wiadomo舵 o ci笨y og硂si sam, za razem poprowadzili ...

 • Kanye West og砤sza: Kim Kardashian jest w ci笨y!

  Przepowiednia jasnowidza si spe硁ia? A to dopiero: Kanye West oficjalnie og硂si wczoraj, 縠 jego dziewczyna, Kim Kardashian, spodziewa si dziecka. Jak wida w plotkach by硂 ziarno prawdy, bo o tym, 縠 Kim jest w ci笨y, m體iono ju od jakiego czasu. Wie禼i potwierdzi te portal E! Online, kt髍y na bie勘co publikuje wszystkie wie禼i ...

 • Kim Kardashian w seksownej wersji (FOTO)

  We francuskim magazynie Factice. Przepis wygl眃a na prosty. Nale縴 wzi辨 Kim Kardashian, koronkow, seksown bielizn, godziny pracy stylist體, makija縴st體 i dorzuci spor szczypt photoshopowych zabieg體. Wynik? Sam seks. Trzeba przyzna, 縠 Kim Kardashian nigdy nie wygl眃a砤 tak apetycznie jak na fotografiach w najnowszym wydaniu magazynu ...

 • T阺kni za karnawa砮m w Rio? (FOTO)

  Nasza ulubiona celebrytka w akcji. Czy縝y Kim Kardashian zat阺kni砤 do karnawa硊 w Rio? Takie mamy wra縠nie ogl眃aj眂 ostatnie, seksowne zdj阠ia celebrytki. Gwiazda reality show paradowa砤 dwa dni temu po ulicach Miami w towarzystwie przyjaciela. Ubrana w mini i top obszyty uroczymi fr阣zlami b硑skawicznie sta砤 si obiektem zainteresowania ...

 • Czy po Kim Kardashian wida efekty odchudzania?

  Nadal wybiera lu糿e tuniki, ale... Wakacyjne rozpasanie Kim Kardashian sprawi硂, 縠 celebrytka przyty砤 par kilo, a jej sylwetka - i tak ju kr眊砤 - zacz瓿a robi si ci昕ka. Trzeba by硂 podj辨 natychmiastowe kroki w celu unikni阠ia katastrofy, co te Kim uczyni砤. Wszem i wobec o秝iadczy砤, 縠 przechodzi na diet, odpuszcza sobie lody i ...

 • Kim Kardashian bez makija縰 (FOTO)

  Celebrytka pozbawiona sztucznych rz阺 nie jest ju tak ch阾na na ustawki. Kim Kardashian znana jest z systematycznego ustawiania si z paparazzi. Okazuje si jednak, gdy na twarzy celebrytki nie ma pudru i sztucznych rz阺 to spotkanie z fotografem ju nie wywo硊je u niej a takiego entuzjazmu. W takich sytuacjach Kim spuszcza g硂w i robi ...

 • Pupa Kim Kardashian wita nowy dzie (FOTO)

  Oczywi禼ie na si硂wni. Kim Kardashian co prawda ostatnimi czasy zda砤 si narzuci na siebie kilka kilo, ale gwiazdka dba o to, by jej bujne kszta硉y nie sta硑 si zbyt bujne i od czasu do czasu odwiedza si硂wni. Obcis砮 legginsy to element zestawu obowi眤kowego - podkre秎aj pup, a media znowu b阣 mia硑 o czym pisa, bo du縴 ty Kim to ...

 • Wiecie, gdzie Kim Kardashian chodzi na randki? (FOTO)

  Restauracja? Nie. Kawiarnia? Nie. Ulubiony spos骲 sp阣zania czasu przez siostry Kardashian? Oczywi禼ie shopping! Celebrytki do tego stopnia kochaj chodzi po butikach i salonach, 縠 ostatnio urz眃zi硑 sobie zakupy w towarzystwie swoich m昕czyzn. Kourtney towarzyszy Scott Disick, Kim - Kanye West. A 縠 obaj panowie r體nie lubi ...

 • Kim Kardashian uciek砤 przed huraganem do Miami (FOTO)

  I posz砤 na zakupy. Huragan Sandy daje si ju we znaki mieszka馽om wschodniego wybrze縜 USA. Na uderzenie wiatru i wody od kilku dni szykowa si mi阣zy innymi Nowy Jork. Przebywaj眂a w mie禼ie Kim Kardashian zdecydowa砤 si nie kusi losu. Spakowa砤 manatki i - kiedy jeszcze warunki pozwala硑 - wyfrun瓿a z Nowego Jorku. Teraz Kim ...

 • Kim Kardashian zabra砤 kociaka do fryzjera (FOTO)

  Biedny maluch sprawia wra縠nie przera縪nego. Czy縝y Kim Kardashian nie mia砤 jeszcze do舵 star i konflikt體 z organizacj PETA? Najs硑nniejsza Kardashianka, kt髍a jest od jakiego czasu w砤禼icielk uroczego kociaka o imieniu Mercy, dok砤da wszelkich stara, aby zapracowa na miano dobrej pa馽i. Szkoda tylko, 縠 nie zdaje sobie sprawy, 縠 ...

 • Kim Kardashian w kosmicznych botkach (FOTO)

  Oddaje si szale駍twu. Czytaj wi阠ej: Co to za sexy mama? Kim Kardashian ma r罂ne s砤bo禼i. Lody, s硂dko禼i, pi阫ne samochody, kosmetyki... Niegrzeczni ch硂pcy, zakupy. I w砤秐ie temu ostatniemu szale駍twu Kardashianka odda砤 si kilka dni temu. W salonach Kim towarzyszy砤 ekipa reality show, kt髍a sumiennie udokumentowa砤 ka縟y gest ...

 • Kim Kardashian przygotowuje si do 秎ubu? (FOTO)

  Mierzy sukni 秎ubn, farbuje w硂sy... Kim Kardashian lubi prowokowa. Najnowsze zdj阠ia, kt髍e wrzuci砤 na swojego Twittera, mog rodzi plotki o jej rych硑m 秎ubie z Kanye Westem. Plotki, kt髍e roznieci砤 za pomoc zdj阠ia w bia砮j sukni z g酬bokim dekoltem na plecach, nie usta硑 nastepnego dnia. Zosta硑 dodatkowo podtrzymane przez kolejn ...

 • Kim zrobi砤 sobie afro a'la Diana Ross (FOTO)

  Ale makija przywodzi na my秎 drag queen. Kiedy Kim Kardashian si nudzi, a 縠 takie chwile nie nale勘 do rzadko禼i... mo縠my spodziewa si nowych zdj赕 z jej bogatego 縴cia prywatnego. Tym razem nie pozuje w bikini. Skoncentrowa砤 si na w硂sach i twarzy. Wpad砤 na pomys metamorfozy w stylu piosenkarki Diany Ross i zafundowa砤 sobie afro. ...

 • Kim jest fank lateksu (FOTO)

  O czym jeszcze nie wiemy? Pi阫na Kim Kardashian nie ka縠 czeka d硊縠j ni kilka dni na nowe zdj阠ia. Twitter musi by karmiony przez ni regularnie! Czy 31-latka nie cierpi przypadkiem na mi硂舵 do w砤snego odbicia w lustrze? Jedno ze zdj赕 pokazuje j w砤秐ie wpatrzon w lusterko... Inne zdj阠ia to s硑nna Kardashianka w seksownym ...

 • Co robi Kim Kardashian, gdy si nudzi? (FOTO)

  Odpowied mo縠 by tylko jedna: cyka fotki. Cho Kim Kardashian cz阺to narzeka na brak wolnego czasu, okazuje si, i jej tak縠 nie jest obca nuda. Odpowied na pytanie, co celebrytka robi w takich chwilach mo縠 by jedna: cyka zdj阠ia, kt髍e nast阷nie z pr阣ko禼i 秝iat砤 wrzuca do internetu. Przy okazji zrobi wszystko, aby wpisy ...