Kinga Duda

14-10-2018
Wszystko o: Kinga Duda - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Kinga Duda

 • Kinga Duda osi眊n瓿a wielki sukces! C髍ka prezydenta jest prymusk?

  W砤dze UJ nie maj w眛pliwo禼i. Kinga Duda nie mia砤 砤twego 縴cia na swojej uczelni w ostatnim czasie. Zobacz te: Kinga Duda si ZAR蔆ZY?! Kiedy 秎ub? Media plotkarskie rozpisywa硑 si o tym, 縠 zar體no "koledzy", jak i nauczyciele akademiccy jasno dawali do zrozumienia, 縠 nie akceptuj polityki jej ojca. Kobieta mimo takich ...

 • Kinga Duda si隊ZAR蔆ZY?! Kiedy 秎ub?

  O wszystkim informuje... Agnieszka Jastrz阞ska. Jak "dowiedzia si" portal Jastrz眀 Post Kinga Duda si zar阠zy砤. Zobacz te: Gwiazda Top Model wy秏iewa pozycj Kingi Dudy w rankingu CKM! Agnieszka Jastrz阞ska informuje przy tym, 縠 ukochanym c髍ki prezydenta jest Bart硂miej Staszczak, student medycyny. Jak m體i znajoma Dudy: To ...

 • Kinga Duda mia砤 pod g髍k na uczelni?

  C髍ka prezydenta nie mo縠 liczy na taryf ulgow. Kiedy Andrzej Duda zosta prezydentem, kolorowe media ucieszy砤 wiadomo舵, 縠 g硂wa pa駍twa ma pi阫n, m硂d c髍k. Wiadomo, jaki by pow骴 tej rado禼i - mo縩a by硂 przypuszcza, 縠 prezydent體na b阣zie - na przyk砤d tak jak Aleksandra Kwa秐iewska - aktywna w show-biznesie. Zobacz: Gwiazda Top ...

 • Gwiazda Top Model wy秏iewa pozycj Kingi Dudy w rankingu CKM!

  Czy na pewno powinna j krytykowa? Justyna cja Pawlicka, kt髍a by砤 jedn z uczestniczek Top Model, wy秏ia砤 ranking najseksowniejszych kobiet wg CKM. Dlaczego? Ot罂 wed硊g niej jest on co najmniej... niesprawiedliwy. Zobacz te: Kinga Duda w lipcowym numerze CKM Kinga Duda w CKM Wed硊g tego magazynu, c髍ka Andrzeja Dudy uplasowa砤 ...

 • Kinga Duda w lipcowym numerze CKM

  Jak wypad砤? Na rynku jest ju nowy, jubileuszowy numer magazynu CKM. Czasopismo Ka縟ego M昕czyzny ko馽zy w砤秐ie 18 lat. W specjalnym numerze znalaz si mi阣zy innymi ranking najseksowniejszych Polek. Zobacz: A najseksowniejsz Polk wg CKM zosta砤.... (FOTO) Pierwsze miejsce w rankingu zaj瓿a Sandra Kubicka, kt髍 okrzykni阾o "...

 • A najseksowniejsz Polk wg CKM zosta砤.... (FOTO)

  My ju wiemy! Magazyn CKM to jeszcze nastolatek, ale jednak dojrza硑 - na tyle, by 秝i阾owa w najlepsze, bo to ju 18. urodziny. Z tej okazji redakcja przygotowa砤 ranking... nie, nie 18, a a 50 najwspanialszych, najgor阾szych, najseksowniejszych kobiet w Polsce. Hot w sam raz na nadchodz眂e upa硑. Z ustalon kolejno禼i mo縩a si spiera ...

 • Czy Kinga Duda zostawi Krak體 i zamieszka w Warszawie?

  Atmosfera na uczelni nie jest pono najlepsza. Kinga Duda (20 l.) nie ma lekko. Mimo 縠 jest c髍k g硂wy pa駍twa, wcale nie ma z g髍ki. Ba! W niekt髍ych sferach c髍ka Andrzeja Dudy musi by przygotowana na krytyk - nawet, je秎i to jej tata, a nie ona, podejmuje kroki, kt髍e nie podobaj si wszystkim wyborcom. Andrzej Duda o swojej maturze i ...

 • Andrzej Duda o swojej maturze i byciu dziadkiem

  Jaki egzamin zdawa? I czy jest gotowy na to, by Kinga Duda da砤 mu wnuka? Dzi阫i "nocnym Polak體 rozmowom" Andrzej Duda (44 l.) (kt髍y urodzi si - tak samo jak na przyk砤d Megan Fox) 16 maja i nied硊go b阣zie 秝i阾owa swoje urodziny) uchyla r眀ka wielu tajemnic g硂wy pa駍twa. Zobacz: Andrzej Duda twittuje po nocach Niedawno wszystkie ...

 • Agata Duda pokaza砤 swoje stare zdj阠ie w d硊gich w硂sach

  Kinga Duda wygl眃a jak jej siostra bli糿iaczka! Odk眃 Agata Duda (44 l.) zacz瓿a pojawia si publicznie, da砤 si nam pozna jako blondynka w kr髏kich w硂sach z grzywk zaczesan na bok. Przyzwyczajeni do jej wizerunku zwr骳ili秏y uwag na starsz fotografi, kt髍 Pierwsza Dama wrzuci砤 na sw骿 Twitter jaki czas temu. Zobacz: Kinga Duda w ...

 • Nowa ustawa antyaborcyjna: Gdzie jest Kinga Duda?!

  Czy c髍ka prezydenta wyrazi W KO袰U swoje zdanie na ten temat?! Najwi阫sz kontrowersj w ostatnim czasie jest nowa ustawa antyaborcyjna, przygotowana przez "ekspert體 Instytutu Ordo Iuris". Zak砤da ona ca砶owity zakaz aborcji, nawet je秎i wynika z gwa硉u lub zagra縜 縴ciu matki lub dziecka. Kar ma by nawet 3 lata wi陑ienia za NIEUMYNE ...

 • Kinga Duda w modnym klubie (Instagram)

  Randka czy lans? Odk眃 Kinga Duda (20 l.) zadecydowa砤 o przeprowadzce do Warszawy, jej 縴cie zmieni硂 si o 180 stopni. Cho jeszcze na dobre nie wprowadzi砤 si do stolicy, to korzysta z urok體 wolnego czasu po zako馽zonej sesji. C髍ka Andrzeja Dudy stwierdzi砤, 縠 studia s dla niej bardzo wa縩e. Przyzna砤 przy tym nawet to, 縠 rozsta砤 si ...

 • Kinga Duda i Maciej Musia na j陑ykach

  Prezydent體na zabra砤 aktora do pa砤cu. Jaki czas temu plotkarskie media prze縴wa硑 z King Dud jej rozstanie z ch硂pakiem. Oficjalnie prezydent體na zamkn瓿a romantyczny etap swego 縴cia z powodu... braku czasu. Studentka 1. roku prawa ma teraz mn髎two pracy - pierwsza sesja, trudne egzaminy - wiadomo, jak jest. Czytaj te: Agentka Joanny ...

 • Agentka Joanny Krupy oceni砤 urod Kingi Dudy

  Co o niej powiedzia砤? Coraz g硂秐iej jest o Kindze Dudzie, 秎icznej c髍ce naszego prezydenta. Cho sama nie zabiega o popularno舵, nie maj眂 nawet profil體 w mediach spo砮czno禼iowych, to ka縟a nowinka z jej 縴cia elektryzuje polskie media. W przeciwie駍twie do Kasi Tusk, m硂da c髍ka Andrzeja Dudy, rzadko wypowiada si publicznie. Z tego ...

 • Kuba Wojew骴zki mocno zakpi z Kingi Dudy

  Przesadzi? Nie od dzi wiadomo, 縠 Kuba Wojew骴zki jest typowym showmanem i ma ci阾y j陑yk. Wiele gwiazd zd笨y硂 ju od niego oberwa. Kuba bywa bezlitosny nawet dla swoich go禼i w programie. Wojew骴zki prywatnie spotyka si z modelk, Renat Kaczoruk. Ostatnio swoich si w modelingu spr骲owa硑 Iga Lis i Kinga Duda. Wojew骴zki skomentowa ich ...

 • Kinga Duda odesz砤 od ch硂paka: Stawiam na nauk!

  Karol przegra z ksi笨kami. O zwi眤ku pi阫nej c髍ki prezydenta m體i硂 si ju od czerwca poprzedniego roku, kiedy zamiast wyjecha do swoich rodzic體 w Warszawie wybra砤 mieszkanie ze swoim partnerem Karolem Sobatowskim. Czytaj wi阠ej: Kinga Duda bohaterk mem體 - nied硊go egzamin z... Czy zrozumia砤, 縠 w Jej wieku najwa縩iejsza jest dobra ...

 • Kiga Duda te zosta砤 modelk! (FOTO)

  Wypad砤 lepiej ni Iga Lis? Bycie c髍k prezydenta to nie lada wyzwanie. Aleksandra Kwa秐iewska dobrze wykorzysta砤 swoje pi赕 minut- mia砤 rubryk w czasopi秏ie, bywa砤 na salonach, prowadzi砤 program, uczestniczy砤 w Ta馽u z gwiazdami. Teraz na 秝ieczniku jest Kinga Duda. Media ch阾nie rozpisuj si o Kindze. Wystarczy, 縠 zdarzy jej si ...

 • Kinga Duda bohaterk mem體 - nied硊go egzamin z...

  ...prawa konstytucyjnego. Kiedy prezydent Andrzej Duda forsowa niedawno swoj wizj sk砤du Trybuna硊 Stanu, niekt髍zy profesorowie z Alma Mater Dudy, czyli Uniwersytetu Jagiello駍kiego, grzmieli w mediach, 縠 wstydz si, i ich nobliwa akademia wyda砤 na 秝iat prawnik體, kt髍zy nie szanuj - ich zdaniem - prawa. Sp髍 o Trybuna da te ...

 • Czy Kinga Duda zamieszka ze swoim ch硂pakiem?

  Media dbaj o cnot prezydent體ny. Dzi kolorowa prasa skupia si na wywiadzie, jakiego tygodnikowi Dobry Tydzie udzieli dziadek Kingi Dudy, Jan Duda. Senior rodu m體i w nim mi阣zy innymi o tym, czy jego wnuczka planuje wsp髄ne mieszkanie z ch硂pakiem. Kinga Duda, kt髍a uczy si na 1. roku prawa Uniwersytetu Jagiello駍kiego, jest zwi眤ana z ...

 • Czesi por體nali King Dud do...

  Mamy powody do dumy? Ju podczas kampanii zrobi硂 si o niej g硂秐o. Wielu pyta硂, czy zostanie celebrytk i, czy zast眕i Kasi Tusk. Zainteresowanie King Dud wci笨 nie s砤bnie. 20-letnia studentka prawa zwr骳i砤 uwag nie tylko Polak體. Czeski tabloid po秝i阠i w砤秐ie obszerny artyku c髍ce Andrzeja Dudy. Dziennikarze nie kryli zachwytu ...

 • Dorota Wr骲lewska chwali Pierwsz Dam i jej c髍k (FB)

  Agata Duda i Kinga Duda: "Wszystko jest dopi阾e na ostatni guzik." Z wynikami wybor體 prezydenckich mo縩a si zgadza, mo縩a si z nich nawet bardzo cieszy. Mo縩a te kompletnie nie podziela g硂su wi阫szo禼i i utyskiwa na ostateczny wyb髍. Fakt pozostaje faktem - prezydent zosta wybrany i przez 5 lat Andrzej Duda b阣zie reprezentowa Polsk. ...

 • Andrzej Duda zaprzysi昕ony. Jak wygl眃a硑 jego kobiety?

  Agata Duda i Kinga Duda na uroczysto禼i przekazania odznak Order體 Or砤 Bia砮go i Odrodzenia Polski. Nawet ci, kt髍zy nie interesuj si polityk ch阾nie komentuj gusta pierwszych dam. Do dzi m體i si o stylu Jolanty Kwa秐iewskiej. Czy 縪na Andrzeja Dudy te wywo砤 zachwyt? Nowy prezydent ju zosta zaprzysi昕ony. Duda odebra odznaki order體 ...

 • Kasia Tusk mo縠 marzy o popularno禼i Kingi Dudy?

  Kinga bije Tusk體n na 砮b, na szyj. Gdy w mediach, przy okazji wybor體, pojawi砤 si posta Kingi Dudy, momentalnie zacz阾o por體nywa j do Kasi Tusk. Natychmiast pojawi硂 si pytanie, czy c髍ka prezydenta ju ma czy dopiero b阣zie mia砤 modowego bloga. Prasa przeprowadzi砤 r體nie 秎edztwo i zainteresowa砤 si "pilnuj眂ym fretki" ...

 • Ch硂pak c髍ki Andrzeja Dudy w mieszkaniu prezydenta?

  By bardzo zmieszany. Duda - to nazwisko pada teraz w mediach we wszystkich mo縧iwych odmianach. Dziennikarze skupili si nie tylko na prezydencie, ale i na jego pi阫nych kobietach. O Agacie Dudzie g硂秐o by硂 w kontek禼ie jej wynagrodzenia. Pierwsza Dama musi zrezygnowa ze stanowiska nauczycielki niemieckiego w jednej ze szk蟪. Wielu zachwyca ...

 • Kinga Duda nie chce by celebrytk?

  SuperExpress: Mog砤by zarobi milion! Wraz ze zwyci阺twem w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy na "秝ieczniku" stan瓿a te jego 縪na, Agata Duda i c髍ka, Kinga Duda. 20-latka momentalnie zosta砤 por體nana do Kasi Tusk, kt髍a za czas體, gdy jej ojcem by premierem, zrobi砤 zawrotn karier jako blogerka modowa i lifestylowa. Media ...

 • Kinga Duda ma figur modelki [VIDEO]

  Widzieli禼ie wideo w blond peruce? Ale nogi! Kiedy tu przed 1. tur wybor體 prezydenckich u boku Andrzeja Dudy stan瓿y jego dwie kobiety - 縪na Agata Duda i c髍ka Kinga Duda, pojawi硑 si g硂sy, 縠 mog one sporo namiesza na wyborczej scenie. Trudno powiedzie jak du縪 prezydent elekt zawdzi阠za swym paniom - wiadomo jednak, 縠 wyborcy ...

 • Kinga Duda - czy c髍ka Dudy przeprowadzi si do Warszawy?

  Zacz瓿a studia w Krakowie. Zmiana w karierze zawodowej Andrzeja Dudy wi笨e si te oczywi禼ie ze zmian w 縴ciu rodzinnym prezydenta elekta. Duda, kt髍y do tej pory mieszka w Krakowie, teraz zamieszka w Pa砤cu Prezydenckim. A co z rodzin? 痮na Dudy, Agata Kornhauser-Duda, jest nauczycielk j陑yka niemieckiego. Zostawi jednak prac, by zaj辨 ...

 • Tomasz Lis OSOBIIE przeprosi Andrzeja Dud (FOTO)

  Wcze秐ie zrobi to za po秗ednictwem Twittera. Przeprosi te c髍k kandydata na prezydenta. Tym tematem 縴j dzi media - po wczorajszej wpadce w programie Tomasz Lis na 縴wo z cytowaniem fa硈zywego profilu c髍ki Andrzeja Dudy, dziennikarz skierowa przeprosiny zar體no pod adresem Kingi Dudy jak i samego kandydata na prezydenta. Przeprasza te ...

 • Lis przeprasza King Dud - pos硊縴 si sfa硈zowanym wpisem

  Przeprasza te Tomasz Karolak. Podczas wczorajszego programu Tomasz Lis na 縴wo rozmawiano o kampanii prezydenckiej. Go禼iem Lisa by mi阣zy innymi Tomasz Karolak. W pewnym momencie panowie zacz阬i komentowa wpis c髍ki Andrzeja Dudy, Kingi Dudy, kt髍y rzekomo pojawi si na Twitterze. Dotyczy oddania statuetki Oscara za film Ida. Kinga Duda ...

 • Kinga Duda zast眕i Kasi Tusk?

  C髍ka Andrzeja Dudy jest dzi gwiazd portali. Nie tylko plotkarskich. Naturalne jest, 縠 gdy wok蟪 jakiej osoby robi si wielki medialny szum, wszyscy chc zlustrowa nie tylko t osob, ale i jej rodzin. I tak po tym, jak w niedzielny wiecz髍 okaza硂 si, 縠 Andrzej Duda wszed do 2. tury wybor體 prezydenckich, kamery skierowa硑 si na jego ...

 • Kinga Duda - poznajcie c髍k Andrzeja Dudy

  Do kampanii w潮czy砤 si te 縪na, Agata Duda. Przedwyborcze sonda縠 wskazywa硑 Bronis砤wa Komorowskiego jako potencjalnego zwyci陑c 1. tury wybor體. Tymczasem pierwsze wyniki sonda縪we ju po wyborach wskazuj jako zwyci陑c Andrzeja Dud. Jako 縠 Pierwsz Dam, Ann Komorowsk, znamy ju nie糽e, teraz przygl眃amy si kobietom Andrzeja Dudy. ...