Konflikty

14-10-2018
Wszystko o: Konflikty - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Konflikty

 • Zawadzka o G髍niak: Botoks jej nie s硊縴

  "My秎a砤m, 縠 ma uczulenie na co". Dorota Zawadzka najwyra糿iej nie pa砤 nadmiern sympati do Edyty G髍niak. Jaki czas temu na swoim facebookowym profilu Superniania sugerowa砤, 縠 gwiazda jest faworyzowana przez juror體 Ta馽a z gwiazdami. Teraz wzi瓿a "na warsztat" urod divy. Patrz na Edyt, kt髍a BY kiedy pi阫n dziewczyn i ...

 • G髍niak ju nie chce s硊cha Sablewskiej?

  Na pocz眛ku nawet ubrania wk砤da砤 pod jej dyktando. Ale sielanka pono si sko馽zy砤... Kiedy Edyta G髍niak zaczyna砤 wsp蟪prac z Maj Sablewsk, na ka縟ym kroku podkre秎a砤, jak du縪 zawdzi阠za nowej mened縠rce. Nowy look i styl bycia mia硑 by realizacj wizji Sablewskiej. Panie zachowywa硑 si jak papu縦i-nieroz潮czki. Do czasu. ...

 • Fochy Muchy by硑 na pokaz

  Mia砤 podnie舵 ogl眃alno舵 You Can Dance. Podczas ostatniej edycji You Can Dance r體nie wiele miejsca, co rywalizacji tancerzy, po秝i阠ali秏y konfliktowi Anny Muchy z Micha砮m Pir骻iem i jej nie zawsze grzecznym odzywkom pod adresem uczestnik體 show. Dzi pojawia si coraz wi阠ej plotek o tym, 縠 impertynenckie zagrywki Muchy by硑 ...

 • Kinga Rusin: Szkoda, 縠 tancerze zeszli na dalszy plan

  I: Nie zamierzam komentowa zachowania Ani Muchy. Ta edycja You can Dance nale縴 do szczeg髄nych nie tylko ze wzgl阣u na wysoki poziom uczestnik體, ale i udzia w programie kontrowersyjnej Anny Muchy, kt髍a w ka縟ym niemal odcinku udowadnia, 縠 bardzo chce by gwiazd tego show. Na temat rozgrywek mi阣zy Much a Micha砮m Pir骻iem ...

 • Rusin o konflikcie z Much: Mi硂 na planie, g*wno na ekranie

  "To s te emocje, kt髍ych ludzie oczekuj." Kiedy tylko ruszy砤 obecna edycja You Can Dance, zacz阾o plotkowa o starciu Kingi Rusin, kt髍a w programie jest od samego pocz眛ku, z Ann Much, kt髍a z kolei przysz砤 i natychmiast zrobi砤 z siebie jedn z najwi阫szych gwiazd tego show. Obie d硊go milcza硑 na temat domniemanego konfliktu. ...

 • Mucha i Rusin rywalizuj na planie You Can Dance?

  Profesjonalistka kontra zmanierowana gwiazdka? Od pierwszego castingu do kolejnej edycji You Can Dance by硂 wiadomo, 縠 Anna Mucha nie zamierza pozosta w cieniu swoich koleg體. Jej wej禼ie do programu by硂 wej禼iem smoka, a w砤禼iwie smoczycy - pewnej siebie, swego uroku i pozycji. Pojawi硑 si plotki na temat konflikt體 mi阣zy prowadz眂ymi ...