Kr髄ewski 秎ub

14-10-2018
Wszystko o: Kr髄ewski 秎ub - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Kr髄ewski 秎ub

 • Tu wypoczywaj Charlene i Ksi笨 Albert (FOTO)

  Romantyczny, luksusowy hotel ma j utwierdzi w tym, 縠 jednak post眕i砤 s硊sznie. Doba w tym hotelu to przesz硂 25 tys. z硂tych, ale co to dla Ksi阠ia Monako? Albert zabra swoj 秝ie縪 po秎ubion Charlene Wittstock w romantyczn podr罂 po秎ubn. Panna m硂da, kt髍a rzekomo pr骲owa砤 uciec przed 秎ubem a trzy razy, ...

 • Ksi笨 Albert zdradzi Charlene Wittstock przed 秎ubem?

  Kobieta, kt髍a domaga si testu na ojcostwo, jest w ci笨y. Ksi昕na Charlene chce koniecznie wiedzie, czy Ksi笨 Albert, od trzech dni jej m笨, mia romans w trakcie trwania ich pi阠ioletniego zwi眤ku. Kobieta, kt髍a domaga si testu na ojcostwo Alberta, jest bowiem w ci笨y. A to oznacza硂by, 縠 monarcha zdradzi Charlene. Ojciec 秝ie縪 ...

 • Charlene Wittstock ju musi stawi czo硂 skandalowi

  Musi czeka na wyniki testu na ojcostwo Alberta... Charlene Wittstock rzekomo chcia砤 uciec przed 秎ubem do rodzinnego kraju, RPA. Kilka dni przed ceremoni b阣眂 po kilku drinkach wsiad砤 do samolotu z zamiarem odwo砤nia wszystkiego. Oczywi禼ie 秎ub si odby, a oficjalna wiadomo舵 by砤 taka, 縠 縜dne podobne zdarzenia nie mia硑 miejsca (cho ...

 • Przyj阠ie weselne w Monako (FOTO)

  Wspania硑 tort i druga kreacja ksi昕nej od Armaniego. Po uroczysto禼iach religijnych przysz砤 kolej na 秝i阾owanie za秎ubin ksi阠ia i ksi昕nej Monako. Tort przygotowany dla m硂dej pary by imponuj眂y - olbrzymi i pi阫nie udekorowany. Podobnie ca砤 sceneria tego wyj眛kowego wydarzenia - na zdj阠iach mo縠my zobaczy, jak udekorowano sto硑, przy ...

 • Gigantyczny tren sukni Charlene Wittstock (FOTO)

  To si nazywa kr髄ewski przepych! Jak ju wspominali秏y, suknia 秎ubna Charlene Wittstock, kt髍a wczoraj oficjalnie zosta砤 ju Ksi昕n Monako, by砤 stosunkowo prosta i skromna... poza jednym "detalem". Oficjalne zdj阠ia prezentuj sukni sfotografowan z g髍y - wida, jak d硊gi i pot昕ny by tren kreacji. ...

 • ub Ksi阠ia Monako i Charlene Wittstock (FOTO)

  By硂 elegancko i z klas. Ksi阺two Monako s硑nie z tego, 縠 przyci眊a ludzi maj阾nych. To pa駍tewko pe硁e luksusu - 秎ub 53-letniego Ksi阠ia Alberta nie m骻 odby si w innej atmosferze. Przy pi阫nej pogodzie ksi笨 po秎ubi dzi podczas ceremonii ko禼ielnej Charlene Wittstock, 33-letni by潮 p硑waczk i modelk z RPA. Du縪 spekulowano na ...

 • Suknia 秎ubna Kate Middleton jako eksponat do ogl眃ania

  B阣zie j mo縩a dok砤dnie obejrze w Pa砤cu Buckingham. Kt罂 nie chcia砨y dok砤dnie przyjrze si sukni, kt髍a trafi砤 ju do monarszej historii wielkich 秎ub體? B阣zie taka okazja - suknia 秎ubna Kate Middleton zostanie wystawiona w Pa砤cu Buckingham dla zwiedzaj眂ych. Od 23 lipca do 3 pa糳ziernika b阣zie mo縩a z ka縟ej strony przyjrze ...

 • R罂owa g眘ienica na 秎ubnym zdj阠iu Ksi阠ia Williama i Kate

  Ksi笨 Harry wie, jak si zaj辨 dzie鎚i. Na jednym z oficjalnych 秎ubnych zdj赕 Ksi阠ia Williama i Kate Middleton wnikliwy obserwator dostrze縠 bli縠j nieokre秎ony, r罂owy przedmiot, kt髍y trzyma jedna z dziewczynek. Malutka Eliza Lopes, wnuczka Camilli, Ksi昕nej Kornwalii (縪ny Ksi阠ia Karola) dzier縴 w d硂ni niewielk zabawk, g眘ienic. ...

 • Czym pachnia砤 Kate Middleton w dzie 秎ubu?

  Lady Kate wybra砤 ma硂 znany zapach i zrobi砤 mu najlepsz reklam. Dwa tygodnie - tyle trzeba czeka teraz na perfumy, kt髍ymi Kate Middleton pachnia砤 w dzie swojego 秎ubu. Za butelk nie trzeba zap砤ci du縪 - ok. 70 funt體 (ok. 310 z) zdaje si by cen umiarkowan za zapach, kt髍y od pi眛ku sta si i禼ie kr髄ewski. I panie gotowe ...

 • ub Ksi阠ia Williama i Kate Middleton na weso硂 (VIDEO)

  I w wielkim skr骳ie. Kto nie ogl眃a relacji ze 秎ubu Ksi阠ia Williama i Lady Kate (wcze秐iej znanej po prostu jako Kate Middleton?) Nic nie szkodzi - pe硁i weny tw髍czej internauci zmontowali maksymalnie skr骳on, humorystyczn wersj za秎ubin dziesi阠iolecia. Prze縴jmy to zatem jeszcze raz, tym razem na weso硂: ...

 • Oficjalny portret Ksi阠ia Williama i Lady Kate (FOTO)

  Dostojne, ale... sztywne. To ju nie Kate Middleton, ale Lady Kate, Ksi昕na Cambridge. A zatem Lady Kate i Ksi笨 William podzielili si ju ze 秝iatem oficjalnymi portretami 秎ubnymi. Zdj阠ia s dostojne, ale - jak zarzuca wielu komentator體 - sztuczne i sztywne. Czego jednak mo縩a spodziewa si po monarchii brytyjskiej? ...

 • Grace Kelly inspirowa砤 Kate Middleton? (FOTO)

  Ich suknie 秎ubne s bardzo podobne. iat d硊go czeka, by w ko馽u m骳 zobaczy sukni 秎ubn Kate Middleton. Niemal natychmiast, gdy Panna M硂da wysz砤 z samochodu, kt髍y zawi髗 j do Opactwa Westminsterskiego, pojawi硑 si por體nania do Grace Kelly. Faktycznie, suknie obu pa by硑 bardzo podobne. Mowa o koronkowej g髍ze, ...

 • Druga suknia Kate Middleton (FOTO)

  To r體nie projekt Sary Burton z domu mody McQueena! Na jednej sukni si nie sko馽zy硂 - Kate Middleon mia砤 sukni 秎ubn i sukni WESELN. Na przyj阠iu pojawi砤 si w drugiej kreacji, r體nie projekcie z domu mody Alexandra McQueena. To w砤秐ie w niej pojawi砤 si na przyj阠iu weselnym - bez welonu, bez tiary, za to w ...

 • Suknia 秎ubna Kate Middleton (FOTO)

  Jak si Wam podoba ta klasyczna kreacja? Po wielu domys砤ch i spekulacjach dotycz眂ych tego, kto zaprojektuje sukni 秎ubn Kate Middleton mo縠my obejrze kreacj 秎ubn dzisiejszej Panny M硂dej w ca砮j okaza硂禼i. Pad硂 na Sarah Burton, projektantk z domu mody Alexandra McQueena, znanego z ekstrawaganckich projekt體. Suknia jest jednak ...

 • ub Ksi阠ia Williama i Kate Middleton (FOTO)

  ed糲ie informacje na temat 秎ubu dziesi阠iolecia! 10:45 Zbieraj si go禼ie, za chwil rozpocznie si wielka ceremonia za秎ubin Ksi阠ia Williama i Kate Middleton. Wszystkich naturalnie ciekawi, w czym poka縠 si Panna M硂da. Ksi笨 z pewno禼i b阣zie mia na sobie ...

 • Ostatnie przygotowania przed 秎ubem Williama i Kate (FOTO)

  Co si dzieje w Londynie? Jutro kr髄ewski 秎ub - trwaj ju ostatnie przygotowania przed uroczysto禼i. Jak wygl眃a Londyn, kt髍y ze zniecierpliwieniem czeka na ceremoni za秎ubin Ksi阠ia Williama i Kate Middleton? Reporterzy s ju na miejscu, gapie te - wielu z tych drugich koczuje w namiotach wzd硊 trasy, kt髍 przejedzie M硂da Para. ...

 • Suknia Kate Middleton jest ju gotowa!

  "Nie b阣zie ju wi阠ej przymiarek!" Mo縠my spodziewa si, 縠 ten tydzie up硑nie pod znakiem 秎ubu Ksi阠ia Williama i Kate Middleton, kt髍y odb阣zie si 29 kwietnia. Dni s odliczane, informacje serwowane coraz g甓ciej i cz甓ciej. Najnowsza z nich to ta dotycz眂a sukni 秎ubnej przysz砮j ksi昕nej - pono jest ju gotowa i czeka, a Kate ...

 • Wyciek砤 ok砤dka programu 秎ubu Ksi阠ia Williama i Kate

  Jest wszak po kr髄ewsku! 9 dni do 秎ubu Ksi阠ia Williama i Kate Middleton - ka縟y dzie przynosi now wiadomo舵. Tym razem jest to ok砤dka programu ceremonii za秎ubin pary. Program b阣zie opublikowany i sprzedawany jako pami眛ka z tego dnia. Wed硊g kr髄ewskiej tradycji, program b阣zie omawia przebieg mszy, wewn眛rz ...

 • Kate Middleton - 縜dnej tiary w dzie 秎ubu!

  Przysz砤 ksi昕na chce mie kwiaty we w硂sach. Po縠gnanie z tradycj? Przynajmniej cz甓ciowe. Kate Middleton, kt髍a 29 kwietnia po秎ubi Ksi阠ia Williama, nie chce w dzie 秎ubu mie na g硂wie tradycyjnej tiary. Zamiast niej wybra砤 kwiaty wpi阾e we w硂sy. 29-letnia przysz砤 panna m硂da zaci阠ie walczy o swoje przekonanie. Dw髍 rzecz ...

 • Ksi笨 William ka縠 podpisa Kate Middleton intercyz?

  S pewne naciski. Ksi笨 William i Kate Middleton pobieraj si z mi硂禼i i z pewno禼i nikt w to nie w眛pi. Brytyjscy prawnicy rodziny kr髄ewskiej wol mie si jednak na baczno禼i i dmucha na zimne - w ko馽u nigdy nic nie wiadomo. Dlatego te radz Williamowi, by on i Kate spisali przed 秎ubem intercyz. Co ciekawe, dokument mia砨y ...

 • Ksi笨 William nie b阣zie nosi obr眂zki

  Uzgodni to ju z Kate Middleton. Ksi笨 William postanowi, 縠 po 秎ubie z Kate Middleton nie b阣zie nosi obr眂zki - tak informacj podali rzecznicy rodziny kr髄ewskiej. Spraw przedyskutowa ju ze swoj narzeczon, kt髍a nie ma nic przeciwko takiej decyzji. - Wynika to z jego osobistych preferencji - powiedzia rzecznik. Kate ...

 • Znaczki z Ksi阠iem Williamem i Kate Middleton (FOTO)

  Szale駍two trwa. To ju oficjalnie ulubiona para brytyjskich medi體. Ksi笨 William i Kate Middleton s obecnie w szale przed秎ubnych przygotowa, a razem z nimi ca硑 秝iat. Zanim jednak zobaczymy ten najbardziej wyczekiwany 秎ub ostatnich miesi阠y (a mo縠 i lat), co chwile napotykamy dowody na to, 縠 media bardzo pragn kogo, kto zajmie ...

 • ie縦a d紈i阫owa ze 秎ubu Ksi阠ia Williama i Kate Middleton

  ubnego szale駍twa ci眊 dalszy. Gwarantujemy, 縠 to nie koniec oznak szale駍twa, jakimi ju otoczona jest ceremonia za秎ubin Ksi阠ia Williama i Kate Middleton. Opr骳z dziwacznych torebek z herbat i ksi笨eczk z papierowymi lalkami pojawi砤 si... 禼ie縦a d紈i阫owa z ceremonii, a na niej nagrania utwor體 wykonywanych przez ch髍, kt髍y to ...

 • Papierowe lalki Ksi阠ia Williama i Kate Middleton (VIDEO)

  Urocze czy straszne? Trudno oczekiwa, by w miar zbli縜nia si daty kr髄ewskiego 秎ubu euforia wok蟪 niego mala砤. Tym razem kolejna porcja dla wyczekuj眂ych uroczysto禼i - opr骳z herbatek, kubk體 i innych bubli kto wymy秎i ksi笨eczk z papierowymi lalkami wzorowanymi na Ksi阠iu Williamie i Kate Middleton. Chyba nikt nie b阣zie mia ...

 • Ksi昕niczka Wiktoria mia砤 秎ub jak z bajki [VIDEO]

  Nie oby硂 si bez ma砮go skandalu. Ksi昕niczka Wiktoria jest nast阷czyni szwedzkiego tronu i - jak to ksi昕niczka - od czasu do czasu lubi spe硁ia swoje ksi笨阠e zachcianki. Tym razem Wiktoria zapragn瓿a czego szczeg髄nego - a mianowicie postanowi砤 wyj舵 za m笨 za prostego cz硂wieka "z ludu" - Daniela Westlinga, by砮go trenera fitness ...