Krrit

14-10-2018
Wszystko o: Krrit - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Krrit

 • Tyma駍ki i K阣zierski ukarani przez KRRiT

  Ich wyg硊py wyceniono na 6,5 tys. z. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowi砤 ukara Ranne Kakao nadawane przez Radio Roxy. Audycj prowadz Piotr K阣zierski z Tymonem Tyma駍kim. Cz硂nkom rady nie podoba硑 si dialogi mi阣zy Tyma駍kim a K阣zierskim. Przyk砤dy skrz阾nie odnotowali w oficjalnym dokumencie: Tymon Tyma駍ki: Przyznam si,...

 • Anna Maria Weso硂wska ukarana przez KRRiT

  TVN musi zap砤ci 100 tysi阠y z硂tych! Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na硂縴砤 100 tysi阠y z kary na TVN. Zdaniem cz硂nk體 rady, emitowany przez stacj program Anna Maria Weso硂wska zawiera w 2012 roku drastyczne tre禼i, niew砤禼iwe dla niepe硁oletnich widz體. Kar na硂縪no na podstawie przeanalizowanych odcink體, kt髍e wyemitowano we ...

 • Ewa Drzyzga: Zaznaczam min, 縠 takiego j陑yka nie aprobuj

  Nie zamierza wyeliminowa wulgaryzm體 ze swojego programu. Krajow Rad Radiofonii i Telewizji na硂縴砤 na stacj TVN kar w wysoko禼i 鎤ier miliona z硂tych. Powodem by硑 gorsz眂e tre禼i emitowane we wczesnych porach w programie Ewy Drzyzgi Rozmowy w toku (przeczytasz o tym

 • 苭ier miliona kary dla TVN za program Ewy Drzyzgi

  Na talk show poskar縴硂 si... sze舵 os骲. KRRiT na硂縴砤 250 tys. z kary na TVN za wyemitowane w ubieg硑m roku odcinki talk show Ewy Drzyzgi - Rozmowy w toku. Na jej program poskar縴li si telewidzowie. Nie spodoba硑 im si odcinki o tytu砤ch: Po co talent, po co爏zko砤- ja pozowa b阣 go砤!, Jak imprezuje 鎝unka z gimnazjum?, Na ...

 • Radziszewska: seksizm i szowinizm w Top Model

  "痑dna szanuj眂a si modelka nie zgodzi si te na rozbieran sesj na pocz眛ku kariery". El縝ieta Radziszewska, pe硁omocnik rz眃u do spraw r體nego traktowania, wzi瓿a udzia w konferencji po秝i阠onej ekscesom w Top Model. Uzna砤, 縠 show narusza godno舵 kobiet, kt髍e bior w nim udzia. Chodzi zw砤szcza o dotykanie modelek przez juror體. ...