Maciej Dowbor

14-10-2018
Wszystko o: Maciej Dowbor - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Maciej Dowbor

 • Dowbor zostawi砤 syna i m昕a. Maciej wyzna szokuj眂 prawd o matce!

  Prawda wysz砤 na jaw? Maciej Dowbor opowiedzia w wywiadzie o swojej trudnej relacji z matk. Syn znanej prezenterki nie mia 砤twego 縴cia, straci z ni kontakt w wieku 3 lat. Matka Macieja wyprowadzi砤 si od m昕a i dziecka z rodzinnego Torunia. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor maj DRUG C覴K - aktorka urodzi砤! Dodatkowo, gdy ...

 • Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor maj DRUG C覴K - aktorka urodzi砤!

  "Ma砤 Ksi昕niczka jest ju z nami w domu." Joanna Koroniewska (39 l.) urodzi砤 c髍eczk! Aktorka zamie禼i砤 na swoim instagramowym profilu zdj阠ie ze z硂to - r罂owym torcikiem i napisa砤: Marzenia si spe硁iaj. Ma砤 Ksi昕niczka jest ju z nami w domu. Zdrowa i bezpieczna. Spe硁iaj眂 tym samym najwi阫sze marzenie swojej starszej Siostry. ...

 • Koroniewska i Dowbor sami sobie kupuj w髗ek dla dziecka (Instagram)

  Nie czekaj - jak wi阫szo舵 gwiazd - na prezenty od producent體? Joanna Koroniewska (39 l.) i Maciej Dowbor (38 l.) lada chwila po raz drugi zostan rodzicami. Aktorka jest w ci笨y, termin porodu jest pono wyznaczony na stycze. Klara Lewandowska ma kolejny w髗ek! Tak, ten jest JESZCZE DRO疭ZY Rodzice kompletuj wyprawk, szukaj te w髗ka ...

 • Wiemy, jakiej p砪i b阣zie drugie dziecko Joanny Koroniewskiej!

  Termin porodu wypada na stycze. Joanna Koroniewska (39 l.) i Maciej Dowbor (38 l.) zostan po raz drugi rodzicami. Maj oni ju 8-letni c髍k Janin. Jak donosi Party, okazuje si, 縠 b阣zie mia砤 siostrzyczk! Joanna Koroniewska jest w ci笨y! O dziecko starali si od trzech lat Aktorka zostaje w pracy tylko do ko馽a wrze秐ia, p蠹niej ...

 • Joanna Koroniewska jest w ci笨y! O dziecko starali si od trzech lat

  Para ma ju jedn c髍k. Joanna Koroniewska (39 l.) ju w grudniu b阣zie 秝i阾owa砤 trzeci rocznic 秎ubu razem z Maciejem Dowborem (38 l.). Okazuje si, 縠 aktorka jest ju w 5. miesi眂u ci笨y. Para wychowuje c髍k Janin (8 l.) Joanna Koroniewska: Zmaga砤m si z nadwag Jak donosi se.pl, ju od dawna marzyli o kolejnym dziecku. Znajomy ...

 • Maciej Dowbor jednak NIE skacze w Celebrity Splash

  Jak wybrn瓿a produkcja show? Jego udzia w Celebrity Splash media komentowa硑 szumnie. Plotki g硂si硑, 縠 Joanna Koroniewska wola砤by, 縠by jej m笨 nie bra udzia硊 w takiej rywalizacji, bo martwi si o jego zdrowie. W pi眛ek SE poinformowa, 縠 podczas jednego z trening體 Maciej Dowbor (37 l.) mia powa縩y wypadek. Podobno straci przytomno舵,...

 • Maciej Dowbor mia wypadek na treningu do Celebrity Splash?

  Super Express: To by硂 wstrz倍nienie m髗gu. Co z wyst阷em w show? Super Express dowiedzia si, 縠 Maciej Dowbor (37 l.) dozna kontuzji podczas treningu do Celebrity Splash. Wed硊g informacji portalu se.pl, po niefortunnym skoku na g硂w m笨 Joanny Koroniewskiej nie przerwa treningu, ale skaka dalej. W pewnym momencie dziennikarz straci ...

 • Znamy szczeg蟪y 秎ubu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

  Kto zaprojektowa sukni panny m硂dej, co podawano na sto硑? O tym si m體i! Po 11 latach zwi眤ku na 秎ubnym kobiercu stan阬i Joanna Koroniewska (36 l.) i Maciej Dowbor (36 l.). O miejscu i godzinie wesela go禼ie dowiedzieli si w ostatnim momencie - przypomnijmy zakochani powiedzieli sobie "tak" drugiego dnia 秝i眛 w ko禼iele w S硂mczynie. Sukni ...

 • Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pobrali si!

  ub odby si w drugi dzie 秝i眛. Joanna Koroniewska (36 l.) i Maciej Dowbor (36 l.) s par od wielu lat. Jak w ka縟ym zwi眤ku maj na swoim koncie upadki i wzloty. Dwa lata temu wydawa硂 si, 縠 ich zwi眤ku nie da si uratowa. Okaza硂 si jednak, 縠 mi硂舵 i przywi眤anie by硑 silniejsze. Maciej i Joanna wr骳ili do siebie, a ich relacja ...

 • Maciej Dowbor kpi z Kuby Wojew骴zkiego

  "Jako znany perkusista i cz硂wiek wielu talent體..." Pami阾acie, jak Kuba Wojew骴zki k倍liwie skomentowa show Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo? To jest najwi阫szy sukces telewizyjny tej wiosny. Program w Polsacie zatytu硂wany "Twoja twarz brzmi znajomo". Formu砤 jest prosta. Kilku ma硂 znanych artyst體 dolepia sobie to i tamto i nast阷nie ...

 • Nie o takich facetach marzy硑 Koroniewska i G硂gowska!

  Cho ta burza w硂s體 u G眘owskiego mog砤by si spodoba jego partnerce;) W show Twoja twarz brzmi znajomo przebieraj si nie tylko uczestnicy, ale i prowadz眂y. Je秎i ogl眃acie program, widzieli禼ie zapewne brawurowy wyst阷 Piotra G眘owskiego i Macieja Dowbora, kt髍zy wcielili si w gwiazdor體 grupy Bee Gees. Panowie za秔iewali i wykonali ...

 • Agnieszka Wi阣硂cha ci昕ko pracuje nad sylwetk (FOTO)

  Wylewa si骴me poty przed kamerami. Agnieszka Wi阣硂cha z serialu Lekarze, wraz z Maciejem Dowborem prowadzi砤 wczoraj konferencj Reeboka. W kolorowym stroju marki udowodnia砤 przed kamerami, 縠 jest fit. Nie by硂 砤two - bieg przez opony, skakanie na skakance, podnoszenie ci昕ar體. Mo縠 aktorka pr骲owa砤 pokaza organizatorom, 縠 to ona, ...

 • Nieretuszowana(?) Joanna Koroniewska na ok砤dce HOT Moda

  Nawet wida zmarszczki... Na szcz甓cie mocny retusz przestaje by w modzie. Najnowsza ok砤dka z Joann Koroniewsk jest bardzo naturalna, co w dobie kr髄owania Photoshopa do niedawna by硂 rzadko禼i. Z ok砤dki magazynu HOT Moda spogl眃a jednak niewyretuszowana (a przynajmniej nie przesadnie wyretuszowana) aktorka, kt髍a wyra糿ie zyska砤 ...

 • Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wezm 秎ub?

  Mo縧iwe, 縠 nie w Polsce... Wszyscy pami阾amy zamieszanie, jakie wywo砤硂 odej禼ie Macieja Dowbora do kochanki. Jednak prezenter w por si opami阾a i wr骳i do swojej wieloletniej partnerki Joanny Koroniewskiej z kt髍 ma dziecko. W trakcie ,,odpoczynku od siebie'' Asia zd笨y砤 udzieli obszernego wywiadu dla magazynu PANI, w ...

 • Maciej Dowbor pokaza swoje poranione cia硂 (FOTO)

  To musia硂 bole. Maciej Dowbor jako prawdziwy fan triathlonu nara縪ny jest na liczne otarcia i kontuzje. Ale po ostatnich zawodach prezenter z pewno禼i czu si nie najlepiej i tak zreszt wygl眃a. Na swoim Facebooku Dowbor umie禼i fotk swojego poranionego cia砤. Liczne otarcia, siniaki i zadrapania zaprezentowa okryty jedynie niewielkim ...

 • Kto poprowadzi 3. edycj Got to Dance. Tylko taniec?

  I zast眕i Kasi K阷k? Jak donosi Fakt Anna G硂gowska, tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami otrzyma砤 posad prowadz眂ej w trzeciej edycji polsatowskiego show Got to Dance. Tylko taniec. G硂gowska zast眕i poprzedni prowadz眂 Kasi K阷k i u boku Macieja Dowbora poprowadzi taneczne show. Zmiany nast眕i r體nie w sk砤dzie jury. Ju ...

 • Maciej Dowbor schud podobno 13 kilogram體 (FOTO)

  Widzicie r罂nic? Maciej Dowbor ju na pocz眛ku sierpnia w Gdyni we糾ie udzia w triathlonie, kt髍ego celem jest zebranie 300 tysi阠y z硂tych na budow innowacyjnego programu wykrywania i leczenia autyzmu u niemowl眛 i ma硑ch dzieci. Prezenter do zawod體 podchodzi bardzo powa縩ie i od kilku miesi阠y intensywnie pracuje nad swoj sylwetk i ...

 • Dowbor ma nietypowy problem z alkoholem

  Nie pije! I nara縜 si ostracyzm. Telewizyjny gwiazdor, Maciej Dowbor ma nietypowy problem z alkoholem. Jak przyzna w Super Expressie, prawie ca砶owicie zrezygnowa z picia, za zdrowa postawa niezbyt przypad砤 do gustu jego znajomym. Decyzja o zmianach w 縴ciu przysz砤 rok temu. Maciej zacz背 intensywnie uprawia sport, postawi na zdrow ...

 • K阷ka i Dowbor dali cia砤?

  Ona powtarza砤 pytania, on myli cyfry. Wpadek by硂 wi阠ej. Czy to jeden z najgorszych przyk砤d體 konferansjerek? Prowadz眂y program Got to dance. Tylko taniec Kasia K阷ka i Maciej Dowbor zaliczyli wczoraj seri wpadek, kt髍e lecia硑, jak pociski z karabinu maszynowego. Ewidentnie formu砤 na 縴wo im nie s硊縴. K阷ka miota砤 si zadaj眂 ...

 • Maciej Dowbor daje Joannie prezenty i zapewnia o mi硂禼i

  Czy縝y kryzys wyszed parze na dobre? Nie ka縟y kryzys ko馽zy si definitywnym rozstaniem. Wygl眃a na to, 縠 historia Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zako馽zy砤 si happy endem. Przypomnijmy - w lutym para rozsta砤 si po dziewi阠iu latach zwi眤ku. M體i硂 si, 縠 prezenter odszed do innej kobiety, cho nigdy nie pokaza si z ni ...

 • Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor znowu RAZEM?

  "Maciek wola mie wszystko pod kontrol." Joanna Koroniewska zd笨y砤 ju udzieli do舵 szumnego wywiadu (wi阠ej na ten temat tutaj) po rozstaniu z Ma鎘iem Dowborem, cho para d硊go ukrywa砤 rozpad swojego zwi眤ku. Mo縠 teraz aktorka b阣zie opowiada o tym, jakie niespodzianki potrafi p砤ta los i t硊maczy si, dlaczego zdecydowa砤 si na ...

 • Joanna Koroniewska w Pani: Nie wiem, co dalej

  Przyznaje otwarcie, 縠 nie ma gotowego pomys硊 na swoje 縴cie. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor byli przez d硊gi czas par, kt髍ej inni zazdro禼ili. Pi阫na ona, pi阫ny on, p蠹niej na 秝iecie pojawi硂 si dziecko, kt髍e mia硂 scementowa zwi眤ek. Tak si nie sta硂, bo wszyscy 縴j nowym romansem Ma鎘a i jego tajemnicz dziewczyn, a Joannie po ...

 • Dowbor nabra si na podstawion Radwa駍k [VIDEO]

  "Jestem twoim wielkim fanem!" Wczorajszy "wkr阾" u Szymona Majewskiego przejdzie chyba do historii. Ekipie Szymona uda硂 si bowiem nabra prezentera konkurencyjnej stacji. Ofiar ludzi Majewskiego pad Maciej Dowbor, kt髍y prowadzi magazyn rozrywkowy Polsatu Si kr阠i. Szymon Majewski wys砤 do Dowbora swoj wsp蟪pracownic przebran za ...

 • Maciej Dowbor vs. Maciej Rock - kt髍y fajniejszy?

  Zapraszamy do g硂sowania! (SONDA) Obaj m硂dzi, zabawni i przystojni - Maciej Rock i Maciej Dowbor. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! Jeden szcz甓liwy m笨 i ojciec, drugi po niedawnym rozstaniu z Joann Koroniewsk, obecnie w szcz甓liwym, cho jeszcze tajemniczym zwi眤ku. Razem prowadz polsatowski program Si kr阠i, ...

 • Koroniewska i Dowbor walcz o sw骿 zwi眤ek

  Chodz na terapi. Zwi眤ek Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora prze縴wa kryzys. Cho m體i硂 si o rozstaniu, para postanowi砤 jednak walczy o swoj mi硂舵 - oddali si w r阠e psychoterapeuty i chodz na terapi dla par. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! Nale勘 si im za to s硂wa uznania, bo w dzisiejszych czasach ...

 • Joanna Koroniewska seksowna na ok砤dce Shape'a (FOTO)

  Pi阫na, wolna, pewniejsza siebie? Co jest z tymi rozstaniami, 縠 zmieniaj kobiety nie tylko od 秗odka. W mediach mamy p蠹niej lawin wywiad體 i sesji zdj阠iowych, w kt髍ych gwiazdy udowadniaj sobie i swoim by硑m otoczeniu, w rzeczywisto禼i takie wydarzenia mog te wnie舵 wiele dobrego. Sporo si ostatnio m體i o rozstaniu Macieja Dowbora i ...

 • Koniec zwi眤ku Koroniewskiej i Dowbora?

  Para prze縴wa powa縩y kryzys. Rozsta ci眊 dalszy? 琹e si ostatnio dzieje z d硊goletnimi zwi眤kami. Depp i Paradis, Klum i Seal, a teraz jedna z naszych polskich par prze縴wa powa縩y kryzys. - Tak 糽e nie by硂 mi阣zy nimi jeszcze nigdy - twierdz znajomi Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, kt髍zy s ze sob od 9 lat, i maj 2,5-...

 • Ibisz za stary do prowadzenia show?

  Czas Krzysia ju min背? Na nic si zda硑 pr骲y odm砤dzania si na si酬 Krzysztofa Ibisza. Dieta, 鎤iczenia oraz podejrzenia o ingerencj w jego wygl眃 specjalist體 medycyny estetycznej - nic z tych rzeczy nie sprawi硂, 縠 kariera Ibisza zn體 nabra砤 tempa. I cho przemawia za nim du縠 do秝iadczenie telewizja Polsat my秎i, 縠by nowy taneczny ...

 • Paris Hilton ods硂ni swoj gwiazd w Silesia City Center

  Co jeszcze wydarzy si na wielkim otwarciu? De Mono, Blue Cafe i wielkie nocne zakupy. Jedno z najbardziej medialnych wydarze tego roku ju za 2 dni. Wtedy to Paris Hilton zawita po raz pierwszy w Polsce i we糾ie udzia w wielkim otwarciu nowej cz甓ci Silesia City Center. Jak Was ju informowali秏y celebrytka pojawi si 12 pa糳ziernika, ...

 • Kto przyszed na premier Smerf體? (FOTO)

  Mali i duzi - bo kto powiedzia, 縠 bajki s tylko dla dzieci? Bajki tylko dla dzieci? Ale sk眃! Dobra bajka jest 秝ietn okazj, nie tylko aby wyj舵 do kina, wyci眊n辨 swoje pociechy i sp阣zi z nimi przyjemnie czas, ale r體nie aby samemu wr骳i do dzieci駍twa, gdy w sobotni wiecz髍 siada硂 si przed telewizorem i z zapartym tchem ...

 • Gwiazdy na 秎ubie Agnieszki Popielewicz (FOTO)

  W ko馽u czerwony dywan te by... Je秎i celebrytka wychodzi za m笨, najprawdopodobniej w秗骴 go禼i weselnych te znajdzie si parada celebryt體. Tak by硂 w wypadku Agnieszki Popielewicz - i czerwony dywan, i przechadzaj眂e si po nim polskie gwiazdy i gwiazdki. Jak wysz硂, mo縩a zobaczy na zdj阠iach. Czasem elegancko, a czasem komicznie. ...

 • W眘aty Maciej Dowbor (FOTO)

  Nie tylko jego ukochana eksperymentuje z wygl眃em. Joanna Koroniewska rozja秐ia w硂sy i zmienia styl, ale jej ukochany, Maciej Dowbor, r體nie ma ch赕 na zmiany. Na wczorajszym pokazie mody prezenter pojawi si z bujnymi w眘ami nad g髍n warg. Najwyra糿iej ch赕 wiosennych zmian obejmuje powoli ca潮 rodzin. Jak si Wam podoba w眘aty ...

 • Kto 秝ieci pup w centrum handlowym? (FOTO)

  Przyda硑by si jakie bardziej zabudowane d縤nsy. D縤nsy biodr體ki s mog by seksowne, ale nie wtedy, kiedy pokazuj to, czego pokazywa nie chcemy. Joanna Koroniewska nigdy nie epatuje nago禼i publicznie. A tu taka wpadka... Na zakupach w centrum handlowym aktorka mia砤 na sobie spodnie, kt髍e sprawi硑, 縠 inni klienci mogli do woli ...

 • Najbardziej stylowa para wieczoru? (FOTO)

  Pi阫na ona, pi阫ny on. Kiedy Joanna Kroniewska mia砤 wygl眃 skromniutkiej dziewczyny z s眘iedztwa. Od pewnego czasu przechodzi jednak niema潮 metamorfoz - aktorka eksperymentuje z makija縠m, fryzurami i strojem. Dawny "mysi" styl zast眕i砤 odwa縩a, pewna siebie kobieta. Ma鎘owi Dowborowi, jej partnerowi, to chyba w smak, bo wygl眃a ...

 • Wielki dzie Joanny Koroniewskiej (FOTO)

  Partner pierwszy sk砤da jej gratulacje. Joanna Koroniewska ma do舵 bycia kojarzon wy潮cznie z rol Ma砱osi Mostowiak z M jak mi硂舵. Ostatnio wesz砤 na deski teatru - zagra砤 w sztuce Fotki z wakacji. Wczoraj odby砤 si premiera spektaklu - na uroczystym pokazie nie zabrak硂 Macieja Dowbora. Partner aktorki pierwszy sk砤da gratulacje ...