Maddox

14-10-2018
Wszystko o: Maddox - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Maddox

 • Zapracowana mama - Angelina Jolie (FOTO)

  Nad sze禼iorgiem dzieci nie砤two zapanowa. Wyobra糾y sobie, 縠 jeste秏y matkami sze禼iorga dzieci. W dodatku, z powodu charakteru pracy, cz阺to zmieniamy miejsce pobytu. To musi by "logistyczny hardcore". Angelina Jolie jednak 秝ietnie sobie radzi w takiej sytuacji. W tym tygodniu sfotografowano j na lotnisku w Los Angeles z ca潮 ...

 • Celebrytki na pokazie mody Macieja Zienia (FOTO)

  W czym przysz硑 gwiazdy? Pokaz Macieja Zienia to ka縟orazowo du縠 wydarzenie w polskim 秝iecie mody. Jest pewne, 縠 gwiazd b阣zie du縪, a targowisko pr罂no禼i ogromne, wi阠 nie wypada pokaza si w byle czym. Ka縟a pani d硊go zastanawia si nad kreacj. Efekt? Jeden pokaz mamy na wybiegu, drugi na widowni. ...

 • Gwiazdy na gali Moda i Styl (FOTO)

  Wbrew nazwie - ze stylem by硂 kiepsko. Nazwa Moda i Styl mo縠 zobowi眤ywa, ale wiele gwiazd pokaza硂 zupe硁y jego brak na najnowszej gali. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! Jola Rutowicz, Kasia Nova, Gabriela Pacholarz - te celebrytki najwyra糿iej przeros硂 wyzwanie, by prezentowa si dobrze. Kilka ...

 • Ulubionym daniem syn體 Brangeliny s ... 秝ierszcze! (VIDEO)

  Pax i Maddox zajadaj si tym a im si uszy trz阺. Kawior, jagni阠ina, duszone kuropatwy? Nie, ulubionym daniem syn體 Angeliny Jolie i Brada Pitta s 秝ierszcze! Zajadaj si nimi g丑wnie Maddox i Pax, kt髍zy smak ten poznali podczas podr罂y do Kambod縴. Pocz眛kowo do jedzenia insekt體 zach阠a砤 ich mama, jednak sytuacja szybko ...

 • Dzieci Angeliny i Brada robi, co chc!

  Maddox je糳zi samochodem i pije wino. Kolejna gar舵 (niepotwierdzonych?) informacji na temat sielskiego 縴cia Angeliny Jolie i Brada Pitta. Tym razem by砤 niania (a wiele ju nia przewin瓿o si przed dom aktorskiej pary) opowiada o samowolce dzieci pa駍twa Jolie-Pitt. Maddox, najstarszy syn, je糳zi po posesji samochodem i pije wino - ...

 • Dzieci Angeliny i Brada przeszkadzaj w hotelach

  S niegrzeczne, g硂秐e i rozwydrzone. Angelina Jolie i Brad Pitt zmuszeni byli opu禼i gal rozdania nagr骴 BAFTA, kiedy otrzymali telefon wzywaj眂y ich natychmiast do hotelu. Ich dzieci biega硑 po budynku robi眂 taki ha砤s, 縠 go禼ie zacz阬i si masowo skar縴. Do opieku nad czw髍k dzieci, 7-letnim Maddoxem, 5-letnim Paxem, 3-letni ...

 • Dom Brangeliny przypomina chlew

  Uff... Maj normalne dzieci. Magazyn Star pisze, 縠 zamek, kt髍y zamieszkuje rodzina Brada Pitta i Angeliny Jolie powoli zamienia si w chlew. 7-letni Maddox i 4-letni Pax uwielbiaj prowadzi wojny na past do z阞體 z m硂dszymi siostrami: Zahar (3 lata) oraz Shiloh (2 latka). Efekty bitew mo縩a potem podziwia na 禼ianach, lustrach i pod硂dze ...

 • George Clooney o dzieciach Angeliny i Brada

  Przez nich nie chce mie potomstwa. George Clooney powiedzia w wywiadzie dla magazynu Heat, 縠 widywanie si z Angelin Jolie, Bradem Pittem i ich dzie鎚i sprawia, 縠 sam nie chce mie w砤snych. - Wystarczy jeden biegaj眂y po mojej willi dzieciak, bym si zdenerwowa, wi阠 z pewno禼i nie jestem kandydatem na ojca roku - wyzna aktor. - Je秎i ...

 • Angelina Jolie ma zwierzyniec i dzieciniec

  Dwa w jednym - dzieciaki s pono nie do zniesienia. Czego innego jednak mo縩a spodziewa si po dzieciach. Doniesienie przyziemne, ale z lubo禼i rozpisuj si na jego temat zagraniczne media. Pono dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta to stadko urwis體. Magazyn Star donosi, 縠 ch硂pcy bij si na pot阦, Zahara krzyczy i kradnie ...

 • Dlaczego Angelina Jolie urodzi bli糿iaki?

  Ch硂pczyk i dziewczynka - terapia udana. InTouch twierdzi, 縠 Angelina Jolie powije bli糿i阾a dwujajowe wskutek terapii, kt髍a pomog砤 jej zaj舵 w ci笨. Mo縧iwe wi阠, 縠 urodzi si dw骿ka dzieci odmiennej p砪i. Pono imi dla jednego z dzieci zosta硂 ju wybrane. Angie powiedzia砤 Maddoxowi, 縠 zaakceptuje ka縟 jego propozycj. A ...

 • Rodzice uczni體 ze szko硑 Maddoxa zbesztani

  Za bardzo m阠zyli Angelin i Brada. Angelina Jolie i Brad Pitt nie maj 砤twego 縴cia nawet wtedy, gdy odprowadzaj adoptowanego synka Maddoxa do szko硑. Rodzice, kt髍ych dzieci r體nie ucz阺zczaj do tej plac體ki, podobno tak bardzo zaczepiali s硑nn par, prosz眂 o autograf czy zdj阠ie, 縠 jeden z kierownik體 szko硑 napisa specjalny list: ...

 • Angelina Jolie z砤, bo nie dosta砤 kasy

  Szaleje ze z硂禼i. Znowu. To si ju robi nudne, nie s眃zicie? Angelina Jolie si powtarza. Jej up髍 i mania kontrolowania wszystkiego powoli zaczynaj dzia砤 na nerwy i prasie, kt髍a co rusz donosi o jej napadach furii. Tym razem powodem do z硂禼i by硑 zdj阠ia z sz髎tych urodzin Maddoxa, opublikowanych bez jej zgody. - Jolie ma ...

 • Jak Brangelina wychowuje dzieci

  Diamentowe smoczki i wielka sztuka zamiast misi體. Angelina Jolie mo縠 nie je舵, bo ludzie w Afryce g硂duj, ale za to na dzieciach nie oszcz阣za. I nie chodzi tu koniecznie o jedzenie. Maluchy maj drog bi縰teri - Shiloh dosta砤 np. wysadzany brylantami... smoczek! (Sprostowanie: nasi Czytelnicy ...

 • Niania dzieci Angeliny Jolie m體i!

  Czyli dlaczego Maddox nie mo縠 mie przyjaci蟪... Niania wreszcie przem體i砤. National Enquirer sypn背 pi阯i阣zmi, wi阠 by砤 pracownica s硑nnej aktorki nie mia砤 ju takich wyrzut體 sumienia, opisuj眂 to, co dzieje si w "rodzinie" Jolie-Pitt. Powiedzia砤, 縠 Angelina Jolie zabrania swoim dzieciom ...

 • Angelina Jolie urz眃za dzieci阠e pokoje

  B阣 inne, ni wszystkie. Angelina Jolie (zobacz tapety) i Brad Pitt (zobacz tapety) zamierzaj udekorowa pokoje swoich dzieci w stylu ich ojczyzny. W ten spos骲 chc, aby pociechy nie traci硑 wi陑i z krajem, w kt髍ym przysz硑 na 秝iat. - Obydwoje chc, aby ich dzieci mia硑 poczucie przynale縩o禼i do kultury ojczystej podczas ...