Magiel Towarzyski

14-10-2018
Wszystko o: Magiel Towarzyski - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Magiel Towarzyski

 • Skandalista b阣zie maglowa z Korwin Piotrowsk?

  Super Express poda nazwisko osoby, kt髍a ma zast眕i Tomasza Kina. Od najbli縮zego sezonu Tomasz Kin nie b阣zie ju prowadzi Magla towarzyskiego. Z dawnego duetu zosta砤 Karolina Korwin Piotrowska. Tymczasem Super Express poda wczoraj, 縠 Kina zast眕i kontrowersyjny projektant i malarz - Piotr Krajewski. Krajewski jest znany z ci阾ego ...

 • Tomasz Kin nie b阣zie ju prowadzi Magla towarzyskiego

  Karolina Korwin-Piotrowska zostaje. Co jeszcze si zmieni? To do舵 nieoczekiwany ruch "kadrowy" - jak poda portal Wirtualne Media, od wrze秐ia nie zobaczymy ju Tomasza Kina w Maglu towarzyskim. Gospodyni programu zostanie Karolina Korwin-Piotrowska, kt髍 co tydzie b阣zie odwiedza inny dziennikarz zajmuj眂y si tematyk show-biznesu. Jak ...

 • Skrzynecka: Praca Szulim jest dla mnie PONI疎J GODNOI

  Nawet gdybym nie mia砤 z czego 縴... Zdarza si, 縠 gwiazdy otwarcie krytykuj swoich koleg體 i kole縜nki z bran縴. Bywa mniej lub bardziej ostro. Teraz na ma硑 "pojazd" po Agnieszce Szulim i Karolinie Korwin-Piotrowskiej zdecydowa砤 si Katarzyna Skrzynecka. O co posz硂? O programy plotkarskie, kt髍e obie panie prowadz, zatem o Magiel ...

 • Ja Mela: To mnie wku*wia!

  Komu si oberwa硂? Por體nuj眂 Ja秌a Mel i Ma鎘a Musia砤, kt髍y zagra ostatnio jego posta w filmie M骿 biegun, mo縩a wywnioskowa jedno - Jasiek jest z pewno禼i bardziej wygadany od aktora. Maciek zasiada ostatnio na kanapie u Kuby Wojew骴zkiego i zrobi tam raczej s砤be show, w por體naniu z polarnikiem, kt髍y go禼i w Maglu Towarzyskim. ...

 • Tomasz Karolak pozywa Magiel Towarzyski

  Posz硂 o "surogatk" Tomasza Kina. Afery ci眊 dalszy. Najpierw Tomasz Kin w programie Magiel towarzyski okre秎i Viol Ko砤kowsk mianem "surogatki" Tomasza Karolaka. P蠹niej aktor opublikowa na swoim Facebooku pe硁 emocji wypowied og砤szaj眂, 縠 "je*nie" dziennikarzowi tak, 縠 "si nie pozbiera". Karolak zmieni jednak zdanie. Nie ...

 • Cielecka do dziennikarza: To nie s merytoryczne pytania!

  Dziennikarz: Lepiej powiedzie, 縠 widzieli禼ie co z Cieleck i Wam si nie podoba硂? Magiel towarzyski nie nale縴 do program體, w kt髍ym gwiazdy s g砤skane po g丑wce, jednak ta rozmowa pozornie przebiega砤 bardzo spokojnie. Karolina Korwin-Piotrowska i Tomek Kim chcieli po prostu zapyta Magd Cieleck o to, jak czuje si jako ikona kina i ...

 • Korwin-Piotrowska o Oli Kwa秐iewskiej: Koncertowo bredzi!

  Ja nie wierz, 縠 mo縩a co takiego powiedzie do gazety! Ostatni wywiad Aleksandry Kwa秐iewskiej, kt髍y udzieli砤 Vivie, wzbudzi sporo emocji (wi阠ej tutaj). Przypomnijmy, 縠 c髍ka prezydenta narzeka砤 w nim na to, 縠 media zepsu硑 jej sukni 秎ubn. Doda砤, 縠 ona wcale nie przejmuje si mod, a zakupy nie sprawiaj jej przyjemno禼i. Na ...

 • Prokop o Tadli i Krecie: Naiwnie dziel si szcz甓ciem

  Bez promowania si na romansie? Marcin Prokop wzi背 udzia w rozmowie w Maglu Towarzyskim na temat tabloidyzacji medi體. W nieemitowanym fragmencie programu jako przyk砤d zosta podany zwi眤ek Jaros砤wa Kreta i Beaty Tadli, kt髍a z jednej strony jest twarz powa縩ego programu informacyjnego telewizji publicznej, za z drugiej bohaterk romansu z ...

 • Agnieszka Szulim o karierze przez 丑縦o

  I o tym, dlaczego ludzie lubi Ko縰chowsk i Soch, a jej nie. Agnieszka Szulim by砤 niedawno go禼iem Magla towarzyskiego. W rozmowie z Karolin Korwin-Piotrowsk i Tomaszem Kinem prezenterka mia砤 si mi阣zy innymi przyzna do tego, przez ile 丑縠k przesz砤, by zrobi karier. - Nie, jako 秗ednio z tym u mnie ostatnio, nie zaliczy砤m ani ...

 • Korwin-Piotrowska skrytykowa砤 program kasza Jak骲iaka

  Jak骲iak: "Mam wra縠nie, 縠 KKP sta砤 si drug Sar May." Znacie zapewne internetowy program kasza Jak骲iaka kr阠ony w 20-metrowej kawalerce? Jak骲iak zaprasza do siebie gwiazdy i celebryt體, kt髍zy udzielaj mu wywiad體. Wielu chwali program dziennikarza, s jednak i tacy, kt髍ym formu砤 programu oraz jego prowadz眂y zupe硁ie nie ...

 • Karolina Korwin-Piotrowska ma now fryzur (FOTO)

  Na wiosn magluje jako ruda. Karolina Korwin-Piotrowska razem z koleg, Tomaszem Kinem, rozpoczyna kolejny sezon Magla towarzyskiego. Nast阷n seri plotkarskiego programu Korwin otwiera od秝ie縪na, z now fryzur. By砤 jurorka Top Model zrezygnowa砤 z bycia brunetk. Ale blondynk nie zosta砤 - postawi砤 na s硂neczny rudy. ...

 • Najman do Piotrowskiej: Pani nie podczepia si pod gwiazdy?

  "Mog mie tylko nadziej, 縠 nie jest to wynik kompleks體." I mamy nowy konflikt w show-biznesie. Wczoraj pisali秏y o tym, jak Karolina Korwin-Piotrowska i wsp蟪prowadz眂y z ni Magiel towarzyski dokopali Marcinowi Najmanowi. Skomentowali w ten spos骲 wypowied Najmana na temat Nergala. W秗骴 s丑w, jakie pad硑 pod adresem ...

 • Tomek Kin: Ka縟a bulwar體ka ma troglodyt z ma硑m m髗giem

  Narazi si Marcinowi Najmanowi? "Ka縟a bulwar體ka ma swojego troglodyt z ma硑m m髗giem, kt髍emu da si w硂縴 w usta ka縟e badziewie" *** W jednym z odcink體 Magla towarzyskiego Tomasz Kin, kt髍y wsp蟪prowadzi program z Karolin Korwin-Piotrowsk, pozwoli sobie na 秏ia潮 uwag pod adresem Andrzeja Najmana oraz ...

 • Edyta Herbu pozwie Karolin Korwin-Piotrowsk

  A wszystko przez "lachona". Karolina Korwin-Piotrowska znana jest z ci阾ego j陑yka i sk硂nno禼i do krytykowania wszystkiego i wszystkich. W jednym z odcink體 programu Magiel towarzyski dosta硂 si Edycie Herbu. Tancerka spotyka si obecnie z 48-letnim re縴serem Mariuszem Treli駍kim. To w砤秐ie z jego powodu prowadz眂a nazwa砤 Edyt ...

 • May chce zafundowa Korwin-Piotrowskiej ostr sesj

  "Kobitka jeszcze na chodzie i do zrobienia". Karolina Korwin-Piotrowska w Maglu Towarzyskim wyg硂si砤 kilka uwag na temat wygl眃u i sposobu promocji Sary May. A Sara, jak to ona, nie omieszka砤 odpowiedzie dziennikarce na swoim blogu. To mi砮 jednak, 縠 Magiel Towarzyski tak martwi si o moj karier wokaln i o m骿 wizerunek ...