Marcin pucki

14-10-2018
Wszystko o: Marcin pucki - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Marcin pucki

 • Kasia Skrzynecka z c髍k Aliki, kt髍a nied硊go sko馽zy 7 lat (ZDJ蔆IA)

  Ca砤 rodzina odwiedzi砤 studio Pytania na 秐iadanie. Pod koniec listopada c髍ka Katarzyny Skrzyneckiej (47 l.) i Marcina puckiego b阣zie obchodzi 7. urodziny. Fani Skrzyneckiej: Pani Kasia wyglada na strasznie napompowan! Czas leci szybko - jeszcze niedawno Skrzynecka pokazywa砤 male駍two, kt髍e nosi砤 na r阫ach. Dzi Alikia wyros砤 na ...

 • Alikia, c髍ka Kasi Skrzyneckiej, nied硊go sko馽zy 4 lata

  Mama ca砤 w skowronkach. Mama i tata zabieraj j na imprezy - dziewczynka bywa na premierach film體 dla dzieci i imprezach sportowych. W niedziel pojawi砤 si u boku mamy na charytatywnym Biegu w sukniach 秎ubnych. Alikia w listopadzie sko馽zy 4 lata. By砤 bardzo wyczekiwanym dzieckiem. W jednym z wywiad體 Katarzyna Skrzynecka przyzna砤, 縠 ...

 • Kasia Skrzynecka - kolejna Chodakowska?

  To nie 縜rt! Odk眃 Ewa Chodakowska sta砤 si popularna, w naszym kraju zapanowa砤 ogromna moda na fitness. Bloga po秝i阠onego dbaniu o sylwetk za硂縴砤 te Anna Lewandowska, a Ania Ba硂n postanowi砤 pokazywa, jak trenuje ze swoim ch硂pakiem. Wiecie, 縠 Kasia Skrzynecka ze swoim m昕em, kulturyst Marcinem puckim, te prowadz platform ...

 • Jak Skrzynecka dopingowa砤 m昕a na zawodach (FOTO)

  Razem z ni c髍ka Alikia. Katarzyna Skrzynecka towarzyszy砤 m昕owi w zawodach kulturystycznych, kt髍e odbywa硑 si w Sopocie. Aktorka kibicowa砤 Marcinowi puckiemu z trybun. Robi砤 zdj阠ie za zdj阠iem i oklaskami nagradza砤 pi阫ne prezentacje m昕a. Wraz z mam ojca dopingowa砤 ma砤 c髍ka aktorki i Marcina puckiego - Alikia. Wysi砮k ...

 • Katarzyna Skrzynecka i Marcin pucki na spacerze (FOTO)

  Ona z w髗kiem, on z rowerem. Katarzyna Skrzynecka cieszy si urokami macierzy駍twa. Korzystaj眂 z pi阫nej pogody zabiera na spacery ma潮 c髍eczk. Towarzystwa dotrzymuje im g硂wa rodziny - Marcin pucki. Jednak fan fitnessu nie ogranicza si do spacerowania. Na spacer zabiera rower - ojcostwo i pomoc 縪nie to bardzo wa縩e sprawy, ale o ...

 • Katarzyna Skrzynecka szuka rodzinnego samochodu? (FOTO)

  Testowa砤 pewien model. Katarzyna Skrzynecka i Marcin pucki pojawili si na imprezie promuj眂ej nowy model Hondy. Nie spos骲 nie zauwa縴, 縠 piosenkarka by砤 縴wo zainteresowana samochodem. Ogl眃a砤 baga縩ik, podziwia砤 bry酬 auta, zasiad砤 te za kierownic, by sprawdzi, jak wygl眃a wn阾rze Hondy. Czy zmie禼i砨y si tam w髗ek? Baga縠 ...

 • Kasia Skrzynecka wr骳i砤 do formy sprzed ci笨y (FOTO)

  Pod okiem m昕a - trenera posz硂 jej jak z p砤tka. Po urodzeniu dziecka Katarzyna Skrzynecka b硑skawicznie wr骳i砤 do formy sprzed ci笨y. Du縜 w tym zas硊ga m昕a aktorki, Marcina puckiego, pod kt髍ego okiem Skrzynecka pracuje nad kondycj. pucki, jeden z najlepszych zawodnik體 fitness na 秝iecie, doskonale wie, jak pracowa nad cia砮m,...

 • Katarzyna Skrzynecka nie zatrudni opiekunki?

  C髍eczk b阣zie si zajmowa m笨. Katarzyna Skrzynecka po urodzeniu dziecka bardzo szybko wr骳i砤 do obowi眤k體 zawodowych. Aktork mo縩a ju ogl眃a w spektaklu I tak ci kocham wystawianym w Teatrze Kamienica, wkr髏ce piosenkarka rozpocznie seri koncert體. W mi阣zyczasie Skrzynecka zabiega pono o anga w jednej ze stacji TV. Kto w ...

 • Kasia Skrzynecka w 秝ietnej formie (FOTO)

  Dwa miesi眂e po porodzie. Dopiero pod koniec listopada Kasia Skrzynecka urodzi砤 c髍eczk, a ju postanowi砤 wr骳i do pracy w Teatrze Kamienica, gdzie wyst阷uje razem z Piotrem Szwedesem w spektaklu I tak ci kocham. Wida 縠 Kasia jest w 秝ietnej formie i zaledwie dwa miesi眂e po urodzeniu ma砮j Alikii Ilii prezentuje si fantastycznie. ...

 • M笨 Skrzyneckiej: Dziecko zostanie w szpitalu

  pucki zapewnia, 縠 Alikia Ilia ma si dobrze. W pi眛ek Katarzyna Skrzynecka zosta砤 mam. Por骴 odby si przed terminem - niemal dwa miesi眂e wcze秐iej, ni by zaplanowany. Marcin pucki, ojciec nowo narodzonej dziewczynki zapewnia jednak, 縠 z ma潮 wszystko jest w porz眃ku: - Dziewczynka jest zdrowa, ale z racji tego, ...

 • Kasia Skrzynecka urodzi砤 c髍eczk!

  Dziecko przysz硂 na 秝iat przed terminem. W ko馽u marzenie Kasi Skrzyneckiej spe硁i硂 si! Jak donosi Fakt Kasia w砤秐ie zosta砤 mam! By砤 prowadz眂a Taniec z gwiazdami mia砤 termin porodu wyznaczony dopiero na pocz眛ek stycznia, jednak c髍eczka zrobi砤 psikusa swoim rodzicom i wcze秐iej pojawi砤 si na ...

 • Celebryci na jubileuszu marki Yes (FOTO)

  Skrzynecka, Popek, Smoli駍ka, a nawet W阦larczyk. Marka Yes 秝i阾owa砤 wczoraj swoje 30. urodziny. Na imprezie z tej okazji pojawi硂 si sporo znanych twarzy. By硑 dziennikarki - Anna Popek, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, kt髍ej ju bardzo dawno nie widzieli秏y na salonach. Byli te panowie - Bartosz W阦larczyk przyszed sam, a Tomasz ...

 • Kasia Skrzynecka nie oszcz阣za si (FOTO)

  Bywa na ka縟ej imprezie. Mamy wra縠nie, 縠 odk眃 Kasia Skrzynecka jest w ci笨y, jest jej zdecydowanie wi阠ej. I nie chodzi tutaj o kilogramy, kt髍e przybywaj ka縟ej ci昕arnej kobiecie. Kasia jest ostatnio sta潮 bywalczyni wszelkiego rodzaju imprez. Ostatnio by砤 to ram體ka Polsatu Cafe, wcze秐iej 秎ub Popielewicz i kilka innych imprez. ...

 • Skrzynecka w Gali: Nie paraduj z pi髍ami w pupie

  O szcz甓cie trzeba walczy- czy縝y najbardziej przes硂dzony wywiad tego roku? Wywiad Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina puckiego udzielony magazynowi Gala jest tak przes硂dzony, 縠 a mo縠 zrobi si niedobrze. "Szczera i spontaniczna" rozmowa w rzeczywisto禼i jest zbiorem wytartych komuna丑w na temat pracy, mi硂禼i, rodziny i szcz甓cia. ...

 • Skrzynecka straszy na premierze (FOTO)

  Tym razem chyba odrobin przesadzi砤. Katarzyna Skrzynecka ju po raz kolejny przesz砤 sam siebie. Na premierze sztuki W砤sno舵 znana jako Judy Garland w teatrze Capitol gwiazda pojawi砤 si w do舵 lu糿ym stroju, kt髍y nijak pasowa do charakteru imprezy. Jej obcis砮 legginsy, "bij眂a" po oczach kolorowa tunika oraz pistacjowe ...

 • M笨 Skrzyneckiej bez 縪ny, ale za to z c髍k (FOTO)

  Dziewczyna wyrasta na pi阫n kobiet. Dumny tato razem z urodziw c髍k u boku - Marcin pucki, m笨 Katarzyny Skrzyneckiej, ma powody, by si chwali. Dorastaj眂 latoro秎 zabra wczoraj na pokaz bielizny. Teraz opr骳z ma晨onki ma inne damskie towarzystwo, o kt髍e Kasia nigdy nie b阣zie zazdrosna. &nbsp

 • M笨 Skrzyneckiej trenuje z Karin Pinilla Corro (FOTO)

  Nie糽e im sz硂! Marcin pucki nie tylko potrafi dba o swoje cia硂 - sprawdza si tak縠 w roli trenera fitness. Mog砤 si o tym przekona pi阫na 26-latka, Karina Pinilla Corro, kt髍a zdoby砤 tytu Miss Supranational 2010. Miss mia砤 okazj 鎤iczy pod okiem m昕a Katarzyny Skrzyneckiej. Wiadomo przecie, 縠 pi阫na sylwetka musi by ...

 • Skrzynecka o swojej 秎icznej pasierbicy

  Z 15-latk 潮cz j "ciep砮, serdeczne relacje". Na t 15-latk nie spos骲 nie zwr骳i uwagi. Pasierbica Katarzyny Skrzyneckiej wyrasta na pi阫n kobiet. Nic dziwnego, 縠 magazyn Show zapyta o to, jak gwiazda czuje si w roli macochy. Skrzynecka uwa縜, 縠 to nic trudnego, bo Paulina, czyli c髍ka jej m昕a, " w przeciwie駍twie do ...

 • Kasia Skrzynecka w ostrzejszym makija縰 (FOTO)

  Ale z kwa秐 mink. Na otwarciu butiku Boucheron pojawi砤 si niezawodna (je秎i chodzi o imprezy) Katarzyna Skrzynecka z m昕em, Marcinem puckim. Prezenterka, piosenkarka i aktorka w jednym, tego dnia postawi砤 na stonowane be縠. W硂sy spi瓿a w wysoki kucyk i mocno podkre秎i砤 oczy. Efektowny makija na pewno zyska砨y sporo, ...

 • Marcin pucki by zapraszany do Ta馽a z Gwiazdami

  Do tej pory odmawia. Pono jest bardzo skromny. Dla Marcina puckiego wyst阷 w Ta馽u z gwiazdami to zaszczyt, kt髍ego dost眕ienia m笨 Katarzyny Skrzyneckiej nie czuje si godzien. Prowadz眂a show aktorka i piosenkarka zdradzi砤 Faktowi, 縠 jej ukochany ju kilka razy dostawa propozycje od tw髍c體 programu. Zawsze jednak t硊maczy si, 縠: ...

 • A Katarzyna Skrzynecka zn體 grucha (FOTO)

  Ze swoim macho. Eh, to musi by mi硂舵! Cho ani Katarzyna Skrzynecka, ani Marcin pucki nie s ju nastolatkami, ich uczucie nosi wszelkie znamiona m硂dzie馽zej, szalonej fascynacji. Szczeg髄nie je秎i spojrzymy na zdj阠ia, kt髍e w obfito禼i sp硑waj z r罂nych imprez. Gwiazdorska para lubi bywa. Nie ma chyba tygodnia, 縠by ...

 • Jacyk體 o Skrzyneckiej i jej m昕u: Ma晨e駍two z Wenezueli

  "Matka natura wiedzia砤, co robi, 縠 ich ze sob zwi眤a砤." Katarzyna Skrzynecka i jej m笨, Marcin pucki, nie nale縠li, nie nale勘 i pewnie nie b阣 nale縠 do najlepiej ubranej pary polskiego show biznesu. Nie lepiej wygl眃aj眂y Tomek Jacyk體 postanowi jednak opowiedzie wszystkim, co my秎i o ich stylu: - C罂, pan pucki to ...

 • Dzika Katarzyna Skrzynecka (FOTO)

  Etola ze sztucznego zwierza i botki w szpic. Jaki czas temu Katarzyna Skrzynecka zapewnia砤, 縠 jej styl nie ma nic wsp髄nego z kiczem. Teraz, przy okazji ka縟ej mniej trafionej stylizacji, plotkarskie media pastwi si nad piosenkark i przypominaj tamt jej wypowied. Dzi Kasia Skrzynecka w wersji drapie縩ej. Na otwarciu restauracji 縪na ...

 • Czyje to nogi? (FOTO)

  Przysz硑, by po縠gna i przywita ukochanego. Chocia od zrobienia zdj赕, kt髍e chcemy Wam dzi pokaza, min瓿o ju troch czasu, nie mogli秏y si oprze ch阠i podzielenia si nimi z Wami. Przedstawiaj par, kt髍a do niedawna unika砤 rozg硂su. Zdaje si, 縠 po 秎ubie kwestie osobiste Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina puckiego ...

 • Skrzynecka nie lubi wydepilowanego m昕a

  Musi by troch "zwierza". Futerko to podstawa. Marcin pucki z racji tego, czym si zajmuje, cz阺to musi podejmowa si czynno禼i kojarzonych g丑wnie z kobietami - mistrz fitnessu depiluje si na przyk砤d przed zawodami. Takie s wymogi wyst阷體. Niestety, cierpi na tym nieco jego 縪na, Katarzyna Skrzynecka, kt髍a nie lubi, kiedy ...

 • Marcin pucki zn體 pokazuje mi甓nie (FOTO)

  Na TAKICH r阫ach m骻砨y nosi Skrzyneck przez ca硑 dzie. Katarzyna Skrzynecka, cho w szcz甓liwym zwi眤ku, mo縠 czu si odrobin zazdrosna. Jej m笨, Marcin pucki, opr骳z ma晨e駍kiej, piel阦nuje jeszcze jedn mi硂舵 - t do sportu. Mistrz fitness przygotowuje si w砤秐ie do kolejnych zawod體. 苭iczy ci昕ko, ale sami sp骿rzcie, jakie s ...

 • Szcz甓liwa Kasia Skrzynecka (FOTO)

  Obroni砤 si przed kiczem? Ostatnio przytaczali秏y wypowied Kasi Skrzyneckiej na temat kiczu, o kt髍y tak cz阺to jest pos眃zana. Piosenkarka i aktorka stwierdzi砤, 縠 縜dna ze sfer jej 縴cia nie ma nic wsp髄nego z kiczem, a twierdzenie, 縠 jest inaczej, wynika st眃, 縠 s r罂ne gusta. I oto nast阷na impreza, i Kasia w obj阠iach ...

 • Marcin pucki pr昕y swe musku硑 (FOTO)

  M笨 Skrzyneckiej na planie serialu. Marcin pucki 砤pie ostatnie cieplejsze promienie s硂馽a nad mazurskimi jeziorami. Wrze秐iowi tury禼i mog podziwia musku硑 mistrza fitness 鎤icz眂ego na planie serialu Przysta. Czy pi阫nie wyrze糱ione cia硂 stanie si przepustk do kariery w show-biznesie? W ko馽u pucki jest ju ca砶iem nie糽e ...

 • Zdj阠ia ze 秎ubu Katarzyny Skrzyneckiej! (FOTO)

  Zobacz, jak wygl眃ali Pa駍two M硂dzi i go禼ie. Wczoraj odby si 秎ub Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina puckiego. Artystka na t uroczysto舵 wybra砤 nader skromn kreacj, "ma潮 bia砤". W硂sy zdobi pojedynczy kwiat. I dobrze, bo nie wiemy, jak wygl眃a砤by w wielkie, bia砮j "bezie". A tak wysz硂 ca砶iem elegancko. ...

 • Skrzynecka wychodzi dzisiaj za m笨!

  痮n po raz drugi. B阣 zdj阠ia? Katarzyna Skrzynecka zostanie dzisiaj 縪n swojego partnera Marcina puckiego. To ju jej drugi zwi眤ek. 39-letnie piosenkarka i prezenterka po p蟪torarocznej znajomo禼i postanowi砤 ponownie powiedzie "Tak". Przyj阠ie weselne odb阣zie si z w硂skich restauracji pod Warszaw. Super Express twierdzi, 縠 ...

 • Zakochana Kasia Skrzynecka w Opolu (FOTO)

  Odciski r眐, duet z Mezo i wsparcie ukochanego. Kasia Skrzynecka prze縴wa砤 w Opolu wspania砮 chwile. Zosta砤 doceniona, by砤 ho硊biona i tulona przez ukochanego, spe硁i砤 si te jako artystka - wyst阷uj眂 na scenie w duecie z Mezo. Zobaczcie na zdj阠iach, jak w opolskiej Alei Gwiazd zostawi砤 odciski swych d硂ni, jak prezentowa砤 si na ...

 • Marcin pucki i jego BMW (FOTO)

  Czy Kasia zafundowa砤 mu taki prezent? Z pewno禼i Marcin pucki chcia砨y mie takie autko, ale jak na razie musi oby si smakiem. Partner Kasi Skrzyneckiej nie m骻 przepu禼i okazji i nie pojawi si na prezentacji najnowszego modelu BMW. Ubrany w kremowy garnitur z przyjemno禼i zasiad za kierownic samochodu. Mo縠 nied硊go ...

 • Skrzynecka pozuje z ukochanym

  Czerwie i wielka mi硂舵. Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa ju przed 秝iatem swojego ukochanego. Marcin pucki towarzyszy jej na ka縟ej imprezie. C罂, mistrzowi fitnessu prezencji nie brakuje. Para pojawi砤 si ostatnio na premierze sztuki Ucho Van Gogha. Aktorka wreszcie wygl眃a na zadowolon. Ostatnio raczej na jej twarzy go禼i wymuszony, ...

 • Katarzyna Skrzynecka pozwa砤 gazet do s眃u

  Za ci笨 i pozycje w 丑縦u. Wideoportal.pl donosi, 縠 Katarzyna Skrzynecka ju po raz czwarty wyst眕i砤 na drog s眃ow przeciwko gazecie. Tym razem chodzi o wymy秎ony, jak m體i aktorka, wywiad, kt髍y zamie禼i Super Ekspress. Mo縩a w nim by硂 przeczyta, 縠 Skrzynecka planuje dziecko z Marcinem puckim. Pod wywiadem gazeta ...

 • Skrzynecka wkr阠a swojego ch硂paka do telewizji

  Dlaczego robi ten sam b潮d? Katarzyna Skrzynecka daje wszelkie powody, by podejrzewa, 縠 nie potrafi uczy si na b酬dach. Swojego pierwszego m昕a, Zbigniewa Urba駍kiego, te oby砤 z kamerami. Dzi阫i niej nabra pewno禼i siebie i zmieni styl. Teraz planuje karier w telewizji. Fakt twierdzi, 縠 swojego nowego ch硂paka prezenterka te ...