Monika Ordowska

15-10-2018
Wszystko o: Monika Ordowska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Monika Ordowska

 • Monika Ordowska zagra砤 prostytutk w serialu ad - mamy video i fotki

  By砤 partnerka Piotra Zelta nie boi si kontrowersyjnych r髄. Pami阾acie Monik Ordowsk? Modelka by砤 przez d硊gi czas partnerk Piotra Zelta. Zasz砤 w ci笨 i urodzi砤 c髍k, kt髍a okaza砤 si by dzieckiem... by砮go partnera celebrytki. Ordowska rozsta砤 si z Zeltem i wr骳i砤 do modela, ojca c髍ki. Monika Ordowska za kulisami sesji dla CKM ...

 • Monika Ordowska za kulisami sesji dla CKM (VIDEO)

  W magazynie zdradza, na co wyda砤by ostatnie pieni眃ze. Bohaterk nowego, lutowego numeru CKM jest Monika Ordowska. Partner modelki, Rafa Sieradzki, b阣zie si musia wykaza ogromn tolerancj dl swej gor眂ej dziewczyny. Bez dw骳h zda - Monika podnosi zimow temperatur skuteczniej ni gor眂a herbatka. Sesja dla CKM jest utrzymana w klimacie ...

 • Monika Ordowska na ok砤dce nowego CKM-u (FOTO)

  Pami阾acie by潮 partnerk Piotra Zelt. Kogo widzimy na ok砤dce nowego wydania magazynu dla pan體, CKM? Monik Ordowsk. Kojarzycie t pani? Kilka lat temu ta seksowna modelka by砤 bohaterk pewnego skandalu z udzia砮m Piotra Zelta. Teraz Orodowska powraca na nowej ok砤dce CKM-u. Pr骳z zdj赕 nagiej modelki w 秗odku znajdziemy wywiad z ...

 • Mn髎two gwiazd i celebrytek na pokazie kolekcji Carini FOTO

  Sablewska, Ordowska, Lubert, Felicja駍ka i wiele innych pa. Marka Carini ruszy砤 niedawno z now kampani reklamow z Maj Sablewsk w roli gwiazdy. Wszyscy zachwycaj si d硊gimi, zgrabnymi nogami fashionistki, kt髍e wyeksponowa砤 na zdj阠iach. I w砤秐ie by砤 mened縠rka Dody by砤 g丑wn bohaterk pokazu nowej kolekcji marki. Obok Mai stan瓿y ...

 • Wernisa marki Triumph (FOTO)

  Gwiazdy na 禼iance i na zdj阠iach. Wczorajszy dzie obfitowa w modowe wydarzenia. Joanna Przetakiewicz zaprezentowa砤 swoj najnowsz kolekcj. Na pokaz przyby硑 prawdziwe t硊my, m.in. Magdalena Og髍ek, siostry Boruc, Anja Rubik, czy Hanna Lis. Nudno nie by硂 te na wernisa縰 marki Triumph. Go禼ie tym razem mogli podziwia zdj阠ia znanych pa ...

 • Piszcza砶a, Ugonoh i Ordowska prezentuj kolekcj Triumph

  W sam raz na Walentynki. Zbli縜j si Walentynki, romantyczno - erotyczne klimaty buzuj w powietrzu g丑wnie za spraw premiery 50 twarzy Greya. Ale nie tylko. Marki bieli糿iarskie ruszy硑 z promocjami. Pokazywali秏y ju Wam zdj阠ia anio砶體 Victoria's Secret prezentuj眂ych walentynkowe gad縠ty, dzi kolej na polskie anio砶i, czyli modelki na ...

 • Monika Ordowska ju mo縠 czu si gwiazd? (FOTO)

  Kolejny sukces? Nie wa縩e jak m體i, wa縩e, 縠by m體ili? W przypadku wielu gwiazd taka zasada sprawdza si w stu procentach. Skandale i skandaliki kochaj media, a bez nich znane twarze nie mia硑by szansy istnie. O tej pani jaki czas temu by硂 wyj眛kowo g硂秐o i to nie dlatego, 縠 zrobi砤 co wspania硂my秎nego. Mowa o Monice Ordowskiej, kt髍a ...

 • Kto przyby na Kalendarz D縠ntelmeni 2015? (FOTO)

  Nie tylko przystojni panowie. Wczoraj fotoreporterzy mieli pe硁e r阠e roboty. Na gal Kalendarz D縠ntelmeni - Stop bosym stopom przyby硂 wiele gwiazd. Na 禼iance, oczywi禼ie, pozowali przystojniacy - organizator Olivier Janiak, kasz Zagrobelny, Alan Andresz, Marcin Bosak, Maciej Jachowski. Kuba Weso硂wski bawi si ze swoj 縪n, a Radzimir ...

 • Ordowska zast眕i砤 Baar w erotycznych scenach w serialu FOTO

  By砤 partnerka Piotra Zelta takich wyzwa si nie boi. Jednym z w眛k體 serialu Na kraw阣zi jest gor眂y romas Leny Korcz granej przez Kamill Baar z Andrzejem Czy縠m (w tej roli Przemys砤w Sadowski). Okazuje si, 縠 aktorka zrezygnowa砤 z udzia硊 w tak zwanych "丑縦owych" scenach - zast眕i砤 j w nich Monika Ordowska. By砤 Miss Warszawy i ...

 • Monika Ordowska wci笨 ma chrapk na s砤w (FOTO)

  By砤 Piotra Zelta ponownie na salonach. O tej modelce by硂 jaki czas temu wyj眛kowo g硂秐o. Monika Ordowska, bo o niej mowa, zwi眤a砤 si z Piotrem Zeltem, ch阾nie bywa砤 z nim na salonach, zasz砤 w ci笨, urodzi砤 c髍eczk, kt髍 oboje wychowywali i... Czar nagle prys. Dziewczyna postanowi砤 wr骳i do swojego ex, modela Rafa砤 Sieradzkiego, ...

 • Monika Ordowska uprawia lans pe硁 g阞 (FOTO)

  Skandal wyszed jej na dobre? Monika Ordowska ma tupet albo nie ma skrupu丑w. Miss Warszawy nie wycofa砤 si z show biznesu po wielkim skandalu, kt髍ego by砤 bohaterk. Przywo砤jmy te 縠nuj眂e wspomnienia - Piotr Zelt zostaje tat, jest dumny, szcz甓liwy i opiekuje si ma潮 Amelk. Do czasu... gdy dowiaduje si, 縠 dziecko nie jest jego, a ...

 • Celebrytki na jubileuszowej gali Moda i Styl (FOTO)

  By砤 Zelta, Patrycja Miku砤, Candy Girl... Wszystkie gwiazdki kochaj imprezki i 禼ianki. Nic dziwnego zatem, 縠 t硊mnie na nie przybywaj. Wczoraj grono pi阫nych pa uda硂 si na jubileuszow gal Moda i Styl. Kto zaszczyci fotoreporter體 swoj obecno禼i? Na salonach dumnie pr昕y砤 si Monika Ordowska. Ciekawe, co czuje Piotr Zelt, kiedy ...

 • Monika Ordowska zarabia na nale秐ikach [VIDEO]

  A w zanadrzu ma nowy plan na biznes. Monika Ordowska, kt髍a ostatecznie rozsta砤 si z Piotrem Zeltem, wraca na salony. Ostatnio wsp髄nie ze swym partnerem, modelem Rafa砮m Sieradzkim na pokazie mody. Przy okazji opowiedzia砤 o swoim nowym 紃骴le zarobkowania. Ju dawno my秎eli秏y o tym, 縠by rozpocz辨 jak倍 wsp髄n dzia砤lno舵. Nale秐ikarnia ...

 • Monika Ordowska, by砤 Zelta, z partnerem na salonach (FOTO)

  Pozowaniu i u秏iechom nie by硂 ko馽a. T histori jaki czas temu 縴硑 niemal wszystkie polskie media. Piotr Zelt zosta szcz甓liwym tat, czym ch阾nie si chwali pokazuj眂 si ze swoj partnerk, Monik Ordowsk, i c髍k na salonach. Czar prys, kiedy aktor zacz背 dochodzi ojcostwa. W體czas Monika wr骳i砤 do swojego by砮go, Rafa砤 Sieradzkiego ...

 • Gwiazdy na pokazie mody Tomaotomo (FOTO)

  Znajdzie si par apetycznych k眘k體 do obgadania. Ca砤 celebrycka 秏ietanka zbieg砤 si wczoraj, by pokaza si na 禼iance z napisem Toamotomo. Tomasz Olejniczak ubra swoich go禼i w kreacje w砤snego projektu i ch阾nie pozowa z celebrytkami. Kogo zaprosi? Monik Ordowsk i jej s砤wnego kochanka. To pierwszy raz, gdy by砤 Zelta pokazuje ...

 • Kochanek Ordowskiej: Wystawi砤 mi rachunki za dziecko

  O Zelcie: "Przecie o tym, 縠 dziecko jest moje, wiedzia ju tydzie po porodzie!" Trwa nieko馽z眂a si rozmowa Rafa砤 Sieradzkiego z mediami. Jak wida kochanek Moniki Ordowskiej i ojciec jej c髍eczki Amelki zrobi si bardzo wylewny i bez opor體 opowiada o intymnych szczeg蟪ach pokr阠onego tr骿k眛a Sieradzki-Ordowska-Zelt. Jego zdaniem Miss ...

 • Sieradzki o Ordowskiej: I co si temu dziecku buduje?

  Zelt milczy, ojciec dziecka si rozgada. Piotr Zelt wypowiedzia si kr髏ko i definitywnie na temat szopki, jak urz眃zi砤 Monika Ordowska. By砤 Miss i aktor wydawali si by po uszy zakochani w sobie, a Zelt czule patrzy na c髍eczk... nie swoj. Okaza硂 si bowiem, 縠 biologicznym ojcem dziecka jest Piotr Sieradzki, model (mo縠 kto ...

 • Piotr Zelt odcina si od Moniki Ordowskiej

  "Sprawa pani Ordowskiej i jej dziecka mnie nie dotyczy." To by medialny romans, a teraz zrobi硂 si medialne rozstanie. Od paru dni media rozpisuj si na temat Piotra Zelta i Moniki Ordowskiej. Jest ostro, bo kr笨 w眛pliwo禼i na temat ojcostwa aktora. Sam Zelt zdaje si je potwierdza swoj najnowsz wypowiedzi dla Faktu: - Sprawa ...

 • Monika Ordowska zm阠zona macierzy駍twem? (FOTO)

  Najwyra糿iej nie ma ju takiej ilo禼i czasu tylko dla siebie. Monika Ordowska niejednokrotnie pr骲owa砤 udowodni, 縠 jest godna, by wst眕i do szereg體 polskich celebrytek. Dziewczyna Piotra Zelta pozowa砤 na 禼iankach niemal do samego porodu. C髍ka pary przysz砤 na 秝iat w styczniu tego roku, a ju towarzyszy rodzicom w wielu bankietach. ...

 • Piotr Zelt o秝iadczy si Monice Ordowskiej

  R罂nica wieku 21 lat w mi硂禼i nie znaczy kompletnie nic. Piotr Zelt jest ju tat c髍eczki Moniki Ordowskiej, Amelki, kt髍a w styczniu tego roku przysz砤 na 秝iat. Teraz pragnie aby stali si prawdziw rodzin i chce zosta m昕em pi阫nej modelki. Jak donosi tygodnik iat i Ludzie Zelt poprosi swoj ukochan o r阫, a ta bez wahania zgodzi砤 ...

 • Monika Ordowska to dopiero sexy mama! (FOTO)

  W styczniu urodzi砤 c髍k, teraz wraca na salony. Nasze celebrytki w niczym nie ust阷uj zachodnim gwiazdom, kt髍e wkr髏ce po urodzeniu dzieci wracaj do obiegu. Zaryzykujemy nawet twierdzenie, 縠 Polki s jeszcze szybsze - wielu wystarczy 2-3 tygodnie, by zn體 pojawi si na salonach. Monika Ordowska wytrzyma砤 troch d硊縠j. C髍eczka ...

 • Monika Ordowska urodzi砤 c髍k

  Piotr Zelt zn體 zosta ojcem. Jak donosi Super Express, Monika Ordowska urodzi砤 kilka dni temu c髍eczk. 23-letnia partnerka Piotra Zelta niemal do samego ko馽a uczestniczy砤 w 縴ciu towarzyskim. Cz阺to pokazywa砤 si z brzuszkiem na salonach. C髍eczka, kt髍a przysz砤 na 秝iat, wa縴砤 po urodzeniu 3,7 kg i mierzy砤 57 cm. Rodzice dali ...

 • Monika Ordowska pod ostrza砮m krytyki

  Po udziale w mocno erotycznym teledysku. Kilka tygodni temu pisali秏y o kontrowersyjnym, mocno erotycznym klipie duetu Boya Chile, w kt髍ym wyst眕i砤 Monika Ordowska. Jak mo縩a by硂 przypuszcza, teledysk wywo砤 spore poruszenie w秗骴 odbiorc體. Teledysk do piosenki Make me feel zawiera bardzo odwa縩e sceny. Czy mieszcz si one w granicach ...

 • Ordowska z brzuszkiem w szpilkach (FOTO)

  Lans najwa縩iejszy? Monika Ordowska znakomicie radzi sobie z odmiennym stanem. Mimo sporych rozmiar體 brzuszka celebrytka wci笨 regularnie nawiedza warszawskie salony. Ostatnio wraz z partnerem, Piotrem Zeltem, wpad砤 na pokaz mody Krajewskich. Ordowska wyst眕i砤 w seksownej kreacji ods砤niaj眂ej dekolt i w efektownych szpilkach. Nie ba砤 ...

 • Siwiec i Szwed na gali Playboya - Fotoerotica (FOTO)

  Natalia w seksownej, czarnej kreacji; Ola w skromniejszej bieli. Na dorocznej gali Fotoerotica zorganizowanej przez magazyn Playboy brylowa硑 dwie gwiazdy magazynu. Natalia Siwiec oraz prowadz眂a imprez Ola Szwed pozowa硑 do zdj赕 w seksownych kreacjach. Siwiec postawi砤 na czer i fason, kt髍y zdecydowanie pobudza wyobra糿i m昕czyzn. ...

 • Monika Ordowska (dziewczyna Zelta) w kontrowersyjnym klipie

  Jest ostro. Tylko od 18 lat. Monika Ordowska nie nale縴 do kobiet, kt髍e maj opory przed rozbieraniem si na planie zdj阠iowym. Partnerka Piotra Zelta ma ju na swoim koncie gor眂, bardzo odwa縩 sesj dla Playboya. Teraz mo縠my pozna jeszcze bardziej wyzwolone oblicze celebrytki - przysz砤 mama (Ordowska jest teraz w zaawansowanej ci笨y), ...

 • Monika Ordowska do ko馽a ci笨y na salonach (FOTO)

  Brzuszek m體i, 縠 rozwi眤anie wkr髏ce. Monika Ordowska, kt髍a na plotkarskie strony trafi砤 po tym, jak zacz瓿a si spotyka ze starszym od siebie aktorem, Piotrem Zeltem, na jaki czas musia砤 zrezygnowa z kariery w modelingu. Pow骴 prosty - ci笨a. Ale modelka si nie nudzi - razem z partnerem pojawia si ci眊le na r罂nych imprezach - ...

 • Monika Ordowska - czy mo縩a wy縴 z modelingu?

  Gdyby kt髍a z Czytelniczek marzy砤 o tym zawodzie. Monika Ordowska jest modelk. Mamy jednak wra縠nie, 縠 ostatnio jest bardziej znana jako "dziewczyna Piotra Zelta". Od pewnego czasu regularnie pojawia si na salonach w towarzystwie aktora. Kilka tygodni temu zadebiutowa砤 tam jako przysz砤 mama. W wywiadzie dla portalu Milion Kobiet Ordowska ...

 • Piotr Zelt i Monika Ordowska - lans z brzuszkiem (FOTO)

  Ci昕arna dziewczyna aktora nie rezygnuje z pozowania do zdj赕. Monika Ordowska i Piotr Zelt korzystaj z ostatnich miesi阠y przed narodzinami dziecka, by nabra si i... przy okazji troch si polansowa. Bo przecie nie ma to jak "po縠gnanie lata gwiazd" w o秗odku wypoczynkowym pod okiem fotoreporter體. Ordowska nawet w ci笨y ma 秝ietn ...

 • Monika Ordowska, dziewczyna Zelta, pokaza砤 ci笨owy brzuszek

  B阣zie dziewczynka. Na wczorajszym pokazie Volvo by Gosia Baczy駍ka pojawi硂 si sporo celebryt體 i gwiazdek. W秗骴 go禼i zauwa縴li秏y Piotra Zelta z partnerk, m硂dsz o 24 lata modelk, Monik Ordowsk. Dziewczyna aktora jest w zaawansowanej ci笨y - na pocz眛ku stycznia ma urodzi c髍eczk (tak informacj poda tygodni Rewia). Monika ...

 • Monika Ordowska - gor眂a dziewczyna Piotra Zelta

  Gwiazda kwietniowego Playboya jest prawie jak zdobycz. Piotr Zelt dwa lata po rozwodzie zwi眤a si z Monik Ordowsk. Od paru miesi阠y oficjalnie pojawiaj si jako para. Dziewczyna pojawi砤 si ju m.in. na ok砤dce Playboya. To nie lada zdobycz. Tym bardziej, 縠 Monika jest m硂dsza o 21 lat od aktora. Nic dziwnego, 縠 Zelt z dum ...