Nikki Reed

14-10-2018
Wszystko o: Nikki Reed - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Nikki Reed

 • Ian Somerhalder o tym, co zrobi z tabletkami antykoncepcyjnymi Nikki

  dnie? Po wieloletnim zwi眤ku z Nin Dobrev, Ian Somerhalder (38 l.) szybko przeskoczy w ramiona Nikki Reed (29 l.). Para szybko zmieni砤 status zwi眤ku na "narzeczonych", a jeszcze szybciej stali si ma晨onkami. W roku 2015 wzi阬i 秎ub, w tym roku przywitali na 秝iecie c髍eczk. Ostatnio aktor opowiedzia o tym, jak to wyrzuci tabletki ...

 • W砤秐ie urodzi硂 si naj砤dniejsze dziecko w Hollywood!

  Nikki Reed i Ian Somerhalder zostali rodzicami. Nikki Reed (29 l.) zosta砤 mam! Tym samy jeden z najwi阫szych przystojniak體 Hollywood, Ian Somerhalder (38 l.) zosta tatusiem. C髍eczka pary przysz砤 na 秝iat jaki czas temu - E! donosi, 縠 urodzi砤 si 25 lipca. By砤 i aktualna ukochana Iana spotka硑 si na salonach! Rodzice dali ...

 • Nikki Reed i Ian Somerhalder w najs硂dszy spos骲 og硂sili, 縠 zostan rodzicami

  Gratulacje! Nikki Reed (28 l.) i Ian Somerhalder (38 l.) s ze sob ju dwa lata. Zakochani, ku rozpaczy Niny Dobrev, szybko wzi阬i 秎ub i w przeciwie駍twie do innych par, kt髍e szybko podj瓿y decyzj o zmianie statusu zwi眤ku, maj si bardzo dobrze. Nikki i Ian pochwalili si z fanami radosn nowin - zostan rodzicami. Aktorka opublikowa ...

 • Ameryka駍ka prasa pisze, 縠 Nikki Reed i Ian Somerhalder zostan rodzicami

  Pora na gratulacje? Przypadek Iana Somerhaldera (37 l.) i Nikki Reed (28 l.) jest typowo hollywoodzki. Zobacz: Och! Za chwil zobaczycie najbardziej romantyczne zdj阠ie tych wakacji Po kilku randkach zaktualizowali status na narzecze駍two, by nied硊go p蠹niej wzi辨 wprawiaj眂ych wszystkich w os硊pienie 秎ub. Z硂秎iwi twierdzili, 縠 zakochani ...

 • Och! Za chwil zobaczycie najbardziej romantyczne zdj阠ie tych wakacji

  W roli g丑wnej Ian Somerhalder i jego ukochana. Pocz眛ki tego zwi眤ku by硑 trudne - Ian Somerhalder zacz背 si spotyka z Nikki Reed po kilku latach medialnie bardzo nag硂秐ionego zwi眤ku z Nin Dobrev. Zobacz: By砤 i aktualna ukochana Iana spotka硑 si na salonach! Para nie komentowa砤 szerzej swego rozstania. Aktorzy poszli ka縟e w swoj ...

 • Ian Somerhalder i Nikki Reed: Dziecko w drodze!

  Od ich 秎ubu min背 nieca硑 rok. Nikki Reed (27 l.) i Ian Somerhalder (38 l.) s typowym przyk砤dam hollywoodzkiej pary nowej generacji. Co to oznacza? By硑 ch硂pak Niny Dobrev (27 l.) zakocha si w Nikki z dni na dzie. Aktorzy szybko zamieszkali razem, a po 6 miesi眂ach znajomo禼i byli ju narzeczonymi. ub mia miejsce w kwietniu zesz砮go roku....

 • Gwiazdy na gali The Art of Elysium (FOTO)

  Przysz硂 mn髎two s砤w. Fotoreporterzy w Los Angeles mieli wczoraj pe硁e r阠e roboty. Wiele s砤w zdecydowa硂 si przyby na gal The Art of Elysium. Kto pozowa na 禼iance? Dwie pary skupi硑 na sobie wzrok - Amber Heard z ukochanym oraz Ian Somerhalder z Nikki Reed. Czerwie czy pomara馽z - kt髍a suknia pi阫niejsza? Kelly Osbourne zdecydowa砤 ...

 • Oni powiedzieli sobie TAK w 2015 roku (FOTO)

  I b阣 縴li d硊go i szcz甓liwie? W przeciwie駍twie do 2014 roku, 2015 by ubogi w 秎uby. Gwiazdy, kt髍e zdecydowa硑 si zalegalizowa swoje zwi眤ki nie godzi硑 si na wielk sesj w kolorowym magazynie i kamery na sali. Nie wiemy kiedy, nie wiemy gdzie, nie wiemy te w czyjej sukni Mila Kunis powiedzia砤 "tak" Ashtonowi Kutcherowi. Pewne ...

 • By砤 i aktualna ukochana Iana spotka硑 si na salonach!

  Nikki Reed czy Nina Dobrev, kt髍a prezentowa砤 si lepiej? Nikki Reed (27 l.) i Nin Dobrev (26 l.) 潮czy pewien przystojniak, kt髍y jest zarazem by硑m jednej z pa i m昕em drugiej. Jeszcze kilka lat temu Ian Somerhalder (36 l.) i Nina stanowili jedn z pi阫niejszych hollywoodzkich par. Aktorzy poznali si i zakochali w sobie na planie filmu ...

 • Nikki Reed ca砤 w prze秝itach (FOTO)

  Nic dziwnego, 縠 Ian straci dla niej g硂w. Jeszcze w 2014 roku by砤 縪n Paula McDonalda. On wcze秐iej by zwi眤any z Nin Dobrev, kt髍 pozna na planie Pami阾nik體 wapir體. Szybko wpadli sobie w oko. Maj wiele wsp髄nych pasji, m.in. sport i zdrowe od縴wianie. W kwietniu gruchn瓿a wie舵 o tym, 縠 Nikki Reed i Ian Somerhalder bior 秎ub. Nic ...

 • Te zdj阠ia Nikki Reed wywo砤硑 lawin komentarzy (FOTO)

  O czym nie wiemy? Jeszcze nie tak dawno nie by硂 im po drodze. Ian Someralder spotyka si z Nin Dobrev, a fani Pami阾nik體 wampir體 wierzyli, 縠 to mi硂舵 a po gr骲. Ona za by砤 m昕atk - powiedzia砤 "tak" Paulowi McDonaldowi. W styczniu Nikki Reed oficjalnie rozwiod砤 si ze swoim ex, a ju w kwietniu gruchn瓿a wie舵 o 秎ubie z Ianem. ...

 • Tak kusi Nikki Reed, 縪na Iana Somerhaldera (FOTO)

  Opalenizna z miesi眂a miodowego? Nikki Reed (27 l.) nigdy nie by砤 tak szcz甓liwa, jak w ostatnich miesi眂ach. Aktorka zakocha砤 si z wzajemno禼i w Ianie Somerhalderze (36 l.) i po kilku miesi眂ach zwi眤ku zosta砤 縪n aktorka. ub aktor體 odby si na Santa Monice, a podczas miesi眂a miodowego zakochani odwiedzili Chile, Brazyli i bawili ...

 • Ian Somerhalder by niegrzeczny dla fan體? (VIDEO)

  W sieci zawrza硂. Jego nazwisko zawsze by硂 gor眂e, a fanki mdla硑 na jego widok. Serce Iana Somerhaldera przez d硊gi czas by硂 zaj阾e przez Nin Dobrev. Para pozna砤 si na planie Pami阾nik體 wapir體. Wydawa硂 si, 縠 to b阣zie mi硂舵 a po gr骲. Mylono si! Ian ju nie jest kawalerem! Pod koniec kwietnia gruchn瓿a wie舵 o tym, 縠 aktor i ...

 • Miodowy miesi眂 Nikki Reed i Iana Somerhaldera trwa

  痽j w raju? Miodowy miesi眂 Iana Somerhaldera (36 l.) i Nikki Reed (26 l.) trwa w najlepsze. Aktorzy zaraz po swoim cichym 秎ubie na Santa Monice udali si do Chile, Brazylii i na Kostaryk. Jednak 秝ie縪 upieczeni ma晨onkowie nie maj jeszcze do舵 podr罂y. Ian zabra swoj 縪n na wycieczk "niespodziank" z okazji jej urodzin. Wielu m體i, 縠 ...

 • Somerhalder i Reed pokazali zdj阠ia z podr罂y po秎ubnej

  Tymczasem Nina Dobrev... To by硑 dwa najpi阫niejsze tygodnie w 縴ciu Nikki Reed (26 l.) i Iana Somerhaldera (36 l.) i chyba najtrudniejsze dla Niny Dobrev. Po tym, jak Nikki i Ian 秎ubowali sobie mi硂舵 i wierno舵, wybrali si w d硊g, romantyczn i pasjonuj眂 podr罂 po秎ubn. Para wypoczywa砤 w Chile, Brazylii i Na Kostaryce. Po powrocie na ...

 • Kiedy Nikki Reed zostanie mam?

  Do pe硁i szcz甓cia pa駍twu Somerhalder brakuje tylko dziecka? W Hollywood cz阺to powtarza si jeden schemat - pan poznaje pani, po kilku miesi眂ach znajomo禼i on kupuje jej pier禼ionek zar阠zynowy, nast阷nie bior 秎ub i... po kilku miesi眂ach bajka si ko馽zy g硂秐ym rozwodem. W zesz硑m tygodniu Nikki Reed (26 l.) i Ian Somerhalder (36 l.) ...

 • S zdj阠ia sukni 秎ubnej Nikki Reed (Twitter)

  Panna m硂da postawi砤 na koronk. Zacz阬i si spotyka niespe硁a rok temu, a dzi s ju ma晨e駍twem. Ian Somerhalder (36 l.) i Nikki Reed (26 l.) pobrali si ku rozpaczy wielu fanek przystojnego aktora. Para, kt髍a na co dzie stara si 縴 w stylu "eko", powiedzia砤 sobie "tak" podczas skromnej uroczysto禼i. ub odby si pod go硑m niebem. ...

 • Ian Somerlhalder i Nikki Reed s MA/E裇TWEM!

  Szok! Niespodzianka! Nikki Reed (26 l.) i Ian Somerhalder (36 l.) s ju po 秎ubie! Narzeczeni w ostatni weekend powiedzieli sobie "tak" na Santa Monice. Ceremonia mia砤 by skromna i odby砤 si pod go硑m niebem. Pa駍twu m硂dym towarzyszyli najbli縮i przyjaciele i rodzina. Ian i Nikki s par od lipca zesz砮go roku. Podobno zawsze mieli na ...

 • Nikki Reed ma powody do 秝i阾owania

  Teraz b阣zie mog砤... Gdy fani Pami阾nik體 Wampir體 op砤kuj odej禼ie Niny Dobrev (26 l.) z serialu, Nikki Reed (26 l.) otwiera szampana. Nowa ukochana Iana Somerhaldera (36 l.) ba砤 si Niny, a w ko馽u byli kochankowie mieli ze sob do czynienia na planie serialu. Nikki obawia砤 si odrodzenia uczucia Iana do Niny, dlatego cz阺to przychodzi砤 ...

 • Nikki Reed dorasta砤 w bardzo skromnym domu

  I wcale nie chcia砤 zosta aktork, ale... ...weterynarzem. Mi硂舵 do zwierz眛 to pierwsza cecha, z jak kojarzymy Nikki Reed (26 l.). - Zawsze chcia砤m zajmowa si zwierz阾ami i je leczy. Nigdy nie my秎a砤m o tym, 縠by zosta aktork - m體i gwiazda Zmierzchu. Dziewczyna Iana Somerhaldera wspomina dzieci駍two jako fajny, ale do舵 trudny ...

 • Ian Somerhalder i Nikki Reed zostan rodzicami?

  Szybciej, ni nam si wydaje? W show-biznesie wszystko zmienia si szybciej ni w 縴ciu zwyczajnych zjadaczy chleba. Wystarczy na kilka miesi阠y nie czyta plotek, by wypa舵 z obiegu i nie m骳 po砤pa si w nowych zwi眤kach, osi眊ni阠iach, metamorfozach gwiazd i innych sferach, kt髍e ich dotycz. Jeszcze nie tak dawno Ian Somerhalder ( 36 l.) ...

 • Ian Somerhader o秝iadczy si Nikki Reed? (FOTO)

  Na palcu aktorki pojawi si pier禼ionek zar阠zynowy. Moda na szybkie 秎uby w Hollywood trwa w najlepsze. Kolejn par, kt髍a nie czeka砤 d硊go z zar阠zynami s Nikki Reed (26 l.) i Ian Somerhalder (36 l.). Aktorzy s razem od lipca, dziel mieszkanie i maj wsp髄ne plany na przysz硂舵. Podobno przystojny aktor czeka z o秝iadczynami, a do ...

 • Kolejny pow骴, by zazdro禼i Nikki Reed (FOTO)

  Ian Somerhalder na zielonym targu. Wiadomo舵 o tym, 縠 Ian Somerhalder (36 l.) po rozstaniu z Nin Dobrev (25 l.) szybko zosta trafiony kolejn strza潮 amora, nie dawa砤 spa wielu fankom pary. Wydawa硂 si, 縠 Nina i Ian s dla siebie stworzeni. Tymczasem... Od kilku miesi阠y aktor wygl眃a na szcz甓liwego, jak nigdy przedtem. Ze sw ...

 • Nikki Reed ju po rozwodzie

  Dosta砤 trzy domy i trzy samochody. Nikki Reed sfinalizowa砤 spraw rozwodow. 26-letnia aktorka, kt髍a od lipca ubieg砮go roku spotyka si z Ianem Somerhalderem (36 l.) od 2011 roku by砤 縪n Paula McDonalda. Para pozna砤 si na czerwonym dywanie podczas premiery Czerwonego Kapturka. Romans wybuchn背 nagle i zako馽zy si szybkim 秎ubem. Ten ...

 • Nikki Reed przy砤pana bez makija縰 (FOTO)

  Pi阫na nawet z si馽ami pod oczami? S gwiazdy, kt髍e bardzo nie lubi by fotografowane bez makija縰. Pami阾acie, jak Rita Ora wysz砤 kiedy z samolotu owini阾a w koc. Wola砤 si przewr骳i, ni pokaza swoj twarz bez pudru i szminki. C罂 za po秝i阠enie. Ta pi阫no舵 nie pr骲owa砤 takich sztuczek, cho wida by硂, 縠 widok paparazzi nieco j ...

 • Dziewczyna Iana Somerhaldera grzeje si w ciepe砶u fleszy

  Zobaczcie, jaka jest szcz甓liwa. Jeszcze kilka miesi阠y temu niewiele os骲 interesowa硂 si niejak Nikki Reed. Nagle jej nazwisko sta硂 si rozpoznawalne, a wszystko dzi阫i aktorowi, kt髍y zadurzy si w dziewczynie. Nikki jest now ukochan Iana Somerhaldera. Zaj瓿a miejsce Niny Dobrev, co by硂 r體noznaczne z tym, ze fani Pami阾nik體 Wampir體 ...

 • Ian Somerhalder otwarcie o swej mi硂禼i

  Z Nikki 潮czy go co bardzo wa縩ego. Gdy spotyka si z Nin Dobrev, Ian Somerhalder (35 l.) nie by zbyt wylewny w omawianiu stanu swego serca przed szersz publiczno禼i. Zwi眤ek aktorskiej pary by piel阦nowany z dala od oczu i uszu fan體. Tym razem jest inaczej. Aktor jest chyba naprawd bardzo zakochany, bo nie szcz阣zi nie tylko gest體, ...

 • Dziewczyna Iana Somerhaldera wie, jak przyci眊n辨 uwag FOTO

  Nikki Reed wielbicielk czerwonej szminki. Ian Somerhalder (35 l.) znalaz w Nikki Reed (26 l.) bratni dusz. Na pocz眛ku wiele os骲 my秎a硂, 縠 wsp髄ne zakupy na targu ze zdrow 縴wno禼i oraz treningi, na kt髍ych pojawiali si we dwoje, to przejaw kole縠駍twa i sympatii. No i oczywi禼ie wsp髄nych zainteresowa. Szybko okaza硂 si, 縠 ...

 • Wielkie zmiany u Nikki Reed i Iana Somerhaldera (FOTO)

  Po co si tak spiesz? Wygl眃a na to, 縠 zwi眤ek Iana Somerhaldera (35 l.) i Nikki Reed (26 l.) nabiera coraz wi阫szych rumie馽體 i to w ekspresowym tempie. Ian wcze秐iej spotyka si z Nin Dobrev. Para niespodziewanie rozsta砤 si. Nina podobno jest singielk, a aktor ju zd笨y si pocieszy. Jego nowa wybranka by砤 ju m昕atk - w 2011 roku ...

 • Nikki Reed i Ian Somerhalder zrobili nietypowe zakupy

  Szybko urozmaicaj sobie zwi眤ek. Nikki Reed (26 l.) Ian Somerhalder (35 l.) spotykaj si od lipca i dzia砤j w ekspresowym tempie. Ju zd笨yli adoptowa psiaka (obu tylko po rozstaniu nie by硂 awantury o zwierz阾a jak w przypadku Kristen Stewart i Roberta Pattinsona) i razem zamieszka. Teraz para odwiedzi砤 seks shop, w kt髍ym zostawili ...

 • Nikki Reed i Ian Somerhalder postawili razem odwa縩y krok

  Nie za szybko? Jak szybko zdecydowaliby禼ie si na zamieszkanie ze swoim partnerem? Ian Somerhalder (35 l.) i Nikki Reed (25 l.) postanowili nie marnowa czasu i zamieszka razem. Ile s ju razem? Nieca硑 miesi眂. By硑 ukochany Niny Dobrev mia zaproponowa swojej nowej dziewczynie, 縠by wprowadzi砤 si do niego - przecie i tak sp阣zaj ...

 • Gor眂a para: Reed i Somerhalder na salonach (FOTO)

  Oficjalnie razem? Kilka tygodni temu plotki na temat tej pary by硑 prawdziw bomb. Ian Somerhalder (35 l.) i Nikki Reed (26 l.) zostali bohaterami sesji paparazzi, po kt髍ej zacz阾o m體i, 縠 stanowi par. Plotkowali秏y o zranionym sercu Niny Dobrev (25 l.), czas chyba jednak pogodzi si z wyborem Iana. Gwiazdor i jego nowa dziewczyna ...

 • Nic dziwnego, 縠 Ian Somerhalder straci dla niej g硂w FOTO

  Co powiecie na Nikki Reed bez stanika? Nina Dobrev z pewno禼i mo縠 teraz obgryza paznokcie z nerw體 i zazdro禼i. Ian Somerhalder (35 l.) znalaz szcz甓cie u boku innej kobiety! Jego now wybrank zosta砤 Nikki Reed. Nikki ma 26 lat i jej znana z roli Rosalie Hale w Zmierzchu. W 2011 roku wysz砤 za finalist ameryka駍kiego Idola, Paula McDonalda, ...

 • Ian Somerhalder zosta ojcem (FOTO)

  Tego by秏y si nie spodziewali. Najpierw media 縴硑 jego rozstaniem z Nin Dobrev, teraz 秎edz ka縟y krok jego nowej partnerki. Tak, to ju pewne, 縠 Ian Somerhalder ponownie si zakocha. Tym razem poczu uk硊cie w sercu na widok aktorki znanej m.in. ze Zmierzchu, Nikki Reed. Paparazzi maj pe硁e r阠e roboty - para cz阺to razem biega i chodzi na ...

 • Somerhalder i Reed maj wsp髄n pasj (FOTO)

  Nowa para Hollywood sp阣za ze sob ka縟 woln chwil. Wielu nie wierzy硂, gdy jako jedni z pierwszych napisali秏y, 縠 Ian Somerhalder spotyka si z Nikki Reed. Aktorka jest w trakcie rozwodu, nie przeszkadza jej to w uk砤daniu sobie 縴cia na nowo. Z Ianem sp阣za ka縟 woln chwil. Jest to tym prostsze, 縠 para ma - jak si okazuje - wsp髄n ...