Odeta Moro

14-10-2018
Wszystko o: Odeta Moro - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Odeta Moro

 • Odeta Moro komentuje 500+. Nie przypad硂 jej do gustu!

  Zbyt skomplikowane... Narodziny pierwszego dziecka do dla ka縟ego rodzica moment prze硂mowy. A kiedy rodzic jej celebry t, szansa na wywindowanie kariery. Odecie Moro przyj禼ie na 秝iat synka zdecydowanie pomog硂 wr骳i na salony. Teraz Moro mo縠 秏ia硂 udziela matczynych rad i opowiada o trudach w wychowywaniu dziecka. Odeta Moro urodzi砤! ...

 • Odeta Moro urodzi砤! Znamy p砮 dziecka!

  Informacj pochwali砤 si na Instagramie. 40-letnia Odeta Moro urodzi砤 syna. Dziennikarka znana z programu Agent Gwiazdy cudown wiadomo禼i pochwali砤 si na Instagramie. By砤 縪na Micha砤 Figurskiego udost阷ni砤 zdj阠ie stopy dziecka. Odeta Moro ma ju OGROMNY ci笨owy brzuszek Szcz甓liwa mama opublikowa砤 poruszaj眂y wpis: - Witaj ...

 • Odeta Moro ma ju OGROMNY ci笨owy brzuszek

  "Kobiety chc by atrakcyjne w ka縟ym wieku i o ka縟ej porze." Odeta Moro (40 l.) w marcu og硂si砤, 縠 spodziewa si dziecka. Dziennikarka jest ju mam c髍ki Soni. Odeta Moro pokaza砤 PIERWSZE zdj阠ie synka! Odeta na swoim Instagramie ch阾nie dzieli si zdj阠iami, na kt髍ych wida jej ci笨owe kr眊硂禼i. Na ostatnich zdj阠iu brzuszek jest ...

 • Odeta Moro pokaza砤 PIERWSZE zdj阠ie synka!

  Szok! Odeta Moro (40 l.) spodziewa si synka. Gwiazda ju nied硊go po raz drugi zostanie mam i powita ch硂pca na 秝iecie. Wida, 縠 bardzo cieszy si z przebiegu ci笨y, nie kryje si i ch阾nie dzieli si szczeg蟪ami na swoim Instagramie. Fani nie szcz阣z komplement體 - nic dziwnego Odeta wygl眃a promiennie! 40-letnia Moro o ci笨owych ...

 • 40-letnia Moro o ci笨owych zachciankach: kto zabroni rozpieszcza CI石AR覹K?

  Pokaza砤 sw骿 ogromy brzuch. Odeta Moro spodziewa si drugiego dziecka. O swoim b硂gos砤wionym stanie poinformowa砤 w nietypowy spos骲 - pochwali砤 si na Instagramie testem ci笨owym. Dziennikarka skrupulatnie dokumentuje swoje 縴cie prywatne na profilu spo砮czno禼iowym, a tym razem przyzna砤, 縠 jej ci笨ow zachciank jest... odpoczynek od ...

 • Odeta Moro chwali si DU痀M ci笨owym brzuszkiem!

  Promienieje? Odeta Moro pod koniec marca w oryginalny spos骲 poinformowa砤 fan體, 縠 spodziewa si dziecka. Na swoim Instagramie zapozowa砤 z testem ci笨owym. Ci笨a s硊縴 gwie糳zie, co pokaza砤 w najnowszej sesji zdj阠iowej. Odeta Moro pokaza砤 wynik testu ci笨owego! Ubrana w koronkow, bia潮 sukni, pl眘a砤 przed aparatem. W oczy rzuca si ...

 • U Odety Moro te ju wida ci笨owy brzuszek (ZDJ蔆IA)

  By砤 縪na Micha砤 Figurskiego w 秝ietnej formie. Po rozstaniu z Micha砮m Figurskim, do kt髍ego dosz硂 w 2014 roku, Odeta Moro uk砤da sobie 縴cie na nowo. Dziennikarka nie ukrywa, 縠 jest szcz甓liwa i spe硁iona. Niedawno na swoim Instagramie Odeta pochwali砤 si pozytywnym wynikiem testu ci笨owego. Odeta Moro pokaza砤 nowego partnera! B阣zie ...

 • Odeta Moro pokaza砤 wynik testu ci笨owego!

  Spodziewa si dziecka? Odeta Moro poinformowa砤 wszystkich, 縠... spodziewa si dziecka! Na swoim instagramowym profilu opublikowa砤 zdj阠ie z testem ci笨owym, tak aby nikt nie mia 縜dnych w眛pliwo禼i. Odeta Moro pokaza砤 nowego partnera! Doda砤 opis: U nas ju wiosna;) - podpisa砤 zdj阠ia. Fani pisz komentarze z gratulacjami! ...

 • Odeta Moro pokaza砤 nowego partnera!

  I zdj阠ie w czu硑ch obj阠iach. Odeta Moro to gwiazda na topie. Swoje zrobi jej udzia w programie Agent, w kt髍ym odegra砤 kluczow rol agentki. Uk砤da si tak縠 w prywatnym 縴ciu Odety, dziennikarka znalaz砤 szcz甓cie u boku Konrada Komornieckiego. S razem od zesz硂rocznej jesieni. Przez ostatni weekend Odeta i jej luby 秝i阾owali jej ...

 • C髍ka Odety Moro ogl眃a砤 agenta z mam. Ta nie pisn瓿a ani s丑wka!

  Odeta ukrywa砤 to nawet przed c髍k! Jakie by硂 zdziwienie, gdy wczoraj podczas fina硊 programu Agent Gwiazdy Odeta Moro wyci眊n瓿a z koperty czarne pi髍ko i ujawni砤 si ze swoja misj w programie. To ona, nie Daria docha czy Jaros砤w Kret sabotowali dzia砤nia grupy. Agentk by砤 Odeta i to nie tylko w programie, ale i w domu. Okazuje si, ...

 • Wiadomo, kto jest Agentem!

  Ogl眃ali禼ie ostatni odcinek? Za nami fina drugiego sezonu programu Agent Gwiazdy! W dzisiejszym odcinku jasne sta硂 si, kto z tr骿ki Jaros砤w Kret, Odeta Moro i Daria docha sabotowa dzia砤nia grupy. Po pierwszej przerwie na reklam nast眕i硂 otworzenie kopert. Pierwszy by Jarek. Jego koperta by砤 pusta, co oznacza硂, 縠 nie jest agentem. ...

 • WIELKIE ROZCZAROWANIE po 12. odcinku Agenta!

  Dlaczego? W programie Agent Gwiazdy zosta硂 ju tylko trzech uczestnik體 - Daria docha, Odeta Moro i Jaros砤w Kret. Kto jest agentem? My秎eli禼ie, 縠 dowiecie si dzisiaj? Nic z tych rzeczy, sprawdzanie cierpliwo禼i widz體 wydaje si by specjalno禼i TVN-u. Podobnie jak w poprzednim sezonie show, ujawnianie to縮amo禼i agenta jest ...

 • Ale emocje! Kogo zobaczymy w finale Agenta?

  Kto odpad? Za nami p蟪fina硂wy odcinek programu Agent Gwiazdy. Po dzisiejszych eliminacjach w programie zosta硂 trzech uczestnik體. Ale wr箧my do pocz眛ku, czyli zadania, w kt髍ym Odeta Moro musia砤 sp阣zi troch czasu z Dari doch. Panie musia硑 wybra si na konn przeja縟縦 i nie da si z砤pa 禼igaj眂ym je panom. Po tym zadaniu ...

 • Szok w Agencie. Wr骳i jeden uczestnik. Czy to Agent?

  Kto odpad? W ostatnim odcinku programu Agent Gwiazdy odpad lubiany przez grup Piotr K阣zierski. Za nami odcinek 10. Co si w nim dzia硂? Pierwszym zadaniem, kt髍e sta硂 przed uczestnikami by砤 w阣r體ka po szlaku wytyczonym przez czerwone sznurki. Za zebrane liny uczestnicy programu dostawali pieni眃ze. By jednak jeden haczyk - gwiazdy ...

 • 4. odcinek Agenta i grupa ju wie, kto sabotuje ich dzia砤nia

  O kogo chodzi? Za nami kolejny odcinek drugiej edycji programu Agent Gwiazdy. W odcinku czwartym mamy akcent kulinarny. By砤 degustacja wina i przygotowanie kolacji. Do tego zadania zg硂si硑 si cztery osoby - Odeta Moro, Daria docha, Alan Andersz i Tomasz Niecik. Grupa podzili砤 si na dwie pary - Odeta gotowa砤 z Tomkiem, Daria z Alanem. ...

 • Wyczekane otwarcie restauracji WABU w Warsaw Spire

  Kto pojawi si na evencie? W dniu 25 pa糳ziernika 2016 r. w warszawskim wie縪wcu Warsaw Spire przy placu Europejskim 2 odby硂 si otwarcie restauracji WABU Sushi & Japanese Tapas. Zasada serwowania potraw w formie tapas, sezonowe ryby, atmosfera dzielenia si kulinarnymi do秝iadczeniami i wn阾rze zaprojektowane przez czo硂wego polskiego ...

 • Odeta Moro ma jedno, nietypowe marzenie

  Dotyczy jej c髍ki. Mamy mod na bycie "fit". Zamawiamy dietetyczne cateringi, po pracy idziemy na si硂wni albo 鎤iczymy z Ann Lewandowsk czy Ew Chodakowsk. Fitmania dotyka coraz m硂dszych. Odeta Moro w rozmowie z agencj informacyjn Newseria Lifestyle wyzna砤, 縠 jej c髍ka momentami jest nawet "zbyt fit". Moje dziecko jest bardzo eko, ...

 • Gwiazdy na Balu Dziennikarzy 2016 (FOTO)

  Dziennikarze, celebryci, politycy, aktorzy... Kolejny Bal Dziennikarzy ju za nami. Dziennikarze, politycy, aktorzy, celebryci - wszyscy chcieli uczestniczy w tej imprezie charytatywnej. Fotoreporterzy nie mogli narzeka na brak zaj赕. Monika Olejnik i w tym roku nie zawiod砤 swoich fan體- postawi砤 na fantazyjne nakrycie g硂wy i koronkow ...

 • Odeta Moro o cudach medycyny estetycznej (FOTO)

  Stosuje ulepszacze? W show biznesie chlebem powszednim jest stosowanie wszelkich krem體 i poddawanie si zabiegom, kt髍e maj pom骳 w zachowaniu m硂do禼i. Ostatnio g硂秐o by硂 o kremie, kt髍y stosuje Kim Kardashian (35 l.). Organiczny botoks poprawia kondycj skory jedynie na jeden dzie, jednak podobno nie ma przeciwwskaza do jego codziennego ...

 • Odeta Moro m體i o by硑m m昕u

  "Nie wykasowa砤m go." W wywiadzie, jakiego Odeta Moro (37 l.) udzieli砤 w ubieg硑m roku Gali, mo縩a by硂 przeczyta o rozstaniu dziennikarki z Micha砮m Figurskim (42 l.): Dno jest brzydkim s硂wem. To by raczej tajfun, kt髍y zmi髏 wszystko, co zbudowa砤m. I zosta硑 tylko zgliszcza. Jestem bardzo wra縧iwa, ale te bardzo pracowita. Jedyne, co ...

 • Odeta Moro i Jagna B砤縠jewska czuwaj przy Figurskim

  By潮 縪n i obecn partnerk po潮czy砤 choroba dziennikarza. Do tej pory chyba wola硑 si unika, ale los zbli縴 je w dramatycznych okoliczno禼iach. Jak pisze Fakt (i na dow骴 pokazuje zdj阠ia paparazzi) przy 丑縦u ci昕ko chorego Micha砤 Figurskiego (42 l.) czuwaj dwie kobiety jego 縴cia - by砤 縪na Odeta Moro (37 l.) i obecna partnerka ...

 • Figurski mia drug operacj, odwiedzi砤 go by砤 縪na

  Przez najbli縮ze dni nie b阣zie z nim kontaktu. Super Express poda dzi nowe szczeg蟪y na temat stanu zdrowia Micha砤 Figurskiego (42 l.). Tabloid pisze, 縠 dziennikarz przeszed drug operacj, kt髍a mia砤 zwi眤ek z problemami pacjenta z krzepliwo禼i krwi. Informator SE m體i, 縠 Figurski bra przez lata leki na rozrzedzenie krwi. Dziennikarz ...

 • Odeta Moro schud砤 12 kilogram體 (FOTO)

  Zdradzi砤 tajniki swojej diety. Ka縟y, kto cho raz pr骲owa zrzuci kilogram, czy dwa, wie, 縠 zadanie nie jest 砤twe. Od czasu do czasu w show-biznesie pojawiaj si metamorfozy, na widok kt髍ych mo縩a powiedzie g硂秐e "wow". S砤wy chudn na pot阦. Rekordzistk na rodzimym gruncie jest chyba Dominika Gwit, kt髍ej pod okiem trener體 i ...

 • Gwiazdy na imprezie TVN Fabu砤 i TVN Meteo Active (FOTO)

  Kto si wyr罂nia? "TVN ma nowego w砤禼iciela" - tak kilka tygodni temu brzmia硑 nag丑wki wielu artyku丑w. Czy id za tym dalsze zmiany? Wczoraj gwiazdy bawi硑 si na imprezie TVN Fabu砤 i TVN Meteo Active: W TVN b阣zie jeszcze bardziej aktywnie i jeszcze bardziej filmowo - wystartowa硑 dwa nowe kana硑, TVN Meteo Active i TVN Fabu砤. ...

 • Szykowne gwiazdy na otwarciu butiku Violi Piekut (FOTO)

  Kr髄owa砤 biel. Wci笨 czekamy na prawdziw wiosn. Nie mamy jej jeszcze za oknami, za to na salonach panuje ju niepodzielnie. Zobaczcie tylko na kreacje gwiazd i celebrytek podczas otwarcia nowego butiku Violi Piekut. Panie pojawi硑 si w kreacjach zaprojektowanych przez w砤禼icielk salonu. Kr髄owa硑 modne sukienki na lato. Dominowa砤 biel, ...

 • Celebrity Splash - bolesny upadek i rozpi阾y stanik

  Kogo wykosi砤 konkurencja? Kolejny odcinek Celebrity Splash ju za nami. Druga grupa uczestnik體 stan瓿a na skoczni i w blasku kamer pierwszy raz. By硑 pi阫ne skoki, ale i bolesne upadki. Piotr ierczewski wykona skok ze stania na r阫ach. - Cholernie mi si podoba tw骿 dystans do siebie. Jak trzeba mie pokor, 縠by schowa wszystkie ...

 • Gwiazdy na prezentacji marki Kruger&Matz (FOTO)

  Sporo znanych twarzy si skusi硂. Polskie gwiazdy uwielbiaj mode, nowe butiki, dobre jedzenie i elektronik. Jednym s硂wem pojawiaj si niemal na ka縟ej imprezie, na kt髍ej mo縩a pozowa na 禼iance. Dzisiaj bawi硑 si na prezentacji marki Kruger&Matz. Kto si skusi? Uwag zwraca Mateusz Maga - odcinki Top Model jeszcze nie dobieg硑 ko馽a, a ...

 • Kogo Maja Sablewska zaprosi砤 na prezentacj but體? (FOTO)

  Sporo znanych twarzy. Do tej pory to blogerki wsp蟪pracowa硑 z markami odzie縪wymi i obuwniczymi. Zdarza硂 im si te projektowa - tu prym wiedzie Jessica Mercedes, kt髍a chwali砤 si ju swoimi butami, czy bluz. Maja Sablewska od jakiego czasu jest ambasadork i doradc wizerunkowym marki Carinii. Wczoraj pokazywa砤 znajomym gwiazdom i ...

 • Odeta Moro ma nowego! Kim Jest Dariusz Gocza?

  Opowiedzia砤 te o kulisach rozstania z Figurskim. Od czasu do czasu show-biznesem wstrz眘aj rozwody, kt髍e przechodz do historii. Pami阾acie zamieszanie wok蟪 Katie Holmes i Toma Cruise'a albo Ashtona Kutchera i Demi Moore. Polskie gwiazdy zwykle niech阾nie opowiadaj mediom o swoich rozstaniach, cho zdarzaj si wyj眛ki. Teraz na wywiad-rzek ...

 • Gwiazdy na otwarciu Wabu Sushi (FOTO)

  Skusi硑 si nawet m硂de mamy i panie w zaawansowanej ci笨y. Co robi gwiazdy, gdy nudz si wieczorem? Szperaj w zaproszeniach i wbijaj si na r罂ne eventy. Wczoraj wiele s砤w postanowi硂 co przek眘i na otwarciu Wabu Sushi. Kto si skusi? Fotoreporterom dumnie pozowa砤 Kaja 骴ka - po ci笨owym brzuszku nie ma nawet 秎adu. Monika Mrozowska ...

 • Odeta Moro rozkwita bez Figurskiego (FOTO)

  Tak kobieca chyba nigdy nie by砤. Wydawali si dobran par, tote gdy pojawi硑 si plotki o tym, 縠 Micha Figurski zostawi 縪n dla modelki, Jagny B砤縠jewskiej, wielu nie kry硂 zdziwienia. Odeta Moro nie nosi 縜硂by po by硑m facecie. Wr阠z przeciwnie - na pierwszy rzut oka wygl眃a, jakby... od縴砤! Gdy by砤 z Figurskim, cz阺to wybiera砤 ...

 • Gwiazdy pozuj z... butami (FOTO)

  Kto si skusi tym razem? S gwiazdy, kt髍e otwarcie krytykuj s砤wy pojawiaj眂e si na otwarciu butik體. Olga Bo潮d na przyk砤d powiedzia砤 niedawno wprost, 縠 jej zdaniem, kole縜nki z bran縴 sprzedaj si w ten spos骲 za torebk. Ma砱orzata Socha jednak twierdzi, 縠 nie ma nic przeciwko takiemu bywaniu na salonach (Socha: Lepiej gdybym kupowa砤 ...