Owen Wilson

14-10-2018
Wszystko o: Owen Wilson - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Owen Wilson

 • Owen Wilson zostanie ojcem po raz drugi

  Matk dziecka jest m昕atka. Wygl眃a na to, 縠 mandat za z砮 parkowanie to w tej chwili najmniejsze zmartwienie Owena Wilsona... Ju na pocz眛ku nowego roku urodzi si jego drugie dziecko. Matk zostanie pochodz眂a ze Szwecji jego osobista trenerka fitness, 41-letnia Caroline Lindqvist. Problem w tym, 縠 Caroline wci笨 jest m昕atk. Obecnie ...

 • Owen Wilson rzuci matk swojego synka

  Zako馽zy si zwi眤ek z Jade Duell. Owen Wilson znowu zaskoczy. Najpierw niespodziank by砤 wiadomo舵, 縠 aktor zosta tat - w styczniu obieg砤 ona sie, zreszt zaledwie kilka dni potem, jak 秝iat dowiedzia si, 縠 Wilson ma dziewczyn, kt髍a spodziewa si dziecka. Teraz okazuje si, 縠 para nie jest ju razem. Niewiele wiadomo na ...

 • Czy Owena Wilsona mo縩a nazwa przystojnym m昕czyzn? (FOTO)

  Czy to raczej typ sympatycznego kumpla? <br /> Mo縠 i nie nale縴 do najprzystojniejszych m昕czyzn pod s硂馽em, ale swoim wygl眃em i sposobem bycia wzbudza powszechn sympati. Owen Wilson, znany z wielu film體 komediowych, dzi阫i kt髍ym odni髎 sukces, pojawi si niedawno na premierze swojego najnowszego filmu. Tym razem by to film ...

 • Owen Wilson zosta tatusiem!

  By硑 partner Kate Hudson zosta dumnym tat ch硂pczyka. 42-letni aktor Owen Wilson ma w ko馽u pow骴 do 縴cia. Po bolesnym rozstaniu z Kate Hudson, depresji i pr骲ie samob骿czej gwiazdor zosta tatusiem. Jego dziewczyna, Jade Duell, w pi眛ek urodzi砤 zdrowego synka. Por骴 odby si na Hawajach. Para jest ze sob od roku. Zwi眤ek nie ...

 • Odcinek 2009: Owen Wilson i Kate Hudson rozstali si

  Znowu? Tak, znowu. Ta telenowela robi si coraz bardziej dramatyczna... W odcinku 2009 dowiedzieli秏y si, 縠 Kate Hudson i Owen Wilson znowu si rozstali. Para ma ju za sob kryzysy, rozstania i powroty. Tym razem zgodnie twierdz, 縠 rozchodz si na dobre. Ostatnim razem te tak mia硂 by, p蠹niej og硂sili, 縠 daj sobie kolejn szans,...

 • Owen Wilson i Kate Hudson bior 秎ub!

  Wreszcie. Ceremonia odb阣zie si jeszcze tego lata. Ile to Hollywood czeka硂 na ten 秎ub? Najpierw by砤 mi硂舵, p蠹niej rozstanie, jego za砤manie nerwowe i pr骲a samob骿cza, teraz ponowny rozkwit mi硂禼i. Tym razem chyba zako馽zony happy endem - Owen Wilson i Kate Hudson chc si pobra. Para planuje 秎ub na czerwiec tego roku (o ile ...

 • Jennifer Aniston uratowa砤 zwi眤ek Kate Hudson

  Owen Wilson mo縠 by jej wdzi阠zny. Jennifer Aniston po swojej ma晨e駍kiej pora縞e chce dawa ludziom dobro i mi硂舵. Aktorka bawi si w terapeutk i ma ju pierwsze sukcesy na tym polu - pono to w du縠j mierze dzi阫i niej Owen Wilson i Kate Hudson s znowu razem. Jennifer sporz眃zi砤 specjaln list dla Owena. Znajdowa硑 si na niej rady, ...

 • Kate Hudson chce mie dziecko z Owenem Wilsonem

  Para zn體 razem. Cho plotki o powrocie Kate Hudson do Owena Wilsona pojawi硑 si kilka tygodni temu, dzi m體i si, 縠 para spotyka si ju od trzech miesi阠y. Kryzys zosta prze砤many po ty, jak oboje u秝iadomili sobie, 縠 chc mie dziecko. Wcze秐iej Wilson mia w tej kwestii du縠 opory i brak porozumienia doprowadzi do konfliktu mi阣zy ...

 • Jennifer Aniston w seksownym kostiumie (FOTO)

  Pozuje w plenerze. <br /> Jennifer Aniston w towarzystwie Owena Wilsona opu禼i砤 Pary i zawita砤 w s硂necznym i zielonym Rzymie. Europa, jak wida, dobrze dzia砤 na gwiazdy Hollywood. Jen wygl眃a na rozlu糿ion i - chyba bardziej, ni zwykle - seksown. W ciekawym kostiumie, na tle zieleni drzew i kolorowych kwiat體, aktorka ...

 • Kate Hudson ma w 砤zience rur do ta馽a

  Co na niej potrafi zrobi? Kate Hudson trenowa砤 kiedy taniec na rurze i zami硂wanie do tego "sport" zosta硂 jej do dzi. Aktorka jest tak wielk fank, 縠 postanowi砤 zamontowa sobie rur do ta馽a w... 砤zience. - Jest z niej bardzo dumna - powiedzia jej znajomy. - Bardzo si cieszy砤, kiedy jej to zainstalowali. Trzyma si jej obiema ...

 • Kate Hudson znowu spotyka si z Owenem Wilsonem

  Powrot體 ci眊 dalszy, telenowela trwa. Historia "mi硂禼i" Kate Hudson i Owena Wilsona to dobry materia na telenowel - ci眊nie si, jest d硊ga, zawi砤, przeplatana innymi romansami i pr骲 samob骿cz. Okazuje si, 縠 gwiazdorska para znowu si spotyka. Romans Kate i Owena zacz背 si w 2006 roku. Po dziewi阠iu miesi眂ach intensywnej ...

 • Cudowny rozw骴 Kate Hudson

  "To najlepsza rzecz, jaka mi si przytrafi砤!" Kate Hudson twierdzi, 縠 rozw骴 z Chrisem Robinsonem by "najlepsz rzecz, jaka jej si przytrafi砤". Aktorka twierdzi, 縠 zesz硂roczne rozstanie wp硑n瓿o bardzo pozytywnie na ich zwi眤ek. - Tan naprawd to nadal 縴jemy razem - powiedzia砤 rozmowie z ameryka駍kim Cosmopolitan. - ...

 • Owena Wilsona pocieszaj tancerki erotyczne

  Po drugim rozstaniu z Kate Hudson szuka sobie miejsca Historia Owena Wilsona jest naprawd sm阾na. Rok temu po rozstaniu z Kate Hudson podj背 pr骲 samob骿cz. Kiedy si wykaraska, zacz背 pi. Pi, t阺kni, wpad w depresj. Potem zn體 spotyka si z Kate. A potem znowu si rozstali, bo Kate wpad w oko sportowiec - amant Lance'a ...

 • Dlaczego Kate Hudson rzuci砤 Owena Wilsona?

  Ma kobieta lito舵. Kate Hudson pracuje sobie na image femme fatale. Z Owenem Wilsonem ju planowa砤 秎ub po drugiej pr骲ie bycia razem. Jeszcze niedawno zachwycano si ich mi硂禼i, kt髍a wyci眊n瓿a Wilsona z depresji. Aktor znowu zosta ze z砤manym sercem, bo Hudson znalaz砤 sobie ju nowego amanta - sportowca Lance'a Armstronga. O ...

 • Kate Hudson i Owen Wilson rozstali si przez...

  ... Lance'a Armstronga. Kilka dni temu 秝iat obieg砤 wiadomo舵, 縠 Kate Hudson i Owen Wilson rozstali si po raz drugi. Teraz pojawi硑 si doniesienia na temat rzekomej przyczyny rozstania. Pono Kate od kilku tygodni romansuje z kolarzem Lancem Armstrongiem. Aktorka mia砤 sp阣zi ubieg硑 weekend w posiad硂禼i kolarza w Austin w stanie ...

 • Kate Hudson i Owen Wilson nie s zar阠zeni

  Niestety, wszystkiemu zaprzeczyli. A mo縠 do tylko zagranie medialne, by gazety da硑 im spok骿? Tak czy inaczej Kate Hudson i Owen Wilson zaprzeczyli, jakoby byli zar阠zeni. Rzecznik aktorki wyja秐i, 縠 pier禼ionek noszony na jej palcu serdecznym nie jest pier禼ionkiem zar阠zynowym. - Kate kr阠i teraz film Bride Wars! - m體i. ...

 • Kate Hudson i Owen Wilson zar阠zeni!

  ub w przysz硑m roku. Kate Hudson i Owen Wilson zar阠zyli si w zesz硑m tygodniu - ta informacja zosta砤 potwierdzona przez przedstawiciela aktorki. "Owen by bardzo zdenerwowany. Kupi dla Kate najwi阫szy pier禼ie, jaki by w stanie znale兼. Kiedy poprosi j o r阫 tam, w Miami, ona by砤 po prostu zachwycona. Od razu si zgodzi砤" - ...

 • Owen Wilson jak kocha, to na zab骿

  Bardzo, bardzo dos硂wnie. Pono to w砤秐ie przez ni chcia odebra sobie 縴cie. Owen Wilson bardzo d硊go nie m骻 si pozbiera po rozstaniu z Kate Hudson. Tymczasem media ju donosz, 縠 para wr骳i砤 do siebie, a ich reaktywowany zwi眤ek znowu jest powa縩y. Aktorzy mieszkaj razem, aktualnie poszukuj te nowego mieszkania w Nowym Yoku. -...

 • Owen Wilson i Kate Hudson razem?

  A pono jest w ci笨y z Timberlakiem. Stara mi硂舵 nie rdzewieje - wie舵 g硂si, 縠 Kate Hudson i Owen Wilson s znowu razem. Paparazzi wypatrzyli aktora, jak w zesz硑m tygodniu opuszcza dom aktorki o nie najwcze秐iejszych porach. Tymczasem inna plotka g硂si, 縠 Kate spodziewa si dziecka, kt髍ego ojcem mia砨y by Justin Timberlake ...

 • Owen Wilson ma now dziewczyn

  Klina klinem. Jaka jest najlepsza metoda na star mi硂舵? Nowa mi硂舵! Owen Wilson leczy z砤mane serce po Kate Hudson. Now wybrank jest modelka Le Call, z kt髍 widziano aktora w Nowym Jorku. Modelka trafi砤 niedawno do rubryki plotkarskiej New York Timesa po tym, jak pewien pan po縴czy jej wart tysi眂 dolar體 parasol od Gaultiera. ...

 • Owen Wilson znowu pije

  Dwa miesi眂e po pr骲ie samob骿czej. Owen Wilson znowu zagl眃a do kieliszka. Aktora widziano pijanego zaledwie dwa miesi眂e po pr骲ie samob骿czej. Zdarzenie mia硂 miejsce w hotelu Viceroy w Santa Monica. - Zam體ili w骴k. Owen tak si upi, 縠 przewr骳i si wychodz眂. Prawd m體i眂 ledwie m骻 usta na nogach. Wiadomo by硂, 縠 wypi du縪 za ...

 • Kate Hudson chce do Owena Wilsona!

  Rzuci砤 Daxa, pragnie wr骳i do dawnej mi硂禼i. Kate Hudson po縠gna砤 si z Daxem Shepardem, z kt髍ym 潮czy j nied硊gi romans. Pono stara si wr骳i do Owena Wilsona, z kt髍ym rozsta砤 si w czerwcu. Kr笨 plotki, 縠 nie mog砤 znie舵 jego "dzikiego" 縴cia, cokolwiek mia硂by to oznacza. Dwa miesi眂e potem Wilson pr骲owa odebra sobie ...

 • iali si m體i眂 o pr骲ie samob骿stwa

  Gafa ameryka駍kich prezenter體. Taina Hernandez i Ryan Owens z ameryka駍kiej stacji ABC's World News Now chichotali podczas reporta縰 o pr骲ie samob骿czej Owena Wilsona. T硊maczyli, 縠 to z powodu nazwiska jego wujka, kt髍y zwie si Hoe (czytamy tak, jak obra糽iwe "ho", kt髍e z kolei jest zniekszta砪eniem innego ma硂 podchlebnego ...

 • Owen Wilson nie przedawkowa

  Prawnik i przyjaciel w obronie aktora. <br /> Kilka dni temu media poda硑, 縠 prawdopodobn przyczyn pr骲y samob骿czej Owena Wilsona by砤 kilkudniowa libacja alkoholowo-narkotykowa. Prawnik aktora stwierdza stanowczo - owszem, za縴wa leki na depresj, z kt髍 zmaga si od kilku lat, ale narkotyk體 nie bra. Steve Coogan, kt髍y wyst眕i ...

 • Owen Wilson chce spokoju

  Oficjalnie. Owen Wilson, kt髍y przebywa obecnie w szpitalu po nieudanej (na szcz甓cie) pr骲ie samob骿czej, poprosi media, aby uszanowa硑 jego prywatno舵 w tym trudnym czasie. Chyba jednak nie chc s硊cha, bo ju wyp硑n瓿y papiery ze szpitala potwierdzaj眂y jego pobyt i fakt, 縠 targn背 si na w砤sne 縴cie. Okaza硂 si r體nie, 縠 ...

 • Owen Wilson pr骲owa si zabi!

  Naci背 nadgarstki i po砶n背 du縪 tabletek. Aktor i by硑 ch硂pak Kate Hudson, Owen Wilson, pr骲owa pope硁i samob骿stwo. Po tym jak naci背 sobie powierzchownie nadgarstki, wzi背 nieokre秎on ilo舵 tabletek. Obok niego le縜砤 pusta buteleczka po tabletkach. Aktora znalaz brat i niezw硂cznie wezwa pomoc. Teraz przebywa w szpitalu, otoczony ...

 • Kate Hudson znowu szcz甓liwa

  ... bo Owen Wilson potrafi by romantyczny. Owen Wilson i Kate Hudson s znowu razem. Powr髏 pary odby si - przyzna trzeba - w i禼ie hollywoodzkim stylu. Owen zasta ukochan w Australii, by zrobi jej walentynkow niespodziank. Nast阷nie zakochani gruchaj眂y jak dwa go潮bki udali si do hotelu Gold Coast's Palazzo Versace, gdzie ...

 • Owen Wilson znowu singlem

  Kate Hudson i Owen Wilson rozstaj si. Kate Hudson i Owen Wilson: to dla niego rzuci砤 m昕a i uczy砤 si ta&#241;czy na rurce. To ich uwa縜no za arcysympatyczn par i 縴czono im jak najlepiej (bo te by硑 partner Kate by niemedialnie zaro秐i阾y). Wakacyjne mi硂禼i maj jednak to do siebie, 縠 odchodz wraz z nadej禼iem ch硂d體. Tak by硂 w ...